Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Kansuk Laboratuvarı San. Tic. A.Ş.
Marka KANFLEKS
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BA03
ATC Açıklaması Karbonhidratlar
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
 • Organizmaya su ve kalori sağlamada,sodyum itrahını arttırmada, asidozda, karaciğer glikojenin eksilmesinde kullanılır. Su ve kalori sağlanması için periferal IV infüzyonu ile % 2.5-11.5 Dekstroz enjeksiyonu uygulanmaktadır. Parenteral beslenmenin sağlanması için bu enjeksiyonlar amino asit enjeksiyonu veya diğer uygun IV sıvıları ile karıştırılabilirler.
 • Hipertonik dekstroz enjeksiyonları ( % 5 'den daha büyük konsantrasyonlar ) suyun minimum hacminde eşit kalori sağlanması için kullanılır.
 • % 40-70 Dekstroz enjeksiyonları ,amino asit enjeksiyonları veya diğer uygun IV sıvıları ile karışmış ve parenteral beslenmeyi sağlamak için santral damar aracılığı ile uygulanan kalorilerin , konsantre edilmiş kaynağıdır. % 50 Dekstroz enjeksiyonu, aşırı insülin veya diğer sebeplerden oluşan hipogliseminin tedavisinde kan glükoz konsantrasyonunun tekrar yapılanması için genellikle çocuklarda ve erişkinlerde kullanılır.
 • % 10-25 Dekstroz enjeksiyonu bebeklerde ve süt çocuklarında akut semptomatik hipogliseminin tedavisinde kan glükoz konsantrasyonunun tekrar yapılanması için kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Dekstroz,bir monosakkarittir ve organizmanın temel enerji kaynaklarındandır. Kolayca metabolize olur ve kandaki glikoz konsantrasyonunu artırarak enerji sağlar. Aynı zamanda vücut proteinleri ve azot kaybını azaltır, glikojen birikimini destekler. Dekstrozun sudaki solüsyonları organizmanın ihtiyacı olan suyu ve gerekli kaloriyi verirler. Dekstroz, karbondioksit ve suya metabolize olduğu için, dekstroz içeren sulu solüsyonların uygulanması, aynı miktarda serbest su uygulanması demektir.

 

%5 dekstroz solüsyonu damara uygulanarak, besinsiz ve susuz kalmış dokulara kısa sürede su ve karbonhidrat sağlanır. 

Thiamin, Riboflavin, nikotinamid, pridoksin gibi B grubu vitaminlerin tedaviye eklenmesi dekstrozun metabolizmasını kolaylaştırır. 

Parenteral tedaviye uzun süre devam edilmesi gerekirse, daha fazla kaloriye ihtiyaç varsa, daha konsantre karbonhidrat solüsyonları uygulanmalıdır.

Farmakokinetik Özellikler

Dekstroz oral yolla alındıktan sonra  aktif bir mekanizma tarafından ince bağırsaktan hızla absorbe olur, dokularda enerji vererek karbondioksit ve suya metabolize olur. Hipoglisemili hastalarda  dekstrozun ağız yoluyla uygulanmasından, 10-20 dakika sonra kan glukoz seviyesi artar, 40 dakika sonra ise  plazma  doruk konsantrasyonu oluşur. 

Glukoz ayrıca enerji yaratmak için hücrelerde metabolize olur ve yıkılır. Oksidasyonu ile açığa çıkan enerji, dokularda adenozintrifosfat ve kreatin fosfat şeklinde depo edilerek mekanik ve osmotik olaylarda hücresel biyosentez ve vücut ısısında kullanılır.

Farmasötik Şekli

Solüsyon

Formülü

Her 100 mL’lik solüsyonda;

 

Dekstroz monohidrat ………................…..5 g

Enjeksiyonluk su ………k.m……………..100 ml

 

OSMOLARİTE……………………..........252,2 mOsm/L

İlaç Etkileşmeleri
Dekstroz, kuvvetli alkalilerle dekompoze olur ve kahverengileşir.
Dekstrozun intravenöz solüsyonlarına siyanokobalamin, kanamisin sülfat, novobiosin sodyum ve varfarin sodyum ilave edilmesi bulanıklığa neden olabilir.
Dekstroz, aminler, amidler, amino asitler, peptidler ve proteinlerle reaksiyona girebilir.
Kontraendikasyonlar

Kan şekerinin aşırı derecede yüksek olduğu diyabetik komada, Glikoz –galaktoz malabsorbsiyon sendromu görülen hastalarda ve İntraspinal ve intrakranial kanamalı, delirium tremensli, anürili hastalarda dehidratasyon olduğu durumlarda, kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
%5 Dekstroz solüsyonu kan ile izo-osmotik olduğundan periferal damardan uygulanabilir.
Dozu,hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve asit-baz dengesine bağlı olarak hekim tarafından ayarlanır.
Glukozüri oluşmaksızın, saatte ortalama infüzyon hızı 0.5 g dekstroz/kg’dır.
Saatte en fazla infüzyon hızı 0.8 g dekstroz/kg’ı geçmemelidir.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA ŞEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE, 
ortalama doz , 24 saatte 1-3 litre arasındadır. Bir litrelik solüsyon hastaya 3 saatten az sürede verilmemelidir. Dakikada 80-120 damladan fazla verilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Piyasada diğer farmasötik dozaj şekilleri bulunmamaktadır.

Ruhsat Sahibi

KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş.

 

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

06.07.1995-174/27

Saklama Koşulları

25°C’nin altında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50 ml, 100 ml, 150 ml, 250 ml, 500 ml ve 1000 ml'lik PVC torbalarda %5 Dekstroz solüsyonu içerir.

Uyarılar/Önlemler
 • Hipertonik Dekstroz çözeltileri  periferik bir venden uygulandıklarında tromboza yol açabilirler, bu nedenle hipertonik Dekstroz çözeltilerinin, santral büyük bir venadan, tercihen vena cava superiordan bir kateter yoluyla uygulanması önerilmektedir. Hipertonik dekstroz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa, damar çevresindeki dokuların nekrozuna ve tromboflebite neden olabilecek, uygulama sırasında oluşabilecek sızıntıya dikkat etmek gerekir.
 • Sadece Dekstroz içeren elektrolitsiz çözeltiler, kanla birlikte ve aynı infüzyon seti aracılığıyla verilmemelidir.
 • Hipertonik Dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, hiperglisemi ve hiperosmolar sendroma neden olabilir. Özellikle kronik üremisi ve karbonhidrat intoleransı  olduğu bilinen hastalarda, dikkatle kullanılmalıdır.
 • Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hipokalemi, hipomagnesemi, hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir. Dekstroz infüzyonları sırasında glikojenin karaciğerde depolanması kandaki potasyum düzeyini düşürür. Bu nedenle parenteral yoldan beslenen, böbrek fonksiyonları normal hastalarda hipopotasemiyi ve hücre içi potasyum kaybını önlemek için dekstoz solüsyonu ile birlikte potasyum verilmelidir. (Her litre dekstroz solüsyonuna  20-40 mEq potasyum)
 • Dekstroz solüsyonları ile yapılan uzun süreli parenteral beslenmeler insülin salgılanmasını ters yönde etkiler. Bunu, hiperglisemiyi ve bundan kaynaklanan glikozüriyi en aza indirgemek için infüzyon sıvısına insülin ilavesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda kan ve idrarda bulunan glikoz miktarı periyodik olarak izlenmelidir.
 • Kortikosteroid veya kortikotropin alan hastalara parenteral yoldan sıvı verirken çok dikkatli olmak gerekir.
 • Açıkça kendilerinde ve klinik düzeyde fark edilmeyecek düzeyde diyabeti bulunduğu bilinen hastalarda, dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.
 • İnfüzyon sırasında ekstrasellüler sıvının hacminin artması sonucu su intoksikasyonu oluşabilir.
 • Akut istemik inmeden sonra glukoz çözeltilerinin kullanılmaması önerilmektedir. 
Hamilelik ve gebelik döneminde kullanım:
 
Hamilelik Kategorisi C: % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetusa zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. % 5 Dekstroz Sudaki Solüsyonu, ancak kullanımı kesinlikle gerekli olduğu taktirde hamile kadınlarda kullanılmalıdır.
Üretim Yeri

KANSUK LABORATUARI SAN. VE TİC. A.Ş.

Beşyol mah. Eski Londra Asfaltı no:4 34620 Sefaköy/İSTANBUL

Tel: 0 212 592 15 76

Fax: 0212 580 37 72

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak  ateş yükselmesi,enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan   venöz tromboz veya flebit oluşabilir ve çözeltinin dışarı sızması  sonucu oluşan lokal ağrı görülebilir.

 

Hipertonik çözeltilerin aşırı hızlı infüzyonu venöz irritasyona neden olabilir, bu nedenle uygulama hızı hastanın toleransına göre ayarlanmalı uygulama için periferik venlerden en geniş olanı seçilmelidir.

 

Hipertonik Dekstroz solüsyonlarının çok hızlı infüzyonu mental konfüzyon, bilinç kaybı belirtileriyle seyreden hiperosmolar  sendroma neden olabilir. Bu durum eğer araştırılmaz ve tedavi edilmezse osmotik dehidratasyon ve hiperosmolar komaya yol açabilir.

 

Dekstroz solüsyonlarının damardan uzun süreli infüzyonu ödem, hiperglisemi,  hipomagnezemi,  hipofosfatemi ile seyreden sıvı ve elektrolit dengesizliklerine yol açabilir.

 

İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak hasta yeniden değerlendirilmeli ve  uygun tedaviye başlanmalıdır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.