Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka KAROKSEN
Etken Madde Kodu SGKFFV-NAPROKSEN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE02
ATC Açıklaması Naproksen
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04223
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,26 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,26 TL (11 Mayıs 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

İlaç yüksek dozlarda alındığında mide boşaltılmalı ve alışılmış destekliyici önlemler alınmalıdır.

 

Endikasyonlar
 • Migren başağrısı tedavisi, miyalji, siyatalji, nevralji'de,
 • Diş çekimi sonrası görülen ağrılarda, ağrılı dental problemlerde, analjezik ve antieflamatuar olarak,
 • Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklarda,
 • Dismenore, rahim içi araç uygulamasında, uterus relaksasyonu ve analjezi sağlamak amacıyla,
 • Burkulma, gerilme gibi spor kazaları ve postoperatif ağrılarda,
 • Bursit, tendinit, tenosinovit, sinovit, lumbago gibi kas-iskelet sistemi hastalıklarında,
 • Akut gut tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler

Etken maddesi olan Naproksen sodyum, 250 mg Naproksen ve 25 mg (1 mEq) sodyuma  eşdeğerdir.

Emiliminin daha kolay ve hızlı olması nedeniyle Naproksen'in Sodyum tuzu halinde geliştirilmiş, antienflamatuar ve antipiretik etkili nonsteroid bir analjeziktir.

Etkisini prostaglandin sentezini inhibe ederek gösterir.

Farmakokinetik Özellikler

Naproksen sodyum, gastro-intestinal kanaldan süratle absorblanarak, alımından 2-4 saat sonra maksimum kan konsantrasyonuna ulaşır. Yarılanma ömrü 12-15 saat arasında olup, dozun yaklaşık %95'i, 6-0 desmetil naproksen ve konjugatları şeklinde idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Film Kaplı Tablet

Formülü

1 tablet;

Naproksen Sodyum 275 mg

Boyar madde olarak : Opadry OY-S-28803 White içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Naproksen sodyum ve diğer nonsteroid antienflamatuarlar propranolol ve diğer betablokerlerin antihipertensif etkisini azaltır.

Probenesid, Naproksen sodyumla birlikte verilirse Naproksen sodyumun yarılanma ömrü belirgin olarak artar. Methotreksat ile birlikte kullanılırsa methotreksat’ın toksisitesini arttırabilir.Naproksen sodyum ve Naproksen aynı anda kullanılmamalıdır. Zira her iki ilaç da plazmada Naproksen anyonu olarak dolaşırlar. Naproksen sodyum; hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüreler gibi ilaçların etkilerini arttırabileceğinden doz ayarlaması yapılmalıdır.

Kontraendikasyonlar

Naproksen sodyum'a allerjisi olan kişilerde, aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlara, astım, rinit, ürtiker gibi allerjik reaksiyonlar gösteren hastalar ile peptik ülserli ve hipotansiyonlu hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
 • Yetişkinlerde dental problemler, post-operatif ağrılar ve diğer ağrılarda analjezik ve antipiretik amaçla: 12 saat arayla günde 2 defa 2 tablet (550 mg)
 • Yetişkinlerde romatoid artrit, osteoartrit ve ankilozan spondilitte:

a)Başlangıç tedavisi: 12 saat arayla günde 2 defa 2 tablet (550 mg)

1)Şiddetli gece ağrısı ve/veya sabah katılığı şikayetlerinde,

2)Yüksek dozda kullanılan bir başka antiromatizmal ilaçtan Karoksen’e geçilmesidüşünüldüğünde,

3)Ağrının önde gelen belirti olduğu osteoartritli hastalarda tedaviye günde 4 tablet(1100 mg) ile başlanmalı ve birkaç hafta devam edilmelidir.

b) İdame tedavisi: 12 saat aralarla 2-4 tablet (550 - 1100 mg) alınarak yapılır.

Sabah ve akşam dozları, hastanın önde gelen şikayetlerine göre (Gece ağrısı, sabahkatılığı vb.) düzenlenir.Karoksen tablet günde 550 - 1100 mg'lık sabah veya akşam

verilen tek dozlarla da etkindir.Günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.Gerektiğinde dahayüksek seviyede antienflamatuar/analjezik aktivite sağlamak için düşük dozları iyi

tolere eden ve gastro-intestinal hastalığı olmayan hastalarda günlük doz kısa süreliolmak şartıyla 1650 mg'a kadar arttırılabilir.

Bu gibi yüksek dozlarda gastrointestinal yan tesirlerin arttığı rapor edilmiştir.

Çocuklarda kullanım: 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 10 mg/kg, 12 saat

ara ile verilebilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Karoksen Fort Tablet (550 mg): 10-20 film tabletlik blister ambalajlarda.

Ruhsat Sahibi

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

02.07.1993 - 164 / 89

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 250C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

275 mg Naproksen sodyum içeren 10-20 film tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler
 • Mide-duodenum ülseri anemnezi veren hastalarda, diğer nonsteroid antienflamatuar ilaçlardan daha seyrek ve hafif de olsa kanama yapabildiği için dikkatle verilmelidir.
 • Kalp yetersizliği, kalp fonksiyon bozukluğu, böbrek fonksiyon bozukluğu ve karaciğer fonksiyon bozukluğu olanlarda  ve sodyum kısıtlaması söz konusu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Kullanım sırasında böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri yapılmalı, herhangi bir bozukluk saptandığında ilaç derhal kesilmelidir.
 • 17-ketogenic steroid testleri ile idrarda 5 HIAA (5 hidroksi indol asetik asit) testlerini etkileyebileceğinden, bu testler yapılmadan 72 saat önce ilaç alımı kesilmelidir.
 • Trombosit agregasyonunu azaltarak kanama süresini uzatabileceğinden, kanama zamanı tayinlerinde dikkatli olunmalıdır.
 • Hamilelerde denenmemiş olduğundan gebelik sırasında verilmemelidir.
 • Naproksen sodyum, anne sütüne % 1 oranında geçebileceğinden, emzikli annelere de verilmemelidir.
 • 16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez.
 • Alzheimer hastalığı riski olanlarda dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Ancak sadece juvenil artritte 5 yaşın üzerindeki çocuklarda günde 10 mg/kg, 12 saat ara ile verilebilir.

Üretim Yeri

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22 Kartal/İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Midede yanma, bulantı, kusma, baş ağrısı, kulak çınlaması, deride kızarıklık, kaşıntı, ödem, dispne ve çarpıntı çok seyrek ve hafif derecede olmakla beraber görülmektedir. Çok seyrek olarak da hematüri ve gastro-intestinal kanamaya sebep olabilir. Kalp yetmezliği , kalp fonksiyon bozukluğu, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve hiper tansiyon da dahil olmak üzere sodyum kısıtlamasının söz konusu olduğu hastalarda kullanırken dikkatli olunmalıdır. 10 günden sonraki kullanımlarda bu risklerde artış olmaktadır.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.