Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Marka KESTINE
Etken Madde Kodu SGKEYU-EBASTIN
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX22
ATC Açıklaması Ebastin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A13550
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 23,11 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 20,63 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
PVC/Aluminyum blisterler içinde 20 tablet
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
İnsanlarda psikomotor fonksiyonlar üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde incelenmiş ve tavsiye edilen terapötik dozlarda herhangi bir etki gözlenmemiştir.

Ebastinin araç kullanma yeteneği üzerine etkisini incelemek üzere yapılan çalışma ebastinin 30 mg dozuna kadar araç kullanma yeteneğinde değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda tavsiye edilen terapötik dozlarda araç ve makine kullanma yeteneğini etkilememektedir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
KESTINE’yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:
Eğer, içerdiği etkin madde olan ebastine ya da yardımcı maddelerine karşı alerjiniz varsa
kullanmamalısınız.
 
KESTINE’yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:
Eğer, ciddi karaciğer bozukluğunuz var ise doktorunuz ya da eczacınıza söyleyiniz.
 
Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
KESTINE’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması
KESTINE yiyeceklerle birlikte ya da yalnız alınabilir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
KESTINE’in gebelik sırasındaki kullanımının güvenirliği belirlenmemiştir. Gebelikte sadece açık şekilde ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
KESTINE’nin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
Önerilen dozlarda kullanıldığında araç ve makine kullanma yeteneğini etkilememektedir.
  
KESTINE’nin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Laktoz monohidrat: Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 
Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı
KESTINE’nin ketokonazol veya eritromisin ile birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, KESTINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa KESTINE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Deri döküntüsü (kızarıklık, şişlik)
Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KESTINE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
 
Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini farkederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Sinirlilik, duygusal değişkenlik, aşırı hareketlilik hali
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahele gerekebilir.
 
Bu ciddi yan etkiler seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • İştah artışı
 • Baş ağrısı
 • Dermansızlık (asteni)
 • İshal
 • Tad alma bozukluğu
 • Uyku hali
 • Ağız kuruluğu
Bunlar KESTINE’nin hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız, doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
KESTINE’yi her zaman doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza başvurmalısınız.
 
Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar
KESTINE 20 mg Film Tablet için önerilen günlük doz bir tablettir (20 mg ebastin).
 
Uygulama yolu ve metodu:
KESTINE ağızdan, aç ya da tok karnına alınabilir. 
 
Değişik yaş grupları:
 
Yaşlılarda kullanım:
Yaşlılarda herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Çocuklarda kullanım:
KESTINE 20 mg Film Tablet’in güvenirliği 12 yaşın altındaki çocuklarda belirlenmemiştir. Bu nedenle 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği
Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer yetmezliği
Hafif veya orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 10 mg’ı geçmemelidir.
 
Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.
 
Eğer KESTINE’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla KESTINE kullandıysanız:
Hemen doktorunuzu arayınız.
 
KESTINE kullanmayı unutursanız:
Kaçırdığınız dozu hatırladığınızda alınız. Daha sonraki doz için 24 saat bekleyiniz.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
KESTİNE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
KESTİNE’yi belirlenen tedavi süresinden daha kısa kullandığınızda, zararlı etki görülmesi beklenmez. Ancak bu durumda hastalık belirtilerinin, KESTİNE tedavisine başlamadan önceki düzeyden daha az şiddette olsa da tekrar ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.
 
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
KESTINE alerji tedavisinde kullanılan bir antihistaminiktir. Antihistaminik ilaçlar, histaminin etkisini nötralize eder, alerji belirtilerini ortadan kaldırır.
 
KESTINE, ağızdan alınan beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablettir. 20 adet film tablet içeren blister ambalajda takdim edilmektedir.
 
KESTINE; 2 yaşın üzerindeki hastalarda,
 • Alerjik konjonktivit (gözlerde kaşıntı ve sulanma),
 • Kronik alerjik rinit (tüm yıl süren alerjik nezle),
 • Mevsimlere bağlı alerjik rinit (saman nezlesi),
 • İdiyopatik kronik ürtiker (nedeni bilinmeyen müzmin kurdeşen; deride şişme, kızarıklık ve kaşıntı) ve
 • Alerjik dermatitin (alerjik egzema) belirtilerinin tedavisinde kullanılmaktadır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
KESTINE’yi çoçukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30 Cº’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalaj veya etiket üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra KESTINE’yi kullanmayınız.
 
İlaçlar atık su veya evsel çöp yoluyla atılmamalıdır. Artık ve gerekli olmayan ilaçları nasıl elden çıkaracağınızı eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevrenin korunmasına yardımcı olacaktır.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz KESTİNE’yikullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
KESTINE 20 mg film tablet
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Ebastinin ketokonazol veya eritromisin (her iki madde de tek başlarına kullandıklarında QTc aralığının uzamasına yol açar) ile birlikte kullanıldığındaki etkileşimi incelenmiştir. Her iki kombinasyon ile, QTc artışı sadece ketokonazol veya eritromisin ile gözlenen değerden 10 msn büyük olmasına rağmen, ebastinin plazma seviyelerinde artışa yol açan farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşim gözlenmiştir. Dolayısıyla ketokonazol veya eritromisin ile eşzamanlı olarak tedavi gören hastalarda dikkatle kullanılması önerilmektedir.
 
Ebastinin yiyeceklerle birlikte alınması klinik etkisini değiştirmemektedir. Ebastinin yiyeceklerle birlikte alındığında, ana metabolitinin plazma seviyesindeki ve AUC değerindeki 1.5 ila 2 katlık artış, Tmaks değerini değiştirmemektedir.
 
Ebastin deri alerji testlerinde yanlış sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle ebastin tedavisi kesildikten 5 – 7 gün sonra bu testin yapılması önerilmektedir.
 
Diğer antihistaminiklerin etkilerini artırabilir.
 
Özel popülasyona ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin hiçbir klinik etkileşim çalışması yürütülmemiştir.
 
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Yüksek dozlarda yapılan çalışmalarda günde 100 mg doza kadar klinik olarak anlamlı herhangi bir belirti veya semptom gözlenmemiştir. Ebastin için spesifik bir antidot bulunmamaktadır. Gerekli olduğunda gastrik lavaj, EKG dahil yaşamsal belirtilerin izlenmesi ve semptomatik tedavi düşünülmelidir.
Etkin Maddeler

20 mg ebastin.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Antihistaminik. Selektif H1 reseptör antagonisti.
ATC Kodu : R06A X22
 
Etki Mekanizması
Ebastin histamin kaynaklı etkileri hızlı ve uzun süreli olarak inhibe etmekte ve H1 reseptörlerine karşı güçlü bağlanma afinitesi göstermektedir.
 
Oral uygulamayı takiben ebastin veya metabolitleri kan-beyin bariyerini geçmemektedir. Bu durum ebastinin santral sinir sistemi üzerindeki etkilerinin incelendiği deneylerin sonuçları ile uyumludur.
 
In vitro ve in vivo veriler ebastinin H1 histamin reseptörlerine karşı güçlü, uzun etkili ve oldukça seçici bir antagonist olduğunu, santral sinir sistemi üzerine olumsuz etkisi bulunmadığını ve antikolinerjik etkisinin olmadığını göstermiştir.
 
Farmakodinamik Etkiler
Histamin kaynaklı papül üzerinde yapılan çalışmalar, 1 saaten sonra başlayan ve 48 saatten fazla süren klinik ve istatistiksel olarak anlamlı antihistaminik etki göstermiştir. Ebastin ile 5 günlük tedavinin bırakılması sonrasında antihistaminik etkinin 72 saatten fazla devam ettiği gözlenmiştir. Bu aktivite esas aktif asit metaboliti olan karebastinin plazma seviyesi ile paraleldir.
 
Tekrarlayan uygulama sonrasında periferik reseptör inhibisyonu taşiflaksi olmadan sabit seviyede kalmıştır. Bu sonuçlar ebastinin en az 10 mg’lık dozunun, günlük tek doz ile uyumlu olacak şekilde, hızlı, güçlü ve uzun süreli periferik H1 inhibisyonu yaptığını göstermektedir. 20 mg’lık günlük dozunun ise 24 saat süresince diğer antihistaminiklerle karşılaştırıldığında daha üstün aktivitesi olduğu gösterilmiştir.
 
Sedasyon, denek değerlendirmelerinin yanısıra, elektroensefalografi testleri ve kognitif  fonksiyon ve görsel-motor  koordinasyon testleri ile incelenmiştir. Önerilen dozda sedasyonda anlamlı bir artış gözlenmemiştir. Bu sonuçlar çift kör klinik çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile uyumludur: Plasebo ve ebastinin sedasyon insidansı karşılaştırılabilirdir.
 
Ebastinin kardiyak etkileri klinik çalışmalarda incelenmiştir. Günde 100 mg dozuna kadar (önerilen günlük dozun beş katı) yapılan detaylı analizlerde anlamlı herhangi bir kardiyak etki gözlenmemiştir.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler
 
Emilim:
Oral uygulamayı takiben ebastin hızla absorbe edilir ve aktif asit metaboliti olan karebastin ile sonuçlanan anlamlı derecede hepatik ilk geçiş metabolizması etkisine maruz kalır.
 
Dağılım:
Ebastin, hemen hemen tamama yakın bir oranda farmakolojik açıdan aktif bir metabolit olan karebastine dönüşür.
20 mg’lık tek oral doz sonrası, uygulamayı takiben 1 ila 3 saat sonra ebastinin maksimum plazma seviyelerine ulaşılır ve metaboliti karebastinin plazma seviyesi ortalama 157 ng/ml değerine ulaşırken ebastin için 2.8 ng/ml ortalama değerine ulaşılır.
 
Tıbbi ürünün emilimi, dağılımı ve atılımı sırasında doygunluk fenomeni gözlenmemiştir. 10 mg ile 40 mg ebastin dozları arasında eğri altındaki alan (AUC) – konsantrasyon eğrisindeki değerler ile kinetik doğrusallığın bulunduğu gözlenmiş ve Tmaks değerinin doza bağlı olmadığı görülmüştür.
 
Biyotransformasyon:
İnsan karaciğer mikrozomları ile yapılan in vitro çalışmalar ebastinin CYP3A4 enzimi ile karebastine metabolize olduğunu göstermektedir. Sağlıklı gönüllülere ebastin ve ketokonazol veya eritromisinin eşzamanlı uygulaması (her ikisi de CYP3A4 inhibitörü), özellikle ketokonazolle olmak üzere ebastin ve karebastin plazma konsantrasyonlarında anlamlı artışla bağlantılı bulunmuştur (Bakınız 4.5. Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri ).
 
Hem ebastin hem de karebastin proteinlere yüksek oranda bağlanmaktadır ( ³ % 95).
 
Eliminasyon:
Ebastin ve karebastin idrar ve feçesle atılır.
 
Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
KESTINE’in farmakokinetiği doz ve zamandan bağımsız olarak doğrusaldır.
 
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Ebastin ve metabolitlerinin farmakokinetik profilinin değişik seviyelerde karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalarda anlamlı şekilde değişmemektedir.
Hafif, orta ve ciddi böbrek yetmezliği (günlük 20 mg’lık doz) ve hafif, orta (her ikisinde 20 mg/gün ) veya ciddi karaciğer yetmezliği (10 mg /gün) olan hastalarda tedavinin 1. ve 5. günlerinde gözlenen ebastin ve karebastinin plazma konsantrasyonları, sağlıklı gönüllülerde elde edilen değerler ile benzer bulunmuştur.
 
Yaşlı hastalarda:
Yaşlılar ile genç yetişkinlerin farmakokinetik profili arasında istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmemiştir.
Farmasötik Form
Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

 

Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye:
Gebelik kategorisi: B
 
Çoçuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/ Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar KESTINE ile tedavi edilebilir. KESTINE’in oral kontraseptifler ile eş zamanlı kullanımının kontrasepsiyon etkinliğini azaltması beklenmez.
 
Gebelik dönemi
Ebastinin gebelik sırasındaki kullanımının güvenirliği belirlenmemiştir.
 
Hayvan çalışmaları embriyo veya fetüsün gelişimi, gebeliğin ilerlemesi veya doğum öncesi ve sonrası gelişim üzerine doğrudan veya dolaylı herhangi bir zararlı etki göstermemiştir. Hayvanlarda herhangi bir teratojenik etki de gözlenmemiştir. Bununla birlikte gebe kadınlarda herhangi bir kontrollü çalışma yapılmamıştır.
 
Dolayısıyla ebastin gebe kadınlarda sadece açık şekilde ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Ebastinin süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirme sırasında kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği/ Fertilite
Hayvanlarda yapılan çalışmalar, KESTINE’in fertiliteye bir etkisinin olmadığını göstermiştir.
Geçimsizlikler
Geçerli değildir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 08.07.2011
Ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
Ebastin klinik çalışmalarda 3000’den fazla hastada değerlendirilmiştir.
 
Advers ilaç reaksiyonları aşağıda MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık derecesine göre belirtilmiştir:
 
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Deri ve derialtı doku bozuklukları
Yaygın olmayan: Döküntü
 
Gastrointestinal bozukluklar
Yaygın: Ağız kuruluğu
Yaygın olmayan: Diyare
 
Metabolizma ve beslenme bozuklukları
Yaygın olmayan: İştah artışı 
 
Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş ağrısı, uyku hali 
Yaygın olmayan: Tat alma bozukluğu
 
Psikiyatrik bozukluklar
Yaygın olmayan: Sinirlilik, emosyonel değişkenlik
 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan: Asteni, hiperkinezi
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir.
 
Yardımcı maddeler:
Laktoz monohidrat 177 mg
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Klinik öncesi veriler, güvenirlik farmakolojisi, tekrarlayan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi üzerine yapılmış konvansiyonel çalışmalar doğrultusunda herhangi bir anlamlı toksik etki göstermemiştir.
Kontrendikasyonlar
Ebastin veya formülasyonda yer alan herhangi bir yardımcı maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda, ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır (Bkz. Pozoloji ve uygulama şekli).
Kullanım Yolu
Ağızdan alınır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
KESTINE 20 mg film tablet  
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
QT aralığı uzamış hastalar gibi bilinen kardiyak riske sahip olan hastalarda, hipokalemi, QT aralığını uzatan veya azol antifungaller ve makrolid antibiyotikler gibi CYP3A4 enzimini inhibe eden ilaçlar ile eşzamanlı kullanımında dikkatle kullanılmalıdır  (Bkz. Diğer Tıbbi Ürünler ile Etkileşim ve Diğer Etkileşim Biçimleri).
 
Ebastinin uygulamadan 1- 3 saat sonra terapötik etkinliğe ulaştığı gözönüne alındığında acil müdahele gerektirebilecek akut alerjik reaksiyonlarda kullanılmamalıdır.
 
Her bir tablet 177 mg laktoz içerir, bu nedenle nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glukoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. 
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:
 
Yetişkinler ve 12 yaş üzerindeki çocuklar
KESTINE 20 mg Film Tablet için normal doz günde bir tablettir.
 
Uygulama şekli:
Oral yoldan, aç ya da tok karnına alınabilir. 
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek Yetmezliği
Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Karaciğer Yetmezliği
Hafif veya orta derecedeki karaciğer yetmezliğinde herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda günlük doz 10 mg’ı geçmemelidir.
 
Geriyatrik popülasyon
Herhangi bir doz ayarlamasına gerek yoktur.
 
Pediyatrik popülasyon
KESTINE 20 mg Film Tablet’in güvenirliği 12 yaşın altındaki çocuklarda belirlenmemiştir. Bu nedenle çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.
Raf Ömrü
24 ay
Ruhsat Numarası(Ları)
131/75
Ruhsat Sahibi

EİP ECZACIBAŞI İLAÇ pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Alİ Kaya Sk.
No:7 Levent İstanbul

Ruhsat Sahibi
EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sk. No:7 Levent İstanbul 
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar
KESTINE 20 mg Film Tablet, alerjik konjonktivit ile birlikte veya tek başına ortaya çıkan alerjik rinit semptomlarının (mevsimsel ve perennial), idiyopatik kronik ürtiker ve alerjik dermatitin tedavisinde endikedir. Hastaların büyük çoğunluğunda semptomlar KESTINE 10 mg Film Tablet ile kontrol edilebilir.
Üretici Bilgileri
Industrias Farmacéuticas Almirall S.L.
Ctra. National II, km 593, E-08740 Sant Andreu de la Barca,                                                        
Barselona, İspanya
Yardımcı Maddeler

Mikrokristalize selüloz, prejelatinize mısır nişastası, laktoz monohidrat, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, hipromelloz, makrogol, titanyum dioksit (E-171).

Yardımcı Maddelerin Listesi
Mikrokristalize selüloz
Prejelatinize mısır nişastası
Laktoz monohidrat
Kroskarmeloz sodyum
Magnezyum stearat
Hipromelloz
Makrogol
Titanyum dioksit (E-171)