Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LAMINOX
Etken Madde Kodu SGKFS9-TERBINAFIN HCL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE15
ATC Açıklaması Terbinafin
NFC Kodu GC
NFC Açıklaması Topikal Harici Gazsız Spreyler
Kamu Kodu A04522
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 18,82 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,81 TL (17 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 8,65 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E263C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Laminox sprey ile doz aşımı olayı şimdiye dek bildirilmemiştir. Bununla birlikte Laminox sprey kazaen ağız yolundan alındığında, Laminox tablet'in doz aşımında görülen benzer yan etkilerin (örn. Başağrısı, bulantı, epigastrik ağrı ve baş dönmesi gibi) oluşması beklenebilir. Bu durumda, aktif kömür uygulayarak ilacın eliminasyonu ve eğer gerekirse semptomatik destekleyici tedavi uygulanır. Sprey solüsyonunun %23.5'luk alkol içeriği de doz aşımı olgularında göz önüne alınmalıdır.

Endikasyonlar
  • Dermatofitlerin neden olduğu derinin fungal enfeksiyonları,
  • Pityriasis (tinea) versicolor.
Farmakodinamik Özellikler

Terbinafin, geniş antifungal aktivite spektrumuna sahip, Tricophyton (örn. T. Rubrum, T. Mentagrophytes, T. Verrucosum, T violaceum), Microsporum canis ve Epidermophyton floccosum gibi dermatofitlerin neden olduğu derinin fungal enfeksiyonlarında etkili olan bir allilamindir. Düşük konsantrasyonlarda dermatofitlere, küf mantarlarına ve dimorfik mantarlara karşı fungusidal etki gösterir. Maya mantarlarına karşı etkinlik, mantarın türüne göre fungusidal (örn. Pityrosporum orbiculare veya Malassezia furfur) veya fungustatik özellik gösterir.

Terbinafin, mantarın sterol biyosentezini erken dönemde spesifik olarak engeller. Bu durum ergosterol yetmezliğine ve intrasellüler skualen birikimine yol açarak, mantar hücresinin ölümü ile sonuçlanır. Terbinafin, mantar hücre membranında skualen epoksidaz enzimi inhibisyonu yolu ile etki gösterir. Skualen epoksidaz enziminin sitokrom P450 sistemi ile bir bağlantısı yoktur. Terbinafin, hormonların ve başka ilaçların metabolizmasını etkilemez.

Farmakokinetik Özellikler

İnsanlarda topikal uygulamadan sonra dozun %5 'inden azı absorbe edilir; bu nedenle sistemik etkilenme çok hafiftir.

Farmasötik Şekli

Sprey

Formülü

1 g solüsyon 10 mg Terbinafin hidroklorür; yardımcı madde olarak etanol içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Laminox sprey ile ilgili bugüne kadar hiçbir ilaç etkileşimi bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Terbinafin'e veya sprey solüsyonu içindeki katkı maddelerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

 

Yetişkinler:

Laminox sprey günde 1 veya 2 kez uygulanabilir. İlgili bölgeyi Laminox uygulamasından önce temizleyin ve kurulayın. Yeterli miktarda spreyi enfekte deri bölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadar uygulayın

Yaklaşık tedavi süreleri:

Tinea korporis, kruris  : 1 hafta, günde 1 defa

Tinea pedis                : 1 hafta, günde 1 defa

Pityriasis versikolor      : 1 hafta, günde 2 defa

Klinik semptomların gerilemesi birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erken kesilmesi hastalığın yineleme riskini artırır. İki hafta sonrasında iyileşme bulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.

Yaşlılarda Laminox sprey kullanımı:

Yaşlılarda değişik dozaj gerekliliğine ve gençlerde görülebilen yan etkilerden başka yan etkilerin ortaya çıktığına dair bir bulgu söz konusu değildir.

Çocuklarda Laminox sprey kullanımı:

Çocuklarda Laminox sprey'in kullanımı ile ilgili deneyim kısıtlı olduğundan kullanımı önerilmemektedir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

---

Ruhsat Sahibi

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ. ZİNCİRLİKUYU / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

24.12.2004 - 205 / 2

Saklama Koşulları

25 0C' nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Laminox Sprey %1, 30 ml'lik sprey şişelerde.

Uyarılar/Önlemler

hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Laminox sprey, sadece harici uygulamalar içindir. Göze temasından kaçınılmalıdır. Kazaen göze temas ederse, gözler bol su ile yıkanmalıdır.

Terbinafine ve kullanılan yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

LAMİNOX SPREY ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI YERLERDE SAKLANMALIDIR.

Gebelik :

Gebelik kategorisi B'dir. Gebe kadında klinik deneyim yeterli olmadığından, muhtemel yararlanma beklentisinin muhtemel risklerden fazla olmadığı sürece Laminox gebelik sırasında kullanılmamalıdır.

 

Laktasyon:

Terbinafin süte geçtiğinden, emziren annelerin Laminox kullanmaları önerilmemektedir.

Üretim Yeri

ABDİ İBRAHİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ. HADIMKÖY / İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Uygulama bölgesinde ender olarak kızarıklık, kaşıntı ve batma olur, ancak bu nedenle tedavinin kesilmesi nadirdir. Bu zararsız semptomlar daha ender görülen fakat tedavi kesilmesini gerektiren alerjik reaksiyonlardan ayırt edilmelidir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.