Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma TOPRAK İLAÇ
Marka KLAVUPEN
Etken Madde Kodu SGKEQK-AMOKSISILIN+KLAVULANIK ASIT
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu J01CR02
ATC Açıklaması Amoksisilin ve enzim inhibitörü
NFC Kodu GJ
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Kuru Süspansiyonlar/Şuruplar/Damlalar
Kamu Kodu A04331
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 19,24 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,19 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 8,6 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
-
Endikasyonlar
KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyona duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Beta laktamaz üreten, Ampisilin ve Amoksisiline dirençli mikroorganizmaların çoğuna karşı etkilidir.
 
KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon'a duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu:
 
Üst solunum yolu enfeksiyonlarında
Sinüzit, tonsilit, orta kulak iltihabı vediğer KBB enfeksiyonları
 
Alt solunum yolu enfeksiyonlarında
Akut vekronik bronşit, pnömoni, ampiyem, akciğer apsesi
 
Ürogenital sistem enfeksiyonlarında
Sistit, üretrit, piyelonefrit, intraabdominal vejinekolojik enfeksiyonlar
 
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında
Selülit, apse, erizipel, impetigo, yara enfeksiyonlarında, endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin trihidrat geniş spektrumlu ve bakterisid etkili bir antibiyotiktir. Potasyum klavulanat ise irreversibl bir beta-laktamaz inhibitörüdür. Gram negatif ve Gram pozitif birçok bakteri tarafından salgılanan beta laktamaz'ın Potasyum klavulanat tarafından inhibe edilmesi, Amoksisilinin adı geçen enzim tarafından parçalanmasını önler ve antibakteriyel aktivitesinin en yüksek düzeyde kalmasını sağlar. Böylece Potasyum klavulanat, Amoksisilinin spektrumunu beta laktamaz salgılayan dirençli mikroorganizmaları kapsayacak şekilde genişletmektedir.
  
Amoksisilin-Klavulanat kombinasyonu aşağıda belirtilen mikroorganizmalar üzerinde etkilidir;
 
Gram-pozitif aeroblar: 
Beta laktamaz salgılayan suşlar dahil 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes.
 
Gram-negatif aeroblar: 
Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil Escherichia coli, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Salmonella, Shigella, Klebsiella, Brucella türleri, Bordetella pertussis, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae (Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil), ve Haemophilus ducreyi (Ampisilin ve Amoksisiline dirençli suşlar dahil).
 
Gram-pozitif anaeroblar: 
Clostridium, Peptococcus 
türleri ve Peptostreptococcus türleri.
 
Gram-negatif anaeroblar: 
Bacteroides türleri.
Farmakokinetik Özellikler

Müstahzar mide asidine karşı dayanıklıdır. Yiyeceklerle birlikte verilmesi aktivitesini etkilemez. Oral yoldan alındığında süratle absorbe olur. Vücut doku ve sıvılarına süratle yayılır. Oral kullanımdan sonraki 6 saat içinde Amoksisilin % 50-70, Klavulanik asit ise %25-40 oranında idrarla itrah edilir.

Farmasötik Şekli
Süspansiyon Hazırlamak için Kuru Toz
Formülü

Her 5 ml'de 125 mg Amoksisiline eşdeğer Amoksisilin trihidrat ve 31.25 mg Klavulanik aside eşdeğer Potasyum klavulanat içerir.
Yardımcı madde: Sakkarin sodyum, karamel ve muz esansı.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid, Amoksisilin'in renal tübüler sekresyonunu azaltır. KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon ile birlikte kullanımı Amoksisilin'in kan seviyelerinde yükselme ve uzun etki doğurur. KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon'un allopurinol ile birlikte kullanımına ait her ne kadar elimizde yeterli bilgi yoksa da allopurinol ve semisentetik penisilinlerin birlikte kullanımı ciltte döküntü insidansını yükseltebilir. Bu olayın allopurinol'e mi yoksa hastalarda mevcut hiperürisemi'ye mi bağlı olduğu bilinmemektedir. KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon antabus (disülfiram) ile birlikte kullanılmamalıdır. Oral yoldan kullanımı ile müstahzarın içerdiği Amoksisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaşmakta, bu durum idrarda Clinitest tabletleri, Benedict ve Fehling solüsyonları kullanılarak yapılan glukoz testlerinin yalancı pozitif sonuç vermesine yol açabilir. Bu nedenle idrar da glukozun, enzimatik oksidasyana dayanan testlerle araştırılması uygundur. Semi sentetik penisilinlerin hamilelerde kullanımını takiben total konjuge estriol, estriol glukuronid, konjuge estron ve estradiol plazma konsantrasyonlarında geçici düşmeler kaydedilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜGÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

Kontraendikasyonlar

Penisilinlere ve sefalosporinlere karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon'un 12 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilen oral dozu, enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak 25-30 mg/kg/gün'dür. Bu doz 3 eşit kısma bölünerek 8 saat arayla uygulanmalıdır. Ağır enfeksiyonlarda günlük doz 50 mg/kg'a kadar yükseltilebilir. Bu doz da günde 3 kez 8 saat aralarla verilmelidir.

9 ay-2 yaş arasındaki çocuklara 8 saatte bir 2.5 ml, 2-6 yaş (10-18 kg) arasındaki çocuklara 8 saatte bir 156.25 mg (5 ml), 6 yaşın üstündeki (18- 40 kg) çocuklara 8 saatte bir 312.5 mg (10 ml) KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon verilmesi tavsiye edilir.

Yetişkinler ve 12 yaşın üzerindeki çocuklara 8 saat ara ile 625 mg Klavupen tablet verilmesi tavsiye edilir. Vücut ağırlığı 40 kg'ın üzerinde olanlarda yetişkin dozu uygulanmalıdır.

Enfeksiyon türüne göre tedavi süresine karar verilir ancak hekim kontrolü olmaksızın tedavi 14 günden fazla sürdürülmemelidir.

ORAL SÜSPANSİYONUN HAZIRLANIŞI:
Kaynatılmış ve soğutulmuş su şişe içindeki kuru tozun üzerine işaretli yere kadar iki defada ilave edilir ve her defasında şişenin iyice çalkalanması ile ilacın homojen bir süspansiyon haline gelmesi sağlanır. Her kullanımdan önce şişe çalkalanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
KLAVUPEN 625 mg Film Tablet
KLAVUPEN Forte Süspansiyon 312,5 mg/5 ml
Ruhsat Sahibi
Toprak ilaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Toprak Center, Ihlamur Yıldız Cad., No:10 34353 Beşiktaş/İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
21.05.1996 – 178/34
Saklama Koşulları
Sulandırılmamış toz 25°C'nin altında, kuru bir yerde saklanmalıdır, nem kapabilir.
Şişenin ağzı kapalı tutulmalıdır. Sulandırıldıktan sonra buzdolabında 7 gün aktivitesini korur. Buzluğa konmamalıdır.
ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
 
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tarif edildiği şekilde sulandırıldığında 100 ml süspansiyon veren kuru toz karışım içeren bal rengi cam şişelerde 5 ml 'lik kaşık ölçek ile birlikte.

Uyarılar/Önlemler

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok alerjeneduyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada, oral uygulamaya göre daha sık görülür. Penisiline aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında,ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce vakanın penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden duyarlılıkreaksiyonu olup olmadığı iyice sorgulanmalıdır. Ciddi anaflaktoid reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler uygulanmalı, hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.

Uzun süreli tedavide ise hematopoietik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.

Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (enterobakterler ve Pseudomonas gibi) ve mantarlar ile (candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır. İnfeksiyöz mononükleozisli hastalarda Ampisiline bağlı deri döküntüleri sıklıkla görüldüğünden bu hastalarda Ampisilinkullanılmamalıdır.

Antikoagülanlarla tedavi altında olan bazı hastalarda Amoksisilin-Potasyum klavulanat uygulanmasında protrombin ve kanama zamanlarında uzama görüldüğü bildirildiğinden,bu tür hastalarda dikkatli davranılmalıdır.

Hamilelerde ve Emziren Annelerde Kullanım
KLAVUPEN, plasentadan kolayca geçtiğinden hekim tarafından zorunlu görülmedikçe hamilelerde kullanılması önerilmez. Semisentetik penisilinlerin anne sütüne geçmesi nedeniyle KLAVUPEN, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.

Üretim Yeri

Toprak ilaç ve Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş.
Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı – Kandaklar Mevkii Adapazarı/SAKARYA

Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal: 
Bulantı, kusma, diyare görülebilir. Ürünün kullanımı ile gastrointestinal yan etkiler görülmesi halinde, KLAVUPEN Pediatrik Süspansiyon'un yemeklerden hemen önce alınması ile bu belirtiler asgari düzeye indirilebilir.
 
Hipersensitive reaksiyonları:
Eritematöz makülopapüler döküntüler veürtiker, kaşıntı, anjioödem görülebilir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ileserum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik vegerekirse sistemikkortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu tip reaksiyonlargörülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
 
Karaciğer:
Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemekledir.
 
Renal: 
Interstisyal nefrit ve hematüri nadiren görülebilir.
 
Kan ve Lenf Sistemi: 
Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz görülebilir. Ancak tedavinin kesilmesi ile normale döner.
 
Santral Sinir Sistemi: 
Reversibl hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, insomnia nadiren görülebilir.