Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Adeka İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Marka KLODAMIN
Etken Madde Kodu SGKETQ-BENZIDAMIN HCL+KLORHEKSIDIN GLUKANAT Oral topikal
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A01AD11
ATC Açıklaması Çeşitli
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Oral Topikal Gazsız Spreyler
Kamu Kodu A09854
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 10,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 5,56 TL
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E080A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Absorblanan benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Karaciğer Yetmezliği
Absorblanan benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.
Doz Aşımı

Klodamin Oral Sprey yalnışlıkla içilirse, semptomatik tedavi yapılmalıdır. Belirli bir antidotu yoktur.

Endikasyonlar
 • Anjin, farenjit, larenjit ve tonsillitte uygun antibakteriyel tedaviye yardımcı olarak,
 • Kemoterapi, radyoterapi veya diğer fizik sebeplere (trakeal intübasyon gibi) bağlı ağız boşluğu mukozitlerinde,
 • Aft ülserleri, glosit,
 • Ağız cerrahisi sonrası ve periodontal prosedürleri içeren ağrılı ağız ve boğaz durumlarının geçici olarak rahatlatılmasında,
 • Gingivitis tedavisi ve önlenmesinde
 • Ağız içi enfeksiyonların tedavisinde,
 • Oral komplikasyonların iyileştirilmesinde
 • Oral mukoza enflamasyonlarının tedavisinde (stomatitis)
 • Dental plakların oluşmasını önlemede profilaktik olarak,
 • Paradental hastalıklar, aşırı zorlanmaya bağlı paradentozlar,
 • Yardımcı tedavi olarak konservatif diş tedavileri ve diş çekimlerinde,
 • Ağız hijyeninin sağlanması amacıyla kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Benzidamin steroid yapıda olmayan bir antiinflamatuvar analjezik ajandır. Benzidamin baz oluşu açısından diğer non steroidal antiinflamatuvar ajanlardan farklıdır. Topikal tedavide kullanılan konsantrasyonlarda benzidamin lokal anestezik etki göstermektedir. Benzidaminin analjezik aktivitesi deneysel inflamasyon içeren modellerde non-inflamatuvar ağrıya kıyasla daha çok bildirilmiştir.

Klorheksidin bir biguanid antiseptiktir ve genel oral hijyene ara verildiği zaman plak ve ginigivitis gelişimini azaltmaya yardımcı olur. Diş minesi hidroksiapatiti, diş yüzeyi, bakteri ve tükrük proteinleri içeren oral yapılara affinitesi vardır. Klorheksidin dental plak depozisyonunu ve beraberinde gingivada kırmızılık, şişlik veya kanamayla karakterize gingivitisi azaltır. Aft ülserlerinin oluşma sıklığını azaltır ve periodontal cerrahi sonrasında iyileşme oranını arttırır.

Benzidaminin antiinflamatuvar etki mekanizması adrenal aksis salgılanmasıyla ilişkili değildir. Diğer non-steroidal antiinflamatuvar ajanlar gibi benzidamin belirli koşullarda prostaglandin biyosentezini inhibe eder. Fakat bu özelliği tam olarak açıklanamamıştır. Selüler membranlar üzerindeki stabilize edici etkileri etki mekanizmasına bağlanabilir.

İlacın normal topikal uygulanmasından sonra klorheksidin uzamış bakteriyostatik etkisinin arkasından bakteriyosidal etki gösterir. Klorheksidin gram(+), gram(-) bakteriler,maya ve bazı mantar ve virüsler gibi mikroorganizmaların çoğuna etkilidir. Klorheksidin gecikmiş yüzey etkisiyle bakteriyel üremeyi geciktirir. Mikrobiyal hücre duvarlarından absorbe olur ve membran sızıntısına sebep olur.

Farmakokinetik Özellikler

Klodamin Oral Sprey’İn topikal uygulanmasını takiben benzidamin antiinflamatuvar ve lokal anestezik etkilerini göstereceği inflamasyonlu lokal mukozaya kolaylıkla absorbe olur. Uygulanan klorheksidin glukonatın yaklaşık %30’u oral kavitede kalır ve 24 saat boyunca oral sıvılara yavaşça salınır.

Farmasötik Şekli

SPREY

Formülü

Etkin Madde ; Klorheksidin glukonat % 0.12  Benzidamin HCl % 0.15 (30 mL’de 0.036 g Klorheksidin glukonat ve 0.045 g Benzidamin HCl içerir)

Yardımcı Madde; Sorbitol ( %70 ), Etanol, Nane esansı , Limon esansı içerir.

İlaç Etkileşmeleri
 • Klorheksidin tuzları sabun ve diğer anyonik bileşiklerle geçimsizdir.
 • Klorheksidin tuzları katyonik ve noniyonik yüzey aktif maddelerle geçimlidir, ancak yüksek konsantrasyonlarda beraber kullanıldıklarında miseller bağlanma sebebiyle klorheksidinin aktivitesi azalabilir.
 • Setrimid ve lissapol NX gibi sürfaktanlarla ise çözünürlükleri arttırılabilir.
 • Arap zamkı, sodyum alginat, sodyum karboksi metil selüloz gibi anyonik polielektrolitlerle, nişasta ve kitre zamkı ile geçimsizdir, aynı zamanda bu maddelerle etkileri de azalır.
 • Brillant green, kloramfenikol, bakır sülfat, floressein sodyum, formaldehit, gümüş nitrat, çinko sülfat gibi maddelerle de geçimsizdir.
 • Sert sularla seyreltildiğinde Ca ve Mg katyonları ile etkileştiğinden çözünmeyen tuzlar halinde çökebilir.
 • Benzoatlarla, bikarbonatlarla, karbonatlarla, boratlarla, nitratlarla, fosfatlarla, sülfatlarla bir araya gelen klorheksidin tuzlarının çözeltileri %0.05’ten daha derişikse çözünürlüğü daha az tuzlar oluşturacağından çökelirler. Setrimid bu tuzların çözünürlüklerini arttırdığından setrimid ile kombine edildiğinde bu çökmeler olmaz.
 • Klorheksidin glukonat, setrimid ve benzalkonyum klorürle geçimlidir. Bunlar bakterisid etkisini sinerjik olarak arttırırlar. Setrimid sert sularla klorheksidinin çökmesini önler.
 • Klorheksidin glukonat hariç klorheksidin ve tuzları alkolde suya göre daha iyi çözünür. Klorheksidin glukonat çözeltisi alkol üzerine ilave edildiğinde çökebilir. Formülasyonda etanol bulunması çözeltiyi Gram negatif mikroorganizmalara karşı daha etkin kılar. Selülozik filtrelerden süzülürken adsorbe olabilirler.

Benzidaminle herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Benzidamin ve klorheksidine bilinen hipersensitivitesi olan hastalarda kontrendikedir. Formülasyon içindeki maddelerden herhangi birine hipersensitivitesi olanlarda kullanılmaz. Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Klodamin Oral Sprey seyreltilmeden kullanılır. Kullanımdan sonra ağızdan atılır.

Yetişkin dozu: Sprey direkt olarak boğaza/inflamasyonlu alana uygulamada genel doz 5-10 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.

Klodamin Oral Sprey’deki klorheksidin tedavi süresince plak ve gingivitiste azalma yapar. Oral hijyen prosedürlerine alternatif olarak kulllanılıyorsa Klodamin Oral Sprey en az 1 dakika ağızda tutulmalıdır. Klodamin Oral Sprey’deki klorheksidinin sebep olduğu renklenmeyi en aza indirmek için kullanmadan önce dişleri fırçalamak uygundur.

Çocuklarda kullanım (6-12 yaş): Sprey direkt olarak boğaza/inflamasyonlu alana uygulanır. Genel doz 5 spreydir. Gerekirse her 11/2 -3 saatte bir tekrarlanır.

Kullanma Talimatı

 • İlk kullanımda düzenli bir püskürtme elde edilinceye kadar, pompalama düğmesine birkaç kez basılmalıdır.
 • Ağız iyice açılarak, sprey burnu ağzın içine sokularak, ağız boşluğuna sıkılmalıdır. Bu işlem en az 4 defa değişik bölgelerde tekrarlanmalıdır.
 • Şişe kutusuna yerleştirilip, dik duracak şekilde saklanmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. Doktora danışmadan kullanmayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30 ml opak beyaz cam şişe, valf, aplikatör

Uyarılar/Önlemler
 • Haricen kullanılır.
 • Klinik çalışmaların yeterli sayıda olmaması nedeniyle Klodamin Oral Sprey 6 yaşın altındaki çocuklarda tavsiye edilmez.
 • Yalnızca ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.
 • Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
 • Klodamin Oral Sprey yutulmamalı ve tükürmek suretiyle ağızdan uzaklaştırılmalıdır. Seyreltilmeden kullanılır.
 • Boğaz ağrısı bakteriyel enfeksiyonla oluşmuş veya enfeksiyonla birlikte görülüyorsa Klodamin Oral Sprey kullanımına ilave olarak antibakteriyel tedavi düşünülebilir.
 • Bozulmuş renal fonksiyon

Absorblanan benzidamin ve metabolitleri idrarla atıldığı için şiddetli renal bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Bozulmuş karaciğer fonksiyonu

Absorblanan benzidamin yüksek oranda karaciğerde metabolize olduğu için şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda sistemik etki olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Araç ve makina kullanmaya etkisi

Araç ve makina kullanımına etkileri yoktur.

Gebeler ve emziren kadınlar için uyarılar

Gebelik kategorisi : C

Klorheksidin glukonat ile üreme ve fertilite üzerine yapılmış hayvan çalışmaları mevcuttur. Bu çalışmalarda fertilite ve fetüs üzerinde zararlı etki görülmemiştir. Gebelerde klorheksidin glukonat ile yapılmış kontrollü çalışma yoktur. Benzidamin ile ilgili ise hayvanlarda ve gebelerde yapılmış yeterli araştırma mevcut değildir. Hayvanlarda ve gebelerde, kombinasyonu oluşturan etkin maddelerin bir arada güvenli kullanımı saptanmamıştır. Bu nedenle ilacın gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.

Emziren kadınlarda herhangi bir veri mevcut değildir. Bu nedenle emziren annelerde kullanımı kontrendikedir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Klodamin Oral Sprey genellikle iyi tolere edilir ve yan etkileri çok azdır.

Klinik çalışmalar sonunda bildirilen ciddi yan etki ve advers etki yoktur.

Lokal yan etkiler:

Genellikle en çok rapor edilen yan etki oral hissizliktir.

Ara sıra yanma ve batma hissi rapor edilmiştir. Lokal kuruluk veya susuzluk, sızlama, ağızda serinlik hissi ve tad almada değişiklik dişlerde ve diğer oral yüzeylerde lekelenme kalkulus formasyonunda artış gibi diğer yan etkiler genellikle daha azdır.

Diş lekelenmesi zararsızdır ve uygulamadan önce diş fırçalamayla en aza indirilebilir.

Sistemik yan etkiler:

Genellikle görülmez ve ciddi değildir. Bunlar bulantı, kusma, öğürme, gastrointestinal hastalıklar, baş dönmesi, baş ağrısı ve uyuşukluktur.

“ BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ ”