Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Roche Müstahzarları Sanayi Anonim Şirketi
Marka KONAKION
Etken Madde Kodu SGKFJU-PHYTOMENADIONE (K1 VIT) Parenteral
Ambalaj Miktarı 5
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu B02BA01
ATC Açıklaması Fitomenadion
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04399
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 15,42 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 13,77 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Ağır karaciğer işlev bozukluğu olan hastalarda protrombin oluşumu bozulabilir. Dolayısıyla, Konakion uygulandıktan sonra pıhtılaşma parametrelerinin dikkatle izlenmesi gerekir.
Doz Aşımı
Doz aşımına bağlı herhangi bir etki bilinmemektedir.
Endikasyonlar
Yenidoğanın kanamalı hastalıklarının profilaksi ve tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Konakion MM pediatrik ampulün etken maddesi olan K1 vitamini; vücutta protrombin, faktör VII, faktör IX ve faktör X, pıhtılaşma inhibitörleri olan protein C ve protein S yapımı için gereklidir. K1 vitamini plasentayı aşarak anneden bebeğe ulaşamaz ve anne sütüne de çok az miktarda geçebilir. K1 vitamini eksikliği, yenidoğanda kanamalı hastalık riskini artırır. K1 vitamini kullanılarak, yukarıda belirtilen pıhtılaşma faktörlerinin karaciğer tarafından sentezi uyarılır ve K1 vitamini eksikliğine bağlı anormal pıhtılaşma ve kanama tablolarının önüne geçilir.
Farmakokinetik Özellikler
Mikst misel solüsyonundaki K1 vitamini, lesitin ve safra asitlerinden oluşan fizyolojik koloidal sistem aracılığıyla çözünür.
 
Emilim: 
K1 vitamini ince barsaklardan emilir. Safra yokluğunda emilim sınırlıdır.
 
Dağılım: 
K1 vitamini öncelikle karaciğerde birikir, %90’a ulaşan bölümü plazmada lipoproteinlere bağlanır ve vücutta yalnızca kısa süreler için depolanır.
 
Metabolizma: 
K1 vitamini, fitomenadion-2,3-epoksit gibi daha polar metabolitlere dönüşmektedir.
 
Eliminasyon: 
K1 vitamininin plazma yarılanma ömrü 1.5 - 3 saat kadardır. K1 vitamini, glukuronit ve sülfat bileşikleri şeklinde safra ve idrarla atılır.
Farmasötik Şekli
Steril ampul oral/i.m./i.v.
Formülü
Bir ampul 2 mg K1 vitamini ile hazırlanan, 0.2 mL berrak mikst misel solüsyonu içerir.
Diğer maddeler: 10.92 mg glikokolik asit, 15.12 mg lesitin, pH ayarı için 0.92 mg sodyum hidroksit ve 0.02 mg hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.
İlaç Etkileşmeleri
K1 vitamini, kumarin tipi antikoagülanların etkisini antagonize eder.
Kontraendikasyonlar
K1 vitamini veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda Konakion MM pediatrik kullanımı kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
 
Profilaksi
 
Tüm sağlıklı yenidoğanlar:
Doğumda ya da doğumdan sonra, oral 2 mg ve daha sonraki 4 - 7 gün içinde 2 mg. İkinci bir oral doz almayan çocuklarda veya emzirildiği takdirde üçüncü bir oral doz almayan çocuklarda, tek bir doz 1 mg (0.1 mL) i.m. uygulama önerilir.
 
Yalnızca anne sütüyle beslenen bebekler:
 
Tüm yenidoğanlar için önerilene ek olarak, 4 - 6 hafta sonra 2 mg’lık oral doz verilmelidir.
 
Riskli yenidoğanlar (örneğin prematüreler, doğumda asfiksi, obstrüktif sarılık, yutamama, annenin antikoagülan veya antiepileptik ilaç kullanması):
 • Doğumda ya da doğumdan hemen sonra oral kullanımın mümkün olmadığı koşullarda, 1 mg i.m. ya da i.v. uygulanır.
 • 2.5 kg’dan az ağırlıktaki prematüre bebeklerde, i.m. ve i.v. dozlar 0.4 mg/kg (0.04 mL/kg’a eşdeğer)’ı aşmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
 • Sonraki uygulamaların dozu ve sıklığı, pıhtılaşma koşulları göz önünde tutularak saptanmalıdır.
Tedavi:
Başlangıçta 1 mg i.v. uygulanır, daha sonraki dozlar klinik tablo ve pıhtılaşma durumuna göre ayarlanmalıdır. Bazı koşullarda, Konakion MM pediatrik tedavisine, K1 vitaminine yanıtın ortaya çıkışına kadar geçen süre ve şiddetli kan kaybı göz önünde bulundurularak, tam kan ya da pıhtılaşma faktörü transfüzyonu gibi etkili kanama kontrolü yaklaşımları eşlik edebilir.
 
Uygulama
 
Oral Uygulama:Ambalaj içindeki şırınga ile uygulanır.
 
 • Nokta yukarıda olacak şekilde tutulur.
 • Ampulün baş kısmı ok yönünde aşağıya doğru çekilir.
 • Testere kullanılmasına gerek yoktur.
 
 • Ampulü kırdıktan sonra, şırınga ampul içine dik olarak yerleştirilir.
 • Şırıngaya ampul içindeki solüsyon işaretli kısma kadar (= 2 mg K1 vitamini) çekilir.
 • Şırınga direkt olarak yenidoğanın ağzından içeri uygulanır.
Oral uygulama şırıngasının olmadığı durumlarda:
 • Gereken hacim, ampulden ucunda iğne bulunan bir şırınga ile çekilir.
 • İğnenin şırıngadan çıkartılmasından sonra, şırınga içeriği direkt olarak yenidoğanın ağzına uygulanır.
Parenteral uygulama: 
Konakion MM pediatrik, diğer parenteral preparatlarla seyreltilmemeli ve karıştırılmamalıdır; enfüzyon setinin alt bölümünden verilmesi mümkündür.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
Konakion MM ampul, 10 mg/mL, 5 adet
Saklama Koşulları
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Işıktan koruyunuz. 
Kullanım sırasında ampul içindeki çözelti berrak olmalıdır. Uygun olmayan saklama koşullarında çözelti bulanıklaşır ya da bir tabaka oluşur. Bu durumda ampul kullanılmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Konakion MM pediatrik ampul, 2 mg/0.2 mL, 5 adet + oral uygulama için şırınga, 5 adet
Uyarılar/Önlemler
2.5 kg’dan az ağırlıktaki prematüre bebeklerde parenteral uygulama kernikterus riskini artırabilir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Çok nadir vakada, parenteral Konakion MM uygulaması sonrasında anafilaktik reaksiyonlarla karşılaşıldığı bildirilmiştir. Enjeksiyon bölgesinde lokal iritasyon olabilir, ancak enjeksiyon hacmi küçük olduğu için pek beklenmez.