Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Atabay Kimya San.ve Tic. A.Ş.
Marka KLAVUNAT
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A09064
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 16,3 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,56 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E004A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda hastaya semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanır. İlaç yeni alınmışsa hasta kusturulur veya midesi yıkanır. Gerek amoksisilin gerekse klavulanik asit hemodiyalizle kandan uzaklaştırılabilir.
 
51 Pediatrik hasta üzerinde yapılan bir araştırma 250 mg / kg ‘ın altındaki miktarlarda amoksisilin alan hastalarda önemli bir klinik semptom görülmediği ve mide boşaltılmasına gerek olmadığı bildirilmiştir.
Endikasyonlar
KLAVUNAT® , duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu alt solunum yolları enfeksiyonları, otitis media,sinusitis, deri ve deri yapıları enfeksiyonları ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisinde endikedir.
 
Ampisiline duyarlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlar amoksisilin içeriğinden KLAVUNAT ®a cevap verir.
Farmakodinamik Özellikler
KLAVUNAT® geniş spektrumlu semi–sentetik bir antibiyotik olan amoksisilin ile bir beta-laktamaz inhibitörü olan potasyum klavulanatın kombinasyonudur. Klavulanik asit beta-laktamaz enziminin aktif merkezine bağlanarak bu enzimi inaktive eder ve böylece amoksisilini bir çok potojen bakteri tarafından salgılanan beta-laktamaz enzimiyle parçalamaktan korur. Bu şekilde amoksisilin etki spektrumu klinikte önem taşıyan birçok dirençli bakteriyi kapsayacak şekilde genişler. Klavulanik asit enfeksiyon bölgesinde bulunan non-patojen bakterilerin yaptığı beta-laktamazları da inhibe eder.
 
Amoksisilin / Klavulanik asit beta laktamaz yapan veya yapmayan aşağıdaki mikroorganizmaların ekseri suşlarına karşı gerek in vitro gerekse klinik enfeksiyonlarda (Bkz. Endikasyonlar bölümü) aktive gösterir.
 
GRAM – POZİTİF AEROBLAR
 • Staphylococcus aureus (metisilin / oksasiline rezistan stafilokoklar amoksisilin / klavulanik aside de rezistan kabul edilir.)
 • Staphylococcusepidermidis
 • Staphylococcus saprophyticus
 • Staphylococcus pneumoniae
 • Staphylococcuspyogenes
 • Viridans grubu streptokoklar
 • Enterococccus faecalis
 • Listeria monocytogenes
GRAM- NEGATİF AEROBLAR
 • Enterobacter species
 • Escherichia coli
 • Haemophilus influenzae
 • Klebsiella species
 • Moraxella catarrhalis
 • Eikenella corrodens
 • Neisseria gonorrhoeae
 • Proteus mirabilis
ANAEROBİK BAKTERİLER
 • Bacteroides species
 • Bacteroides fragilis
 • Fusobacterium species
 • Peptostreptococcus species
Farmakokinetik Özellikler
Amoksisilin ve potasyum klavulanat oral yolla verildiğinde mide-bağırsak kanalında iyi absorbe olur. Midenin boş veya dolu olmasının absorpsiyona etkisi minimaldır.
 
Klavulanik asit %25, amoksisilin %18 oranında serum proteinlerine bağlanır. Amoksisilin beyin ve omurilik dışında birçok doku ve sinirlere yayılır. İlaç kısmen karaciğerde metobolize olur. Amoksisilin %10 ‘u, klavulanik asidin %50 – 70’i klavulanik asidin %25-40 ‘ı idrarla çıkar. Amoksisilinin yarı ömrü 1.3 saat,klavulanik asidin ise 1 saattir.
Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her bir beyaz film kaplı tablet 500 mg amoksisiline eşdeğer amoksisilin trihidrat, 125 mg klavulanik aside eşdeğer potasyum klavulanat, film kaplama maddesi olarak OPADRY OY.S 7191 (boyar madde: Titanyum dioksid) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Probenesid amoksisilin ‘in ranal tubuliden sekresyonunu inhibe ederek kan seviyelerini yükseltir. KLAVUNAT® probenesid ile birlikte kullanılmamalıdır.
 
Ampisilin allopurinol ile birlikte kullanılırsa deri döküntülerinin sıklığı artar. Bunun allopurinol veya hiperürisemiya bağlı olup olmadığı bilinmiyor.
 
KLAVUNAT® disulfiram (Antabuse) ile birlikte alınmamalıdır.
 
DİAGNOSTİK TEST ETKİLEŞİMLERİ
 
İdrara yüksek konsantrasyonlarda geçen amoksisilin idrarda glukoz gösterilmesi için kullanılan Clinitest, Benedict ve Fehling reaksiyonlarının yalancı pozitif sonuç vermesine neden olur. İdrarda glukoz aranması için enzimatik glukoz oksidaz yöntemine dayanan Clinstix ve Tes–Tape testleri kullanılmalıdır.
 
Gebe kadınlarda amoksisilin verildiğinde serumda total konjuge estriol, estriol glukuronidleri, konjuge estron ve estradiol düzeyleri yükselir.
Kontraendikasyonlar

KLAVUNAT® penisiline karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. Ayrıca daha önce amoksisilin / kalvulanik asit kullanıp da kolestatik sarılık veya karaciğer hastalığı geçirenlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler ve vücut ağırlığı 40 kg dan fazla olan çocuklar için mutad doz 12 saatte bir KLAVUNAT® 625 mg tabletidir. Ağır enfeksiyonlarda ve solunum yolları enfeksiyonlarında 8 saatte bir 1 KLAVUNAT® 625 mg tableti alınmalıdır.
 
Böbrek hastalarında renal fonksiyon bozukluğu ağır olmadıkça doz ayarlaması gerekmez. Glomerüler filtrasyon 10-30 ml/dak ise 12 saatte bir KLAVUNAT® 625 mg tableti verilir, glomerüler filtrasyon 10 ml/dak’dan azsa 24 saat ara ile 1 KLAVUNAT® 625 mg tableti verilebilir.
 
Hemodiyalizdeki hastalara 24 saatte bir KLAVUNAT® 625 mg tableti verilir, ayrıca hemodiyaliz sırasında ve bitiminde de 1 tablet KLAVUNAT® 625 mg verilmelidir.
 
KLAVUNAT® yemeklerden önce veya sonra alınabilir. Bununla beraber yemeğin başlangıcında alındığında potasyum klavunatın absorpsiyonu yükselir. Bu nedenle KLAVUNAT® ın yemeklerden önce alınması önerilir.
 
KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Ancak test sonuçları beklenmeden tedaviye başlanabilir. Daha sonra tedavi test sonuçlarına göre yönlendirilir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
 • Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (10 Tablet)
 • Klavunat BID 1000 mg Film Tablet (14 Tablet)
 • Klavunat Fort Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 312.5 mg / 5 ml, (100 ml)
 • Klavunat Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz 156.25 mg/5 ml, (100 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (35 ml)
 • Klavunat BID 400/57 mg Forte Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
 • Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (70 ml)
 • Klavunat BID 200/28 mg Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz (100 ml)
Saklama Koşulları

25 °C nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

10 Film tabletlik kutularda

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi sırasında ciddi hipersantivite (anafilaktik) reaksiyonları görülebilir. Bu reaksiyonların penisiline veya çeşitli allergenlere karşı hipersansitivitesi olan kimselerde görülmesi olasılığı daha yüksektir. KLAVUNAT® tedavisine başlamadan önce hastanın penisilin, safelosporin ve diğer allergenlere karşı hipersansitivitesi olup olmadığı dikkatle araştırılmalıdır. Tedavi sırasında alerjik reaksiyonlar görülürse tedavi derhal kesilmelidir. Ciddi anafilektik reaksiyonlarda adrenalin, oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon gerekebilir.
 
Amoksisilin / klavulanik asit dahil bütün antibiyotiklerle psödomembranöz kolit bildirilmiştir. Diyare şikayeti olan hastalarda bu olasılık dikkate alınmalıdır.
 
KLAVUNAT® karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süreli tedavilerde periyodik olarak hepatik renal ve hematopoetik fonksiyonlar izlenmelidir.
 
Ampisilin verilen enfeksiyöz mononukleoz hastalarının çoğunda morbilliform bir eritem görülür. KLAVUNAT® bu hastalarda kullanılmamalıdır.
 
Tedavi sırasında bakteriyel veya mikotik süperenfeksiyonlar ( genelde Pseudomonas veya Candida) görülürse tedavi kesilir ve uygun tedbirler alınır.
 
Gebelik: Her ne kadar araştırmalarda amoksisilin klavulanik asidin teratojen potansiyeli görülmemişse de insanlarda yapılmış kontrollü araştırmalar bulunmamaktadır.KLAVUNAT® Gebelikte ancak kesin bir endikasyon varsa kullanılmalıdır. Gebelik katogarisi B’dir.
 
Laktasyon :  Ampisilin sınıfı antibiyotikler anne sütüne geçer. KLAVUNAT® emziren annelerde dikkatle kullanılmalıdır.
 
Araç ve Makine kullanmaya etkisi: KLAVUNAT® alan hastaların araç ve makine kullanmalarında bir sakınca yoktur.

 

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Amoksisilin klavulanat kombinasyonuna iyi tolere edilir. Klinik denemelerde görülen yan etkiler hafif ve geçici olup hastaların % 3 ‘ten azı ilaca bağlı yan etkiler nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.
 
Görülen başlıca yan etkiler diyare, bulantı, deri döküntüsü ve ürtiker. Kusma ve vajinit’tir.
 
Daha seyrek olarak karında rahatsızlık hissi, flatulans ve baş ağrısı bildirilmiştir. Alerjik deri reaksiyonları görüldüğünde ilaç kesilmelidir.