Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka KLINDAN
Etken Madde Kodu SGKF8Y-KLINDAMISIN Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF01
ATC Açıklaması Klindamisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04349
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 14,14 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 12,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,91 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E033C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisin’in yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
Karaciğer Yetmezliği
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisin’in yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
Doz Aşımı

---

Endikasyonlar
Klindan, duyarlı anaerob bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Klindan ayrıca, streptokokların, pnömokokların ve stafilokokların duyarlı suşlarının sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
 
Klindan, penisiline allerjisi olanlarda ya da penisilin kullanımının uygun olmadığı hastalarda kullanılabilir.
 
Anaeroblar: Solunum sistemi enfeksiyonları (ampiyem, anaerobik pnömoni, akciğer absesi); deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; septisemi, peritonit ve karıniçi absesi gibi intrabdominal enfeksiyonlar; kadınlarda pelvis ve genital sistem enfeksiyonları (endometrid, gonokoksik olmayan tuba-ovarium abseleri, pelvis selüliti, ameliyat sonrası vajina enfeksiyonları).
 
Streptokoklar: Solunum sistemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, septisemi
 
Stafilokoklar: Solunum sistemi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; septisemi, akut hematojen osteomiyelit.
 
Pnömokoklar: Solunum sistemi enfeksiyonları.
 
Ek tedavi olarak: Duyarlı mikroorganizmaların sebep olduğu kronik kemik ve eklem enfeksiyonlarının cerrahi tedavisine ek olarak Klindan kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Steril Enjektabl Klindamisin fosfat, klindamisin ve fosforik asidin suda çözünen esterini içeren bir solüsyondur. Klindamisin, ana bileşiği linkomisin’deki 7 (R)-hidroksil grubunun, 7 (S)-kloro köküyle değiştirilmesiyle oluşturulmuş yarı sentetik bir antibiotiktir.
 
Klindamisin duyarlı bakterilerde peptit zincirleri sentezini inhibe ederek ve bakteriostatik etki gösterir.
 
Klindamisin fosfat in vitro inaktif olduğu halde, in vivo hidrolizle antibakteriyel olarak aktif klindamisin’e dönüşür.
 
Klindamisin, aşagıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro aktivite gösterir:
Aerob gram pozitif koklar: Penisilinaz üreten ve üretmeyen Stafilokokus aureus, Stafilokokus epidermidis, Streptokoklar (S. fekalis hariç), Pnömokoklar.
Anaerob gram negatif basiller: Bakteroides türleri, Füzobakterium.
Anaerob gram pozitif spor oluşturmayan basiller: Propionibakterium, Obakterium, Aktinomiçes türleri.
Anaerob ve mikroaerofilik gram pozitif koklar: Peptokokus türleri, Peptostreptokokus türleri, Mikroaerofilik atreptokoklar.
Çoğu Klostridium Perfringens türleri çoğuna duyarlıdır.
Klindan kas içi enjeksiyonundan sonra doruk serum düzeylerine erişkinlerde 3 saat içinde, çocuklarda 1 saat içinde ulaşır. Serumdaki yarılanma zamanı 2,5-3 saattir.
 
 Klindamisin (klindamisin fosfat) uygulanışından sonraki ortalama doruk serum düzeyleri:
 
Klindan dozajı                                             Klindamisin              Klindamisin
mcg/ml                     fosfat mcg/ml
                                                                          
Sağlıklı erişkin erkekler
(Serumdaki sabit düzeyler
sağlandıktan sonra)
 
Her 8 saatte bir intravenöz yoldan
10 dakika içinde 300 mg                         7                           15

Her 8 saatte bir intravenöz yoldan
20 dakika içinde 600 mg                         10                         23

Her 12 saatte bir intravenöz yoldan
30 dakika içinde 900 mg                         11                         29

Her 12 saatte bir intravenöz yoldan
45 dakika içinde 1200 mg                      14                         49

Her 8 saatte bir intramüsküler yoldan
300 mg                                               6                           3

Her 12 saatte bir intramüsküler yoldan
600 mg*                                             9                           3

Çocuklar (ilk doz)*

1 saatte intravenöz yoldan 5-7 mg/kg       10
İntramüsküler yoldan         3-5 mg/kg      4
İntramüsküler yoldan         5-7 mg/kg      8
 
*Bu gruplara ait veriler, enfeksiyon nedeniyle tedavi edilen hastalardan alınmıştır.
Farmakokinetik Özellikler
Steril Enjektabl Klindamisin fosfat, klindamisin ve fosforik asidin suda çözünen esterini içeren bir solüsyondur. Klindamisin, ana bileşiği linkomisin’deki 7 (R)-hidroksil grubunun, 7 (S)-kloro köküyle değiştirilmesiyle oluşturulmuş yarı sentetik bir antibiotiktir.
 
Klindamisin duyarlı bakterilerde peptit zincirleri sentezini inhibe ederek ve bakteriostatik etki gösterir.
 
Klindamisin fosfat in vitro inaktif olduğu halde, in vivo hidrolizle antibakteriyel olarak aktif klindamisin’e dönüşür.
 
Klindamisin, aşagıdaki mikroorganizmalara karşı in vitro aktivite gösterir:
Aerob gram pozitif koklar: Penisilinaz üreten ve üretmeyen Stafilokokus aureus, Stafilokokus epidermidis, Streptokoklar (S. fekalis hariç), Pnömokoklar.
Anaerob gram negatif basiller: Bakteroides türleri, Füzobakterium.
Anaerob gram pozitif spor oluşturmayan basiller: Propionibakterium, Obakterium, Aktinomiçes türleri.
Anaerob ve mikroaerofilik gram pozitif koklar: Peptokokus türleri, Peptostreptokokus türleri, Mikroaerofilik atreptokoklar.
Çoğu Klostridium Perfringens türleri çoğuna duyarlıdır.
Klindan kas içi enjeksiyonundan sonra doruk serum düzeylerine erişkinlerde 3 saat içinde, çocuklarda 1 saat içinde ulaşır. Serumdaki yarılanma zamanı 2,5-3 saattir.
 
 Klindamisin (klindamisin fosfat) uygulanışından sonraki ortalama doruk serum düzeyleri:
 
Klindan dozajı                                             Klindamisin              Klindamisin
mcg/ml                     fosfat mcg/ml
                                                                          
Sağlıklı erişkin erkekler
(Serumdaki sabit düzeyler
sağlandıktan sonra)
 
Her 8 saatte bir intravenöz yoldan
10 dakika içinde 300 mg                         7                           15

Her 8 saatte bir intravenöz yoldan
20 dakika içinde 600 mg                         10                         23

Her 12 saatte bir intravenöz yoldan
30 dakika içinde 900 mg                         11                         29

Her 12 saatte bir intravenöz yoldan
45 dakika içinde 1200 mg                      14                         49

Her 8 saatte bir intramüsküler yoldan
300 mg                                               6                           3

Her 12 saatte bir intramüsküler yoldan
600 mg*                                             9                           3

Çocuklar (ilk doz)*

1 saatte intravenöz yoldan 5-7 mg/kg       10
İntramüsküler yoldan         3-5 mg/kg      4
İntramüsküler yoldan         5-7 mg/kg      8
 
*Bu gruplara ait veriler, enfeksiyon nedeniyle tedavi edilen hastalardan alınmıştır.
Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü
Her 4 ml ampul;
600 mg Klindamisin baza eşdeğer Klindamisin fosfat,
37.8 mg Benzil alkol, 2.0 mg Disodyum edetat ve k.m. enjeksiyonluk su içerir.
İlaç Etkileşmeleri

---

Kontraendikasyonlar

Klindan; klindamisin yada linkomisin içeren preparatlara karşı aşırı duyarlık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinlerde:
Çeşitli enfeksiyonlarda: 2, 3 yada 4 eşit doza bölünmüş olarak günde 600-1200 mg (IM-IV)
Ciddi enfeksiyonlarda: 2, 3 yada 4 eşit doza bölünmüş olarak günde 1200-2700 mg. (IM-IV)
Klindan’ın ilk dozu hızlı infüzyon şeklinde verildikten sonra aşağıdaki gibi devamlı intravenöz infüzyon uygulanabilir.
 
Serumda korunması istenen                   Gerekli hızlı                       İdame infüzyon
Klindamisin düzeyi                       infüzyon zamanı                zamanı        
4 mcg/ml’nin üzerinde                  30 dakikada 10 mg/dak.     0,75 mg/dak.
5 mcg/ml’nin üzerinde                  30 dakikada 15 mg/dak.     1,00 mg/dak.
6 mcg/ml’nin üzerinde                  30 dakikada 20 mg/dak.     1,25 mg/dak.
 
Çocuklarda (2 yaş ve üzeri):
Koruyucu olarak benzil alkol ihtiva ettiğinden 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.
Çeşitli enfeksiyonlarda: 3-4 eşit doza bölünmüş olarak günde kg başına 15-25 mg. (IM-IV)
Ciddi enfeksiyonlarda: 3-4 eşit doza bölünmüş olarak günde kg başına 25-40 mg.
Çocuklara verilecek dozlar vücut yüzeyinin metrekaresine göre de hesaplanabilir. Çeşitli enfeksiyonlarda, günde vücut yüzeyinin metrekaresi için 350 mg. Ciddi enfeksiyonlarda ise günde her metrekare için 450 mg.
Beta hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir.
 
SULANDIRMA VE İNFÜZYON HIZI:
Bir defada 600 mg’ı aşan dozların intramüsküler uygulanması önerilmez. Klindan, damar içi yoldan sulandırılmadan uygulanmamalıdır ve infüzyon şeklinde en az 10-60 dakika içinde uygulanmalıdır. Mevcut sulandırma oranları ve infüzyon hızları aşağıdaki gibidir.
DOZ                      SULANDIRICI                  SÜRE
300 mg                  50 ml                              10 dak.
600 mg                  100 ml                             20 dak.
900 mg                  150 ml                             30 dak.
1200 mg                 200 ml                             45 dak.

Bir defada 1200 mg dozu aşan 1 saatlik infüzyonun uygulanması önerilmemektedir.
 
SULANDIRMA VE GEÇİMSİZLİK:
Klinik olarak kullanılan konsantrasyonlarda sodyum klorür, glükoz, kalsiyum, potasyum yada B kompleksi vitaminlerini içeren sıvılarda Klindan 24 saat süreyle aktivitesini korur ve geçimsizlik göstermez. Sefalotin, kanamisin, gentamisin, penisilin yada karbenisilin ile geçimlidir. Buna karşın, ampisilin, fenitoin sodyum, barbitüratlar, aminofilin, kalsiyum glükonat ve magnezyum sülfatla geçimsizdir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Klindan 300 mg ampul.
Klindan 150 mg kapsül.
Saklama Koşulları
30oC’nin altında saklayınız.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

4 ml’lik tek ampul içeren ambalaj.

Uyarılar/Önlemler
Atopik (allerjik) kişilere dikkatle önerilmelidir. Uzun süreli tedavilerde periyodik böbrek ve karaciğer testleri ve kan sayımı yapılmalıdır.
 
Nöromüsküler blokaj yapıcı etkisi bulunduğundan, bu tür ilaçlarla bir arada kullanıldığında dikkat edilmelidir.
 
Böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirgin derecede azalmış olan hastalarda klindamisin’in yarı-ömrü hafifçe artar. Hafif yada orta derecede böbrek veya karaciğer hastalığı bulunanlarda uygulanacak Klindan dozunu değiştirmek gerekmez.
 
Klindan, beyin-omurilik sıvısına yeterli miktarda geçmediği için menenjitte kullanılmaz.
 
Ağır anafilaktik reaksiyonlar adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Gerektiğinde oksijen ve damar içi kortikosteroid tedavisi de uygulanabilir.
 
Gebelikte kullanımı: Gebelikte kullanım emniyeti tayin edilmemiştir.
 
Emziren annelerde: Anne sütünde 0.7-3.8 mcg/ml oranında bulunabilir. Tedavi sırasında emzirme kesilmelidir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal sistem; Karın ağrısı, bulantı, kusma, diyare, bazı hastalarda psödomembranöz kolit görülebilir. Bu takdirde ilaç kesilmeli ve hastaya gerekli tedavi uygulanmalıdır. (Gerektiğinde 7-10 gün süreyle, 500 mg ile 2 g Vankomisin 3 veya 4’e bölünmüş doz şeklinde oral yolla kullanılabilir).
 
Aşırı duyarlık reaksiyonları: Ürtiker ve deri döküntüsü ortaya çıkabilir.
 
Karaciğer: Karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklik ve sarılık görülebilir.
 
Hematopoetik sistem: Geçici olarak nötropeni ve eozinofili bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.