Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Polifarma İlaç San. ve T.A.Ş.
Marka LAKTATLI RINGER POLIFARMA
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04490
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,99 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Parenteral tedavi sırasında aşırı sıvı veya solüt yüklenmesi durumunda hastanın durumu yeniden gözden geçirilerek gerekli tedavi uygulanmalıdır.
Endikasyonlar
Ileus, pilor stenozu gibi nedenlerle uzun süren kusmalar sonucu,kusmalarla klorhidrik asit kaybı uzun kusmalarda görülen bu belirtiler,ağız yolunun kullanılmaması gerekçesi ile parenteral yoldan yeteri kadar Laktat Ringer Solusyonları ile vermekle giderilebilir. Keza, kusmaların bulunmadığı,fakat asid-baz dengesinde bozuklukla giden değişik ağırlıklarda dehidratasyon durumları operasyonlardan sonra, diyabette ve çeşitli ağır metal zehirlenmelerinde (Civa kursun gibi) görülür.
 
Ağır seyreden diarelerde yukarıda anlatılanların karşıt bir oluşumu ortaya çıkar. Normal olarak mideden asit olarak çıkan kimus duodenuma vardığında nötralize edilmeye başlanır. Bağırsaklara geldiğinde,bikarbonat salgılanmasından daha da güçlenmesi ile alkali bir durum kazanır. Bağırsaklarda bulunanlardan geçebilenlerin hemen hepsinin kana aktarılması ile alkalilik veren element ve bileşiklerde yitirilmezler.
 
Ağır sürgünlerde bu element ve bileşiklerin kana geçmeleri olanağı kalktığından, sürgün niteliğindeki feçesle alkali yitirilir. Bunu anhidremi, asidozla giden hücre dışı. sıvı yitirilmesi izler. Daha ileri durumlarda, hücre dışı sıvısının yerine konması amacıyla dolaşan bölüm de azalır.
 
Bu anoksiye, anoksi de ağır kapiler bozukluklara götürür ve sonuç olarak şok durumu ortaya çıkar. Bu durumun düzeltilmesi için sürgünü ortaya çıkaran nedeni ortadan kaldırmak ve sürgünü durdurmak yanında yitirilen hücre dışı sıvı ve asidoza karşı damar içine kilo başına hesaplanmış 0,1-0,2 g Sodyum Laktat ihtiva eden Laktatlı Ringer Solüsyon vermek zorunluluğu çıkar.
 
Özetlemek gerekirse,başlıca kullanım alanları:
 
1-) Su kayıplarında ve hiponatremi hallerinde
a-) Sodyum azalmasının karşılanmasında
b-) Ekstrasellüler sıvı hacminin düzeltilmesinde,
organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında.
 
2-) Metabolik asidoz vakalarında
a-) Diyabet ketozu
b-) Çocuk diyareleri
c-) Ağır enfeksiyon hastalıklar     
d-) Hafif böbrek yetmezliği
e-) Kaşeksi
f-) Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar
Farmakodinamik Özellikler
Asid-baz dengesinin bozulması ile giden hücre dışı sıvı yitirilmesi, bazı klinik koşullarda,vücut sıvılarında bulunan anyon ve katyonların yitirilmesi birbirine koşut olmaz ve kanda asit baz dengesinde bir bozulma nedeni olarak ortaya çıkar.
Farmakokinetik Özellikler
Vücuttan,normal olarak da diğerlerinden fazla atılan anyonlar klor ve bikarbonattır. Klor anyonu bazı koşullarda bikarbonat iyonundan fazla atılırsa kan pH'sî bu kez asit yöne sapar. İşte bu gibi durumlarda su yitirilmesi ile birlikte asit-baz dengelerinde de bozukluk olduğu için yalnız yitirilen suyun yerine konması bir anlam taşımaz. Normal izotonik sodyum klorür ve dekstroz solüsyonlar kifayetsiz kalır. Normalden asit veya bazik yöne sapmış pH'yi normal duruma getirmek gerekir. Normalde mideden klorhidrik asid olarak salgılanan klor, bağırsaklara geçtikten sonra yeniden emilerek vücuda kazandırılır.
Farmasötik Şekli
CAM ŞİŞE
Formülü
100 cc’de
SODYUM KLORÜR...............................................0.600 g
POTASYUM KLORÜR............................................0.040 g
KALSİYUM KLORÜR.2H2O....................................0.030 g
SODYUM LAKTAT................................................0.300 g
ENJEKSİYONLUK SU k.m......................................100 cc
 
Total Osmolar Konsantrasyon: 276 mOsm/L
İlaç Etkileşmeleri
Çözeltinin pH'si 6-7,5 arası olup,genellikle bütün ilaçlar için tek tek olmak üzere uygundur. Ancak kalsiyum içerdiğinden elektrolit çözeltilerine tetrasiklinler ilave edilemezler. Kalsiyumla kalsiyum bikarbonat seklinde çökelti veren sodyum bikarbonatta elektrolit çözeltileri ile geçimsizdir.
Kontraendikasyonlar
1-) Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
2-) Addison hastalığı (Çözelti K+ ihtiva ettiğinden)
3-) Cushing hastalığı (Hipernatremi'den dolayı)
Kullanım Şekli Ve Dozu
Ringer Laktat intravenöz uygulanıma yönelik steril ve apirojen bir çözeltidir. İçinde bakteriyostatik veya antimikrobik madde ya da eklenmiherhangi bir tampon sistemi yoktur. İnfüzyon hızı saatte kg başına 5-10 ml arasındadır.
 
TAVSİYE EDİLEN MUTAD DOZ:
Hastanın klinik durumuna göre hekim tarafından başka şekilde, tarif edilmediği takdirde yetişkinler için ortalama doz günde 1-2 litredir. Kalp hastalığı v.s. durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı 30 ml/kg.dir. Diğer hallerde 5ml/kg civarındadır
 
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
PVC TORBA
Saklama Koşulları
Oda sıcaklığında 25°C‘nin altında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 cc ve 1000 cc’lik vakumlu şişelerde
Uyarılar/Önlemler
1-) Çok ağır metabolik asidozlarda izotonik sodyum laktat veya bikarbonat çözeltileri kullanılmamalıdır.
2-) Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon böbrek yetmezliği, periferal veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
3-) 25°C altında saklanmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Periferik uygulama tekniğine bağli olarak ateş yükselmeleri, enieksiyon yerinde enfeksiyon, enfeksiyon yerinden baslayıp yayılan, venöz tromboz veya flebit görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında infüzyon durdurularak uygun
tedaviye başlanmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA    BAŞVURUNUZ