Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka KLAVUPEN
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04334
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,33 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,26 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 9,71 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
KLAVUPEN Forte Süspansiyon'a duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamazüreten, Ampisilin ve Amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkilidir.
 
KLAVUPEN Forte Süspansiyon'a hassas mikroorganizmaların neden olduğu:
 
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında
Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı vediğer KBB enfeksiyonları
 
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında
Akut vekronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi
 
Ürogenital sistem enfeksiyonlarında
Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal vejinekolojik enfeksiyonlar
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
Selülit, apse, erizipel, impetigo, yara enfeksiyonlarında, endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin trihidrat geniş spektrumlu ve bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Potasyum klavulanat ise irriversibl bir beta-laktamaz inhibitörüdür. Gram negatif ve Gram pozitif birçok bakteri tarafından salgılanan beta laktamaz'ın Potasyum klavulanat tarafından inhibe edilmesi, Amoksisilinin adı geçen enzim tarafından parçalanmasını önler ve antibakteriyel aktivitesinin en yüksek düzeyde kalmasını sağlar. Böylece Potasyum klavulanat, Amoksisilinin spektrumunu beta laklamaz salgılayan dirençli mikroorganizmaları kapsayacak şekilde genişletmektedir.
 
Amoksisilin-klavulanat kombinasyonu aşağıda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir:
 
Gram pozitif aeroblar: 
Beta laktamaz salgılayan suşlar dahil Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes.
 
Gram negatif aeroblar: 
Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Brucella türleri, Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae (Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil) ve Haemophilus ducreyi (Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil)
 
Gram pozitif anaeroblar: 
Clostridium, Peptococcus türleri ve Peptostreptococcus türleri,
 
Gram negatif anaeroblar: 
Bacteroides türleri.
Farmakokinetik Özellikler

Müstahzar mide asidine karşı dayanıklıdır. Yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Vücut doku ve sıvılarına süratle yayılır. Oral kullanımdan sonraki 6 saat içinde Amoksisilin % 50-70, Klavulanik asit ise % 25-40 oranında idrarla itrah edilir.

Farmasötik Şekli
Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz
Formülü
Her 5 ml'de 250 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat ve 62.50 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum klavulanat içerir.
Yardımcı Madde: Sakkarin sodyum, karamel ve muz esansı içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Probenesid, Amoksisilin'in renal tübüler sekresyonunu azaltır.
 
KLAVUPEN Forte süspansiyon ile birlikle kullanımı Amoksisilin'in kan seviyelerinde yükselme veuzun etki doğurur. KLAVUPEN Forte Süspansiyon'un allopurinol ile birlikte kullanımına ait her ne kadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol'e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi'ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. KLAVUPEN Forte Süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, Benedict veFehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrarda glukozun, enzimatik oksidasyona dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımı takiben total konjuge estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Kontraendikasyonlar

Penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
KLAVUPEN Forte Süspansiyon'un 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilen oral dozu, Enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30 mg/kg/gün'dür. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Bu doz da günde 3 kez 8 saat aralarla verilmelidir.
 
1-6 yaş (10-18 kg) arasındaki çocuklara 8 saatte bir 2.5 ml, 6 yaşın üzerindeki (18-40 kg) çocuklara 8 saatte bir 5 ml Klavupen Forte Süspansiyon verilmesi tavsiye edilir.
 
Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavupen tablet verilmesi tavsiye edilir. Vücut ağırlığı 40 kg'ın üzerinde olanlarda yetişkin dozu uygulanmalıdır.
 
Enfeksiyon türüne göre tedavi süresine karar verilir ancak hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.
 
ORAL SÜSPANSİYON UN HAZIRLANIŞI
Kaynatılmış ve soğutulmuş su şişe içindeki kuru tozun üzerine işaretli yere kadar iki defada ilave edilir ve her defasında şişenin iyice çalkalanması ile ilacın homojen bir süspansiyon haline gelmesi sağlanır. Her kullanımdan önce şişe çalkalanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
KLAVUPEN 625 mg, Film Tablet
KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon 156.25 mg/5 ml
Ruhsat Sahibi
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center, Ihlamur Yıldız Cad. No:l0
34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
21.05.1996 – 178/33

 

Saklama Koşulları
Sulandırılmamış toz 25° C'nin altında, kuru bir yerde saklanmalıdır, nem kapabilir. Şişenin ağzı kapalı tutulmalıdır. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 7 gün aktivitesini korur. Buzluğa konmamalıdır.
 
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEGİ. ERİŞEMEYECEGİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tarif edildiği şekilde sulandırıldığında 100 ml süspansiyon veren kuru toz karışımı içeren bal rengi cam şişelerde 5 ml'lik kaşık ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi vehatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde veparenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırıduyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında, ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce vakanın penisilin, sefalosporin vediğer alerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorgulanmalıdır. Ciddi anafilaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavide ise hematopoietik sistem, böbrek vekaraciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobakterler ve Pseudomonas gibi) ve mantarlar ile (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli veuygun tedaviye başlanmalıdır. İnfeksiyoz mononükleozisli hastalarda Ampisiline bağlı deri döküntüleri sıklıklagörüldüğünden bu hastalarda Ampisilin kullanılmamalıdır.
 
Antikoagülanlarla tedavi altında olan bazı hastalarda Amoksisilin-Potasyum klavulanat uygulamasında protrombin ve kanama zamanlarında uzama görüldüğübildirildiğinden, bu tür hastalarda dikkatli davranılmalıdır.
 
Hamilelerde ve Emziren Annelerde Kullanım
KLAVUPEN plasentadan kolayca geçtiğinden hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlerin anne sütüne geçmesi nedeniyle KLAVUPEN emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.
Üretim Yeri
Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı – Kandaklar Mevkii Adapazarı/SAKARYA
 
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal:
Bulantı, kusma, diyare görülebilir. Ürünün kullanımı ile gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde, KLAVUPEN Forte süspansiyonun yemeklerden hemen önce alınması ile bu belirtiler asgari düzeye indirilebilir.
 
Hipersensitive reaksiyonları:
Eritematöz makülopapüler döküntüler veürtiker, kaşıntı, anjioödem görülebilir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ileserum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik vegerekirse sistemikkortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlargörülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
 
Karaciğer:
Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemekledir.
 
Renal: 
Interstisyal nefrit ve hematüri nadiren görülebilir.
 
Kan ve Lenf Sistemi: 
Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Ancak tedavinin kesilmesi ile normale döner.
 
Santral Sinir Sistemi: 
Reversibl hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, insomnia nadiren görülebilir.