Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka LAKSAFENOL
Etken Madde Kodu SGKF1F-FENOLFTALEIN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A06AB04
ATC Açıklaması Fenolftalein
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04477
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,06 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,63 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,33 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E191A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımında diyare oluşur. Sıvı kaybının önemli olduğu durumda, oluşabilecek hidroelektrolitik bozukluğun düzeltilmesi gerekir.

Endikasyonlar

Kabızlığın semptomatik tedavisinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Fenolftalein, difenilmetan türevi stimülan laksatiflerden birisidir ve katartik etkisini özellikle kalın barsaklar üzerinde gösterir. Fenolftalein, kalın barsağı uyarır, biyokimyasal etkisiyle su geri emilimini engeller ve ayrıca suyun bağırsağa salıverilmesini arttırır. Bu etki Laksafenol alındıktan 4 ila 8 saat sonra başlar.

Farmakokinetik Özellikler

Ağızdan alınan fenolftaleinin % 15’i mide barsak kanalından emilir, karaciğerde konjuge edilerek safra ile ve bir kısmı böbrekler yoluyla atılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

(beher tablet) Etken madde: 50 mg Fenolftalein

İlaç Etkileşmeleri

Diğer laksatifler gibi barsak pasajını hızlandıracağı için, birlikte kullanılan ağız yoluyla alınan ilaçların emilimlerini azaltabilir. İdrarda pembe renk oluşturan kalitatif idrar keton testleriyle etkileşebilir. İdrarda ürobilinojen testlerinde yalancı pozitiflik verebilir.

Kontraendikasyonlar

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır. 15 yaşından küçüklerde, iltihaplı kalın barsak hastalıklarında, nedeni bilinmeyen karın ağrılarında ve her türlü diyare vakasında kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Genel kullanım dozu 30-270 mg’dır. Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gece yatarken 1-3 tablet alınır. İlk defekasyon, ilacın alınışından dört ila sekiz saat sonra beklenmelidir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25°C’nin altında oda sıcaklığında çocukların göremiyeceği ve ulaşamıyacağı, kuru yerde saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Hayvan çalışmalarında uzun süre yüksek doz uygulamalarda karsinojenik etkiler gözlenmiştir. Hayvan çalışmalarında gözlenen karsinojenik etkinin insanlarda da gelişebileceği endişesi ile 3 haftadan uzun süre kullanılmamalıdır

 

Akut karın, apendisit klinik belirtileri, intestinal obstrüksiyon veya nedeni belirlenmemiş süreğen karın ağrılarında ve diyare durumunda kullanımı bırakılmalıdır.

 

Deride döküntülerle birlikte görülen fenolftalein aşırıduyarlılık reaksiyonu ortaya çıktığında ilacın kullanımı bırakılmalıdır.

 

Kronik olarak kullanılması alışkanlığa neden olabilir. Uzun süre kullanımı tavsiye edilmez. Fazla kullanılması veya uygulama sırasında yetersiz sıvı alınması su-elektrolit dengesinde bozulmalara yol açabilir. Sıvı ve elektrolit dengesinde ortaya çıkabilecek olası bozuklukları engellemek için rutin kontrol uygun bir önlemdir.

 

İdrarda ve dışkıda pembe-kırmızı renk değişikliğine neden olabilir.

 

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanımı:

Gebelik kategorisi C’dir. Kadınlar üzerinde yapılmış kontrollü denemeler yoktur. Potansiyel yarar fetus için potansiyel zarardan fazla ise gebelerde kullanılabilir.

Emzirme döneminde kullanılması tavsiye edilmez.

 

Araç ve makine kullanmaya etkisi:

Bildirilmemiştir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Nadiren hassas kişilerde eritem, kaşıntı, yanma hissi, eritema multiforme benzeri deri döküntüleri gibi allerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Akut aşırı dozda veya kronik kullanımda konfüzyon, düzensiz kalp atımı, kas krampları, yorgunluk veya halsizlik ile ortaya çıkan elektrolit dengesizliği görülebilir. Diyare, bulantı, kusma, perianal irritasyon oluşturabilir. Steatore, proteinüri, hematüri ve anüri ile sistemik lupus benzeri sendrom nadiren bildirilmiştir. İdrar ve dışkıda pembe-kırmızı renk değişikliğine neden olabilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.