Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka LAKTATLI RINGER ECZACIBASI BAXTER
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QC
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Flakonları/Şişeleri
Kamu Kodu A04487
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,99 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,91 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,23 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273C
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
xxxxx
Endikasyonlar
1- Sıvı kayıplarında ve hiponatremi hallerinde.
 
a- İzotonik sodyum azalmasının karşılanmasında.
b- Ekstraselüler sıvı hacminin düzeltilmesinde, organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında.
 
2- Metabolik asidozda. Diyabet ketozu. Çocuk diyareleri. Ağır enfeksiyon hastalıkları. Hafif böbrek yetmezliği. Kaşeksi. Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar

 

Farmakodinamik Özellikler
Laktatlı Ringer Solüsyonu, klorür, laktat ve ekstraselüler sıvıdaki diğer önemli katyonları içerdiğinden, parenteral sıvı tedavisinde kullanılabilecek uygun solüsyonlardan biridir. Organizmadaki büyük sıvı kayıplarında ekstraselüler sıvıların bileşiminde değişiklik yapmadan, hastadaki sıvı ve elektrolit dengesi bu solüsyonla sağlanabilir.
 
Organizmadaki asit-baz dengesinin asit tarafa kaydığı durumlarda, tedavinin esası ekstraselüler sıvıdaki bikarbonat seviyesini yükseltmektir. Sodyum bikarbonat solüsyonlarının doğrudan doğruya verilmesi tehlikeli olabileceğinden bu maksatla, daha çok laktatlı solüsyonlar kullanılır. Laktat iyonları karaciğerde metabolize edilerek bikarbonat iyonlarının yerini alırlar; bu şekilde plazmadaki bikarbonat seviyesini yükseltirler. Laktatlı Ringer Solüsyonu metabolik asidozda, hem asidoz halini ortadan kaldırır, hem de böyle vakalarda daima mevcut olan ekstraselüler sıvı kaybını karşılar.
Farmakokinetik Özellikler
xxxxx
Farmasötik Şekli
steril ve apirojen çözelti
Formülü
Laktatlı Ringer Solüsyonu, damar veya deri altı yolundan uygulanan, stabil ve apirojen bir çözetidir; hiçbir bakteriyostatik madde içermez.
 
Solüsyonun tamamen apirojen olması, hiçbir reaksiyona sebep olmadan yüksek miktarlarda uygulanmasını sağlar.
 
Her 100 ml’lik solüsyonda,
 
Sodyum Laktat (% 100’lük)            0.31 g.
Sodyum Klorür                             0.60 g.
Potasyum Klorür                          0.03 g.
Kalsiyum Klorür                            0.02 g.
Enjeksiyonluk su                           q.s.
 
Elektrolit konsantrasyonları (Litrede miliekivalan olarak, mEq/litre)
Sodyum =                                    130
Kalsiyum =                                    3
Potasyum =                                  4
Klorür =                                      109
Laktat =                                      28
İlaç Etkileşmeleri
xxxxx
Kontraendikasyonlar
1- Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
 
2- Addison hastalığı (Hiç tedavi edilmemiş vakalarda ya da kriz esnasında potasyumsuz solüsyonlar tercih edilir).
Kullanım Şekli Ve Dozu
Doz: Hastanın klinik durumuna bağlı olarak, yetişkinler için ortalama günde 1-3 litredir.
 
Veriliş hızı: Normal olarak saatte kilo başına 5-10 ml verilebilir. Kalp hastalığı v.b. durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı saatte kilo başına 30 ml’ye kadar arttırılabilir.
 
Veriliş yolu: Damar veya deri altı yolundan uygulanır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
xxxxx
Saklama Koşulları
25°C’nin altında saklanmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
500 ve 1000 ml’lik Vacoliter şişelerinde.
Uyarılar/Önlemler
Çok ağır metabolik asidozlarda izotonik sodyum laktat infüzyonları kullanılmalıdır.
 
Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
xxxxx