Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Orva İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş
Marka KERASAL
Etken Madde Kodu SGKFUN-URE+SALISILIK ASIT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D02AE51
ATC Açıklaması Karbamid, kombinasyonları
NFC Kodu SA
NFC Açıklaması Topikal Harici Merhemler
Kamu Kodu A04268
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 7,74 TL (22 Mart 2017) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,74 TL (22 Mart 2017)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde, uygulama yüzeyi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat toksisitesi göstergeleri (başdönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, tinnitus, letarji, hyperpnea, diyare, pisikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde, uygulama yüzeyi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat toksisitesi göstergeleri (başdönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, tinnitus, letarji, hyperpnea, diyare, pisikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır.
Doz Aşımı

Karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde ve özellikle çocuklarda uzun sürelerle geniş yüzeylere uygulandığı takdirde salisilizme neden olabilir. İdrarla atılımı hızlandırmak için bol sıvı içirilmelidir. Gerektiği takdirde oral veya intravenöz sodyum bikarbonat verilmelidir.

Endikasyonlar

İktiyozis, Palmar-Plantar Keratozu, Liken Pilaris, Folliküler Hiperkeratoz, tilotik el ekzeması, Psoriasis, likenleşmiş ekzema gibi pullanan, hiperkeratozlu deri hastalıklarında (tüylü bölgeler dahil) kullanılır. Kortikoid, PUVA, SUP tedavisinden önce veya tedavi arasında stratum korneum fazlalıklarını uzaklaştırmak için ayrıca hiperkeratotik mikozların yüzeysel tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Salisilik asidin yüksek konsantrasyonlarda cildi yumuşatması ve cildin nem içeriğini artırmasına bağlı olarak stratum korneum tabakası üzerine keratolitik etki gösterir. Salisilik asit, komedolitik etkili diğer maddelerin penetrasyonunu artırabilir. Üre ise allerjen etkisi olmayan, antipruritik, hidratizan, keratolitik, antibakteriyel, penetrasyon artırıcı ve epidermal proliferasyonu önleyici etkileri olan bir bileşiktir. Psoriasis, iktiyozis, seboreik ve kronik atopik ekzema durumlarında hiperkeratotik özelliklere sahip olan deri keratolitik tedaviye ihtiyaç gösterir. Salisilik asit ve Üre bu amaca hizmet eden, güvenilir etki gösteren, lokal yan etkileri olmayan maddelerdir. Bunun dışında Salisilik asit preparata oldukça geniş spektrumlu antimikrobiyel ve asidojen özellikler katarken, Üre de stratum korneumda su tutulmasını sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Salisilik asit topikal uygulamadan sonra kişilere göre değişen oranlarda resorbe olabilir. Üre ise, vücutta proteinlerin katabolizması sonucu açığa çıkar. 100g yağı alınmış deride 1g Üre mevcuttur. Üre vücut sıvılarında bol miktarda endojen olarak zaten bulunduğundan topikal uygulamadan sonra Üre’nin farmakokinetiği üzerine yapılmış bir çalışma mevcut değildir.

Her iki madde de tek başlarına kullanıldıklarına oranla karışım halinde daha düşük miktarda kullanılabilir. Bu suretle Salisilik asit’in sistemik etki göstermesi ihtimali de azaltılmış olur.

Farmasötik Şekli

Pomad

Formülü

1 g pomatta ; Salisilik asit 0,05g (%5), Üre (Karbamid) 0,1g (%10)

İlaç Etkileşmeleri

Çok geniş yüzeylere uzun süreli uygulamalarda, özellikle kapalı bandaj tekniği ile uygulandığında antikoagülanlar, trombolitikler, ürikozürikler, antidiyabetikler, kortikosteroidler, metotreksat, nonsteroidal antienflamatuvarlar, pH ayarlayıcı ajanlar, antikonvülsanlar, tetrasiklinler, diüretikler ve diğer salisilat türevi ajanlar ile etkileşebilecek oranda absorbe olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle bu ajanlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Üre ile ilgili olarak bilinen bir geçimsizlik yoktur.

Kontraendikasyonlar

Salisilik asit, Üre veya ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı hassasiyet oluştuğu takdirde kullanılmamalıdır. Göz ve mukozalı  bölgelerle temasından sakınılmalıdır. Bunun dışında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Günde 1-2 kez deriye, kıl köklerine sürülüp iyice ovulur veya daha fazla miktarlarda kapalı bandaj altında kullanılabilir. Kapalı bandaj şeklinde uygulamaların kısa süreli olmasına dikkat edilmeli ve sık tekrarından kaçınılmalıdır. Sıcak su ile yıkanmalıdır. Eğer saça sürüldüyse şampuandan önce sıvı bir yağ ile saçlar artıklardan arındırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Kerasal Forte Pomad, 50g

Saklama Koşulları

Sıcaktan koruyunuz, 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Kerasal Pomad kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

50g’lık alüminyum tüpte, prospektüsü ile birlikte karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Potansiyel toksisite sonucunu doğurabilecek yükselmiş salisilat düzeylerine neden olabilecek ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. 12 yaşından küçük çocuklarda, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde, uygulama yüzeyi ve tatbik süresi sınırlı tutulmalı ve hasta salisilat toksisitesi göstergeleri (baş dönmesi, kusma, uyuşukluk hali, işitmenin yitirilmesi, tinnitus, letarji, hyperpnea, diyare, psikolojik dengesizlik) açısından kontrol altında tutulmalıdır. Salisilik asit toksisitesi göstergeleri tespit edildiği takdirde kullanıma ara verilmelidir.

 

Gebelikte kullanım C kategorisi: Salisilik asit lokal olarak uygulandığında teratojenik ve mutajenik etkiler görülmemiştir. Kerasal hamilelik ve emzirme döneminde çok gerektiğinde küçük yüzeylerde ve kısa süreli doktor kontrolü altında kullanılmalıdır. Emzirme döneminde Kerasal göğüslerin üzerinde kullanılmamalıdır.

Küçük çocuklarda geniş yüzeyli uygulamalardan kaçınılmalıdır. Aşırı iltihabi durumlarda irritasyona neden olabileceğinden bu durumlarda ve derideki pullanma sona erdikten sonra kullanılmamalıdır. HARİCEN KULLANILIR. Göz ve mukozalı  bölgelerle temasından sakınılmalıdır. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklanmalıdır.

 

REÇETE İLE SATILIR. Doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Açık lezyonlarda ve yeni oluşmuş ekzemalarda kullanıldığı takdirde eritem, yanma veya aşırı pullanma görülebilir. Bu durumda tedavi bırakılmalıdır. Ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı alerji oluştuğu takdirde kullanıma ara verip doktorunuza başvurunuz.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.