Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka LAKTATLI RINGER POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05XA30
ATC Açıklaması Elektrolit kombinasyonları
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A09953
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 5,88 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,25 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,52 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273G
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa,parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt aşırı yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır.
Endikasyonlar
Polifleks Laktatlı Ringer solüsyonu aşağıdaki durumlarda endikedir:
 
İleus,pilor stenozu gibi nedenlerle uzun süren kusmalar sonucu, kusmalarla hidroklorik asit kaybı ,ağız yolunun kullanılmaması gerekçesi ile parenteral yoldan yeteri kadar laktatlı ringer solüsyonları vermekle giderilebilir. Keza kusmaların bulunmadığı,fakat asit baz dengesinde bozuklukla ortaya çıkan değişik ağırlıklarda dehidratasyon durumları operasyonlardan sonra, diyabette ve çeşitli ağır metal zehirlenmelerinde ( civa ,kurşun gibi ) görülür.
 
Ağır seyreden diyarelerde yukarıda anlatılanların karşıt bir oluşumu ortaya çıkar. Normal olarak mideden asit olarak çıkan kimus duodenuma geçtiğinde nötralize edilmeye başlanır.Bağırsaklara geldiğinde,bikarbonat salgılanmasının daha da güçlenmesi ile alkali bir durum oluşur.Bağırsaklarda bulunanlardan hemen hepsinin kana aktarılması ile alkalilik veren element ve bileşikler de yitirilmezler. Ağır diyarelerde bu element ve bileşiklerin kana geçme olanağı kalktığından, diyare niteliğindeki feçes ile alkali yitirilir. Bunu anhidremi,asidozla oluşan hücre dışı sıvı yitirilmesi izler. Daha ileri durumlarda hücre dışı sıvının yerine konması amacıyla dolaşan bölümde azalır. Bu anoksiye,anoksi de ağır kapiler bozukluklara götürür ve sonuç olarak şok durumu ortaya çıkar. Bu durumun düzeltilmesi için diyareyi ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırmak ve diyareyi durdurmak yanında yitirilen hücre dışı sıvı ve asidoza karşı damar içine kilo başına hesaplanmış 0.1-0.2 g sodyum laktat ihtiva eden Laktatlı Ringer Solüsyon vermek zorunluluğu çıkar. Özetlemek gerekirse,başlıca kullanım alanları:
 
1-     Su kayıplarında ve hiponatremi hallerinde
a)     Sodyum azalmasının karşılanmasında
b)     Ekstrasellüler sıvı hacminin düzeltilmesinde,organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında
 
2-     Metabolik asidoz vakalarında
a)     Diyabetik ketoz
b)     Çocuk diyareleri
c)      Ağır enfeksiyon hastalıkları
d)     Hafif böbrek yetmezliği
e)     Kaşeksi
f)       Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar.
Farmakodinamik Özellikler
Asit-baz dengesinin bozulması ile ortaya çıkan hücre dışı sıvı yitirilmesi sırasında ,vücut sıvılarında bulunan anyon ve katyonların yitirilmesi eşit oranda gerçekleşmeyeceğinden, kandaki asit-baz dengesinde bir bozulmaya neden olabilir.
Farmakokinetik Özellikler
Vücutta,normal olarak diğerlerinden fazla atılan anyonlar klor ve bikarbonattır. Klor anyonu bazı koşullarda bikarbonat iyonundan fazla atılırsa kan pH'sı asit yöne sapar. İşte bu gibi durumlarda su yitirilmesi ile birlikte asit-baz dengelerinde bozukluk olduğu için yalnız yitirilen suyun yerine konması bir anlam taşımaz. Normal izotonik sodyum klorür ve dekstroz solüsyonlar yetersiz kalır. Normalden daha asit veya bazik yöne sapmış pH’yı normal duruma getirmek gerekir. Normalde mideden hidroklorik asit olarak salgılanan klor,bağırsaklara geçtikten sonra yeniden emilerek vücuda kazandırılır.
Farmasötik Şekli
PVC TORBA
Formülü
Her 100 ml'lik solüsyonda
 
SODYUM LAKTAT(%100)..........................0.3   g
POTASYUM KLORÜR................................0.04 g
SODYUM KLORÜR ...................................0.6    g
KALSİYUM KLORÜR DİHİDRAT ...................0.03 g
ENJEKSİYONLUK SU.................................k.m.
 
 
Elektrolit konsantrasyonları(mEq/L)
                                                                                 
Sodyum......................................129.3
Potasyum...................................5.37
Kalsiyum.....................................4
Klorür.........................................112
Laktat.........................................26.77
 
TOTAL OSMOLARİTE:275.52 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Çözeltinin pH’sı 5-7 arası olup genellikle bütün ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak kalsiyum içerdiğinden elektrolit çözeltilerine tetrasiklinler ilave edilmezler. Kalsiyumla kalsiyum bikarbonat şeklinde çökelti veren sodyum bikarbonat ta elektrolit çözeltileri ile geçimsizdir.
Kontraendikasyonlar
1.Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
 
2.Addison Hastalığı ( Çözelti K+ ihtiva ettiğinden )
 
3.Cushing hastalığı ( Hipernatremiden dolayı )
Kullanım Şekli Ve Dozu
Polifleks Laktatlı Ringer Solüsyonu ,İntravenöz uygulanıma yönelik,steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde ,bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur. Tavsiye edilen mutad doz ,her hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacı ,klinik durumu göz önüne alınarak bireysel olarak tayin edilmelidir. İnfüzyon hızı saatte kg başına 5-10 mL arasındadır.
 
Polifleks Laktatlı Ringer Solüsyonu,İntravenöz uygulanıma yönelik,steril, apirojen bir çözeltidir. İçinde ,bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiş herhangi bir tampon sistemi yoktur.
Tavsiye edilen mutad doz ,her hastanın günlük su ve elektrolit ihtiyacı ,klinik durumu göz önüne alınarak bireysel olarak tayin edilmelidir. İnfüzyon hızı saatte kg başına 5-10 mL arasındadır.
 
HEKİM TARAFINDAN BAŞKA SEKİLDE TAVSİYE EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE;
 
Hastanın klinik durumuna göre,hekim tarafından başka şekilde tarif edilmediği taktirde yetişkinler için ortalama doz günde 1-2 Litredir.Kalp hastalığı vs durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı 30 mL/kg’dır. Diğer hallerde 5 mL/kg civarındadır.
 
Uygulama Yolu:
 
Polifleks Laktatlı Ringer Solüsyonu, intravenöz yoldan uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
CAM ŞİŞE
Saklama Koşulları
25°C‘nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
100 cc-150 cc-250 cc-500 cc ve 1000 cc’lik PVC torbada
Uyarılar/Önlemler
1.Çok ağır metabolik asidozlarda İzotonik Sodyum Laktat veya Bikarbonat çözeltileri kullanılmamalıdır.
 
2.Sodyum tuzları,kalp yetmezliği,hipertansiyon,böbrek yetmezliği,periferal veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
 
GEBELİKTE KULLANIMI;
Hamilelik Kategorisi : C
Polifleks Laktatlı Ringer Solüsyonu ile hayvanlarda üreme çalışmaları yapılmamıştır. Hamile bir kadına verildiğinde fetüse zarar verip vermeyeceği veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri,enjeksiyon yerinde enfeksiyon,enfeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.