Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka IZOTONIK SODYUM KLORUR POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKFPY-SODYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA03
ATC Açıklaması Sodyum klorür
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A04135
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,15 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 3,58 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E219J
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Sodyum Klorürün fazla miktarda uygulanışı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür, bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Böyle durumlarda asidozu önlemek için fizyolojik serumun hacminin yarısı kadar 1/6 molar sodyum laktat solüsyonu ile karıştırılarak verilmesi tavsiye edilir. Sodyum klorür enjeksiyonu sırasında herhangi bir yan etki oluşursa infüzyona son verilmelidir. Hasta yeniden değerlendirilip, gerekiyorsa uygun terapotik girişimlerde bulunulmalıdır.
Endikasyonlar
• Sıvı ve sodyum kayıplarının düzeltilmesi
• Su zehirlenmesi.
• İrrigasyon solüsyonu olarak cerrahi müdahalelerde (elektrokoter kullanımda hariç)
• Hemodializ'de başlangıç sıvısı olarak
• Kan transfüzyonlarının başlama ve bitiminde.
Farmakodinamik Özellikler
%0.9 izotonik sodyum klorür solüsyonu, deri altı ve damar içi kullanımına uygun,steril,stabil ve apirojen bir solüsyondur. Koruyucu ve stabilizatör madde içermez. Osmolaritesi 308 mOsm\L’dir.

Sodyum ,ekstrasellüler sıvının başlıca katyonudur. Sodyum Klorür vücuttaki su dağılımını kontrol eder ,sıvı ve elektrolit dengesini,osmotik basıncı ayarlar. 

Klorür,ekstrasellüler sıvının başlıca anyonudur ve sodyumun fizyolojik düzenini sağladığı gibi vücudun asit-baz dengesinin değişmesi,serumdaki klorür konsantrasyonu ile kendini gösterir. Klorür iyonu,bu etkisini bikarbonat iyonu ile bağlantılı olarak gösterir.

Farmakokinetik Özellikler
Solüsyonla birlikte alınan sodyum’un hemen hemen hepsi idrarla atılır. Vücudun sodyum konvervasyonu ve emilim mekanizmaları son derece etkili olup,kanda sodyum konsantrasyonu sabit tutulmaya çalışılır. Feçes ile günde 1-3 mEq sodyum çıkar. Aşırı terleme olmadıkça deri ile itrah önemsizdir.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml’lik solüsyonda
 
Sodyum Klorür.................0.9 g
Enjeksiyonluk su k.m. ........100 ml
 
ELEKTROLİT YOĞUNLUKLARI:
 
Sodyum..................154 mEq/L
Klorür...................154 mEq/L
 
Total Osmolarite.........308 mOsm\L
İlaç Etkileşmeleri
İzotonik sodyum klorür solüsyonu koruyucu ve stabilizan madde içermez, pH’ı 5.5 civarındadır.(4.5-7.0) osmolaritesi 308 mOsm/L’dir. Bütün ilaçlar tek tek olmak üzere, eğer pH ve çözücü açısından sorun yoksa (propilen glikol) sodyum klorür solüsyonlarına katılabilir.
Kontraendikasyonlar
Sıvı dengesi, elektrolit konsantrasyonlarındaki ve asit-baz dengesindeki değişimler, uzatılmış sodyum klorür tedavilerinde periyodik yapılan klinik tespitler doğrultusunda,durumları dikkat gerektiren hastalarda klinik olara incelenmelidir. Sodyum Klorür özellikle ödemli kalp yetmezliği,diğer ödemli vakkalar ve sodyum birikmesi durumlarında çok dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek yetmezliğinde,sirozlu hastalarda ve kortikosteroid ve kortikotropin tedavisi alan hastalarda; yaşlılık ve ameliyat sonrası kullanımı özel dikkat gerektirir. Sodyum Klorür’ün IV uygulaması,serum elektrolitlerinin seyrelmesi ile oluşan akışkan ve/veya çözünenin aşırı yüklenmesine,aşırı hidrasyona, tıkanıklık durumlarına ve akciğer ödemine yol açabilir. Seyreltme durumlarının riski,bunun sonucu oluşan tıkanıklık halleri,dolaşım ve/veya solunum yolu ödemlerinin riski ile doğru orantılıdır. Aşırı Sodyum Klorür IV uygulamalarının hipokalemiye yol açabileceği konusu dikkate alınmalıdır.
 
Sodyum Klorür; Sodyum ve Klorür uygulamalarının zararlı olduğu hastalarda kontrendikedir.
 
Hipernatremi varsa çabucak düzeltilmemeli, İzotonik Sodyum Klorür solüsyonunun yavaş infüzyonu ile düzeltilmelidir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
İzotonik sodyum klorür solüsyonu, deri altı ve damar içi kullanıma uygun steril, stabil ve apirojen bir çözeltidir. İçinde koruyucu bakteriostatik ve stabilizan (buffer) madde içermez.
 
TAVSİYE EDİLEN (MUTAD) DOZ: Doz hekim tarafından hastanın durumuna göre ayarlanır.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKTİRDE: Ortalama doz 24 saatte 1 litre veya daha fazladır. Enjeksiyon hızı büyüklerde genel olarak 400 ml/saattir. Dozaj hastanın asit-baz dengesi sıvı ve elktrolit dengesi klinik durumu , ağırlığı ve yaşa göre bireysel olarak tespit edilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında (25°C ) saklanmalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
50 cc- 100cc –150 cc- 250 cc-500 cc-1000 cc ve 30000cc’lik torbalarda
Uyarılar/Önlemler
Uzun süreli sodyum klorür tedavisi uygulanan hastalarda, şartlar gerektirdiği taktirde, sıvı dengesindeki değişiklikler,elektrolit yoğunlukları,asit-baz dengesindeki değişiklikler, periyodik laboratuar testleri ile yakından izlenmelidir. Önemli değişimler elektrolit desteği veya uygun diğer tedavileri gerektirebilir. Nazogastrik sonda ile sıvı çekilmesi, kusma diyare ve gastroentestinal fistul direnajı gibi elektrolit kaybıyla sonuçlanan durumlarda da ek elektrolit verilmesi gerekebilir. Konjestif kalp yetmezlikli ve diğer ödem ( böbrek yetmezliği )ve sodyum birikimiyle seyreden hastalarda sodyum klorür olağan üstü dikkatle kullanılmalıdır. Postoperatif ve geriatrik hastalara da özel önem verilmelidir. Sodyum klorürün intravenöz kullanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu, aşırı hidrasyon, konjestif kalp durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı yada solut yüklemesi ile sonuçlanabilir.Fazla miktarda intravenöz sodyum klorür hipokalemi ile neticelenebilir. İrrigasyon solüsyonlarının sistemik dolaşıma absorbsiyonları serum elektrolitlerinin seyrelmesi, aşırı hidrasyon, konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı ve/veya solüt aşırı yüklemesine neden olabilir. Solüsyonların büyük miktarda absorbsiyonu kardiyopulmoner veya renal işlevleri değiştirebileceğinden, ciddi kardiyopulmoner ve renal bozukluklarda ürolojik irrigasyon solüsyonlarının kullanımında dikkat gerekir.
 
Sodyum Klorür, dikkatli uygulanmalıdır. Kan birikimi sonucu oluşan kalp hastalarına, sodyum atılmaması sonucu oluşan hastalıklara, ciddi renal yetersizlik çekenlere, karaciğer sirozu olanlara, kortikosteroid ya da kortikotropin kullanan hastalara, yaşlılık ve bunama görülen hastalara özen gösterilerek kullanılmalıdır.
 
HAMİLELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE KULLANIM
 
Hamilelik Kategorisi C :İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetal zarar verip vermeyeceğiveya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyonun özelliğinden (örneğin kontamine olmasından) veya uygulama tekniğinden bağlı olarak ateşlenme, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon ve buradan yayılan damar trombozu, flebit veya ekstravazasyon meydana gelebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin veya diğerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı olarak belirtiler oluşabilir. Sodyum klorürün fazla miktarda uygulanışı hipernatremi ile sonuçlanabilir ve aşırı miktarda klorür, bikarbonat kaybına yol açar, dolayısıyla asitleştirici bir etkiye sahiptir. Sodyum Klorür İntravenöz uygulanımı serum elektrolitlerinin dilüsyonu,aşırı hidrasyon,konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı yada solüs yüklemesi ile sonuçlanabilir. Fazla miktarda intravenöz sodyum klorür uygulanımı hipokalemi ile sonuçlanabilir. İrrigasyon solüsyonlarının sistemik dolaşımı absorbsiyonları serum elektrolitlerinin seyrelmesi,aşırı hidrasyon ve konjestif durumlar veya pulmoner ödeme yol açan sıvı ve/veya solüt aşırı yüklenmesine neden olabilir. Solüsyonların büyük miktarlarda sistemik absorbsiyonu kardiyopulmoner ve renal bozukluklarda ürolojik irrigasyon solüsyonlarının kullanımında dikkat gerekir. İrrigasyon solüsyonunun kullanımı sırasında yan etkiler,aşırı hidrasyon veya solüt aşırı yükü oluşursa işlem kesilip hasta yeniden değerlendirilmeli ve gerekiyorsa düzeltici tedaviler uygulanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.