Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Hüsnü Arsan İlaçları A.Ş.
Marka KONTIL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 6
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu P02CC01
ATC Açıklaması Pirantel
NFC Kodu AG
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Çiğneme Tabletleri
Kamu Kodu A04411
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 9,5 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,49 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,05 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E200A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Karaciğer Yetmezliği
Önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
Doz Aşımı

Doz aşımı halinde gastrik lavaja ilave olarak destek tedavisi yapılmalıdır.

Endikasyonlar

Aşağıda belirtilen gastrointestinal parazitlerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

  • Ascaris lumbricoides (solucan)
  • Enterobius vermicularis (kıl kurdu)
  • Ancylostoma duodenale (kancalı solucan)
  • Necator americanus (kancalı solucan)
  • Trichostrongylus colubriformis ve orientalis
Farmakodinamik Özellikler

Pirantel pamoat, insanlarda sık görülen yuvarlak barsak parazitleri olan, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus colubriformis ve orientalis’e son derece etkili bir antihelmintiktir. Pirantel pamoat etkisini parazitlerin nöromüsküler sistemini bloke ederek gösterir. Parazit spastik felce uğrar ve barsağın peristaltik haraketleri ile dışarı atılır.

Farmakokinetik Özellikler

Pirantel pamoat’ın gastrointestinal sistemden absorpsiyonu düşüktür. Oral yoldan tek doz kg başına 11 mg  pirantel kullanımını takiben, 1-3 saat içinde 50-130 ng/ml doruk plazma konsantrasyonuna ulaşır. Karaciğerde kısmen metabolize olur. Uygulanan dozun yaklaşık % 50’si değişmemiş olarak dışkı ile ve yaklaşık % 7’si değişmemiş ilaç ve metaboliti olarak idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Çiğneme Tableti

Formülü

Her Çiğneme tableti:

Pirantel pamoat 725 mg (250 mg baza eşdeğer)

(Tatlandırıcı: Sodyum Siklamat, Pudra şekeri, Koku verici: Frambuaz esansı) içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Pirantel pamoat ile piperazin’in karşılıklı antagonist olabilme olasılığı nedeniyle ikisi bir arada kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Pirantel pamoat’a karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Trichostrongylus colubriformis ve orientalis enfeksiyonlarının tedavisinde tavsiye edilen doz 10 mg/kg’dır (maksimal doz 1 g). Tek doz olarak uygulanır.

Bu endikasyonlarda kullanılması gereken dozaj aşağıdaki gibidir:

 

Erişkinlerde:

75 kiloyu aşanlarda 4 tablet,

75 kiloya kadar olanlarda 3 tablet çiğnetilerek verilir.

 

Çocuklarda:

6-12 yaşında (22-41 kg) olanlarda 2 tablet,

2-6 yaşında (12-22 kg) olanlarda 1 tablet,

6 ay -2 yaşında (12 kg’dan az) olanlarda ½ tablet çiğnetilerek verilir.

 

Necator americanus’un şiddetli enfeksiyonlarında doz 20 mg/kg’a kadar arttırılabilir. 20 mg/kg birbirini takip eden iki gün tek dozda, ya da birbirini takip eden 3 gün 10 mg/kg tek doz olarak uygulanır. Tek başına ascaris lumbricoides enfeksiyonlarına bağlı durumlarda 5 mg/kg uygulanabilir.

 

Tedavi dozu 1 g’ı (4 tableti) aşmamalıdır. Kontil tablet günün herhangi bir saatinde yemeklerden önce ya da sonra uygulanabilir. Müshile gerek yoktur. Oksiyüriaziste, paraziti kesin şekilde ortadan kaldırmak için ailesel tedavi uygulanması önerilir. Ayrıca, bir otoreenfestasyonu önlemek için ilk dozdan 2-3 hafta sonra ikinci bir doz uygulanmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Kontil Süspansiyon.

 

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

 

REÇETE İLE SATILIR.

Saklama Koşulları

25oC’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

3-6 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Önceden karaciğer fonksiyon bozukluğu bulunanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastaların küçük bir kısmında geçici olarak minör SGOT yükselmeleri bildirilmiştir.

 

Gebelerde Kullanımı:

Kontil’in gebe kadınlarda kullanımı ile ilgili yeterli ve kontrollü çalışmalar bulunmadığından, gebelik süresince kesin gerekli olmadıkça kullanılmamalıdır. Gebelerde kullanımı hekim kontrolünde olmalıdır.

 

Çocuklarda Kullanımı:

2 yaşından ufak çocuklarda pirantel pamoat’la sınırlı tecrübeye sahip olunduğundan ancak potansiyel yararları, muhtemel risklerine ağır bastığı durumlarda kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Kontil Tablet iyi tolere edilmekle beraber bazen deri kızartıları, bulantı kusma, mide ağrısı, ishal, baş ağrısı, baş dönmesi ve ateş yükselmesine neden olabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.