Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanofi Aventis İlaçları Ltd. Şti.
Marka KETEK
Etken Madde Kodu SGKFRS-TELITROMISIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01FA15
ATC Açıklaması Telitromisin
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04277
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 89,41 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 70,9 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Hafif veya orta şiddette böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır böbrek fonsiyon bozukluğu varsa (kreatinin klerensi <30 ml/dak) doz yarıya yarıya azaltılmalıdır. (400 mg günlük tek doz)
Karaciğer Yetmezliği
İlacın karaciğer yetmezliğine neden olabileceği hatta ölümcül seyredebileceği bildirilmiştir. Bu açıdan zorunlu olmadıkça karaciğer fonksiyon bozukluğunda kullanılmamalıdır.
Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Her blister boşluğunda 2 film tablet içeren 10 film tabletlik blister ambalajda

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
KETEK görme bozuklukları gibi, belli işleri yapma kapasitesini azaltabilecek istenmeyen etkilere neden olabilir. Ayrıca nadir olarak, vagal semptomların öncülük edebileceği geçici bilinç kaybı olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8 “İstenmeyen etkiler”). Potansiyel görme güçlükleri ve bilinç kaybı nedeniyle, KETEK ile tedavi sırasında hastalar motorlu taşıt, ağır makine kullanma ya da diğer tehlikeli aktivitelere katılma gibi aktiviteleri minimum düzeyde tutmaya çalışmalıdır. Eğer hastalar KETEK kullanırken görme bozuklukları ya da bilinç kaybı yaşarsa, motorlu taşıt, ağır makine kullanmamalı ya da diğer tehlikeli aktivitelere katılmamalıdırlar (Bkz. Bölüm 4.4 “özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 4.8 “İstenmeyen etkiler”).
 
Hastalara, bu istenmeyen etkilerin ilacın ilk dozundan kısa süre sonra görülebileceği belirtilmelidir. Hastalar bu olayların araç veya makine kullanma yeteneği üzerindeki potansiyel etkileri konusunda uyarılmalıdır.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
KETEK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
 
Eğer:
 
·      Sizde çabuk yorulma, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, kas güçsüzlüğü ile seyreden bir sinir kas kavşağı hastalığı olan miyasteni gravis varsa,
 
·      KETEK’in içindeki etkin madde olan telitromisine veya ilacın içerdiği diğer maddelerden birine karşı ya da makrolid grubundan başka bir ilaca karşı alerjiniz varsa,
 
·      Geçmişte KETEK kullandığınız bir zamanda sizde karaciğer bozukluğu veya sarılık geliştiyse,
 
·      Kanınızdaki kolesterol ve lipid düzeylerini kontrol altında tutmaya yarayan başka ilaçlar kullanıyorsanız,
 
·      Sizde veya yakınlarınızda kalp fonksiyonlarını izlemek için yapılan bir tetkik olan elektrokardiyogramda (EKG) uzun QT sendromu olarak adlandırılan bir durum tespit edilmişse,
 
·      Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçları kullanıyorsanız:
 
1.    Migren için kullanılan (tablet veya nefes alarak akciğerlere gönderilen buhar şeklindeki formda) ergotamin ve dihidroergotamin
2.    Alerji sorunları için kullanılan, terfenadin ve astemizol
3.    Sindirim sorunları için kullanılan sisaprid
4.    Psikiyatrik sorunlar için kullanılan pimozid
 
 • Böbreklerinizle ilgili ciddi rahatsızlığınız varsa ve/veya karaciğerinizle ilgili ciddi rahatsızlığınız varsa, KETEK aldığınız sırada aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçları kullanmayınız:
1.    Mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılan ketokonazol
2.    HIV adı verilen bir virüsün neden olduğu ciddi hastalığın tedavisinde kullanılan proteaz inhibitörü olarak bilinen bir ilaç
 
KETEK 'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 
Eğer:
 
·       Kalbinizde ciddi rahatsızlıklar varsa (örneğin kalbinizi besleyen koroner damarlarla ilgili hastalık, kalp ritminde ciddi düzensizlikler ve kalp atım sayısında düşüş gibi)
 
·       Kanınızda potasyum ve magnezyum gibi elektrolitlerin düzeyinin düşmesi gibi bir durumunuz varsa,
 
·       KETEK kullanırken veya kullandıktan sonra şiddetli ve uzun süreli ishal meydana gelirse, derhal doktorunuza haber veriniz. Bu antibiyotiklerle yapılan tedavileri takiben gelişen ciddi bir barsak iltihabının işareti olabilir ve tedavinin kesilmesini gerektirebilir.
 
·       Karaciğerinizde bir hastalık varsa,
 
·       Eğer bulanık görme, çift görme, odaklama güçlüğü gibi görme duyunuzla ilgili rahatsızlıklar yaşıyorsanız,
 
·       Eğer baygınlık (geçici olarak bilinç kaybı) geçiriyorsanız,
 
·       Ketek 12 yaşından küçüklerde kullanılmamalıdır,
 
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
KETEK 'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
 
Yiyecek ve içecekler KETEK’in emilimini etkilemez. Tabletler yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Tabletler yeterli miktarda suyla bütün olarak yutulmalıdır. 
 
Hamilelik
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
KETEK’in hamilelik sırasında kullanımının emniyetliliği hakkında yeterli veri bulunmamaktadır. Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız, KETEK kullanmamanız gerekir.
 
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
 
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
KETEK’’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme sırasında KETEK kullanmamanız gerekir. 
 
Araç ve makine kullanımı
 
Bazı hastalarda KETEK kullanımı görme bozuklukları gibi, belli işleri yapma kapasitesini azaltabilecek istenmeyen etkilere neden olabilir. Ayrıca nadir olarak, halsizlik ve mide barsak sistemin rahatsızlık hissi gibi belirtilerle beraber, baygınlık (geçici baygınlık bilinç kaybı) olguları bildirilmiştir. Bu istenmeyen etkiler ilacın ilk dozundan kısa bir süre sonra görülebilmektedir.
 
Potansiyel görme güçlükleri ve bilinç kaybı nedeniyle, KETEK ile tedavi sırasında motorlu taşıt, ağır makine kullanma ya da diğer tehlikeli aktivitelere katılma gibi etkinliklerinde bulunmayınız.
 
Sizde bu gibi belirtiler olduğunda araç ve makine kullanmayınız.  
 
KETEK’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 
KETEK’’in içinde yardımcı madde titanyum dioksit (E 171), sarı ve kırmızı demir oksit (E172) bulunur. Renklendirici olarak kullanılan bu maddeler, alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
 
Eğer aşağıda belirtilen herhangi bir ilacı şu anda alıyor veya son zamanlarda aldıysanız- hatta reçetesiz olanlar da dahil olmak üzere- lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 
KETEK ile tedaviniz sırasında, aşağıdaki ilaçları birlikte kullanmamanız gerekir:
 
·         Migren için kullanılan (tablet veya nefes alarak akciğerlere gönderilen buhar şeklindeki formda) ergotamin ve dihidroergotamin
·         Alerji sorunları için kullanılan, terfenadin ve astemizol
·         Sindirim sorunları için kullanılan sisaprid
·         Psikiyatrik sorunlar için kullanılan pimozid
·         Kanda kolesterol ve lipid düzeyini kontrol altında tutmak için kullanılan simvastatin
 
KETEK ile tedaviniz sırasında doktorunuza aşağıdaki ilaçları kullandığınızı söylemeniz önem taşımaktadır:
 
·         Sara hastalığı (Epilepsi) için kullanılan fenitoin, karbamazepin
·         Enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir antibiyotik olan rifampisin
·         Bazı sinir sistemi rahatsızlıklarında kullanılan fenobarbital ve depresyonda kullanılan sarı kantaron otu
·         Organ naklinde reddi önlemek amacıyla kullanılan, makrolid grubu bir bağışıklık baskılayıcı ilaç olan takrolimus, siklosporin ve sirolimus
·         Kalple ilgili rahatsızlıklarda kullanılan metoprolol
·         Viral bir hastalık olan HIV enfeksiyonlarında kullanılan ritonavir
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, KETEK’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
KETEK ile bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olarak değerlendirilmişse de; çok seyrek olarak ciddi karaciğer bozuklukları ve bazı olgularda ölüme neden olan karaciğer yetmezliği rapor edilmiştir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, KETEK’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:  
 • Zorlukla ve hırıltılı bir şekilde nefes almaya başlarsanız,
 • Yüz, dil veya boğazınızda, yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak bir şişme ortaya çıkarsa,
 • Derinizde yaygın kızarıklık ve döküntüler ya da parmaklarınızda şişme olursa,
 • Karın ağrısı ve ateşle beraber, ciddi, inatçı, kanlı da olabilen ishal gelişirse (bu durum antibiyotik tedavisinden sonra nadiren meydana gelen ciddi bir barsak iltihaplanmasına işaret edebilir),
 • Gözlerinizin beyaz kısmında ve derinizde sararma, idrar renginde koyulaşma, iştah kaybı ve vücutta yaygın kaşıntı ve karın ağrısı olursa (bu durum karaciğer hastalığına işaret edebilir),
 • Çabuk yorulma, göz kapağı düşüklüğü, çift görme, kas güçsüzlüğü ile seyreden bir sinir kas kavşağı hastalığı olan miyastenia gravis’in belirtilerinde kötüleşme olursa,

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin KETEK’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Baş dönmesi ve baygınlık yaşarsanız,
 • Çift görme, bulanık görme, odaklama güçlüğü yaşarsanız,
 • Vajinada kaşıntı, yanma ve beyaz renkte akıntı olursa (candida’ya bağlı bir mantar infeksiyonuna işaret edebilir),
 • Aşırı halsizlik hissederseniz, kalp ritminizde bozukluk olursa, tansiyonunuz düşerse
 • Kas krampları yaşarsanız,
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:  
 • ­      Geçici ve hafif ishal
 • ­      Bulantı, kusma
 • ­      Karın ağrısı, aşırı gaz çıkarma
 • ­      Baş dönmesi
 • ­      Baş ağrısı
 • ­      Tat alma bozukluğu
 • ­      Karaciğer işlevlerini gösteren kan testlerinde enzimlerin artışının tespiti 
 • ­      Kabızlık
 • ­      İştah kaybı
 • ­      Ağız içinde iltihap
 • ­      Ağız içinde pamukçuk (candida infeksiyonu)
 • ­      Karaciğer iltihabı
 • ­      Deri döküntüleri, ürtiker, kaşıntı
 • ­      Uyuşukluk hali
 • ­      Uykusuzluk
 • ­      Sinirlilik
 • ­      Çevrenin veya kişinin döndüğü şeklindeki baş dönmesi (Vertigo)
 • ­      El ve ayaklarda karıncalanma şeklinde duyu kusurları
 • ­      Ateş basması
 • ­      Kanda beyaz küre hücrelerinden bazılarında artma olması
 • ­      Egzema
 • ­      Koku alma bozukluğu
 • ­      Kas krampları
 
Bunlar KETEK'in hafif yan etkileridir.  
 
Pazarlama sonrası deneyim sırasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir, bunların sıklığı bilinmemektedir:
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları: Aşırı duyarlılıkla ilgili, alerjik şişmelerle seyreden şoka kadar ilerleyebilen reaksiyonlar
 
Sinir sistemi bozuklukları: Hızlı başlangıçlı, miyastenia gravis alevlenme olguları
 
Kalple ilgili bozukluklar: QT/QTc aralığı uzaması
 
Gastrointestinal bozukluklar: Pankreas iltihabı
 
Karaciğer ve safra yollarıyla ilgili bozukluklar: Şiddetli karaciğer iltihabı ve karaciğer yetmezliği
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.  
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/ uygulama sıklığı için talimatlar:
 
Doktorunuz, ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir.
 
KETEK, 12 yaşın üstündeki kişilerde kullanılır.
 
Boğaz, sinüs enfeksiyonlarının tedavisi için genellikle, 5 gün süreyle kullanılır.
 
Uzun zamandır var olan, solunum güçlüğüne neden olan akciğerlerdeki enfeksiyonların ve zatürre (pnömoni) tedavisi için, genellikle 7-10 gün süreyle kullanılır.
 
Kullanılması önerilen olağan günlük doz, günde 2 tablet (400 mg’lık) KETEK’tir. (Günde 800 mg telitromisin)
 
Ciddi böbrek işlev bozukluğu olanlarda eğer doktor tarafından KETEK kullanılmasına karar verildiyse, bu hastalar günde 2 tablet KETEK (800 mg) ile başlanıp, dönüşümlü olarak günde 1 tablet KETEK (400 mg) ve günde 2 tablet KETEK şeklinde (800 mg) tedavi edilebilir.
 
Uygulama yolu ve metodu:
 
KETEK’ ağızdan alınır.
 
Tabletleri bütün olarak bir bardak sıvı yardımıyla yutunuz.
 
Tabletleri her gün aynı saatlerde tek seferde yutunuz. Görme duyusu üstündeki potansiyel etkisi ve baygınlık ihtimalini azaltmak için gece yatmadan önce alınması tavsiye edilebilir.
 
Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, bu talimatları takip ediniz. Bu sizin KETEK’ten tam yarar görmenizi sağlar.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanım
 
KETEK’in çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz kanıtlanmadığı için, 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmaz.
 
Yaşlılarda kullanım
 
KETEK’in yaşlılarda kullanımıyla ilgili özel bir talimat bulunmamaktadır, yaşa bağlı doz ayarlaması gerekmez.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek yetmezliği:
 
Hafif ya da orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir.
 
Optimal dozaj formu (600 mg) bulunmadığından, KETEK şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dakika) olan hastalarda ya da şiddetli böbrek bozukluğuyla birlikte karaciğer bozukluğu olan hastalarda ilk tercih olarak önerilmemektedir.
 
Telitromisin tedavisinin gerekli görülmesi durumunda, bu hastalar 800 mg dozla başlanıp, dönüşümlü olarak günde 800 mg ve 400 mg dozla tedavi edilebilir.
 
Hemodiyaliz hastalarında uygulanacak KETEK (800 mg), diyaliz seansından sonra verilecek şekilde ayarlanmalıdır.
 
Karaciğer yetmezliği:
 
KETEK şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunmuyorsa, hafif, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekmemektedir; ancak, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, KETEK ihtiyatla kullanılmalıdır.
 
Eğer KETEK 'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla KETEK kullandıysanız:  
 
KETEK’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
KETEK’i kullanmayı unutursanız:
 
Bir dozu atlarsanız, aklınıza gelir gelmez bu dozu alınız. Ancak dozu atladığınızı bir sonraki dozu alacağınız saate yakın fark ederseniz, atladığınız dozu unutunuz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.
 
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.  
 
KETEK ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler:
 
KETEK tedavisini doktorunuzun onayı olmadan bırakırsanız, tedavinizin yararlı etkileri ortadan kalkabilir. Enfeksiyonla ilgili belirtileriniz yeniden ortaya çıkabilir ve durumunuz kötüleşebilir.
 
Ayrıca eğer tabletlerinizi almayı çok erken bırakırsanız, ilaca karşı vücudunuzda bir direnç oluşmasına da neden olabilirsiniz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
KETEK ketolidler olarak adlandırılan ve makrolidlerle ilşkili olan yeni bir antibiyotik grubuna dahildir.
 
KETEK telitromisin etkin maddesini içerir. 1 film tablet içinde 400 mg etkin madde bulunur. 10 film-kaplı tablet içeren blister ambalajda kullanıma sunulmuştur.  
 
KETEK 12 yaş ve üstündeki kişilerde ilacın içerdiği etkin maddeye duyarlı olan mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 • KETEK 12 yaş ve üstündeki ergenlerde boğazdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 • KETEK 18 yaşın üstündeki erişkinlerde boğazdaki bademciklerde ve çene, alın ve şakak kemikleri içinde bulunan ve buruna açılan içleri hava dolu boşluklarda (sinüs) bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, uzun zamandır var olan, solunum güçlüğüne neden olan akciğerlerdeki enfeksiyonların ve zatürre ( pnömoni) tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
KETEK 'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
 
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. 
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra KETEK’i kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ‘Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’ ve ‘Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü yönetmelikleri’ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

KETEK® 400 mg film tablet

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Etkileşim araştırmaları yalnızca erişkinlerde yapılmıştır.

 

KETEK’in diğer tıbbi ürünler üzerindeki etkileri

 

Telitromisin bir CYP3A4 inhibitörü ve zayıf bir CYP2D6 inhibitörüdür.  Simvastatin, midazolam ve sisaprid ile yapılan in vivo araştırmalar, güçlü bir intestinal CYP3A4 inhibisyonu ve orta dereceli bir hepatik CYP3A4 inhibisyonu göstermiştir.  Farklı CYP3A4 substratlarıyla inhibisyonun derecesini öngörmek zordur.  Bu nedenle, CYP3A4 substratının plazma konsantrasyonları, etkinlik veya advers etkiler yakından izlenemiyorsa, CYP3A4 substratı olan tıbbi ürünlerle tedavi sırasında KETEK kullanılmamalıdır. Alternatif olarak,  KETEK ile tedavi sırasında CYP3A4 substratı ile tedaviye ara verilmelidir.

 

QT aralığını uzatma potansiyeli bulunan tıbbi ürünler

 

KETEK’in sisaprid, pimozid, astemizol ve terfenadinin plazma düzeylerini arttırması beklenir. Bu, QT aralığında uzamaya ve torsade de pointes, ventriküler fibrilasyon ve ventriküler taşikardi gibi kardiyak aritmilere yol açabilir.  KETEK ve bu tıbbi ürünlerden herhangi birinin birlikte uygulanması kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3 “Kontrendikasyonlar”).

 

KETEK, QT aralığını uzatma potansiyeli bulunan diğer tıbbi ürünlerle birlikte uygulandığında ihtiyatlı olmak gerekir (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).

 

Ergot alkaloit türevleri (örn. ergotamin ve dihidroergotamin)

 

Eritromisin A ve josamisinden çıkarımla, KETEK ve alkaloit türevlerinin birlikte uygulanması, muhtemelen ekstremite nekrozunun eşlik ettiği şiddetli vazokonstriksiyona (“ergotizm”) yol açabilir. Bu kombinasyon kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.3 “Kontrendikasyonlar”).

 

Statinler

 

Simvastatin KETEK ile birlikte uygulandığında, simvastatin Cmaks.’da 5.3 kat artış, simvastatin EAA’da 8.9 kat artış, simvastatin asit Cmaks.’da 15 kat artış ve simvastatin asit EAA’da 11 kat artış saptanmıştır. Diğer statinlerle in vivo araştırmalar yapılmamıştır, ancak KETEK lovastatin ve atorvastatin ile benzer bir etkileşim, serivastatin ile daha düşük dereceli bir etkileşim ve pravastatin ve fluvastatin ile çok az ya da hiç etkileşim gösterebilir. KETEK simvastatin, atorvastatin ve lovastatin ile birlikte kullanılmamalıdır.  KETEK tedavisi sırasında bu ajanlarla tedaviye ara verilmesi gerekmektedir. Serivastatin ihtiyatla kullanılmalı ve hastalar miyopati belirti ve semptomları açısından dikkatle izlenmelidir.

 

Benzodiazepinler

 

Midazolam KETEK ile birlikte uygulandığında, midazolamın intravenöz yoldan uygulanmasından sonra midazolamın EAA’ı 2.2 kat ve oral uygulamadan sonra 6.1 kat artmıştır. Midazolamın yarılanma ömrü yaklaşık 2.5 kat artmıştır.  KETEK ile birlikte oral midazolam uygulamasından kaçınılmalıdır. Midazolamın intravenöz dozajı gerekirse ayarlanmalı ve hasta izlenmelidir.  Aynı önlemler, CYP3A4 tarafından metabolize edilen diğer benzodiazepinler (özellikle triazolam ancak daha düşük bir ölçüde alprazolam) için de geçerlidir. CYP3A4 tarafından metabolize edilmeyen benzodiazepinler (temazepam, nitrazepam, lorazepam) için, KETEK ile etkileşim olası değildir.

 

Siklosporin, takrolimus, sirolimus

 

CYP3A4 inhibe edici potansiyelinden dolayı, telitromisin bu CYP34A4 substratlarının kan konsantrasyonlarını artırabilir. Bu nedenle, bu immünosupresif ajanlardan herhangi birini almakta olan hastalarda telitromisin başlandığında, siklosporin, takrolimus veya sirolimus düzeyleri dikkatlice izlenmeli ve gerektiğinde dozları azaltılmalıdır. 

 

Metoprolol

 

Metoprolol (bir CYP2D6 substratı) KETEK ile birlikte uygulandığında, metropolol Cmaks. ve EAA’ı yaklaşık %38 oranında artmıştır, ancak metoprolol eliminasyon yarılanma ömrü üzerinde herhangi bir etki saptanmamıştır. Metoprolole maruz kalmada artış, metoprolol ile tedavi edilen kalp yetersizliği hastalarında klinik açıdan önemli olabilir. Bu hastalarda, KETEK ile bir CYP2D6 substratı olan metoprololun birlikte uygulanması ihtiyatla düşünülmelidir.

 

Digoksin

 

KETEK’in digoksin plazma konsantrasyonlarını arttırdığı gösterilmiştir. Sağlıklı gönüllülerde plazma taban düzeyleri, Cmaks., EAA ve renal klerens sırasıyla %20, %73, %37 ve %27 oranında artmıştır. EKG parametrelerinde anlamlı herhangi bir değişiklik saptanmamış ve digoksin toksisitesi belirtisi gözlenmemiştir.  Bununla birlikte, KETEK ve digoksin birlikte uygulandığında serum digoksin düzeylerinin izlenmesi düşünülmelidir.

 

Teofilin

 

KETEK ile uzatılmış salımlı formülasyon olarak uygulanan teofilin arasında klinik açıdan anlamlı farmakokinetik etkileşim yoktur.  Bununla birlikte, bulantı ve kusma gibi olası sindirim sistemi yan etkilerinden kaçınmak için, her iki ilacın birlikte uygulanması bir saat arayla yapılmalıdır.

 

Oral antikoagülanlar

 

Antikoagülanlar ve telitromisini de içeren antibiyotiklerle eşzamanlı olarak tedavi edilen hastalarda antikoagülan aktivitesinde artış bildirilmiştir.  Bu mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Tek doz uygulamadan sonra KETEK ile varfarin arasında klinik açıdan anlamlı farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşim bulunmamakla birlikte, protrombin zamanı/INR (Uluslararası Normalleştirilmiş Oran) değerlerinin birlikte tedavi sırasında daha sık olarak izlenmesi düşünülmelidir.

 

Oral kontraseptifler

 

 Sağlıklı bireylerde düşük doz trifazik oral kontraseptiflerle farmakodinamik ya da klinik açıdan anlamlı farmakokinetik etkileşim yoktur.

 

 

Diğer tıbbi ürünlerin KETEK üzerindeki etkileri

 

 

Tekrarlanan dozlarda telitromisin ve rifampisinin birlikte uygulanması sırasında, telitromisin Cmaks. ve EAA’ı ortalama olarak sırasıyla %79 ve %86 oranında azalmıştır.  Bu nedenle, CYP3A4 indükleyicilerin (örn. rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, St John’s wort) telitromisinin subterapötik düzeylerine ve etki kaybına yol açabilir.  Bu indüksiyon CYP3A4 indükleyicilerle tedavi kesildikten sonraki 2 hafta boyunca kademeli olarak azalır. KETEK, CYP3A4 indükleyicilerle tedavi sırasında ve 2 hafta sonrasında kullanılmamalıdır.

 

İki CYP3A4 inhibitörü, itrakonazol ve ketokonazol ile yapılan etkileşim araştırmaları, telitromisinin maksimum plazma konsantrasyonlarının sırasıyla 1.22 ve 1.51 kat ve EAA’ın sırasıyla 1.54 ve 2.0 kat arttığını göstermiştir.  Telitromisinin farmakokinetiğindeki bu değişiklikler dozaj ayarlamasını gerektirmemektedir, zira telitromisine maruz kalma iyi tolere edilen bir aralıkta kalmaktadır. Ritonavirin telitromisin üzerindeki etkisi araştırılmamıştır ve telitromisine maruz kalmada daha büyük bir artışa yol açabilir. Bu kombinasyon ihtiyatla kullanılmalıdır.

 

Ranitidin (KETEK’den 1 saat önce alınan) ve alüminyum ve magnezyum hidroksit içeren antasit, telitromisinin farmakokinetiği üzerinde klinik açıdan anlamlı hiçbir etkiye sahip değildir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Semptomlar:
Atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi olması beklenebilir. Ayrıca bulantı, kusma ve karaciğer enzimlerinde (AST, ALT, alkalen fosfataz) artış ortaya çıkabilir.
 
Tedavi:
Akut doz aşımı durumunda mide boşaltılmalıdır. Hasta dikkatle gözlenmeli ve semptomatik ve destekleyici tedavi verilmelidir. Yeterli hidrasyon sağlanmalı ve devam ettirilmelidir. Kan elektrolitleri (özellikle potasyum) kontrol edilmelidir. QT aralığında uzama ve aritmi riskinde artış potansiyelinden dolayı, EKG izlemesi yapılmalıdır.
Etkin Maddeler

Telitromisin 400 mg

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Makrolidler, linkosamidler ve streptograminler.
ATC Kodu: J01FA15
 
Telitromisin yarı sentetik eritromisin A türevi olup, makrolidlerle ilişkili bir antibakteriyel ajanlar sınıfı olan ketolidlere dahildir.
 
Etki mekanizması
Telitromisin ribozom düzeyinde etki göstererek protein sentezini inhibe etmektedir.
 
Telitromisinin ribozomun 50S alt birimi için afinitesi, suş eritromisin A’ya duyarlı olduğunda eritromisin A’nın afinitesine kıyasla 10 kat daha yüksektir. Bir MLSB (Makrolid- linkozamid ve streptogramin B) direnç mekanizmasından dolayı, eritromisin A’ya dirençli suşlara karşı, telitromisin, 50S bakteriyel alt birimde eritromisin A’ya kıyasla 20 kattan fazla afinite göstermektedir.
Telitromisin, domain V ve II ile etkileşime girdiği 23S ribozomal RNA düzeyinde ribozom translasyonunu engellemektedir. Bunun yanı sıra, telitromisin, 50S ve 30S ribozomal alt birimlerin oluşumunu da bloke edebilmektedir.
 
MIK değerleri için kesme noktaları
Telitromisin için, duyarlı olan organizmaları, orta derecede duyarlı olan organizmalardan ve dirençli organizmalardan ayırmak için önerilen MIK değeri kesme noktaları şöyledir: duyarlı ≤0.5 mg/l, dirençli >2 mg/l.
 
Antibakteriyal spektrumu
Belli türler için geçerli olan direnç sıklığı coğrafi olarak farklılıklar gösterebilir ve zaman içinde değişebilir, bu nedenle özellikle ciddi enfeksiyonlar tedavi edilirken direnç ile ilgili lokal bilgilere ihtiyaç vardır. Ajanın en azından bazı enfeksiyon tiplerine neden olmasının şüpheli bulunması durumunda, gerekirse lokal direnç sıklığı ile ilgili olarak uzman tavsiyesine başvurulmalıdır. Aşağıdaki bilgiler telitromisine duyarlı olması muhtemel olan mikroorganizmalarla ilgili sadece yol göstericidir.
 
 
Çoğunlukla duyarlı türler
Aerobik Gram-pozitif bakteriler:
Metisiline duyarlı Staphylococcus aureus (MSSA)*
Lancefield grup C ve G (ß hemolitik) streptokoklar
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae*
Viridans grubu streptokoklar
Aerobik Gram- negatif bakteriler
Legionella pneumophila
Moraxella catarrhalis*
Diğer
Chlamydophila pneumoniae*
Chlamydia psittaci
Mycoplasma pneumoniae*
Edinilmiş direncin bir sorun olabileceği türler
Aerobik Gram-pozitif bakteriler
Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA)†
Streptococcus pyogenes*
Aerobik Gram- negatif bakteriler
Haemophilus influenzae$*
Haemophilus parainfluenzae$
 
Dirençli organizmalar
Aerobic Gram-negatif bakteriler
Acinetobacter
Enterobacteriaceae
Pseudomonas
* Klinik etkinlik, onaylanmış klinik endikasyonlarda duyarlı izolatlar için kanıtlanmıştır.
$ doğal, orta dereceli duyarlılık
† MRSA arasında, MLSBc (Temel Makrolid- linkozamid ve streptogramin B fenotipi) dirençli suşların oranı % 80 in üzerindedir, telitromisin MLSBc’ye karşı aktif değildir.
 
Direnç:
Telitromisin in vitro olarak Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae ve Streptococcus pyogenes’e MLSB direnci oluşturmamaktadır; telitromisinin 3 keto fonksiyonuyla ilişkili bir niteliktir. Spontan mutasyona bağlı olarak telitromisine in vitro direnç gelişimi nadirdir. MRSA’nın çoğunluğu yapısal bir MLSB mekanizmasıyla eritromisin A’ya dirençlidir.
 
In vitro sonuçlar, telitromisinin eritromisin ermB ya da mefA ile ilişkili direnç mekanizmalarından etkilendiğini, ancak bunun eritromisine kıyasla daha düşük derecede olduğunu göstermiştir. Telitromisine maruz kalma artmış MİK değerleri olan pnömokoksik mutantların seleksiyonuna yol açmamasına karşın, MİK değerleri öngörülen duyarlılık aralığında kalmıştır.
 
Streptococcus pneumoniae için, telitromisin ile diğer antibakteriyel sınıfları arasında, eritromisin A ve/veya penisiline direnci de içeren çapraz direnç ya da ortak direnç yoktur.
 
Streptococcus pyogenes için, eritromisin A’ya yüksek düzeyli dirençli suşlar için çapraz direnç ortaya çıkmaktadır.
 
Ağız içi ve barsak florası üstündeki etkisi ile ilgili çalışma
Sağlıklı gönüllülerde yapılan kıyaslamalı bir çalışmada, 10 gün süreyle; günde bir kere 800 mg telitromisin ve günde iki kere 500 mg klaritromisin verilmesi sonucunda ağız ve barsak florasında benzer ve geri dönüşümlü bir azalma olduğu görülmüştür. Ancak klaritromisinin tersine, telitromisin ile yapılan tedavi sonucunda tükürükte hiç dirençli alfa streptokok suşu ortaya çıkmamıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim
 
Oral uygulamadan sonra, telitromisin oldukça hızla emilmektedir. Günde bir kez telitromisin 800 mg doz uygulamasıyla dozdan sonra 1-3 saat içinde yaklaşık 2 mg/l ortalama maksimum plazma konsantrasyonuna ulaşılmaktadır. Mutlak biyoyararlanım, 800 mg tek dozdan sonra yaklaşık %57’dir. Emilim hızı ve kapsamı besin alınımından etkilenmemektedir ve dolayısıyla KETEK tabletler besinlerden bağımsız olarak verilebilir.
 
Günde bir kez telitromisin 800 mg doz uygulamasıyla 3 ila 4 gün içinde 0.04 – 0.07 mg/l arasında ortalama kararlı durum taban plazma konsantrasyonlarına ulaşılmaktadır. Kararlı durumda eğri altındaki alan (EAA) tek doza kıyasla yaklaşık 1.5 kat artmaktadır.
 
Günde bir kez 800 mg terapötik doz rejimi sırasında hastalarda kararlı durumda ortalama pik ve taban plazma konsantrasyonları 2.9 ± 1.6 mg/l (aralık 0.02 – 7.6 mg/l) ve 0.2 ± 0.2 mg/l (aralık 0.010 – 1.29 mg/l) olarak bulunmuştur.
 
Dağılım
 
İn vitro olarak proteine bağlanma yaklaşık %60 ila %70’dir. Telitromisin bütün vücuda geniş dağılım göstermektedir. Dağılım hacmi 2.9 ± 1.01 l/kg’dır. Telitromisinin dokulara hızlı dağılımı, çoğu hedef dokularda plazmadakine kıyasla anlamlı ölçüde daha yüksek telitromisin konsantrasyonlarına yol açmaktadır.
 
Maksimum total doku konsantrasyonu, epitel sıvısında 14.9±11.4 mg/l, alveol makrofajlarında 318.1±231 mg/l, bronş mukozasında 3.88±1.87 mg/kg, tonsillerde 3.95±0.53 mg/kg, sinüs dokusunda 6.96±1.58 mg/kg. olarak tespit edilmiştir. Doz verildikten 24 saat sonra total doku konsantrasyonu, epitel sıvısında 0.84±0.65 mg/l, alveol makrofajlarında 162±96 mg/l, bronş mukozasında 0.78±0.39 mg/kg, tonsillerde 0.72±0.29 mg/kg, sinüs dokusunda 1.58±1.68 mg/kg olarak saptanmıştır. Telitromisinin kandaki beyaz küre hücrelerindeki ortalama maksimum konsantrasyonu 83±25 mg/l. olarak tespit edilmiştir. 
 
Biyotransformasyon
 
Telitromisin esas olarak karaciğer tarafından metabolize edilmektedir. Oral uygulamadan sonra, dozun üçte ikisi metabolitler olarak ve üçte biri değişmeden atılmaktadır. Plazmada dolaşan ana bileşik telitromisindir. Dolaşan ana metaboliti telitromisin EAA’nın yaklaşık %13’ünü temsil etmektedir ve ana tıbbi ürünle karşılaştırıldığında çok az antimikrobiyel aktiviteye sahiptir. Plazma, idrar ve feçeste tespit edilen diğer metabolitler plazma EAA’nın % 3 ve azını temsil etmektedir.
 
Telitromisin, CYP450 izoenzimleri ve non-CYP enzimler tarafından metabolize edilmektedir. Telitromisin metabolizmasında yer alan asıl CYP450 enzimi CYP3A4’dür. Telitromisin CYP3A4 ve CYP2D6 için bir inhibitördür, ancak CYP1A, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 ve 2E1 üstündeki etkisi sınırlı veya hiç yoktur.
 
Eliminasyon
 
Radyoaktif işaretli telitromisinin oral yoldan uygulanmasından sonra, radyoaktivitenin %76’sı feçes ve %17’si idrardabulunmuştur. Telitromisinin yaklaşık üçte biri değişmeden atılmıştır; feçeste %20 ve idrarda %12. Telitromisinin orta düzeyde doğrusal-olmayan farmakokinetik özellikler gösterir. Doz arttıkça, böbrek-dışı klirensi azalır.Bir intravenöz doz uygulanmasını takiben toplam klirensi (ortalama±SS) yaklaşık 58±5 l/saat’tir ve bunun yaklaşık % 22 sinden böbrek klirensi sorumludur.Telitromisinin plazmada azalması tri-eksponansiyel bir özellik gösterir; 0.17 saat gibi hızlı bir dağılım yarı-ömrüne sahiptir. Telitromisinin günde bir kez 800 mg dozda uygulandığında temel eliminasyon yarılanma ömrü 2-3 saattir ve daha az önemli olan terminal yarılanma ömrü yaklaşık 10 saattir.
 
Hastalardaki karakteristik özellikler
 
Böbrek bozukluğu
 
Farklı derecelerde böbrek bozukluğu olan 36 hastayı kapsayan bir çoklu doz araştırmasında, şiddetli böbrek bozukluğu olan grupta (Kreatinin klerensi < 30 mL/dakika) 800 mg çoklu dozlarda Cmaks,ss’de sağlıklı gönüllülere kıyasla 1.4 kat artış ve EAA (0-24)ss’de 2 kat artış gözlenmiştir ve KETEK dozajının azaltılması önerilmektedir (Bkz. Bölüm 4.2 “Pozoloji ve uygulama şekli”). Gözlenen verilere dayanarak, 600 mg günlük doz, sağlıklı gönüllülerde gözlenen hedef maruz kalmayla yaklaşık olarak eşdeğerdir. Simülasyon verilerine dayanarak, şiddetli böbrek bozukluğu olan hastalarda 800 mg ve 400 mg’lık dönüşümlü bir günlük dozaj rejimi, günde bir kez 800 mg alan sağlıklı gönüllülerdeki EAA’a (0-48 saat) yaklaşabilmektedir.
 
Diyalizin telitromisinin atılımı üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir.
 
Karaciğer bozukluğu
 
Hafif ila şiddetli karaciğer yetersizliği (Child Pugh Sınıf A, B ve C) olan 12 hastada yapılan bir tek doz araştırmasında (800 mg) ve 13 hastada yapılan bir çoklu doz araştırmasında (800 mg), telitromisinin Cmaks, EAA ve t 1/2’si, yaş ve cinsiyet bakımından eşleştirilmiş sağlıklı gönüllülerde elde edilen değerlerle benzer bulunmuştur. Her iki araştırmada da, karaciğer bozukluğu olan hastalarda daha yüksek renal atılım gözlenmiştir. Karaciğer metabolik kapasitesi azalmış hastalarda sınırlı deneyim bulunduğundan, KETEK karaciğer bozukluğu olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır (ayrıca Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”).
 
Yaşlı hastalar
 
Altmış beş yaşın üzerindeki hastalarda (medyan 75 yaş), telitromisinin maksimum plazma konsantrasyonu ve EAA’yı sağlıklı genç erişkinlerde ulaşılanlara kıyasla yaklaşık 2 kat artmıştır. Farmakokinetikteki bu değişiklikler dozaj ayarlaması gerektirmemektedir.
 
Pediyatrik hastalar
 
Telitromisinin 12 yaş altı pediyatrik hasta popülasyonundaki farmakokinetiği henüz araştırılmamıştır. 13–17 yaş arası pediatrik hastalarda elde edilen sınırlı veriler, bu yaş grubundaki telitromisin konsantrasyonlarının 18–40 yaş arası hastalardaki konsantrasyonlarla benzer olduğunu göstermiştir.
 
Cinsiyet
 
Telitromisinin farmakokinetiği erkek ve kadınlar arasında benzerdir.
Farmasötik Form

Film-kaplı tablet Açık turuncu renkte, dikdörtgen, iki yüzü dışbükey şekilde, bir yüzünde H3647 diğer yüzünde 400 yazılı tabletler

Gebelik Ve Laktasyon
Genel Tavsiye:
Gebelik kategorisi C
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar /Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
KETEK’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Gebelik dönemi
Telitromisinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.
Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir
(bkz. Bölüm 5.3”Klinik öncesi güvenlilik verileri”). İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir. KETEK, açıkça gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.
 
Laktasyon dönemi
Telitromisin emziren hayvanların sütüne maternal plazmadakinin yaklaşık 5 katı konsantrasyonlarda geçmektedir. İnsanlar için bununla ilgili veri bulunmamaktadır. Telitromisinin süt ile atılmasına yönelik fizikokimyasal ve eldeki farmakodinamik /toksikolojik veriler nedeniyle, memedeki çocuk açısından bir risk olduğu gözardı edilemez. KETEK emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
 
Üreme yeteneği (fertilite)
Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda telitromisinin üreme toksisitesi oluşturduğu gösterilmiş olup, insanlar için potansiyel risk bilinmemektedir.
Geçimsizlikler

Geçerli değildir.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 31.01.2003

İstenmeyen Etkiler
Faz III klinik çalışmalarda KETEK ile tedavi edilen 2461 hastada, muhtemelen veya büyük olasılıkla telitromisin ile ilişkili aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
 
Advers reaksiyonların sıklığı aşağıdaki gibi sıralanmıştır:
 
Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); Seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor(eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
 
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları
Yaygın olmayan: Eozinofili
 
Sinir sistemi bozuklukları
Yaygın: Baş dönmesi, baş ağrısı, tat alma bozukluğu
Yaygın olmayan: Vertigo, somnolans, sinirlilik, insomnia,
Seyrek: Geçici bilinç kaybı, parestezi
Çok seyrek: Parozmi
 
Görme bozuklukları
Yaygın olmayan: Bulanık görme
Seyrek: Diplopi
 
Kardiyovasküler bozukluklar
Yaygın olmayan: Kızarıklık, palpitasyonlar
Seyrek: Atriyal aritmi, hipotansiyon, bradikardi
 
Gastrointestinal bozukluklar
Çok yaygın: Diyare
Yaygın: Bulantı, kusma, gastrointestinal ağrı, şişkinlik
Yaygın olmayan: Oral Candida enfeksiyonu, stomatit, anoreksi, konstipasyon
Çok seyrek: Psödomembranöz kolit
 
Hepato-biliyer bozukluklar
Yaygın: Karaciğer enzimlerinde (AST, ALT, alkalen fosfataz) artış
Yaygın olmayan:Hepatit
Seyrek: Kolestatik sarılık
 
Deri ve derialtı doku bozuklukları
Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker, kaşıntı
Seyrek: Egzema
Çok seyrek: Eritema multiforme
 
Kas-iskelet, bağ doku bozuklukları
Çok seyrek: Kas krampları
 
Üreme sistemi bozuklukları
Yaygın: Vajinal Candida enfeksiyonu
 
Bulanık görme, odaklama zorluğu ve diplopi gibi, KETEK kullanımıyla ilişkili görme bozuklukları (< %1) çoğunlukla hafif ila orta dereceli olmuştur. Bunlar tipik olarak birinci veya ikinci dozdan birkaç saat sonra ortaya çıkmış, sonraki dozlarda tekrar görülmüş, birkaç saat sürmüş ve tedavi sırasında ya da tedavi sonlandıktan sonra tamamen geri dönüşlü olmuştur. Bu olaylar oküler anormallik belirtileriyle ilişkili bulunmamıştır. (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 4.7 “Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler”)
 
Klinik çalışmalarda QTc üzerindeki etki küçüktür (ortalama olarak yaklaşık 1 msec). Karşılaştırmalı çalışmalarda, klaritromisin ile görülenlere benzer etkiler gözlenmiş; olguların sırasıyla %7.6 ve %7.0’ında tedavi sırasında ΔQTc >30 msec olarak bulunmuştur. Klinik programda hiçbir TdP (Torsades de pointes) veya diğer ciddi ventriküler aritmiler ya da ilişkili senkop bildirilmemiş ve risk altında alt grup tanımlanmamıştır.
 
Pazarlama sonrası deneyim sırasında aşağıdaki reaksiyonlar bildirilmiştir (sıklıkları bilinmemektedir)
 
Bağışıklık sistemi bozuklukları: Anjiyonörotik ödem, anafilaktik şok dahil anafilaktik reaksiyonlar
 
Sinir sistemi bozuklukları: Hızlı başlangıçlı miyasteni gravis alevlenmesi olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.3 “Kontraendikasyonlar” ve Bölüm 4.4 Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ).
 
Kardiyak bozukluklar: QT/QTc aralığı uzaması
 
Gastrointestinal bozukluklar: Pankreatit
 
Hepato-biliyer bozukluklar: Şiddetli hepatit ve karaciğer yetmezliği (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”)
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin madde: Telitromisin 400 mg

Yardımcı maddeler için 6.1’e bakınız.

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Telitromisin ile sıçan, köpek ve maymunlarda yapılan 1, 3 ve 6 ay süreli tekrarlanan doz toksisite araştırmaları, karaciğer enzimlerinde artışlar ve histolojik hasar bulgularıyla karaciğerin toksisite açısından başlıca hedef olduğunu göstermiştir. Bu etkiler tedavi kesildikten sonra gerileme eğilimi göstermiştir. Advers etki gözlenmeyen düzeylerde ilacın serbest fraksiyonuna dayanan plazma etkilenimi beklenen klinik etkilenimin 1.6 ila 13 katı arasında değişmiştir.
 
Sıçanlara ve köpeklere tekrarlanan dozlarda; 1 ay süreyle 150 mg/kg/gün dozda veya 3-6 süreyle daha yüksek dozda telitromisin uygulandığında, bir çok organı ve dokuyu (örn. karaciğer, böbrek, akciğer, timus, dalak, safta kesesi, mezenterdeki lenf nodülleri, GI kanal) etkileyen fosfolipidozis (hücre içinde fosfolipid birikimi) gözlenmiştir.
 
Bu uygulama, serbest aktif maddeye sistemik olarak maruz kalma seviyesi olarak; sırasıyla insanlarda 1 aydan sonra beklenen seviyelerin en az 9 katına ve 6 aydan sonra beklenen seviyelerden daha azına karşı gelmektedir.Tedavinin kesilmesiyle geri dönüşümün olduğuna dair kanıtlar bulunmuştur. Bu bulguların insanlar açısından önemi bilinmemektedir. 
Bazı makrolidlerle benzer şekilde telitromisin köpeklerde Qtc aralığının uzamasına ve tavşan Purkinje liflerinde in vitro olarak aksiyon potansiyeli süresinin uzamasına neden olmuştur. Etkilerin ortaya çıktığı plazma düzeyleri, serbest ilacın beklenen klinik düzeyinin 8 ile 13 kat üstündedir. Hipokalemi ve kinidin in vitro olarak aditif/supra-aditif etki göstermiştir; sotalol ile de etkinin güçlendiği görülmüştür. İnsandaki önemli metabolitlerinin olmasa da; telitromisinin HERG ve KV1.5 kanalları üstünde inhibitör etkisi vardır.  
 
Üreme toksisitesi çalışmalarında sıçanlarda gamet olgunlaşmasının azaldığı saptanmış ve doğurganlık üstünde advers etkiler görülmüştür. Yüksek dozlarda embriyotoksisite belirgindir, tamamlanmamış kemikleşmede artış ve iskelet anomalileri görülmüştür. Teratojenite potansiyeli açısından sıçanlarda ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda sonuca varılamamıştır; yüksek dozlarda fötus gelişimi üstündeki advers etkilere dair kanıtlar çelişkilidir.
 
Genotoksik potansiyeli ile ilgili yapılan in vivo ve in vitro çalışmalarda telitromisin ve onun insanda temel metabolitleri için yapılan testlerde negatif sonuç alınmıştır. Telitromisin ile hiç karsinojenite çalışması yapılmamıştır.
Kontrendikasyonlar
KETEK miyasteni gravis hastalarında kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”)
 
Etkin maddeye, herhangi bir makrolid antibakteriyel ajana ya da yardımcı maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık.
 
KETEK, geçmişte telitromisin kullanımıyla bağlantılı hepatit ve/veya sarılık öyküsü bulunan hastalarda kullanılmamalıdır.
 
KETEK ile aşağıdaki maddelerden herhangi birinin birlikte uygulanması kontrendikedir:
sisaprid, ergot alkaloit türevleri (örn. ergotamin ve dihidroergotamin), pimozid, astemizol ve terfenadin (Bkz. Bölüm 4.5 “ Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri”).
 
KETEK simvastatin, atorvastatin ve lovastatin ile birlikte kullanılmamalıdır. KETEK tedavisi süresince bu ajanlarla tedavi kesilmelidir (Bkz. Bölüm 4.5 “ Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri”).
 
KETEK, konjenital ya da ailesel uzun QT sendromu öyküsü bulunan hastalarda (eğer EKG ile dışlanmamışsa) ve bilinen edinilmiş QT aralığı uzaması bulunan hastalarda kontrendikedir.
 
Şiddetli böbrek ve/veya karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, KETEKve proteaz inhibitörleri veya ketokonazol gibi güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin birlikte uygulanması kontrendikedir.
Kullanım Yolu

Ağızdan alınır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

28.08.2009

Müstahzar Adı

KETEK® 400 mg film tablet

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Tüm makrolidlerde olduğu gibi, QT aralığını uzatma potansiyeli nedeniyle, KETEK, koroner kalp hastalığı, ventriküler aritmi öyküsü, düzeltilmemiş hipokalemi ve/veya hipomagnezemi, bradikardi (< 50 bpm) bulunan hastalarda ya da KETEK ile QT aralığını uzatan ajanların veya proteaz inhibitörleri veya ketokonazol gibi güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin birlikte uygulanması sırasında dikkatle kullanılmalıdır.
 
Hemen hemen tüm antibakteriyel ajanlarla olduğu gibi, KETEK tedavisi sırasında ya da sonrasında görülen diyare, özellikle de şiddetli, persistan ve/veya kanlıysa, psödomembranöz entrerokolitten kaynaklanıyor olabilir. Eğer psödomembranöz entrerokolitten kuşkulanılıyorsa, tedavi hemen kesilmeli ve hasta destekleyici önlemlerle ve/veya spesifik tedaviyle tedavi edilmelidir.
 
Telitromisin ile tedavi edilen miyasteni gravis hastalarında, bazen ilk KETEK dozu alındıktan birkaç saat içinde miyasteni gravis alevlenmesi meydana gelmiştir. Bildirimler, ölüm ve hızlı başlangıçlı yaşamı tehdit edici akut solunum yetersizliğini içermiştir. (Bkz. Bölüm 4.8 “İstenmeyen etkiler”)
 
Telitromisin ile yürütülen klinik araştırmalarda karaciğer enzimlerinde değişiklikler sık olarak gözlenmiştir.
 
Pazarlama sonrası deneyimde, ölümle sonuçlanan (genellikle altta yatan ciddi hastalıklar veya birlikte kullanılan ilaçlarla ilişkili bulunan) olguları da içeren şiddetli hepatit ve karaciğer yetersizliği olguları bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.8 “istenmeyen etkiler”) Bu hepatik reaksiyonlar tedavi sırasında ya da hemen sonra gözlenmiş ve çoğu olguda telitromisin kesildikten sonra geri dönüşlü olmuştur.
 
Hastalara, anoreksi, sarılık, koyu renkli idrar, kaşıntı ya da karında hassasiyet gibi karaciğer hastalığı belirti ve semptomlarının gelişmesi durumunda tedaviyi kesmeleri ve doktora başvurmaları önerilmelidir.
 
Sınırlı deneyimden dolayı, KETEK karaciğer bozukluğu olan hastalarda ihtiyatla kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 5.2 “Farmakokinetik özellikler”)
 
KETEK görme bozukluklarına, özellikle de akomodasyon yeteneğinde yavaşlamaya neden olabilir. Görme bozuklukları bulanık görmeyi, odaklanma zorluğunu ve diplopiyi içermiştir. Olayların çoğu hafif ila orta dereceli olmuştur; ancak şiddetli olgular da bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.7 “Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler” ve Bölüm 4.8 “İstenmeyen etkiler”).
 
Pazarlama sonrası, vagal sendrom ile bağıntılı bazı olguları da içeren geçici bilinç kaybına ilişkin advers olaylar bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.7 “Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler” ve Bölüm 4.8 “İstenmeyen etkiler”).
 
Görme bozuklukları ve bilinç kaybının potansiyel etkisini azaltmak için, KETEK’in yatmadan önce alınması düşünülebilir.
 
KETEK, CYP3A4 indükleyicilerle (örn. rifampisin, fenitoin, karbamazepin, fenobarbital, St John’s wort) tedavi sırasında ve 2 hafta sonrasında kullanılmamalıdır. Bu tıbbi ürünlerle birlikte uygulanan tedavinin telitromisinin subterapötik dozlarına yol açma ve dolayısıyla tedavi başarısızlığı riski yaratma olasılığı bulunmaktadır (Bkz. Bölüm 4.5 “Diğer tıbbi ürünler ile etkileşim ve diğer etkileşim şekilleri”).
 
KETEK bir CYP3A4 inhibitörüdür ve CYP3A4 tarafından metabolize edilen diğer tıbbi ürünlerle tedavi sırasında yalnızca spesifik koşullar altında kullanılmalıdır
 
Eritromisin A direnci insidansının yüksek olduğu bölgelerde, telitromisin ve diğer antibiyotiklere duyarlılık gelişiminin dikkate alınması özellikle önemlidir.
 
Toplumdan kazanılmış pnömonide, pnömokokal bakteriyemi ya da 65 üzeri yaş gibi risk faktörleri olan sınırlı sayıda hastada etkinlik gösterilmiştir
 
Penisilin ve/veya eritromisine dirençli S. pneumoniae’nın neden olduğu enfeksiyonların tedavisine ilişkin deneyim sınırlıdır, ancak bugüne kadar, klinik etkinlik ve eradikasyon oranları duyarlı S. pneumoniae’nın neden olduğu enfeksiyonların tedavisi ile karşılaştırıldığında benzer bulunmuştur. Kuşkulanılan patojen S. aureus olduğunda ve yerel epidemiyolojiye dayanarak, bir eritromisin direnci olasılığı bulunduğunda ihtiyatlı olmak gerekir .
 
L. pneumophila telitromisine in vitro olarak yüksek derecede duyarlıdır, ancak legionella kaynaklı pnömoninin tedavisine ilişkin klinik deneylerle sınırlıdır.
 
Makrolidlerde olduğu gibi, H. influenzae orta derecede duyarlı olarak sınıflandırılmaktadır. H. influenzae’nın neden olduğu enfeksiyonlar tedavi edilirken bu dikkate alınmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji:
 
18 yaş ve üzerindeki hastalarda, endikasyona göre tedavi rejimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 
·         Toplumdan kazanılmış pnömoni: 7 ila 10 gün süreyle günde bir kez 800 mg,
·         Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: 5 gün süreyle günde bir kez 800 mg,
·         Akut sinüzit: 5 gün süreyle günde bir kez 800 mg,
·         Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsilit/farenjit: 5 gün süreyle günde bir kez 800 mg.
 
12 – 18 yaş arası hastalarda tedavi rejimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 
Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsilit/farenjit: 5 gün süreyle günde bir kez 800 mg.
 
Uygulama sıklığı ve süresi:Önerilen doz, günde bir kez 800 mg, yani günde bir kez iki 400 mg tablettir. Tedavi endikasyona göre 5 ile 10 gün sürdürülmelidir.
 
Uygulama Şekli: Tabletler yeterli miktarda suyla bütün olarak yutulmalıdır. Tabletler yiyeceklerle birlikte ya da tek başına alınabilir. Görme bozuklukları ve bilinç kaybının potansiyel etkisini azaltmak için KETEK’in yatmadan önce alınması düşünülebilir. (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”)
 
Özel Popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği:
 
Hafif ya da orta dereceli böbrek bozukluğu olan hastalarda herhangi bir dozaj ayarlaması gerekmemektedir. Optimal dozaj formu (600 mg) bulunmadığından, KETEK, şiddetli böbrek bozukluğu (kreatinin klerensi <30 ml/dakika) olan hastalarda ya da şiddetli böbrek bozukluğuyla birlikte karaciğer bozukluğu olan hastalarda ilk tercih olarak önerilmemektedir. Telitromisin tedavisinin gerekli görülmesi durumunda, bu hastalar 800 mg dozla başlanıp, dönüşümlü olarak günde 800 mg ve 400 mg dozla tedavi edilebilir.
 
Hemodiyaliz hastalarında doz uygulaması, KETEK 800 mg diyaliz seansından sonra verilecek şekilde ayarlanmalıdır.(Ayrıca Bkz. Bölüm 5.2 “Farmakokinetik özellikler”)
 
Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu bulunmuyorsa, hafif, orta dereceli ya da şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekmemektedir; ancak, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalardaki deneyim sınırlıdır. Bu nedenle, KETEK ihtiyatla kullanılmalıdır (Ayrıca Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 5.2 “Farmakokinetik özellikler”)
 
Pediyatrik popülasyon:
 
Güvenlilik ve etkinliğe ilişkin yeterli veri bulunmadığından, KETEK 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanım için önerilmemektedir.
 
Geriyatrik popülasyon:
 
Yaşlı hastalarda yalnızca yaşa bağlı olarak dozaj ayarlaması gerekmemektedir.
Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

113/52

Ruhsat Sahibi
Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti.
Büyükdere Caddesi
No 209 Tekfen Tower
4.Levent 34394 Şişli-İSTANBUL
Tel:   (212) 339 10 00
Faks: (212) 357 03 46
Ruhsat Sahibi

Sanofi aventis İlaçları Ltd. Şti. 34394 4. Levent -İstanbul

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Terapötik Endikasyonlar
KETEK reçete ederken antibiyotik kullanım ilkeleri ve yerel direnç oranları göz önünde bulundurulmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 5.1” Farmakodinamik Özellikler”).
 
KETEK aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:
 
18 yaş ve üzeri hastalarda:
 
·         Hafif veya orta şiddette toplumdan edinilmiş pnömoni (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri”
·        Makrolid veya β- laktam antibiyotiklere karşı bilinen veya şüphelenilen direnci olan (hastaların geçmiş hikayesi veya ulusal ve/veya bölgesel direnç verilerine göre) ve telitromisinin antibakteriyal spektrumu içindeki suşların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisi: (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 5.1” Farmakodinamik Özellikler”)
 1. Kronik bronşitin akut alevlenmesi
 2. Akut sinüzit
12 yaş ve üstü hastalarda:
 
·         Streptococcus pyogenes’in neden olduğu tonsillit/farenjitlerde ermTR veya mefA aracılı makrolide dirençli S. pyogenes prevelansının belirgin düzeyde olduğu ülke veya bölgelerde beta-laktam antibiyotiklere alternatif tedavi olarak kullanılabilir: (Bkz. Bölüm 4.4 “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri” ve Bölüm 5.1” Farmakodinamik Özellikler”)
Üretici Bilgileri

Aventis Pharma Inc.10236 Marion Park Drive Kansas City, Missouri 64137, ABD

Yardımcı Maddeler

Mikrokristalin selüloz, kroskarmeloz sodyum,povidon K25, magnezyum stearat, talk, makrogol 8000, hipromeloz 6 cp, titanyum dioksit (E171), Sarı demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit (E172)’dir.

Yardımcı Maddelerin Listesi
Tablet çekirdeği:
Mikrokristalin selüloz
Povidon K25
Kroskarmeloz sodyum
Magnezyum stearat
 
Tablet kaplama:
Talk
Makrogol 8000
Hipromeloz 6 cp
Titanyum dioksit E171
Sarı demir oksit E172
Kırmızı demir oksit E172