Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu
Firma Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka KATARIN
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R05X
ATC Açıklaması Diğer Soğuk Algınlığı Preparatları
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04237
Patent
Satış Fiyatı
Önceki Fiyatı
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek, karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve alkol bağımlılığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek, karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve alkol bağımlılığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Hasta erken görülmüşse kusturulur veya midesi yıkanır. Küçük çocuklarda aspirasyon tehlikesine karşı tedbirli olmalıdır. Katartik (milk of magnesia) verilmesi faydalı olabilir. Daha sonra vakanın seyrine göre genel destekleyici ve semptomatik tedavi (i.v. sıvılar, oksijen) uygulanır. Hipotansiyon varsa vazopressörler kullanılabilir. Ancak adrenalin verilmemelidir. Tansiyonu daha da düşürür. Analeptikler kullanılmamalıdır, konvülsiyonlara sebep olabilir. Oral N-asetilsistein parasetamolun spesifik antidotudur.

Endikasyonlar

Üst solunum yolları enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için : Nezle, grip, soğuk algınlığı, rinit, farenjit, sinüzit, bronşit, larenjit. Saman nezlesi, vazomotor rinit gibi üst solunum yolları alerjik hastalıklarının semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler
Katarin soğuk algınlığı, nezle, grip gibi üst solunum yolları non-spesifik enfeksiyonlarının semptomatik tedavisi için hazırlanmış, analjezik, antitussif ve antisekretuvar etkileri olan antigribal bir müstahzardır.
 
Parasetamol, analjezik-antipiretik bir maddedir. Prostaglandin sentezini inhibe ederek periferik ağrı reseptörlerinin duyarlılığını azaltır.
 
Oksolamin sitrat, sentetik antitüssif bir maddedir. Etkisi periferik olup solunum yollarındaki afferent sinir uçlarının duyarlılığını azaltarak öksürük merkezine impuls transmisyonunu azaltır.
 
Klorfeniramin maleat, antihistaminik ve antimuskarinik etkileri olan bir maddedir. Antimuskarinik etkisiyle burun akıntısını ve dolgunluğunu azaltır, solunum yollarını açar, öksürük refleksini başlatan önemli bir etkeni ortadan kaldırır. Klorfeniramin histaminin H1- reseptörlerine bağlanmasını
Farmakokinetik Özellikler

Parasetamol’ün analjezik etkisi 30 dakikada görülür. 1-2 saatte maksimuma varır ve 3-4 saat sürer. Parasetamol'ün % 90-95'i karaciğerde konjuge metabolitlere dönüşerek idrarla atılır. Klorfeniramin ağız yoluyla iyi absorbe olur, etkisi 15-60 dakikada başlar, 3-6 saatte maksimuma erişir, 24 saat içinde metabolitler şeklinde böbrek yoluyla atılır.

 
Farmasötik Şekli

KAPSÜL

Formülü

Her kapsül; 250 mg Parasetamol, 100 mg Oksolamin sitrat, 2 mg Klorfeniramin maleat içerir. Kapsül boyası olarak; titanyum dioksit ve indigotin kullanılmıştır.

İlaç Etkileşmeleri
1)      Alkol, fenoltiazinler, trisiklik antidepresanlar klorfeniramin ile karşılıklı olarak merkezi sinir sistemi üzerindeki depresan etkiyi arttırırlar.
2)     Klorfeniraminin antimuskarinik etkisi atropin, amantadin, haloperidol, fenotiazinler, prokainamid, kinidin tarafından arttırılır.
3)      MAO inhibitörleri klorfeniramin'in antimuskariniik ve MSS depresan etkisini fazlalaştırır.
4)      Klorfeniramin sisplatin, paramomisin, salisilatlar ve vankomisin'in ototoksik etkisini maskeleyebilir.
5)      Kronik alkolizm ve hepatotoksik ilaç alanlarda parasetamol'ün hepatotoksisite riski artabilir.
6)      Hepatik enzim indükleyicileri (barbituratlar, primidon) parasetamol metabolizmasını hızlandırarak klinik etkinliğini azaltabilir.
 
Diagnostik Test Etkileşimleri :
 
Parasetamol alanlarda :
  • Kan şekeri : Glukoz oksidaz/peroksidaz metoduyla, olduğundan düşük gözükür. Hekzokinaz/glukoz-6-fosfat dehidrogenaz metoduyla, olduğunun aynı gözükür.
  • Serumda ürik asit : Fosfotungstat metoduyla, olduğundan yüksek gözükür
  • Bendiromid testi sonuçları geçersizdir. Çünkü hem parasetamol hem bentiromid arilamin bileşiğine metabolize olarak bulunan p-aminobenzoik asit miktarını etkiler.
  • Nitrosonaftol reaktifi ile yapılan idrarda kalitatif 5-hidroksiindolasetik asit (5 HİAA) testi yalancı pozitif sonuç verir. Kantitatif test etkilenmez.
Klorfeniramin alerjenlerle yapılan deri histamin testini etkileyerek yalancı negatif sonuç alınmasına yol açar. Test yapılacaksa Katarin 72 saat önceden kesilmelidir
Kontraendikasyonlar

Prostat hipertrofisi, mesane çıkışında obstruksiyon, dar açılı glokom, akut astım hastalığı olanlarda ve Katarin içindeki aktif maddelere karşı hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Gebeliğin ilk üç ayında ve emziren annelerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Büyükler için mutad doz günde 3 kere 1-2 kapsüldür. Günlük toplam maksimum doz 6 kapsüldür, bu dozun aşılmaması önerilir. 6-12 yaş arası çocuklarda 1 kapsül 8 saat ara ile günde 3 kere alınabilir. 6 yaşından küçük çocuklarda kapsül formu kullanılmaz.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

KATARİN Fort 20 Tablet, blister ambalajda

KATARİN Pediatrik Şurup, 100 cc’lik cam şişede

Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve rutubetten koruyarak saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

KATARİN 15 ve 30 Kapsül, blister ambalajda

Uyarılar/Önlemler
1- Böbrek, karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda ve alkol bağımlılığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
2- Klorfeniramin çocuklarda paradoksik eksitasyona neden olabilir. Bu nedenle 6 yaşından küçük çocuklarda ancak doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
 
3- Geriatrik hastalar antimuskarinik etkilere daha duyarlı olabilir. Katarin yaşlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
 
Gebelik ve Laktasyonda Kullanımı : Gebelik kategorisi C’dir.
 
Katarin’in gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmaması önerilir. Özellikle gebeliğin ilk üç ayında kesinlikle kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanma Üzerine Etkisi :
 
Klorfeniramin Maleat, dikkat ve konsantrasyonda azalmaya ve reflekslerde yavaşlamaya yol açabileceğinden, motorlu taşıt ve makine kullananlar bu konuda uyarılmalıdır.
 
Prospektüs -->Yan Etkiler/Advers Etkiler

Uyuklama, çarpıntı, görmede bulanıklık, idrar yapma zorluğu, ağız kuruluğu, deri alerjisi, taşikardi, kulak çınlaması, mide yanması, fotosensitivite.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Uyuklama, çarpıntı, görmede bulanıklık, idrar yapma zorluğu, ağız kuruluğu, deri alerjisi, taşikardi, kulak çınlaması, mide yanması, fotosensitivite.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.