Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka JETOKAIN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N01BB02
ATC Açıklaması Lidokain
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar

İNFİLTRASYON ANESTEZİSİNDE: % 2 lik Jetokain Simplex solusyonu adrenalin ihtiva etmediği için, özellikle uçların anestezisinde hipertandülerde ve tireotoksikozda da kullanılır.

SPİNAL ANESTEZİDE : % 2 lik Jetokain Simplex ampul spinal aralığa enjekte edildikten 8-10 dakika sonra başlayan anestezi 60-90 dakika sürer.

PERİDURAL ANESTEZİDE : % 2 lik Jetokain Simplex ampul epidural aralığa enjekte edildikten 15-20 dakika sonra anestezi başlar ve 90-120 dakika sürer.

SİNİR BLOKLARINDA : % 2 lik Jetokain Simplex ampul, sinir uçlarına hiçbir zaman zarar vermez.

PLEKSUS ANESTEZİSİNDE : % 2 lik Jetokain Simplex ampul ile çok iyi lokal anestezi elde edilir.

KARDİYAK ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE : Anti-aritmik olarak % 2 lik Jetokain Simplex ampul taşikardi ve ekstrasistollerde başarı ile kullanılır. Etki hemen 1-2 dakikada başlar ve 20-30 dakika sürer.

ENDOSKOPİK MUAYENELERDEN ÖNCE: Farenks, larenks, özofagus ve ağız içinin topik anestezisinde.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE : Çekim tedavi ve küçük cerrahi girişimlerde; çabuk, uzun süreli, geniş alana yayılan lokal anestezik olarak güvenle kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

JETOKAİN SİMPLEX AMPUL, Lidocaine hydrochloride'in %2 lik steril bir çözeltisi olup, özellikle lokal anestezide kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Adrenalin ihtiva etmediği için, preparatın etken maddesi aynı zamanda anti-aritmik olarak başarı ile kullanılmaktadır. Lokal olarak uygulanan Jetokain Simplex Ampul, oldukça çabuk absorbsiyona uğrar, karaciğerde kanşık etkili mikrosomal oxydaslar tarafından "alkyl" grubunu kaybeder, monoethylglcine xylidide maddelerine dönüşür. Bu son bileşik önemli bir anestezik ve toksik etkiye sahiptir. Xylidide yan maddesinin yaklaşık %75 i başka bir metabolit olan 4-hydroxy-2-6 dimethylaniline şeklinde dışarı atılır. Dokulara zarar vermez ve sinir uçlarını tahrip etmez. Jetokain Simplex'e karşı tolerans çok yüksektir ve allerji çok nadir görülür.

 

ETKİSİ:

Süratli, uzun süreli, geniş bir bölgeye yayılan lokal anesteziktir. Jetokain Simplex, procaine'e karşı 4 misli daha derin anestezi sağlar. Bu yüzden daha düşük miktarı ile yeterli anestezi sağlanır ve emniyet sahası genişler.

 

ETKİNİN BAŞLAMASI:
2-4 dakikad
ır.

 

ETKİNİN SÜRESİ :

En az 1 saat.

 

STABİLİTE:
ksektir.

Farmakokinetik Özellikler

JETOKAİN SİMPLEX AMPUL, Lidocaine hydrochloride'in %2 lik steril bir çözeltisi olup, özellikle lokal anestezide kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Adrenalin ihtiva etmediği için, preparatın etken maddesi aynı zamanda anti-aritmik olarak başarı ile kullanılmaktadır. Lokal olarak uygulanan Jetokain Simplex Ampul, oldukça çabuk absorbsiyona uğrar, karaciğerde kanşık etkili mikrosomal oxydaslar tarafından "alkyl" grubunu kaybeder, monoethylglcine xylidide maddelerine dönüşür. Bu son bileşik önemli bir anestezik ve toksik etkiye sahiptir. Xylidide yan maddesinin yaklaşık %75 i başka bir metabolit olan 4-hydroxy-2-6 dimethylaniline şeklinde dışarı atılır. Dokulara zarar vermez ve sinir uçlarını tahrip etmez. Jetokain Simplex'e karşı tolerans çok yüksektir ve allerji çok nadir görülür.

 

ETKİSİ:

Süratli, uzun süreli, geniş bir bölgeye yayılan lokal anesteziktir. Jetokain Simplex, procaine'e karşı 4 misli daha derin anestezi sağlar. Bu yüzden daha düşük miktarı ile yeterli anestezi sağlanır ve emniyet sahası genişler.

 

ETKİNİN BAŞLAMASI:
2-4 dakikad
ır.

 

ETKİNİN SÜRESİ :

En az 1 saat.

 

STABİLİTE:
ksektir.

Farmasötik Şekli

AMPUL

Formülü

1 ml’de:

LIDOCAINE HCI 20 mg

İlaç Etkileşmeleri

--

Kontraendikasyonlar
  • Genellikle Lidocaine'e karşı aşırı duyarlı olan hastalarda,
  • Atrio-ventriküler bloklarda (I ve II derecede).
  • Angina Pektoriste,
  • Şokta çok dikkatli olunmalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

Infiltrasyon anestezisinde : 25 ml. (500 mg),

Spinal anestezide: 7-8 ml. (140-160 mg) spinal aralığa enjekte edilir.

Epidural anestezide: 15-20 ml. (300-400 mg) epidural aralığa enjekte edilir.

Sinir Blokajında : 1020 ml. (200-400mg),

Topik anestezide : 4 ml. (80 mg),

Diş Hekimliğinde:

Terminal ve Regional anestezide: 1-2 ml. (20-40 mg),

Diş Hekimliğinde:

Cerrahi müdahalede: 3-5 ml. (60-100 mg),

Kardiyak Aritmilerin tedavisinde : Tedaviye başlangıçta; kg başına 1 mg olmak ve injeksiyonlar çok yavaş yapılmak (2. dakika içinde) suretiyle, 50-100 mg. I.V verilir. Gerekirse doz azaltılarak tekrarlanabilir. İnfüzyon şeklinde uygulamak için serum fizyolojik veya % 5 dekstroz içine 2 ampul % 2 lik jetokain simplex konur. İnfüzyon halinde kullanıldığında, ekstrasistoller ve taşikardi geçtikten sonra 24 saat daha tedaviye devam etmelidir. Dakikada 20-40 damla uygulanır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda çok dikkatli olmalı ve gerekirse dozlar yarıya indirilmelidir. Aşırı doz halinde PQ aralığı uzar ve QRS kompleksi genişler. O zaman damla adedi azaltılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

JETOKAIN SIMPLEX AMPUL 2 ml x 10  Ampul

Ruhsat Sahibi

ADEKA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

55020/ Samsun

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

23.08.1985 - 136/47

Saklama Koşulları

ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ VE ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

IŞIKTAN SAKLI TUTUNUZ.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml x 50  Ampul kutuda

Uyarılar/Önlemler

Genellikle sürdozaja, yanlış enjeksiyon tekniğine, spinal ve epidural anestezide bir idiyosinkraziye bağlı olarak toksik reaksiyonlardan, tansiyon düşüklüğü, solunum depresyonu ve konvülsiyonlar olabilir.

 

TEDAVİ: Yapay solunum, tansiyon arteriyel düşüklüğünde i.v. yoldan serum verilmeli, gerekirse serum içinde vazokonstrüktör verilmelidir. Konvülsiyonlarda kısa etkili barbitürat verilir ve gerekirse tekrarlanır.

Üretim Yeri

ADEKA İlaç San. ve Tic. A.Ş.

55020/ Samsun

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Baş dönmesi, uyuşukluk ve konvülsiyonlar. Bu durum Lidocaine HCI in kendisinden çok, oluşan metabolitlerinden ileri gelir. Ayrıca korku, anksiyete ve ağrılardan dolayı emosyonel etkenlerden meydana gelmektedir. Dozlar azaltılır veya kesilirse bu belirtiler kaybolur.