Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka JETOKAIN
Etken Madde Kodu SGKFBB-LIDOKAIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu N01BB02
ATC Açıklaması Lidokain
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04147
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,84 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,58 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E160E
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

SÜRDOZAJ VE ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Jetokain Simplex Ampulun ihtiva ettiği etken madde Lidocaine HCl'in maksimum güvenli dozu 700 mg dır. Bu da % 2 lik 35 ml ampul çözeltisine eşdeğerlidir. Oral yolla alındığında kolay hidrolize olduğu için sistemik bir etki göstermez. Hidrolitik ürünleri methemoglobin oluşturma yeteneğindedir. Injeksiyondan veya yüzeysel uygulamadan sonra, yüksek dozlar; kan damarı tonusunun doğrudan doğruya azalması veya santral nervsistemi (CNS) üzerine etki nedeni ile ciddi dolaşım kollapsları yapabilir. Yüksek doz CNS ni önce uyarır, sonra depresyona uğratır. Deneme hayvanlarında Lidocaine HCI in aşırı dozu ventriküler fibrilasyon veya kalp durması nedeni ile ölüm meydana getirir.

AKUT ZEHİRLENME:

Konvulsiyonlar, koma, düzensiz ve zayıf nefes alış, kalp durması, bronşiyal spazm görülür. Deriye veya mukoza membranlarına uygulanmasından sonra kimi kez aşırı-duyarlık reaksiyonları, kaşıntı, erythema, excoriotion, ödem ve vesikülasyonlar oluşabilir. Laboratuvar bulguları olarak da ECG de atrio ventriküler blokaj görülebilir.

ÖNLEME YOLLARI:

Önerilen maksimum dozdan daha yüksek miktarlar topikal veya injeksiyon yolu ile uygulanmamalıdır. Maksimum doz 700 mg etkin madde karşılığı % 2 lik 35ml ampul çözeltisidir. Aşırı duyarlık kontrolü için, injeksiyondan önce ampul çözeltisini bir pamuk tampon üzerinde en az beş dakika süre ile burun mukozasına uygulama sureti ile araştırılır. Irritasyon, yanma veya şişme gibi belirtiler aşırı duyarlılığı gösterir. Bununla birlikte aşırı duyarlık testi güvenli olmayabilir. Doz yüksek geldiğinde oksijen, gerekirse entübasyon ve oksinejasyon, infüzyon ve gerekirse içinde vazokonstrüktör verilir. Kortikal hipereksitabileteye bağlı konvülsiyonlara karşı barbitürat verilir. Infiltrasyon anestezisi ve blokajlarda görülen zehirlenmelerde: injeksiyon bölgesine bir turnike ve buz torbası uygulanır. İnjeksiyon bölgesi 10° C ye kadar soğutulduğunda kapiller kan akışı yavaşlar ve absorbsiyon bir ölçüde sınırlanmış olur.

Endikasyonlar

İNFİLTRASYON ANESTEZİSİNDE:

% 2 lik Jetokain Simplex solusyonu adrenalin ihtiva etmediği için, özellikle uçların anestezisinde hipertandülerde ve tireotoksikozda da kullanılır.

SPİNAL ANESTEZİDE :

% 2 lik Jetokain Simplex ampul spinal aralığa enjekte edildikten 8-10 dakika sonra başlayan anestezi 60-90 dakika sürer.

PERİDURAL ANESTEZİDE :

% 2 lik Jetokain Simplex ampul epidural aralığa enjekte edildikten 15-20 dakika sonra anestezi başlar ve 90-120 dakika sürer.

SİNİR BLOKLARINDA :

% 2 lik Jetokain Simplex ampul, sinir uçlarına hiçbir zaman zarar vermez.

PLEKSUS ANESTEZİSİNDE :

% 2 lik Jetokain Simplex ampul ile çok iyi lokal anestezi elde edilir.

KARDİYAK ARİTMİLERİN TEDAVİSİNDE :

Anti-aritmik olarak % 2 lik Jetokain Simplex ampul taşikardi ve ekstrasistollerde başarı ile kullanılır. Etki hemen 1-2 dakikada başlar ve 20-30 dakika sürer.

ENDOSKOPİK MUAYENELERDEN ÖNCE:

Farenks, larenks, özofagus ve ağız içinin topik anestezisinde.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE :

Çekim tedavi ve küçük cerrahi girişimlerde; çabuk, uzun süreli, geniş alana yayılan lokal anestezik olarak güvenle kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

JETOKAİN SİMPLEX AMPUL, Lidocaine hydrochloride'in %2 lik steril bir çözeltisi olup, özellikle lokal anestezide kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Adrenalin ihtiva etmediği için, preparatın etken maddesi aynı zamanda anti-aritmik olarak başarı ile kullanılmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Lokal olarak uygulanan Jetokain Simplex Ampul, oldukça çabuk absorbsiyona uğrar, karaciğerde kanşık etkili mikrosomal oxydaslar tarafından "alkyl" grubunu kaybeder, monoethylglcine xylidide maddelerine dönüşür. Bu son bileşik önemli bir anestezik ve toksik etkiye sahiptir. Xylidide yan maddesinin yaklaşık %75 i başka bir metabolit olan 4-hydroxy-2-6 dimethylaniline şeklinde dışarı atılır. Dokulara zarar vermez ve sinir uçlarını tahrip etmez. Jetokain Simplex'e karşı tolerans çok yüksektir ve allerji çok nadir görülür.

ETKİSİ:

Süratli, uzun süreli, geniş bir bölgeye yayılan lokal anesteziktir. Jetokain Simplex, procaine'e karşı 4 misli daha derin anestezi sağlar. Bu yüzden daha düşük miktarı ile yeterli anestezi sağlanır ve emniyet sahası genişler.

ETKİNİN BAŞLAMASI:

2-4 dakikadır.

ETKİNİN SÜRESİ :

En az 1 saat.

STABİLİTE:

Yüksektir.

Farmasötik Şekli

Ampül

Formülü

Lidokain hidroklorür 20 Miligram

İlaç Etkileşmeleri

Anestezi sırasında süksinilkolin nöromusküler bloke edici etkisi süksinilkolin uygulanmasından önce i.v. lidokain verilmesiyle birlikte artar; ancak bu etki lidokainin klinik dozunun üstünde kullanılması durumunda önemli boyutlara ulaşır.

Lidokain, fenitoin, prokainamid, propranolol veya kinidin gibi diğer antiaritmatik ajanlarla birlikte uygulandığında kardiyak etkilerde additif veya antagonistik etkileşme olabilir ve toksik etkiler artabilir.

Fenitoin lidokainin hepatik metabolizmasını stimüle edebilir, ancak bu etkinin klinik önemi bilinmemektedir.

Simetidin ve propranolol lidokainin serum konsantrasyonunu ve toksistesini arttırırlar. Bu ilaçlar ayrıca hepatik kan akımını ve ilacın hepatik ekstraksiyonunu azaltarak lidokainin sistemik kleransini de azaltırlar.

Lidokainin bu ilaçlarla birlikte kullanımı sırasında hasta lidokain toksisitesine karşı ve ilacın serum konsantrasyonu dikkatle izlenmelidir.İlacın dozunun azaltılması gerekli olabilir.

Lidokain i.m. enjeksiyonu serum CK(CPK) konsantrasyonlarında artışa neden olabileceğinden, ilacı i.m. yoldan alan hastalarda akut miyokard enfarktüsünün teşhisinde CK değerlendirilmeleri kullanıldığında izoenzim ayrılması gereklidir.

Kontraendikasyonlar
  • Genellikle Lidocaine'e karşı aşırı duyarlı olan hastalarda,
  • Atrio-ventriküler bloklarda (I ve II derecede)
  • Angina Pektoriste
  • Şokta çok dikkatli olmalıdır.

KOMPLİKASYONLARI:

Genellikle sürdozaja, yanlış enjeksiyon tekniğine, spinal ve epidural anestezide bir idiyosinkraziye bağlı olarak toksik reaksiyonlardan, tansiyon düşüklüğü, solunum depresyonu ve konvülsiyonlar olabilir.

TEDAVİ:

Yapay solunum, tansiyon arteriyel düşüklüğünde i.v. yoldan serum verilmeli, gerekirse serum içinde vazokonstrüktör verilmelidir. Konvülsiyonlarda kısa etkili barbitürat verilir ve gerekirse tekrarlanır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Infiltrasyon anestezisinde : 25 ml. (500 mg),

Spinal anestezide: 7-8 ml. (140-160 mg) spinal aralığa enjekte edilir.

Epidural anestezide: 15-20 ml. (300-400 mg) epidural aralığa enjekte edilir.

Sinir Blokajında : 10—20 ml. (200-400mg)

Topik anestezide : 4 ml. (80 mg)

Diş Hekimliğinde: Terminal ve Regional anestezide: 1-2 ml. (20-40 mg)

Diş Hekimliğinde: Cerrahi müdahalede: 3-5 ml. (60-100 mg)

Kardiyak Aritmilerin tedavisinde : Tedaviye başlangıçta; kg başına 1 mg olmak ve injeksiyonlar çok yavaş yapılmak (2. dakika içinde) suretiyle, 50-100 mg. I.V verilir. Gerekirse doz azaltılarak tekrarlanabilir. İnfüzyon şeklinde uygulamak için serum fizyolojik veya % 5 dekstroz içine 2 ampul % 2 lik jetokain simplex konur. İnfüzyon halinde kullanıldığında, ekstrasistoller ve taşikardi geçtikten sonra 24 saat daha tedaviye devam etmelidir. Dakikada 20-40 damla uygulanır. Kalp, karaciğer ve böbrek yetersizliği olanlarda çok dikkatli olmalı ve gerekirse dozlar yarıya indirilmelidir. Aşırı doz halinde PQ aralığı uzar ve QRS kompleksi genişler. O zaman damla adedi azaltılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Yok

Saklama Koşulları

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukları göremeyeceği,erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml x 10 Ampul kutuda

Uyarılar/Önlemler

Endikasyon alanına giren anestezilerin her şeklinde normal üstü dozlar kullanılmamalıdır. Anesteziden önce hastada kalp ve dolaşım bozukluğu olup olmadığı kontrol edilmeli, diabetli hastalarda ise dikkatlice uygulanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Baş dönmesi, uyuşukluk ve konvülsiyonlar. Bu durum Lidocaine HCI in kendisinden çok, oluşan metabolitlerinden ileri gelir. Ayrıca korku, anksiyete ve ağrılardan dolayı emosyonel etkenlerden meydana gelmektedir. Dozlar azaltılır veya kesilirse bu belirtiler kaybolur.