Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka KADALEX
Etken Madde Kodu SGKEWC-DEKSTROZ (GLUKOZ)+POTASYUM KLORUR serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB02
ATC Açıklaması Karbonhidratlı Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04165
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,8 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,75 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Dehidratasyon ya da şoka bağlı geçici böbrek yetmezliğinde, kandaki potasyum düzeyi intraselüler bir potasyum eksikliğini göstermeyebilir. Böyle durumlarda önce dehidratasyon ve şok hali düzenlemeli ve ancak ondan sonra potasyum eksikliğinin tedavisine geçilmelidir. Potasyum tedavisi sırasında hastada böbrek yetmezliği belirtileri ortaya çıkarsa bu tedaviye son verilmelidir.
Doz Aşımı
Potasyum intoksikasyonuna bağlı belirtiler ve bulgular arasında solunum felci, mental konfüzyon, halsizlik, hipotansiyon, kalp aritmileri, kalp bloku, elektrokardiyografik anormallikler ve kalp durması görülebilir.
 
Potasyum İntoksikasyonunda Antidotlar:
 
Kalsiyum:
Kalp üzerinden üzerindeki inhibitör etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla damardan gayet yavaş olarak % 10’luk Kalsiyum levülinat solüsyonu uygulanır.
 
Dekstroz:
Vücutta glikojen depo edildiği zaman, potasyum hücre içine girerek, serumdaki potasyum düzeyi düşer. Kadalex’te, potasyum klorür, dekstroz vehikülü içindedir, yani antidotu ile birlikte bulunur. Ancak serumdaki potasyum düzeyinin çok yükseldiği hastalarda, ayrıca intravenöz yoldan dekstroz solüsyonu verilebilir.
 
Sodyum:
Sodyum ve potasyum etkileri birbirine zıt olduğundan, hiperpotasemi vakalarında, izotonik sodyum klorür solüsyonları faydalıdır, intravenöz yoldan “İzotonik Sodyum Klorür Solüsyonu içinde % 5 Dekstroz” tercih edilmelidir. Ödemli hastalarda tuzu dikkatle kullanmak gerekir.
Endikasyonlar
 1. Beslenme yetersizliğine bağlı olarak potasyumun yeterli derecede alınmadığı durumlarda
 2. Kusma, diyare, mide - barsak entübasyonu ile fistüller sonucu mide - barsak sıvılarının aşırı kaybında
 3. Fazla diürez durumlarında
 4. Parenteral yoldan izotonik sodyum klorür ve dekstroz gibi solüsyonların çok fazla verilmesinde
 5. Diyabet asidozunda özellikle insülin ve dekstroz solüsyonları ile yapılan aktif tedavi sırasında
 6. Protein katabolizmasının arttığı durumlarda (hipertiroidizm krizleri)
 7. Herediter veya familiyal, periyodik kas paralizisinin kriz devrelerinde
 8. Hiperaldosteronizmde
 9. Hiperadrenokortisizm’de (Cushing sendromu)
 10. Uzun zaman devam eden testosteron tedavilerinde
 11. ACTH ve kortizon tedavilerinde
Farmakodinamik Özellikler
Kronik pilor tıkanıklığı ve başka nedenlerle oluşan kusmalarda, ülseratif kolitte, barsak fistüllerinde, özellikle çocuklardaki diyarelerde, parenteral yoldan potasyumsuz solüsyonların fazla miktarda verilmesinde, ACTH ve kortizon uygulanımında, organizmada endojen olarak ACTH’in fazla salgılanmasında, diyabet asidozunda periyodik tamiliyal kas paralizisinde, organizmada sodyum, potasyum ve klorür metabolizmasını düzenleyen aldosteron hormonunun fazla salgılanmasında (hiperaldosteronizm), yaygın yanıkların ve diyabet asidozunun iyileşme devresinde vücutta potasyum iyonu noksanlığı oluşabilir.
 
Klinik bakımdan hastalarda bulantı, kusma, iştahsızlık ve ileus vardır. Nöromüsküler hiperaktivite nedeniyle derin refleksler başlangıçta artmıştır, sonraları kaybolur. Hastada halsizlik ve tremor görülür, kaslar ileri derecede yumuşaktır ve barsaklar gazla doludur.
 
Potasyum Eksikliğinin Teşhisi:
 
1. Elektrokardiyografik olarak
 
    a) Voltaj düşüktür
    b) T dalgaları yassılaşmıştır.
    c) S-T segmentinde depresyon vardır.
    d)Q-T mesafesi uzamıştır.
 
2. Plazmadaki potasyum düzeyi 20 mg’ın (4 mEq/litre) altındadır. Ancak plazmadaki potasyum düzeyi hücre içindeki potasyum düzeyini heR zaman tam olarak göstermediğinden, özellikle ekstraselüler sıvı kaybına uğramış kimselerde normal veya yükselmiş olabilir.
 
3. Dikkatle alınan anemnezde yukarıda sayılan faktörlerin bulunması
 
4. Klinik muayenede potasyum eksikliğini gösteren belirtiler yanında genel durum bozukluğu, derin halsizlik, alt ekstremitelerden başlayan asandan özellikle flask paralizi ve yardımcı solunum kaslarının felcine bağlı solunum güçlükleri görülür.
Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli
Solüsyon
Formülü
Kadalex, intravenöz uygulanıma yönelik steril, stabil ve pirojensiz bir çözeltidir. Bakteriyostatik madde içermez.
 
Her 100 ml’lik solüsyonda  
Potasyum Klorür  0.20 g
Dekstroz   5.0 g
Enjeksiyonluk su   q.s.
Elektrolit konsantrasyonları (mEq/litre):  
Klorür  27
Potasyum 27 
 
İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar
 1. Oligüri veya anüri.
 2. Kanda toksik potasyum düzeylerinin oluşumuna yol açabilecek böbrek yetmezliği.
 3. Crush sendromu.
 4. Ağır hemolitik reaksiyonlar.
 5. Sürrenal korteks yetmezliği.
 6. Kalp bloku.
 7. Hiperpotasemi
Kullanım Şekli Ve Dozu
intravenöz potasyum tedavisine karar veren hekim bütün önlem ve kontrendikasyonları göz önünde tutarak Kadalex’ı damardan kullanacaktır. Büyük miktarlarda, tek defada uygulanan diğer solüsyonlarda olduğu gibi, burada da kesin bir şekilde veriliş hızını, miktarını, dozlar arasındaki süreyi ve total günlük dozu söylemek güçtür. Dozun uygun bir şekilde ayarlanabilmesi için genel durum ve elektrokardiyografik değişiklikler açısından hasta yakından izlenmeli, plazma potasyum düzeyleri sık sık ölçülmelidir
 
Genel bir kural olarak, 1000 ml’lik Kadalex Solüsyonu intravenöz yoldan 1 - 3 satte uygulanır. Çocuklarda daha ufak dozlar kullanılmalıdır. Hasta ağızdan uygun yemekler yiyebiliyor veya potasyum tuzları (klorür, sitrat, bikarbonat) alabiliyorsa bu miktardan daha az vermek gerekebilir. Aynı şekilde klinik ve laboratuvar bulguları potasyum eksikliğinin devam ettiğini gösteriyorsa, intravenöz yoldan daha fazla potasyum klorür verilebilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları
25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ml ve 1000 ml’lik Vacoliter şişelerinde.
Uyarılar/Önlemler
Dehidratasyon ya da şoka bağlı geçici böbrek yetmezliğinde, kandaki potasyum düzeyi intraselüler bir potasyum eksikliğini göstermeyebilir. Böyle durumlarda önce dehidratasyon ve şok hali düzenlemeli ve ancak ondan sonra potasyum eksikliğinin tedavisine geçilmelidir. Potasyum tedavisi sırasında hastada böbrek yetmezliği belirtileri ortaya çıkarsa bu tedaviye son verilmelidir. Dekstroz içeren solüsyonlar diyabetli hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Solüsyona ya da uygulama tekniğine bağlı olarak uygulama sırasında ateş reaksiyonları, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon venöz tromboz, flebit, damar dışına sızma ve hipervolemi görülebilir. Belirtiler solüsyondaki iyonlardan birine veya her ikisine ait eksiklik veya fazlalıktan ileri gelebilir. Kan elektrolitleri sık kontrol edilmelidir.
 
Potasyumlu solüsyonların uygulanımı sırasında, bulantı, kusma, karın ağrısı ve diyare gibi yan etkiler bildirilmiştir.
 
Uygulama sırasında yan etki görüldüğünde infüzyon durdurulma; hastanın durumu değerlendirilmeli ve uygun tedavi önlemleri alınmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.