Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka IZOTONIK SODYUM KLORUR POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKFPY-SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04074
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 8,96 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,93 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E219L
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

1-Aşırı terleme, kusma diyare gibi nedenlere bağlı su ve elektrolit kayıpları

2-Metabolik alkaloz.

3-Su zehirlenmesi.

4-Aşırı kanama ve şok durumlarında başlangıç tedavisi

5-Akut sürrenal yetmezlik

6-Diyabet ketozu

7-İrrigasyon solüsyonu olarak cerrahi müdahalelerde (elektrokoter kullanımda hariç)

8-Hemodialis'de başlangıç sıvısı olarak

9-Kan transfüzyonlarının başlama ve bitiminde.

Farmakodinamik Özellikler

%0.9 izotonik sodyum klorür solüsyonu vücut sıvıları ile aynı osmotik basınca sahip olup, litrede 3.45 g Sodyum ve 5.46 g. klorür iyonlarının ihtiva etmektedir.

Sodyum ekstraselüler sıvının başlıca katyonu olup, başlıca görevleri vücuttaki su dağılımının kontrolü, sıvı ve elektrolit dengesinin kurulması ve vücut sıvılarının ozmotik basıncını dengelemesinden ibarettir.

Klorür, bikarbonat iyonları ile birlikte asit-baz dengesinin korunmasında yer almaktadır. Klorür, başlıca ekstraselüler anyon olup, sodyum'un vücuttaki dağılımlarını yakından takip etmekte, asit-baz dengesindeki değişiklikler, serumdaki klorür iyonunun değişikliği olarak aksetmektedir. Hastanın klinik durumu ve enjekte olan miktara bağlı olarak, sodyum klorür solüsyonları diüresi başlatma kabiliyetine sahiptir. % 0.9 sodyum klorür solüsyonları eritrositlerin hemolizine sebep olmazlar. Fizyolojik serum diye adlandırılsa da gerçekte fizyolojik bir sıvı değildir. Na+ ve Cl- içeriği plazmanınkinin epey üstündedir, fakat ekstrasellüler sıvı ve alyuvarlar ile izo osmotiktir. Plazma litresi başına yaklaşık 140 mEq Na+ ve 100 mEq Cl- içerir. Fazla miktarda ve uzun süre fizyolojik serum verilirse hiperkloremi ve buna bağlı asidoz gelişir. Böyle durumlarda asidozu önlemek için fizyolojik serumun, hacminin yarısı kadar 1/6 molar sodyum laktat solüsyonu ile karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Su kaybının su alınışından daha fazla olması dehidratasyona götürür. İzotonik dehidratasyon su ve tuz kaybının eşdeğer oranlarda olması halinde oluşur. Ekstrasellüler sıvı hacmi azalır, fakat osmolalitesi değişmez. İntrasellüler sıvı hacmi değişmemiştir. Kusma, diyare ve gastroentestinal fistül hallerinde oluşur. Ayrıca kusma halinde metabolik alkaloz ve ishal halinde metabolik asidoz gelişir.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

CAM ŞİŞE

Formülü

Her 100 cc’lik solüsyonda

Sodyum Klorür................0.9 g

Enjeksiyonluk su k.m. .......100 cc

ELEKTROLİT YOĞUNLUKLARI:

Sodyum.................154 mEq/L

Klorür.................154 mEq/L

Osmolarite.............308 mOSm/L

İlaç Etkileşmeleri

İzotonik sodyum klorür solüsyonu koruyucu ve stabilizan madde içermez, pH’ı 5.5 civarındadır.(4.5-7.0) osmolaritesi 308 mOsm/L dir. Bütün ilaçlar tek tek olmak üzere, eğer pH açısından ve çözücü açısından sorun yoksa (propilen glikol) sodyum klorür solüsyonlarına katılabilir.

Kontraendikasyonlar

1-Böbrek yetmezliği

2-Kalp yetmezliği

3-Hipertonik dehidratasyon

4-Hipertansif durumlar.

Kullanım Şekli Ve Dozu

İzotonik sodyum klorür solüsyonu, deri altı ve damar içi kullanıma uygun steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir. İçinde koruyucu bakteriostatik ve stabilizan (buffer) madde içermez.

TAVSİYE EDİLEN (MUTAD) DOZ:

Doz hekim tarafından hastanın durumuna göre ayarlanır.

HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKTİRDE

Ortalama doz 24 saatte 1 litre veya daha fazladır. Enjeksiyon hızı büyüklerde genel olarak 400 ml/saattir. Dojaz hastanın asit-baz dengesi sıvı ve elektrolit dengesi klinik durumu , ağırlığı ve yaşa göre bireysel olarak tespit edilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

PVC TORBA

Saklama Koşulları

a)Oda sıcaklığında ( 25°C’nin altında ) saklayınız.

b)Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500 cc ve 1000 cc’lik şişelerde

Uyarılar/Önlemler

Uzun süreli sodyum klorür tedavisi uygulanan hastalarda, şartlar gerektirdiği taktirde, sıvı dengesindeki değişiklikler, elektrolit yoğunlukları ve asit-baz dengesindeki değişiklikler, periyodik laboratuar testleri ile yakından izlenmelidir. Önemli değişimler elektrolit desteği veya uygun diğer tedavileri gerektirebilir. Nazogastrik sonda ile sıvı çekilmesi, kusma, diyare ve gastroentestinal fistül direnajı gibi elektrolit kaybıyla sonuçlanan durumlarda da ek elektrolit verilmesi gerekebilir. Konjestif kalp yetmezlikli veya diğer ödem ve sodyum birikimiyle seyreden hastalarda ve kortikosteroid kullanan hastalarda sodyum klorür olağan üstü dikkatle kullanılmalıdır. Postoperatif ve geriatrik hastalara özel önem verilmelidir. Sodyum klorürün intravenöz uygulanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı yada solut yüklemesi ile sonuçlanabilir. fazla miktarda intravenöz sodyum klorür hipokalemi ile neticelenebilir. İrrigasyon solüsyonlarının sistemik dolaşıma absorbsiyonları serum elektrolitlerinin seyrelmesi, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı ve/veya solüt aşırı yüklenmesine neden olabilir. Solüsyonların büyük miktarlarda sistemik absorbsiyonu kardiyo pulmoner ve renal işlevleri değiştirebileceğinden, ciddi kardiy opulmoner ve renal bozukluklarda ürolojik irrigasyon solüsyonlarının kullanımında dikkat gerekir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Solüsyonun kendi niteliğinden kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enjeksiyon venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Sodyum klorürün fazla miktarda uygulanımı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür, bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Böyle durumlarda asidozu önlemek için fizyolojik serumun hacminin yarısı kadar 1/6 molar sodyum laktat solüsyonu ile karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Sodyum klorür enjeksiyonu sırasında herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilip, gerekiyorsa uygun terapotik girişimlerde bulunulmalıdır.

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ”