Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka KLINDAN
Etken Madde Kodu SGKF8Y-KLINDAMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04348
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 8,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 7,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,81 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E033B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisin’in yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisin’in yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
Doz Aşımı
Aşırı dozaj durumunda spesifik tedavi yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.
 
Klindamisin, kandan diyaliz veya periton diyalizi yoluyla uzaklaştırılamaz.
Endikasyonlar
Klindan, duyarlı anaerob bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Ayrıca, streptokokların, pnömokokların ve stafilokokların duyarlı suşlarının sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde de kullanılır.
 
Klindan, penisiline alerjisi olanlarda ya da penisilin kullanımının uygun olmadığı hastalarda kullanılabilir.
 
Klindan duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:
  •  Pnömoni, ampiyem ve akciğer absesi de dahil olmak üzere alt solunum yolları enfeksiyonları,
  •  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,
  •  Endometrit, non-gonokokal tuba-ovaryum abseleri, pelvik sellülit, cerrahi sonrası vajinal kaf enfeksiyonu, bakteriyel vajinosis ve pelvik inflamatuvar hastalık da dahil olmak üzere jinekolojik enfeksiyonlar,
  •  Peritonit ve karın içi abseleri de dahil olmak üzere intra-abdominal enfeksiyonlar,
  •   Septisemi,
  •   Akut hematojen osteomiyelit dahil olmak üzere kemik ve eklem enfeksiyonları,
  •    Kronik kemik ve eklem enfeksiyonlarında, cerrahi tedaviye ek olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Klindamisin linkomisinin de yer aldığı linkozamidler sınıfından bir antibiyotiktir.
 
Steril enjektabl klindamisin fosfat, klindamisin ve fosforik asidin suda çözünen esterini içeren bir solüsyondur. Klindamisin, ana bileşiği linkomisindeki 7 (R)-hidroksil grubunun, 7 (S)-kloro köküyle değiştirilmesiyle oluşturulmuş yarı sentetik bir antibiyotiktir.
 
Klindamisin duyarlı bakterilerde 50 S ribozomal alt ünitelerine bağlanarak peptit zincirleri sentezini inhibe eder ve bakteriyostatik etki gösterir.
 
Klindamisin fosfat in vitro inaktif olduğu halde, in vivo hidrolizle antibakteriyel olarak aktif klindamisine dönüşür.
 
Klindamisin, aşağıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro aktivite gösterir:
 
Aerob gram pozitif koklar: Penisilinaz üreten ve üretmeyen Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, streptokoklar (Enterococcus faecalis hariç), pnömokoklar.
 
Anaerob gram negatif basiller: Bakteroides türleri (Bacteroides fragilis ve B. melaninogenicus grupları dahil), fuzobakterium türleri.
 
Anaerob gram pozitif spor oluşturmayan basiller: Propionibakterium, öbakterium, aktinomiçes türleri.
 
Anaerob ve mikroaerofilik gram pozitif koklar: Peptokokus türleri, peptostreptokokus türleri, mikroaerofilik streptokoklar.
 
Çoğu Clostridium perfringens türleri klindamisine duyarlıdır.
Farmakokinetik Özellikler
Klindamisin fosfat kas içi enjeksiyonundan sonra doruk serum düzeylerine erişkinlerde 3 saat içinde, çocuklarda 1 saat içinde ulaşır. Serumdaki yarılanma zamanı 2.5-3 saattir.
 
Klindamisin fosfat uygulanışından sonra ortalama pik ve çukur serum düzeyleri:

Doz
Doruk konsantrasyon (mcg/ml)
Minimum konsantrasyon (mcg/ml)
Sağlıklı erişkin erkekler
(serumda sabit düzeyler sağlandıktan sonra)
Her 6 saatte bir intravenöz yolla
30 dakika içinde 600 mg
10.9
2.0
Her 8 saatte bir intravenöz yolla
30 dakika içinde 600 mg
10.8
1.1
Her 8 saatte bir intravenöz yolla
30 dakika içinde 900 mg
14.1
1.7
Her 12 saatte bir intramüsküler yolla
 
9

600 mg *
Çocuklar (ilk doz) *
1 saatte intravenöz yolla    5-7 mg/kg                   10
İntramüsküler yolla            5-7 mg/kg                     8
İntramüsküler yolla            3-5 mg/kg                     4
 
*Bu gruplara ait veriler, enfeksiyon nedeniyle tedavi edilen hastalardan alınmıştır.
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
Her 2 ml ampul;
300 mg Klindamisin baza eşdeğer Klindamisin fosfat,
18.9 mg Benzil alkol, 1.0 mg Disodyum edetat, Sodyum hidroksit k.m. ve enjeksiyonluk su k.m. içerir.
İlaç Etkileşmeleri
Nöromüsküler blok yapıcı etkisi bulunduğundan, bu tür ilaçlarla bir arada kullanıldığında dikkat edilmelidir.
 
Klindamisin ve linkomisin arasında çapraz direnç; klindamisin ve eritromisin arasında ise antagonizma bulunduğundan bir arada kullanılmamalıdır.
Kontraendikasyonlar
Klindan; klindamisin ya da linkomisine karşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlerde:
Çeşitli enfeksiyonlarda: 2, 3 yada 4 eşit doza bölünmüş olarak günde 600-1200 mg (damar veya kas içine)
 
Ciddi enfeksiyonlarda: 2, 3 yada 4 eşit doza bölünmüş olarak günde 1200-2700 mg. (damar veya kas içine)
 
Hayatı tehdit eden durumlarda günlük doz, intravenöz uygulanmak kaydıyla, 4800 mg’a kadar çıkarılabilir. Dilüe edilmeden doğrudan intravenöz bolus şeklinde uygulanmaz.
 
Klindan’ın ilk dozu hızlı infüzyon şeklinde verildikten sonra aşağıdaki gibi devamlı intravenöz infüzyon uygulanabilir.

Serumda korunması istenen           Gerekli hızlı                          İdame infüzyon

Klindamisin düzeyi                           infüzyon zamanı                   zamanı          
4 mcg/ml’nin üzerinde                       30 dakikada 10 mg/dak.        0.75 mg/dak.
5 mcg/ml’nin üzerinde                       30 dakikada 15 mg/dak.        1.00 mg/dak.
6 mcg/ml’nin üzerinde                       30 dakikada 20 mg/dak.        1.25 mg/dak.
 
Yenidoğanlar (1 aydan küçükler) : 15-20 mg/kg/gün olarak 3-4 eşit dozda verilebilir. Küçük prematüreler için daha düşük bir doz kullanılması uygun olabilir.
Koruyucu olarak içerdiği benzil alkol’ün prematüre çocuklarda nefes alamama sendromu (gasping sendromu) ile ilişkili olduğu hatırlanmalıdır. 
 
1 ay 16 yaş arası çocuklar : Damar içi veya kas içine 20-40 mg/kg/gün 3 veya 4 eşit dozda verilebilir.
 
Çocuklara verilecek dozlar vücut yüzeyinin metrekaresine göre de hesaplanabilir: Çeşitli enfeksiyonlarda, günde vücut yüzeyinin metrekaresi için 350 mg, ciddi enfeksiyonlarda ise günde her metrekare için 450 mg uygulanmalıdır.
 
Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
 
Sulandırma ve infüzyon hızı:
Bir defada 600 mg’ı aşan dozların intramüsküler uygulanması önerilmez. Klindan, damar içi yoldan sulandırılmadan uygulanmamalıdır ve infüzyon şeklinde en az 10-60 dakika içinde verilmelidir. İnfüzyon sıvısındaki klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’yi aşmamalıdır. İnfüzyon hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Sıklıkla kullanılan sulandırma oranları ve infüzyon hızları aşağıdaki gibidir.
 
Doz                                              Sulandırıcı                       Süre
300 mg                                               50 ml                          10 dak.
600 mg                                               50 ml                          20 dak.
900 mg                                        50-100 ml                          30 dak.
1200 mg                                             100 ml                        40 dak.
Bir defada 1200 mg dozu aşan 1 saatlik infüzyonun uygulanması önerilmemektedir.
 
Sulandırma ve geçimsizlik:
Klinik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sodyum klorür, glükoz, kalsiyum, potasyum ya da B kompleksi vitaminlerini içeren sıvılarda Klindan 24 saat süreyle aktivitesini korur ve geçimsizlik göstermez. Sefalotin, kanamisin, gentamisin, penisilin ya da karbenisilin ile geçimlidir. Buna karşın, ampisilin, fenitoin sodyum, barbitüratlar, aminofilin, kalsiyum glükonat ve magnezyum sülfatla fiziksel olarak geçimsizdir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Klindan 600 mg ampul.
 
Klindan 150 mg kapsül.
Saklama Koşulları
30oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.
 
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml’lik tek ampul içeren ambalaj.

Uyarılar/Önlemler
Atopik (alerjik) kişilere dikkatle önerilmelidir. Uzun süreli tedavilerde periyodik böbrek ve karaciğer testleri ve kan sayımı yapılmalıdır.
 
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisinin yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
 
Klindan, beyin-omurilik sıvısına yeterli miktarda geçmediği için menenjitte kullanılmaz.
 
Ağır anafilaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Gerektiğinde oksijen ve damar içi kortikosteroid tedavisi de uygulanabilir.
 
Gebelikte kullanımı:
Gebelik kategorisi: B
Gebelikte kullanım emniyeti tayin edilmemiştir.
 
Emziren annelerde:
150 mg oral veya 600 mg damar içine uygulama sonrası anne sütünde 0.7-3.8 mcg/ml oranında bulunabilir. Tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal sistem: Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, bazı hastalarda psödomembranöz kolit görülebilir. Bu takdirde ilaç kesilmeli ve hastaya gerekli tedavi uygulanmalıdır.
 
(Gerektiğinde 7-10 gün süreyle, 500 mg ile 2 g Vankomisin 3 veya 4’e bölünmüş doz şeklinde oral yolla kullanılabilir). Opiat ve atropinli difenoksilat gibi antiperistaltik ajanlar bu durumun süresini uzatabilir veya ağırlaştırabilir.
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Ürtiker ve deri döküntüsü ortaya çıkabilir.
 
Karaciğer: Karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklik ve sarılık görülebilir.
 
Hematopoetik sistem: Geçici olarak nötropeni ve eozinofili bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.