Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Serum Fiyat Listesi
Firma Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Marka LAKTATLI RINGER ECZACIBASI BAXTER
Etken Madde Kodu SGKF89-KCL+NACL+NA LAKTAT+CACL (LAKTATLI RINGER) serum
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TORBA/AMBALAJ
ATC Kodu B05BB01
ATC Açıklaması Elektrolitler
NFC Kodu QE
NFC Açıklaması Parenteral İnfüzyon Torbaları
Kamu Kodu A04504
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 9,52 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 8,5 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,56 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E273B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Parenteral tedavi sırasında doz aşımı olursa, parenteral uygulamaya son verilmeli ve hasta sıvı veya solüt aşırı yükü açısından yeniden değerlendirilerek uygun tedavi girişimlerinde bulunulmalıdır.

Endikasyonlar
1- Sıvı kayıplarında ve hiponatremi hallerinde.
 
a- İzotonik sodyum azalmasının karşılanmasında.
b- Ekstraselüler sıvı hacminin düzeltilmesinde, organizmadaki sıvı ve elektrolit ihtiyaçlarının karşılanmasında.
 
2- Metabolik asidozda.
Diyabet ketozu
Çocuk diyareleri
Ağır enfeksiyon hastalıkları
Hafif böbrek yetmezliği
Kaşeksi
Ketojenik diyetler ve asitleştirici ilaçlar
 
3- İrigasyon Solüsyonu olarak kullanımı
 
a- Yara ve kesilerin irigasyonunda
b- Diagnostik amaçlı artroskopik incelemelerde
c- Tedavi amaçlı devamlı ya da aralıklı irigasyonlarda
 
4- Açık Kalp Cerrahisinde “Priming Solüsyon” olarak
 
5- SLUSH SOLÜSYON olarak kullanımı
 
a- Transplantasyonlarda
b- Açık Kalp Ameliyatlarında - Peroperatuvar bölgesel hipotermi sağlanmasında

 

Farmakodinamik Özellikler

Laktatlı Ringer Solüsyonu, klorür, laktat ve ekstraselüler sıvıdaki diğer önemli katyonları içerdiğinden, parenteral sıvı tedavisinde kullanılabilecek geniş kapsamlı solüsyonlardan biridir. Organizmadaki büyük sıvı kayıplarında ekstraselüler sıvıların bileşiminde değişiklik yapmadan, hastadaki su ve elektrolit dengesi bu solüsyonla sağlanabilir.

Organizmadaki asit-baz dengesinin asit tarafa kaydığı durumlarda, tedavinin esası ekstraselüler sıvıdaki bikarbonat seviyesini yükseltmektir. Sodyum bikarbonat solüsyonlarının doğrudan doğruya verilmesi tehlikeli olabileceğinden bu amaçla, daha çok laktatlı solüsyonlar kullanılır. Laktat iyonları karaciğerde metabolize edilerek bikarbonat iyonlarının yerini alırlar; bu şekilde plazmadaki bikarbonat seviyesini yükseltirler.

Laktatlı Ringer Solüsyonu metabolik asidozda, hem asidoz halini ortadan kaldırır, hem de böyle vakalarda daima varolan ekstraselüler sıvı kaybını karşılar.

Farmakokinetik Özellikler

-

Farmasötik Şekli

İntravenöz infüzyon ve steril irrigasyon için steril ve apirojen çözelti

Formülü
Laktatlı Ringer Solüsyonu, damar veya deri altı yolundan uygulanan ve ayrıca irigasyon amaçlı kullanılabilen steril, stabil ve apirojen bir çözetidir; hiçbir bakteriyostatik madde içermez.
 
Her 100 mL’lik solüsyonda,
 
Sodyum Laktat (% 100’lük) 0.31 g.
Sodyum Klorür 0.60 g.
Potasyum Klorür 0.03 g.
Kalsiyum Klorür 0.02 g.
Enjeksiyonluk su q.s. 100 mL
 
Elektrolit konsantrasyonları (meq/L)
Sodyum = 130 Kalsiyum = 3 Potasyum = 4 Klorür = 109 Laktat = 28

 

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar
1- Karaciğer hastalıkları ve anoksik durumlar gibi laktat metabolizmasının ağır derecede bozulduğu haller.
2- Addison hastalığı (Hiç tedavi edilmemiş vakalarda ya da kriz esnasında potasyumsuz solüsyonlar tercih edilir).
3- Elektrokoter kullanımının gerekli olduğu operasyonlarda, elektrolit içeren irigasyon solüsyonları kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu

1- Deri altı ve Damar Yoluyla Uygulamada Doz: Hastanın klinik durumuna bağlı olarak, yetişkinler için ortalama günde 1-3 litredir. Veriliş hızı: Normal olarak saatte kilo başına 5-10 mL verilebilir. Kalp hastalığı v.b. durumlar yoksa solüsyonun verilme hızı saatte kilo başına 30 mL’ye kadar yükseltilebilir.

2- Artroskopik İnceleme ve Girişimlerde Doz: Uygulamanın gerektirdiği miktarlarda değişik dozlar uygulanır.

3- Kesi ve Yaraların İrigasyonlarında Kullanılacağı bölgeye doğrudan dökme şeklinde hekimin arzu ettiği miktarlarda kullanılır.

4- Priming Solüsyon ve Slush Solüsyon Olarak Kullanımda Operasyonun gerektirdiği ve hekimin arzu ettiği dozlarda kullanılır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.

Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

500, 1000 ve 2000 mL’lik Medifleks torbalarda.

Uyarılar/Önlemler

1- Çok ağır metabolik asidozlarda izotonik sodyum laktat infüzyonları kullanılmalıdır.

2- Sodyum tuzları, kalp yetmezliği, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, periferik veya pulmoner ödemde ve gebelik toksemisinde dikkatle kullanılmalıdır.

3- 25 °C’nin altında saklanmalıdır.

4- İrigasyon amaçlı kullanım sırasında:

Uygulamalar sırasında sistemik dolaşıma geçebileceğinden konjestif kalp yetmezliği, son dönem böbrek yetmezliği, sodyum kaynaklı ödemle seyreden klinik tablolarda ve kortikosteroid kullanan hastalara uygulamada dikkat gerekir.

5- Solüsyon ambalaj açıldıktan sonra en kısa zamanda kullanılmalıdır.

6- Artan solüsyon tekrar kullanılmamalıdır

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Solüsyonun kendi niteliğinden örneğin kontamine olmasından veya uygulama tekniğinden kaynaklanan ateş, enjeksiyon bölgesinde enfeksiyon gelişimi, venöz tromboz veya flebit ve ekstravazasyon görülebilir. Hipervolemi veya solüsyon içindeki iyonlardan birinin ya da diğerlerinin fazlalığı veya eksikliğine bağlı belirtiler oluşabilir. Herhangi bir yan etki oluştuğunda infüzyona son verilmeli, hasta yeniden değerlendirilip, gerekiyorsa uygun terapötik girişimlerde bulunmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.