Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka LACTULAC
Etken Madde Kodu SGKFAB-LAKTULOZ Ağızdan sıvı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A06AD11
ATC Açıklaması Laktuloz
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A04473
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 20,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 17,95 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 4,88 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Aşırı doz alımında majör semptomlar olarak diyare ve abdominal kramplar oluşabilir. Bu durumda ilacın kullanımı kesilir ve semptomatik tedaviye geçilir. Sıvı kaybı ve elektrolit dengesizlikleri giderilmelidir.
Endikasyonlar
Lactulac Şurup, kronik kabızlıkta laksatif olarak, hepatik ensefalopati (portal sistemik ensefalopati) olgularında koruyucu ve tedavi edici olarak kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler
Laktoloz, sentetik bir disakkarittir. İnce barsaklardaki disakkaridaz enzimine dayanıklı olup kalın barsakta bulunan sakkarolitik bakteriler tarafından laktik asit, asetik asit ve formik asite parçalanır. Bu organik asitler bir yandan peristaltik hareketleri stimüle eder, diğer yandan ozmotik basıncı artırarak feçesin su içeriğini çoğaltıp yumuşamasına neden olur.
 
Laktuloz, kalın barsakta pH’ yı düşürerek protein kalıntılarından amonyak oluşturan kolonik bakterilerin sayısını azaltır. Ayrıca kolonik bakterilerin amonyak “uptake”ni artırmak suretiyle feçesle azot kaybını artırır ve amonyak emilimini azaltır. Bu nedenle karaciğer komasında hiperamonemi’ ye bağlı ensefalopatinin tedavisinde kullanılır.
Farmakokinetik Özellikler
Laktuloz ağız yoluyla alındıktan sonra mide ve ince barsaklarda absorbe olmadan kalın barsağa geçer. Barsak florası yoluyla laktik asit ve asetik aside metabolize olur. Başlıca dışkı ve idrarla atılır.İdrar ile değişmeden atılan laktuloz miktarı % 3’den azdır.
Farmasötik Şekli

Şurup

Formülü
Beher ölçek (5 ml), 3350 mg laktuloz içermektedir.
İlaç Etkileşmeleri
Lactulac şurup ile birlikte antasitlerin alınması, laktulozun klonik pH’yı düşürücü etkisini inhibe edebilir.
Neomisin ile birlikte kullanıldığında kolonik asit metabolizması üzerine daha güçlü etki yapar.
Kontraendikasyonlar
Lactulac Şurup, galaktoz ve laktuloz intoleransında, intestinal obstrüksiyon olgularında kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Lactulac şurup, hekim tarafından başka türlü önerilmemişse:
 
Laksatif olarak:
İlk defa kullanıldığında etkinin başlaması 24 - 48 saat gerektirir.
  • Yetişkinler için: günde 1-2 kez 15 ml.
  • Çocuklar (5-10 yaş) için: günde 1-2 kez 10 ml.
  • Çocuklar (5 yaş altı) için: günde 1-2 kez 5 ml.
  • Bebekler için: günde 1-2 kez 2.5 ml.
Kullanımı sırasında doz, hastanın bireysel cevabına göre ayarlanır.
 
Hepatik ensefalopati tedavisinde: 
  • Yetişkinler için: Günde 3-4 kez 30 - 45 ml verilir. Doz daha sonra her gün 2-3 kez yumuşak dışkı oluşturacak şekilde ayarlanır.
  • Çocuklar için: Küçük çocuklarda başlangıç dozu, bölünmüş dozlar şeklinde günlük   2.5 – 10 ml’dir. Daha büyük çocuklarda ise günlük doz, bölünmüş dozlar halinde 40-90 ml’dir. Her bir doz ile birlikte bir bardak su ya da meyve suyu içilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Ruhsat Sahibi
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Bağlarbaşı, Gazi Cad. No: 64-66
Üsküdar / İSTANBUL
Ruhsat Tarihi Ve Numarası
13.12.2002 – 201/55
Saklama Koşulları
Lactulac şurup, 25oC’nin altındaki oda sıcaklığında, sıkıca kapatılmış olarak ve ışıktan korunarak, çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklanmalıdır.
Şurubun dondurulmamasına dikkat edilmelidir.
Çözelti bulanıklaşmışsa ya da rengi koyulaşmışsa kullanılmamalıdır.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
Lactulac Şurup, 100 ml’lik, 200 ml’lik ve 250 ml’lik cam şişelerde, 100 ml, 200 ml ve 250 ml şurup ve 15 ml’lik ölçek içeren ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Galaktoz ve laktoz içermesi nedeniyle diyabetik hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.
Alışılmışın dışında diyareal bir durum ile karşılaşıldığında hekime danışılmalıdır.
Altı aydan fazla bir süre Lactulac şurup kullanan yaşlı hastalarda serum elektrolit ölçümleri (potasyum, klorür, karbondioksit) periyodik olarak yapılmalıdır. Laktuloz ve oral antibiotiklerle tedavi uygulanan hastalar laktuloza karşı olası yetersiz yanıt yönünden izlenmelidir.
 
Gebelerde kullanımı (kategori B): Lactulac Şurup, diğer tüm laksatifler gibi gebeliğin ilk üç ayında dikkatle kullanılmalıdır.
Emziren annelerde kullanımı: Laktulozun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bir çok ilacın anne sütüne geçmesi nedeniyle emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkileri:
Araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bulunmamaktadır.
Üretim Yeri
KOÇAK FARMA İLAÇ VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi
Çerkezköy / TEKİRDAĞ
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Başlangıçta genellikle geçici olan karın ağrısı ve gaz şikayetlerine neden olabilir. Yüksek dozlarda alınması ise aşırı diyare sonucu sıvı kaybı, hipokalemi, hipernatremi gibi sonuçlar doğurur. Bazı olgularda bulantı ve kusma rapor edilmiştir.
 
"BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ."