Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LAMINOX
Etken Madde Kodu SGKFS9-TERBINAFIN HCL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE15
ATC Açıklaması Terbinafin
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A11309
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 16,72 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 14,94 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği 6,21 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E263B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Laminox krem ile doz aşımı olayı şimdiye dek bildirilmemiştir. Bununla birlikte Laminox krem kazaen ağız yolundan alındığında, Laminox tablet'in doz aşımında görülen benzer yan etkilerin oluşması beklenebilir. Bu durumda, aktif kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse semptomatik destekleyici tedavi uygulanır.

Endikasyonlar
  • Trichophyton (T.rubrum, T.mentagrophytes, T. verrucosum, T.tonsurans, T.violaceum), Microsporum canis ve Epidermophyton floccosum gibi dermatofitlerin neden olduğu deri ve tırnakların fungal enfeksiyonları,
  • Başlıca candida cinsinin (örneğin, candida albicans) neden olduğu derinin maya mantarı enfeksiyonları,
  • Malassezia furfur diye de bilinen Pityrosporum orbiculare'nin neden olduğu Pityriasis (tinea) versikolor.
Farmakodinamik Özellikler

Terbinafin allilamin olup, Trichophyton (ör. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. tonsurans, T. violaceum), Microsporum (ör. M. canis), Epidermophyton floccosum ve Candida cinsi maya (ör.C.albicans) ve Pityrosporum gibi deri, saç ve tırnağın fungal patojenlerine karşı geniş bir etki spektrumuna sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda dermatofitlere, küf mantarlarına ve dimorfik mantarlara karşı fungisidal etki gösterir. Maya mantarlarına karşı etkinliği, mantarın türüne göre fungusidal veya fungustatik özelliktedir.

Terbinafin, mantarın sterol biyosentezini erken dönemde spesifik olarak engeller. Bu durum ergosterol yetmezliğine ve intrasellüler skualen birikimine yol açarak, mantar hücresinin ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen epoksidaz enzimi inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin sitokrom P450 sistemi ile bir bağlantısı yoktur. Terbinafin, hormonların ve başka ilaçların metabolizmasını etkilemez.

Farmakokinetik Özellikler

İnsanlarda topikal uygulamadan sonra dozun %5'inden azı absorbe edilir; bu nedenle sistemik etkilenme çok hafiftir.

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

1 g krem 10 mg Terbinafin hidroklorür içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Laminox krem ile ilgili bugüne kadar hiçbir ilaç etkileşimi bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Terbinafine veya Laminox krem içindeki katkı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Laminox günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. İlgili bölgeyi Laminox uygulamasından önce temizleyin ve kurulayın. Kremi ilgili deri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygulayın ve hafifçe oğuşturun. İntertriginöz enfeksiyonlarda (meme altı, interdijital, intergluteal, inguinal) uygulama yapılan bölgenin üzeri, özellikle geceleri, gazlı bezle örtülebilir.

Yaklaşık tedavi süreleri:

Tinea korporis, kruris : 1 hafta

Tinea pedis                    : 1 hafta

Kutanöz kandidiyazis : 1 hafta

Pityriasis versikolor : 2 hafta

Klinik semptomların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşme bulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.

Yaşlılarda Laminox krem kullanımı:

Yaşlılarda değişik dozaj gerekliliğine ve gençlerde görülebilen yan etkilerden başka yan etkilerin ortaya çıktığına dair bir bulgu söz konusu değildir.

Çocuklarda Laminox krem kullanımı:

Çocuklarda topikal Laminox kullanımı ile ilgili deneyim kısıtlıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ. ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

15.12.2004 - 204 / 97

Saklama Koşulları

25 0C' nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Laminox krem %1, 15 ve 30 g'lık tüplerde

Uyarılar/Önlemler

Laminox krem sadece harici uygulamalar içindir. Göze temasından kaçınılmalıdır.

Terbinafine ve kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

LAMİNOX ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLANMALIDIR.

Gebelik ve emzirme:

Gebelik kategorisi B'dir. Hayvanlarda yapılan fötal toksisite ve fertilite çalışmaları yan etki bulgusu vermemiştir. Gebe kadında klinik deneyim yeterli olmadığından, muhtemel yararlanma beklentisinin muhtemel risklerden fazla olmadığı sürece Laminox gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

Terbinafin süte geçer. Bununla beraber, Laminox krem tedavisinde deriden absorbe olan az miktarın bebekleri etkilemeyeceği düşünülmektedir.

Üretim Yeri

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ. HADIMKÖY / İSTANBUL

Reçeteli satılır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama bölgesinde ender olarak kızarıklık, kaşıntı ve batma olur, ancak bu nedenle tedavinin kesilmesi nadirdir. Bu zararsız semptomlar daha ender görülen fakat tedavi kesilmesini gerektiren allerjik reaksiyonlardan ayırt edilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.