Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Marka KALIDREN
Etken Madde Kodu SGKEXV-DIKLOFENAK POTASYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AB05
ATC Açıklaması Diklofenak
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04175
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,35 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,35 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,17 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E014C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Spesifik bir antidotu olmadığından semptomatik tedavi uygulanır.

Endikasyonlar

Endikasyonları ana başlıklar halinde aşağıdaki gibidir:

  • Kas-iskelet sisteminin post-travmatik veya diğer nedenlere bağlı tüm ağrılı enfla-matuar durumları
  • Postoperatif ağrılar
  • Ağız, diş ve dişetinin enflamasyon veya cerrahi girişimlere bağlı ağrılı durumları
  • Yumuşak doku zedelenmeleri ve enflamasyonlarına bağlı ağrılar
  • Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı ağrılı durumlar
  • Primer dismenore veya jinekolojik enfeksiyonlara bağlı ağrılar

 

Farmakodinamik Özellikler

Diklofenak potasyum içeren KALİDREN, non-steroidal antienflamatuar bir ilaçtır. Hızlı ve güçlü bir şekilde ağrı kesici, enflamasyonu giderici ve ateş düşürücü etkinlik gösterir. Bu analjezik, antienflamatuar ve antipiretik etkilerini organizmada prostaglandinlerin sentezini inhibe ederek oluşturduğu kabul edilmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Oral yolla alınan KALİDREN Tablet'in etken maddesi olan diklofenak potasyum, gastrointestinal kanaldan hızla ve hemen tamamıyla emilir. Gıdalarla alınması emilimini değiştirmez. Uygulamadan 20-60 dakika sonra dîklofenak serum zirve değerlerine ulaşır. Oral yolla alınan etken maddenin yaklaşık % 50 kadarı karaciğerden ilk geçişte metabolize olmaktadır. Metabolizması hidroksilasyon ve glukuronidasyon yoluyladır.

 

Başta albümin olmak üzere serum proteinlerine yüksek oranda (% 99.7) bağlanmaktadır. 8 gün süreyle, günde 3 kez 50 mg dozda uygulandığında plazmada birikmediği saptanmıştır. Dokulara gayet iyi dağılmakta ve çeşitli dokulardaki prostaglandln sentezini çok düşük konsantrasyonlarda dahi yeterince inhibe edebilmektedir.

 

Eliminasyon yan ömrü yaklaşık 1 -2 saattir. Alınan dozun üçte ikisi idrar yoluyla ve metabolitleri şeklinde, kalan kısmın çoğu safra ve feçesle yine metabolitler olarak, % 1 kadarı ise değişmeden idrarla atılır. Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında dozu değiştirmek gerekmez.

 

Farmasötik Şekli

FİLM TABLET

Formülü

Beher film tablet; 50 mg diklofenak potasyum, boyar madde olarak da opadry white, sarı demir oksit ve kırmızı demir oksit içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Furosemid, tiazid gibi bazı diüretik ilaçların natriüretik, diüretik ve antihipertansif etkinliklerini azaltabilir. Aynca potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanıldığında serum potasyum düzeyi yükselebilir.
 
Diklofenak kullanan hastalarda plazma lityum konsantrasyonu yükselebileceğin den lityum dozu ayarlanmalıdır.
 
Steroid antienflamatuarlar olan glukokortikoidlerle, non-steroidal antienflamatuar ilaçlarınbirlikte kullanılması gastrointestinal yan etkileri şiddetlendirebilir.

Aspirin ve antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanılması da önerilmemektedir.
 
Tek tük bildirilen kan sekeri düzey değişiklikleri nedeniyle antidiabetiklerin dozu ayarlanmalıdır. Digoksin, metotreksat ve siklosporin toksisiteleri de artabilir.
Kontraendikasyonlar

Kalidren, içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Diklofenak; aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuar ilaçlarla astım, ürtiker ya da benzeri şekilde alerjik reaksiyonlar görülmüş hastalara verilmemelidir. Bu gibi hastalarda nadiren ağır, fatal olabilecek anafilaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Başlangıç dozu hastalığın durumuna göre günde 100-150 mg'dır. Günlük dozun 200 mg'a yükseltilmesi genellikle yeterli olur.
7 yaşından büyük çocuklarda günde 1 -2 tablet yeterli olur. Kalidren tablet bir miktar sıvı ile ve tercihan yemeklerden önce alınmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Yavuz İlaç Ecza Deposu Medikal Ürünler San. ve Tic. A.Ş.
Yukarı Dudulu Mah. Akıncı Sok. No:14
Ümraniye / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

25.02.2009 - 218/36

 

Saklama Koşulları

30°C'ın altındaki oda sıcaklığında, kuru bir yerde ve ışıktan koruyarak muhafaza ediniz.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Kalidren 50 mg Film Tablet, her bir film tablette, 50 mg diklofenak potasyum içeren 20 film tabletlik blister ambalajlardadır.

Reçete ile satılır.

 

Uyarılar/Önlemler

Mide veya duodenal ülseri olanlarda, karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozulmuş kişilerde, kanamalı veya kanama eğiliminin arttığı hastalarda ve yaşlılarda dikkatle kullanılmalıdır. Çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği saptanmamıştır.

 

Gebelikte ancak zorunlu ise etkili en düşük dozda kullanılmalıdır. Gebeliğin son üç ayında kullanılması önerilmez.

 

Mutad dozlarda anne sütüne geçer, bu nedenle emziren annelerde kullanılması önerilmez.

 

Üretim Yeri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş.
Adapazarı / SAKARYA

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Kalidren (diklofenak potasyum) genellikle iyi tolere edilir.
Gastrointestinal sistemde; dispeptik şikayetler, epigastrik ağn, bulantı, kusma, ülserasyon, kanama ve perforasyon görülebilir.
Başağnsı, başdönmesi, sersemlik, uykusuzluk, anksiyete gibi bazı santral sinir sis     temi yakınmalarının yanısıra serum transaminazlarında hafif yükselmeler, hepatit,      deride kızarıklık; kaşıntı, ürtiker, trombosit agregasyonunun inhibisyonu, kanama    zamanının uzaması seyrek olarak görülebilecek yan etkilerdir. Nadiren sıvı retansi yonu ve ödem oluşabileceği bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.