Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka IZOTONIK
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal yetmezlikle, yaygın ödemlerde, karaciğer sirozunda, preparatın içerdiği sodyum miktarı dikkate alınmalıdır ve dikkatli kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Renal yetmezlikle, yaygın ödemlerde, karaciğer sirozunda, preparatın içerdiği sodyum miktarı dikkate alınmalıdır ve dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

%0.9 Sodyum klorür, sulandırıcı, çözücü veya intravasküler destek solüsyonu şeklinde uygulandığında, çok küçük infantlar haricinde, sodyum klorid veya sıvı yüklenmesine neden olmaz.

Aşırı doz alımında, bulantı, kusma, diyare, abdominal kramplar, hipokalsemi ve hipernatremi şeklinde semptomlar görülebilir. Böyle durumlar görülürse, hasta yeniden değerlendirilir ve bozulmuş değerleri düzeltici uygun önlemler alınır.

Hipernatremi, diüretiklerin kullanımı ve hastaya sade su verilmesiyle düzelir.

Endikasyonlar

Sodyum klorür izotonik çözücü ampulleri şu amaçlarla kullanılır :

  • Çözücü olarak ilaç uygulamasında ,
  • Gerektiğinde irigasyon, (göz, burun içi, ağız) solüsyonu olarak ,
  • Bebeklerin burun temizliği ve emzirmeden önce burun tıkanıklığı için kullanılır (Ampuller kolayca kırılıp damlatılır).
Farmakodinamik Özellikler

Sodyum klorür solüsyonu, ekstrasellüler sıvı bileşimine her hangi bir başka elektrolit solüsyonuna göre en yakın olanıdır. Örneğin ekstrasellüler sıvının katyon kısmının %90’dan fazlasını sodyum oluştururken, anyon kısmının %60’tan fazlasını klorür oluşturur.

Sodyum klorürün %0.9’lık solüsyonu (serum fizyolojik) vücut sıvılarının sahip olduğu ozmotik basınca (295 mOsmol/kg su) yakın bir osmolaliteye (308 mOsmol/kg su) sahiptir. Başka deyişle vücut sıvıları ile izotoniktir. Dolayısıyla izotonik sodyum klorür solüsyonu vücuda enjekte edildiğinde vücut sıvılarının ozmotik basıncını etkilemez ve kimyasal içeriğin değişmesine yol açmaz. Bu nedenle izotonik sodyum klorür solüsyonu pek çok ilacın parenteral uygulamaları için çözücü olarak seçilmektedir.

Tahriş edici etkisinin olmaması da artı bir avantajdır. Aynı zamanda, izotonik sodyum klorür solüsyonu doku nemini korumak maksadıyla irigasyon solüsyonu olarak da kullanılabilir. Serum Fizyolojik Biofarma % 0.9, önerilen dozlarda vücutta önemli olabilecek bir farmakolojik etki sağlamaz. Sodyum klorür ampul diğer ilaçların rekonstitüsyonu için steril, stabil, apirojen ve izotonik olarak hazırlanmıştır.

Çözücü olarak hemolize neden olmaz.

Steril enjeksiyonluk su ile hazırlanır. Koruyucu içermez.

Farmakokinetik Özellikler

Serum fizyolojik % 0.9’un bileşimi vücut sıvıları ile uyumlu olduğundan enjeksiyon yerinden hızla seruma ve ekstrasellüler sıvıya dağılır. Metabolizması vücudun o andaki elektrolit, su ve asit/baz dengesine bağlıdır.

Sodyumun fazlası böbrek yoluyla vücuttan atılır. Az bir miktarı ter ve feces ile atılır. Sodyum eksikliğinde sodyum vücutta tutulur. Bunda aldosteron ve angiotensin II rol oynar. Klorür metabolizması sodyumu yakından izler.

Su atılımı antidiüretik hormon kontrolündedir. pH 4.5-7.0 arasındadır.

Farmasötik Şekli

AMPUL Steril, Apirojen

Formülü

Her 10 ml’lik ampul;

Sodyum klorür.....................0.09 g

Enjeksiyonluk su k.m. .........10 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri
  • Kurşun ve gümüş tuzlarıyla çökelti oluşturur.
  • Güçlü oksidanlar, asidik solüsyonlarında klorini açığa çıkarabilir.
  • Genellikle parenteral yoldan uygulanan tüm ilaçlarla kullanılabilir.

Ancak yeni bir ilacın geliştirilmesi durumunda her hangi bir etkileşimin olup olmamsı incelenmelidir.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık olduğu zaman, hipernatremide, sıvı retansiyonunda preeklampside kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Parenteral ilaç uygulamasında çözücü olarak, önerilen seyreltmelere uyularak kullanılır.

İrigasyon için ampuller kırılıp damlatılabilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Serum Fizyolojik Biofarma 0.018 g/2 ml, 100 ampullük kutularda.

Serum Fizyolojik Biofarma 0.045 g/5 ml, 100 ampullük kutularda.

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Berrak olmayan ampulleri kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Serum Fizyolojik Biofarma 0.090 g/10 ml, 10 ve 100 ampullük kutularda.

Uyarılar/Önlemler
Ampulleri kullanmadan önce gözle inceleyerek renk değişikliği ve partikül olup olmadığını araştırınız.
Berrak olmayan ampuller kullanılmaz.
 
İlerlemiş kalp yetmezliği ve renal yetmezlikle, yaygın ödemlerde, karaciğer sirozunda, hipertansiyonda ve hipoproteinemi vakalarında preparatın içerdiği sodyum miktarı dikkate alınmalıdır ve dikkatli kullanılmalıdır.
 
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı :
Gebelik Döneminde Kullanım : Gebelik Kategorisi C
Serum fizyolojik % 0.9’un teratojenik potansiyeli konusunda hamile bayanlarda yapılmış iyi ve kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.
Serum fizyolojik %0.9 hamile bayanlarda, ancak gerekli durumlarda ve dikkatle kullanılmalıdır.
 
Emzirme Döneminde Kullanım:
Serum Fizyolojik %0.9’un emziren annelerde kullanılmasında bir sakınca yoktur.
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Solüsyon içindeki çözünmüş ilaca veya enjeksiyon tekniğindeki hatalara bağlı olarak enjeksiyon yerinde enfeksiyon, tromboz, tromboflebit, ekstravazasyon, konjestiv durumu, hipervolemi, pulmoner ödem, hipernatremi, serum elektrolitlerinin seyrelmesi, hipokalemi, aşırı su toplaması görülebilir.