Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma İ.E. Ulagay İlaç Sanayi T.A.Ş.
Marka LAEVOLAC
Etken Madde Kodu SGKFAB-LAKTULOZ Ağızdan sıvı
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu A06AD11
ATC Açıklaması Laktuloz
NFC Kodu GM
NFC Açıklaması Ağızdan Sıvı Şuruplar
Kamu Kodu A04476
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 42,83 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 38,23 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 6,7 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E159A
Durumu Artık üretilmiyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Kazaen aşırı doz alındığı bildirilmemiştir. Aşırı dozda alınması halinde esas belirtilerin diyare ve abdominal kramplar olması beklenir. Bu durumda ilaç kesilmeli, hasta için gerekli su ve mineral tuzlar verilmelidir.

 

Laktulozun diyalizine ait bilgi yoktur; ancak sakkaroz ile yapı benzerliğine dayanarak diyaliz edilebileceği düşünülmektedir.

Endikasyonlar

Kronik konstipasyon:

Kronik konstipasyon tedavisi lifçe zengin diyet (sebzeler, salata, meyvalar, keten tohumu ve kepek v.s. ilavesi), bol sıvı ve fiziksel egzersiz ile başlar. Ancak bu önlemler etkisiz olduğunda LAEVOLAC Şurup kullanılır.

 

İntestinal floranın bozulduğu durumlar:

Geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedaviden sonra intestinal floranın bozulması

Biberonla beslenen bebekler

Safra kesesi hastalıkları

Barsak hastalıkları (kolit, divertiküloz, megakolon)

 

Kanda amonyak seviyesinin artması: (hepatopati, portal-sistemik ensefalopati, prekoma ve koma) hallerinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Laktuloz, 4-O-b-D-galaktopiranozil-D-fruktofuranoz yapısında sentetik bir disakkarittir. Mide ve ince barsakta parçalanmadığından absorbe edilmez. Kalın barsakta asidofilik bakteriler tarafından parçalanması sonucu farmakolojik etkisi kolonda başlar.

 

Laktuloz kolonda özellikle Lactobacillus ve Bacterioides tarafından az miktarda formik asit, asetik asit ve karbondioksite yıkılır. Bunun sonucunda fekal ph 7’den 5’e düşer ve kolon içeriğinin osmotik basıncı artar. Bu da dışkının su içeriğinin artmasına ve yumuşamasına neden olur. Kolonun asidifikasyonu sonucunda serbest amonyak, amonyum iyonlarına dönüşür. İyonize formdaki amonyum iyonu membranları geçemediğinden kolonda tutulur. Genel dolaşıma geçemez. Bu arada laksatif etki başladığından kolondan amonyum iyonlarının itrahı arttıkça amonyak ve amonyum iyonu arasındaki denge gereğince genel dolaşımdan daha fazla amonyak amonyum iyonu halinde kolona geçer. Böylece kandaki amonyak seviyesi düşer. Bu etkiler sonucunda portal sistemdeki ensefalopatide kanın amonyak düzeyinde azalma görülür. Laktuloz fekal nitrojenin atılımını arttırarak üre yapımını azaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Laktuloz oral alımını takiben çok az emilir. Kolon bakterileri tarafından düşük molekül ağırlıklı asitlere metabolize edilir (laktik asit, asetik asit gibi). Çok düşük miktarda laktuloz değişmeden idrar, safra ve feçes ile atılır. % 3 ya da daha az oranda idrarla itrah edilir ve idrarla tamamen itrahı 24 saat içinde gerçekleşir.

Farmasötik Şekli

LAEVOLAC ŞURUP

Formülü

Her mL 670 mg laktuloz içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Aşırı dozlar durumunda gelişebilecek diyare halinde potasyum eksikliği nedeniyle kardiyak glikozitlerin etkisi artabilir.

Kontraendikasyonlar

Galaktoz veya laktoza aşırı duyarlı olanlarda, gastrokardiyak sendromunda (kalp şikayetleri sindirim sisteminde başlayanlarda), ileus şüphesinde kullanılmamalıdır.

Galaktoz içermeyen diyetle beslenen hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde LAEVOLAC Şurup’un genel olarak kullanılan dozları aşağıda verilmiştir. Kullanım amacına göre mL cinsinden verilen bu dozlar LAEVOLAC Şurup kutusunda bulunan plastik ölçek üzerinde işaretli çizgiye kadar (5, 10 ve 15 mL) şurubun doldurulması ile temin edilir.

 

Kronik konstipasyon için:

Konstipasyon tedavisi için başlangıç dozu genellikle günde tek doz veya 2’ye bölünmüş olarak 15-30 mL’dir ve bu doz insanın ihtiyacına göre giderek azaltılır. Genellikle idame dozu günde 10-15 mL’dir. Ayrıntılı doz tablosu aşağıda verilmiştir.

                                                                                       Günlük Doz

 

Başlangıç dozu

İdame dozu

Erişkinler

15-30 mL

10-15 mL

14 yaşından küçük çocuklar

15 mL

5-10 mL

Bebekler ve küçük çocuklar

5-10 mL

5 mL

 

Her organizma laktuloza farklı şekilde yanıt verebildiğinden, her hasta için uygun dozun tedavi sırasında alınan cevaba göre ayarlanması gerekebilir.

 

DİKKAT: LAEVOLAC Şurup ile ani laksatif etki sağlamak için; sabahları ve aç karnına 15-45 mL şurup, bir su bardağı dolusu (125-250 mL) içecek (su, kahve, çay, meyva suyu, süt) ile karıştırılarak alınabilir. Gaita genellikle 2 saat kadar sonra sıvı lapa kütlesi şeklinde görülür (yüksek defekasyon refleksi).

 

İntestinal mukozanın bozulduğu haler:

Erişkinler:

Günde 15-30 mL

Çocuklar:

Günde 5 mL

 

Kandaki amonyak seviyesinin düşürülmesi (hepatik prekoma ve koma kademeleri dahil, portal sistemik ensefalopatinin önlenmesi ve tedavisi ) için:

Erişkinler: Günde 3-4 defa 30-45 mL Müteakiben günde veya iki günde bir 2 veya 3 kez yumuşak dışkı sağlamak için dozaj ayarlanmalıdır. Tedavinin başlangıcında hızlı laksatif etki oluşturmak için saatte bir 30-45 mL verilebilir. Laksatif etki elde edildiğinde doz, tavsiye edilen günlük doza azaltılır.

Çocuklar: Portal sistemik ensefalopati tedavisinde kullanımına ait çok az bilgi bulunmaktadır. Çocuklarda ve adolesanlarda amaç günde 2-3 kez yumuşak dışkı almaktır. Bu amaçla bebeklere tavsiye edilen günlük başlangıç dozu 2.5-5 mL’dir. Daha büyük çocuklarda günlük toplam doz 40-90 mL’dir. Günlük doz 2 veya 3 eşit kısma bölünerek düzenli aralıklarla verilir. Eğer başlangıç dozu diyareye neden olur ise müteakip dozlar azaltılmalıdır. Diyare devam ederse ilaç kesilmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Saklama Koşulları

25 °C’nin altında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 ve 250 mL’lik şişelerde, ölçekle birlikte

Uyarılar/Önlemler

Anormal bir diyare görülmesi halinde doktora haber verilmelidir.

LAEVOLAC Şurup ile tedavi sırasında gaz yapıcı yiyeceklerden ve karbonik asit içeren içeceklerden fazla miktarda almaktan kaçınılmalıdır.

 

Disbakteri (intestinal mukozanın tahrip olması) halinde LAEVOLAC Şurup ile 6-8 haftalık bir tedavi tavsiye edilmektedir. Ancak bu süre sonunda istenen normal barsak florası oluşabilir.

 

Yemeklerle veya yemeklerden sonra alınırsa, laksatif etki azalabilir ve daha yüksek bir doz gerekebilir.

Dışkı yumuşatıcı etki bazı kişilerde birkaç gün sürebilir. Böyle durumlarda sadece her 2 veya 3 günde bir LAEVOLAC Şurup almak yeterlidir.

 

LAEVOLAC Şurup, hastayı özel bir diyete bağlamaz. Ancak bazı inatçı konstipasyon veya parodontopati vak’alarında vitaminli ve lifçe zengin diyet LAEVOLAC Şurup’un etkisini destekleyebilir.

 

LAEVOLAC Şurup az miktarda serbest galaktoz ve laktoz içerdiğinden diabetik veya laktoz intoleransı olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

 

Hamilelik ve laktasyonda kullanımı:

Hamilelik kategorisi B:

Zararlı etki göstermediği deneylerle ispat edilmiş olmakla birlikte, gebelik ve emzirme döneminde laktulozun kullanımı hakkında kararı doktor vermelidir.

Beklenilen yararlar, potansiyel risklerden üstün olduğu takdirde hamilelik ve emzirme süresince dikkatle kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bazen tedavinin başlangıcında, genellikle geçici olan gaz ve intestinal kramplar görülebilir. Dozun azaltılmasıyla veya günlük dozun birkaç kısma bölünüp, gün boyunca düzenli aralıklarla alınmasıyla bu durum önlenebilir. Aşırı dozlar sonucunda diyare görülebilir. Bunun muhtemel komplikasyonları sıvı kaybı, hipokalemi ve hipernatremidir. Bulantı ve kusma da bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.