Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma GlaxoSmithKline İlaçları San. ve Tic. A.Ş.
Marka LAMISIL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D01AE15
ATC Açıklaması Terbinafin
NFC Kodu VY
NFC Açıklaması Topikal Harici Diğer Jeller/Soller
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 41,51 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 37,05 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

Polietilen burgulu kapaklı 4 g’lık aluminyum lamine tüp (polietilen-aluminyum-polietilen)

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

LAMISIL ONCE’ın kütanöz uygulamasının araç ve makine kullanma yeteneği üzerinde etkisi yoktur.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
LAMISIL ONCE’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer:
Terbinafin veya LAMISIL ONCE’ın bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa kullanmayınız.
LAMISIL ONCE’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
Eğer:
 • Eğer ayağınızın tabanı ve topuğunda kalınlaşmış ve/veya belirgin olarak soyulan bir cilt ile birlikte seyreden uzun-süreli mantar enfeksiyonlarından şikayetçi iseniz
 • Eğer, tırnağınızın renginin bozulmasına, kalınlaşmasına ve pullaşmasına neden olmuş bir tırnak mantar enfeksiyonunuz varsa dikkatli kullanınız.
 • Alkol içerdiğinden ateşten uzak tutunuz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Hamile iseniz doktorunuz kesinlikle gerekli görmediği sürece LAMISIL ONCE kullanmayınız.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Emzirme
 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız LAMISIL ONCE kullanmayınız.
Araç ve makine kullanımı
 • LAMISIL ONCE’ın araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
Eğer ayağınızdaki mantarın tedavisi için başka ilaçlar kullanıyorsanız LAMISIL ONCE’ı kullanmayınız.
Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi, LAMISIL ONCE’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Kaşıntı (prurit),
 • Döküntü,
 • Sıvı kabarcıkları (büllü dermatit),
 • Kurdeşen
Bu etkilerin hepsi çok seyrek olarak görülmektedir.
 • Cilt kuruluğu,
 • Ciltte tahriş,
 • Yanma hissi
Bu etkiler LAMISIL ONCE’ın yaygın olmayan etkilerdendir.
Bunlar LAMISIL ONCE’ın hafif yan etkileridir.
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Yetişkinlerde:
LAMISIL ONCE’ı sadece bir kez uygulayınız. İkinci bir kez uygulamayınız.
LAMISIL ONCE’ı, belirtiler tek bir ayakta görülse bile her iki ayağa (parmak aralarına, altına ve üstüne, ayağınızın tabanına ve yanlarına) da uygulamalısınız. Bu, mantardan tamamen kurtulmanızı sağlamak için gereklidir. Görünürde bir belirtisi olmamasına rağmen ayağınızın diğer kısımlarında da mantar bulunabilir.
Ayaklara uygulandığında, ilaç renksiz bir film tabaka oluşturacak şekilde hızla kurur. Tüpte her iki ayağa da yetecek kadar ilaç bulunmaktadır. 
En iyi sonucu alabilmek için ilacı uyguladıktan sonra 24 saat süre ile ayaklarınızı yıkamayınız veya su sıçratmayınız.
Uygulama yolu ve metodu:
 • Her iki ayağınızı yıkayınız ve dikkatlice kurulayınız.
 • Ellerinizi yıkayınız ve kurulayınız.
 • Tüpün kapağını çıkarınız.
 • Her iki ayağınıza da uygulayınız – tüpün yarısını bir ayak, diğer yarısını da diğer ayak için cildi kaplamaya yetecek kadar kullanınız. Diğerini tedavi etmeden önce birini tamamen bitiriniz. 
 • Parmaklarınızla her iki ayağınıza aşağıda gösterildiği şekilde uygulayınız. Ayak parmaklarınızın aralarına, altına ve her tarafına eşit olacak şekilde yayınız. Sonra ayak tabanınıza ve ayağınızın yanlarına uygulayınız. 
 • Ovarak veya masaj yaparak uygulamayınız.

      

 • Çorabınızı giymeden önce ilacın bir film tabakası halinde kuruması için 1-2 dakika bekleyiniz.
 • Tüpün kapağını kapatınız ve içinde kalan ilaçla birlikte çöpe atınız. 
 • Artmış ilacı kesinlikle saklamayınız veya başka birine vermeyiniz.
 • Uygulamadan sonra ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayınız.
 • İkinci kez uygulamayınız.
LAMISIL ONCE’ı sadece ayak cildinizin tedavisi için kullanınız. Yüzünüze, gözlerinize veya yaralı cilt üzerine (tedavi alanı dışındaki) bulaştırmamaya dikkat ediniz, çünkü bu gibi bölgelerde tahrişe neden olabilir. 
Eğer kaza ile gözünüze kaçarsa akar su ile iyice yıkayınız. Eğer hala rahatsızlık hissederseniz doktorunuza başvurunuz. 
Kesinlikle yutmayınız.
Cildiniz bir iki gün içinde iyileşmeye başlayacaktır, fakat tamamen iyileşmesi için 4 hafta gerekebilir.
Eğer LAMISIL ONCE’ı uyguladıktan sonra 2 hafta içinde herhangi bir iyileşme belirtisi göremezseniz, doktor veya eczacınıza sorunuz.
Eğer ilk uygulamadan sonra olumlu bir sonuç alınamadıysa, aynı atlet ayağı şikâyeti için ürünü ikinci kez kullanmayınız. 
Tedaviye yardımcı olarak:
Tedavi edilen bölgeyi ilk 24 saatten sonra düzenli olarak yıkayarak temiz tutunuz. Ovalamadan dikkatlice kurulayınız. Cildiniz kaşınıyor olsa bile kaşımamaya çalışınız, çünkü kaşıma daha fazla tahribata neden olabilir ve iyileşme sürecini yavaşlatabilir veya enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir.
Kendi havlunuzu ve giyeceklerinizi kullanınız ve diğer kişilerle paylaşmayınız, çünkü atlet ayağı başkalarına kolaylıkla bulaşabilir. Enfeksiyonun tekrarlamasına engel olmak için giyeceklerinizi ve havlunuzu sık olarak yıkayınız.
Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
LAMISIL ONCE’ın 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlı hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.
Özel kullanım durumları:
Özel kullanımı yoktur.
Eğer LAMISIL ONCE’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
Kullanmanız gerekenden daha fazla LAMISIL ONCE kullandıysanız:
LAMISIL ONCE’ dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
 • LAMISIL ONCE etkin madde olarak her bir gram çözeltide 10 mg terbinafin (hidroklorür halinde) içerir.
 • LAMISIL ONCE cilde kullanım için antifungaller (mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar) olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
 • LAMISIL ONCE bir çeşit ayak mantarının (atlet ayağı) tedavisinde kullanılır. Sadece bir kez uygulama yapılır.
 • LAMISIL ONCE, 4 g çözelti içeren tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
 • LAMISIL ONCE, atlet ayağına neden olan mantarı öldürerek etkili olur. Ayağa uygulandığında, cilt üzerinde renksiz bir film tabaka bırakır. Film tabakası etkin maddeyi cilde taşıyarak ayaktaki mantarı tedavi eder.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
LAMISIL ONCE’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
30°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LAMISIL ONCE’ı kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LAMISIL ONCE’ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözelti

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Etkileşim çalışmaları yapılmamıştır. LAMİSİL’in topikal formülasyonlarının pazarlama sonrası çalışmalarında herhangi bir ilaç etkileşimi görülmemiş olmakla birlikte, ayak mantarının tedavisi için kullanılan diğer ürünler ile birlikte uygulanması önerilmemektedir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi
Ürün tek dozluk ve kütanöz kullanım için olduğundan ve tüp sadece bir kez kullanım için yetecek kadar miktarı içerdiğinden doz aşımı olma olasılığı çok düşüktür.
40 mg terbinafin içeren 4 g’lık bir tüpün kaza ile içilmesi durumunda, bu miktar bir 250 mg LAMİSİL tablet (oral birim doz)’den çok düşüktür. Bununla birlikte, birkaç tüp içilecek olursa, LAMİSİL tabletlerle görülene benzer advers etkiler (örn. başağrısı, bulantı, epigastrik ağrı ve baş dönmesi) beklenmelidir.
Etkin Maddeler

Her bir gram çözeltide 10 mg terbinafin (hidroklorür halinde) içerir.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik grup: Topikal kullanım için antifungaller
ATC kodu: D01AE15
Etki mekanizması:
Terbinafin, erken basamakta spesifik olarak fungal sterol biyosentezini engelleyen bir alilamindir. Bu, mantar hücresinin ölümü ile sonuçlanan, ergosterol yetmezliğine ve skualenin hücre içinde birikmesine yol açar. Terbinafin mantar hücre membranında skualen epoksidazı inhibe ederek etkir. Skualen epoksidaz enzimi sitokrom P450 sistemi ile bağlantılı değildir. Terbinafin, hormonların veya diğer ilaçların metabolizmasını etkilemez.
Terbinafin, ciltte Trichophyton (örn. T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ve Epidermophyton floccosum gibi dermotofitler tarafından oluşturulan fungal enfeksiyonlarda geniş spektrumlu antifungal aktiviteye sahiptir. Düşük konsantrasyonlarda terfinafin, dermofitlerlere karşı fungisidal etkilidir.
Hastalar üzerindeki çalışmalar, LAMİSİL ONCE %1 film yapıcı çözeltinin her iki ayak üzerine tek bir dozunun uygulamasıyla, parmaklar arasında ve yanlardaki çevre cilt alanlarına ve ayakların tabanına uzanan lezyonları bulunan tinea pedis (atlet ayağı)’li hastalarda etkinlik göstermiştir. Bununla birlikte Lamisilin diğer topikal formları ile direk bir etkinlik karşılaştırması yapılmamıştır. Bu nedenle diğer topikal formlar ile karşılaştırıldığında LAMISIL ONCE’ın bağıl etkinliği üzerine bir değerlendirme yapılamaz.
Farmakokinetik Özellikler
Genel özellikler:
Cilde uygulandığında LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözelti cilt üzerinde bir film tabakası oluşturur. Terbinafinin stratum korneumun lipid bileşenlerine bağlanmasının veya tutunmasının, ilacın stratum korneumdan eliminasyon yarı ömrünün uzun olmasında rolü olduğu düşünülmektedir. Terbinafin, stratum corneum’da dermofitlere karşı terbinafin için in vitro Minimum İnhibitör Konsantrasyon’un üzerinde 13 güne kadar kalır.
Yıkama, stratum korneumdaki terbinafin miktarını azaltmaktadır. Bu nedenle, stratum korneumdan mümkün olan en fazla terbinafin penetrasyonunu sağlayabilmek için, uygulamadan sonraki ilk 24 saat içinde yıkamadan kaçınılmalıdır.
Terapötik kullanımda da karşılaşıldığı gibi yaranın üstünün kapalı olması durumunda, LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözeltinin tek uygulamasının ardından, stratum korneumun terbinafine maruziyeti 2,7 kat artar. Terbinafinin stratum korneum penetrasyonu tinea pedis’li hastalarda sağlıklı gönüllülerin sırtına göre daha yüksek olması beklenmektedir. Bu durum parmaklar arası boşluktaki okluzif etkiden kaynaklanmaktadır ve bu etki ayakkabı giyilmesi ile artar.
Sağlıklı gönüllülerde ve hastalarda sistemik biyoyararlanım oldukça düşüktür. LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözeltinin sırtta, her iki ayağın alanının 3 katı bir alana uygulamasından sonraki terbinafin maruziyeti, 250 mg’lık bir tabletin oral uygulamasından sonraki maruziyetin % 0,5’inden daha az olmuştur.
Farmasötik Form
Film yapıcı çözelti
Berrak veya hafif opak visköz çözelti
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik Kategorisi: B
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Terbinafin için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, fetal gelişim veya fertilite ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (bkz. bölüm 5.3 Klinik öncesi güvenlilik verileri).
Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik /ve-veya/ embriyonel/fetal gelişim /ve-veya/ doğum /ve-veya/ doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir (bkz. kısım 5.3) İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
LAMISIL ONCE gebe kadınlara verilirken dikkatli olunmalıdır.
Laktasyon dönemi
Terbinafin anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). Ancak lokal olarak kullanıldığından LAMISIL ONCE’ın tüm dozlarında, emzirilen çocuk üzerinde herhangi bir etki öngörülmemektedir. LAMISIL ONCE emzirme döneminde kullanılmamalıdır.
Üreme yeteneği/Fertilite
Sıçan ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda, fertilite veya diğer üreme parametreleri üzerine advers etki görülmemiştir.
Geçimsizlikler

Bilinen herhangi bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
İlk ruhsat tarihi: 12.05.2009
Son ruhsat yenileme tarihi:
İstenmeyen Etkiler
İstenmeyen etkiler arasında uygulama bölgesinde hafif ve geçici reaksiyonlar bulunmaktadır. Çok seyrek durumlarda alerjik reaksiyonlar oluşabilir.
İstenmeyen etkilerin sıklık sıralaması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (≥1/10); yaygın (≥1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (≥1/1.000 ila <1/100); seyrek (≥1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Deri ve derialtı doku hastalıkları
Çok seyrek:Döküntü, prurit, bullu dermatit ve ürtiker 
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan:Cilt kuruluğu, ciltte iritasyon veya yanma hissi gibi uygulama bölgesi reaksiyonları
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Her bir gram çözeltide:
Terbinafin (hidroklorür halinde)          10 mg
Yardımcı maddeler:
Yardımcı maddeler için yardımcı maddeler listesine bakınız.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Sıçan ve köpeklerde yapılan uzun dönem çalışmalarda (1 yıla kadar), oral 100 mg/kg doza kadar her iki türde de göze çarpan toksik etkisi görülmemiştir. Yüksek oral dozlarda, karaciğer ve olası olarak böbrekler de potansiyel hedef organlar olarak tanımlanmıştır.
Farelerde 130 (erkek) ve 156 (dişi) mg/kg dozlara kadar yapılan 2 yıllık bir oral karsinojenite çalışmasında, neoplastik veya çalışmaya yorumlanabilir diğer anormal bulgular olmamıştır. Sıçanlarda en yüksek doz seviyelerinde, günde 69 mg/kg, yapılan 2 yıllık bir oral karsinojenite çalışmasında, erkeklerde karaciğer tümörleri sıklığında artış görülmüştür.
Peroksizom proliferasyonu ile ilişkilendirilebilecek değişiklikler, fare, diğer tür fareler, köpek veya maymunlarda yapılan diğer karsinojenite çalışmalarında görülmediğinden, türlere özel olarak gösterilmiştir.
Maymunlarda, terbinafinin yüksek dozu ile yapılan çalışmalar sırasında, daha yüksek dozlarda, (toksik etkisi olmayan sınır 50 mg/kg) retinada refraktil düzensizlikler gözlenmiştir. Bu düzensizlikler, oküler dokuda bulunan ve ilacın kesilmesi ile kaybolan, terbinafinin bir metaboliti varlığı ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar ilişkilendirilemeyen histolojik değişikliklerdir.
Standart bir seri in vitro ve in vivo genotoksisite testleri, ilaca bağlı mutajenite veya klastojenik bir etkiyi ortaya çıkarmamıştır.
Sıçan ve tavşanlarda yapılan çalışmalarda, fertilite veya diğer üreme parametreleri üzerine herhangi bir advers etki görülmemiştir.
Hayvanlarda yapılan terbinafin toksisite çalışmalarında, LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözeltinin tekrarlanan dermal uygulaması, sıçan ve mini domuzlarda, advers etki oluşturmayan seviyeden en az 50-100 kat daha düşük plazma terbinafin seviyeleri oluşturmuştur, yani ürünün kullanımıyla sistemik advers etki beklenmemektedir. LAMISIL ONCE %1 film yapıcı çözelti, çeşitli tolerabilite çalışmalarında iyi tolere edilmiştir ve bir hassasiyete sebep olmamıştır. 
Klinik öncesi veriler, konvansiyonel güvenlilik farmakolojisi, tekrarlanan doz toksisitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel, üreme toksisitesi araştırmalarına dayanarak insanlar için özel tehlike ortaya koymamıştır.
Kontrendikasyonlar

LAMISIL ONCE, terbinafin veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Haricen cilde uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

LAMISIL ONCE % 1 film yapıcı çözelti

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
LAMISIL ONCE hiperkeratotik kronik plantar tinea pedis’in (moccasin tipi) tedavisi için önerilmez.
LAMISIL ONCE haricen kullanım içindir. Yüzde kullanılmamalıdır; gözlere tahriş edici olabilir. Göze kaza ile temas durumunda, gözler akar su ile iyice yıkanmalıdır.
Sık görülmeyen alerjik reaksiyon durumlarında, film tabaka, denature alkol gibi organik bir çözücü ile uzaklaştırılmalı ve ayaklar ılık sabunlu su ile yıkanmalıdır.
Alkol içerdiğinden ateşten uzak tutulmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji
Yetişkinlerde:
LAMISIL ONCE, lezyon tek bir ayakta görülse bile her iki ayak üzerine bir kez uygulanmalıdır. Bu şekilde, ayaklarda lezyonların görülmediği bölgelerde bulunabilecek mantarların (dermofitler) ortadan kaldırılması sağlanır.
Klinik semptomların iyileşmesi genellikle birkaç gün içinde oluşur. Bir hafta sonra hiçbir iyileşme belirtisi olmazsa, hastalar bir doktora başvurmalıdırlar. LAMISIL ONCE ile tekrarlanan tedaviler üzerine veri yoktur. Dolayısıyla, belirli bir atlet ayağı hikayesi için ikinci bir tedavi önerilmez.
Uygulama sıklığı ve süresi
LAMISIL ONCE tek uygulama içindir.
Uygulama şekli
Hastalar, ürünü uygulamadan önce her iki ayak ve ellerini yıkamalı ve kurulamalıdırlar. İlaç önce bir ayağa, daha sonra diğerine uygulanmalıdır.
Parmak aralarından başlayarak, hastalar ayak aralarına ve etrafına ve aynı zamanda ayak tabanına ve ayak yanlarının 1,5 cm yüksekliğine kadar, eşit olarak ince bir tabaka sürmelidirler. Ürün diğer ayağa, cilt sağlıklı görünse bile aynı şekilde uygulanmalıdır. Ürün 1-2 dakika, film tabaka halinde kuruması için bekletilmelidir. Hastalar daha sonra ellerini yıkamalıdır. LAMISIL ONCE cilde ovularak uygulanmamalıdır.
En iyi sonucu alabilmek için, tedavi edilen alan uygulamadan sonra 24 saat süreyle yıkanmamalıdır. Dolayısıyla, LAMISIL ONCE’ın bir duş veya banyodan sonra uygulanması ve ayağın tekrar yıkanması için ertesi gün aynı saate kadar beklenilmesi önerilir.
Hastalar, yukarıda açıklandığı gibi her iki ayağı da kaplamaya yetecek miktarı kullanmalıdır.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
LAMISIL ONCE’ın karaciğer ve böbrek hastalarındaki topikal kullanımı araştırılmamıştır.
Pediyatrik popülasyon:
LAMISIL ONCE pediyatrik popülasyonda incelenmemiştir. Bu nedenle 18 yaşın altındaki hastalarda kullanılması önerilmemektedir.
Geriyatrik popülasyon:
Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.
Raf Ömrü

36 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

127/67

Ruhsat Sahibi
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy-İstanbul
Tel    : +90 216 560 10 00
Faks : +90 216 482 64 06
Ruhsat Sahibi
Novartis Ürünleri
34912 Kurtköy–İstanbul
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Orijinal ambalajında ışıktan koruyarak saklayınız.
Terapötik Endikasyonlar

LAMİSİL ONCE; Tinea pedis (atlet ayağı) tedavisinde endikedir

Üretici Bilgileri
Novartis Consumer Health S.A.
Route de l’Etraz, 1260 Nyon–İsviçre
Yardımcı Maddeler

Akrilatlar/oktilakrilamit kopolimer, hidroksipropilselüloz, orta zincir trigliseritler, etanol

Yardımcı Maddelerin Listesi
Akrilatlar/oktilakrilamit kopolimer
Hidroksipropilselüloz
Orta zincir trigliseritler
Etanol