Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LARGOPEN
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04552
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 18,92 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 16,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 7,26 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E003C
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

-

Endikasyonlar
Amoksisilin’e duyarlı mikroorganizmaların etken olduğu tonsilit, orta kulak iltihabı, sinüzit, farenjit, akut ve  kronik bronşit, pnömoni gibi üst ve alt solunum yolları enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit gibi ürogenital sistem enfeksiyonları; selülit, apse, erizipel, impetigo, akne gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları ile sepsis ve bakteriyel menenjitin tedavisinde endikedir. Gerektiğinde enfeksiyonun yerine göre gerekli cerrahi müdahale uygulanmalıdır. Peptik ülser hastalığı olan hastaların Helicobacter pylori enfeksiyonlarının tedavisinde klaritromisin ve lansoprazol ile kombine olarak üçlü tedavide kullanılır. Helicobacter pylori eradikasyonu ile peptik ülser tekrarlama riskinin azaldığı gösterilmiştir.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin, yarı-sentetik bir penisilin olup, ampisilinin bir analoğudur. Gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı etkili olup, bakterisit aktiviteye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.
Amoksisilin bakterisit etkisini bakteri hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir. İn vitro olarak gram pozitif bakterilerden alfa ve beta hemolitik streptokok’lar, Diplococcus pneumoniae, penisilinaz salgılamayan stafilokok’lar, Streptococcus faecalis’e etkindir. Amoksisilin in vitro olarak Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Escherichia coli, Proteus mirabilis ve Helicobacter pylori’ye de etkilidir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobakter suşlarının çoğu amoksisilin’e dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler

Amoksisilin mide asidine karşı dayanıklı olup yemek öğünlerinden bağımsız olarak uygulanabilir. Ağız yoluyla alınmasından sonra süratle yaklaşık % 90’ı absorbe olur. Doruk serum konsantrasyonlarına ağız yoluyla alınımını takiben 1-2 saat sonra ulaşır. Vücut doku ve sıvılarına hızlı bir şekilde yayılır. Beyin ve omurilik sıvılarına geçebilmesi meninksler iltihaplı olduğunda mümkündür. Yarılanma ömrü bir saat olup, idrarla değişmeden atılır. Probenesid’le beraber kullanıldığında itrahı gecikir. Yüksek miktarda proteine bağlanmaz. Proteinlere %20 oranında bağlanır. Ağız yoluyla uygulanmasından sonra yaklaşık 6-8 saat içinde % 60’ı idrarla atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablette: 1g Amoksisilin’e eşdeğerde Amoksisilin trihidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Penisilin’e karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Böbrek fonksiyonu normal erişkinlerde amoksisilinin toplam günlük dozu 1, 1,5 veya 2 g. dır ve 2-3 eşit doza bölünerek (8-12 saat ara ile) kullanılır.
 
Etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklarve H.influenzae olan üst solunum yolu enfeksiyonları; etkeni E. coli, Proteus mirabilis ve Streptococcus faecalis olan ürogenital sistem enfeksiyonları ve etkeni streptokoklar, pnömokoklar, penisilinaz salgılamayan stafilokoklarve H. influenzae olan alt solunum yolu enfeksiyonlarında 8-12 saat ara ile 500-1000 mg. uygulanır.
 
A grubu Beta hemolitik streptokoklarla oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.
 
N. gonorrhoeae’ye bağlı gonore; akut, komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3 g’lık tek bir doz uygulanır.
 
H.pylori’ye bağlı tekrarlayan peptik ülser tedavisinde 500 mg klaritromisin ve 30 mg lansoprazolle birlikte, 1g amoksisilin 12 saatte bir olarak üçlü tedavide kullanılır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  • Largopen 500 mg Tablet
  • Largopen 250 mg kapsül
  • Largopen 125 mg Süspansiyon
  • Largopen 250 mg Süspansiyon
  • Largopen BID 200 mg oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz
  • Largopen BID 400 mg fort oral  süspansiyon hazırlamak için kuru toz
  • Largopen 500 mg IM/IV Enj. Flk.
  • Largopen 1 g IM/IV Enj. Flk.
Saklama Koşulları

25°C’nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

16 tabletlik, Al/PVC blister ambalajında.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anaflaktik tipte aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamada ağız yoluyla uygulamaya göre daha sık görülür. Penisilin’e aşırı duyarlılığı olan kişilerde sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır.
 
Ciddi anaflaktik reaksiyonların adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Hava yolu açık tutulmalı, endikasyona göre oksijen, ven içi steroidler ve gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek, karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
 
Tedavi sırasında bakteriyel patojenler (Enterobakter, Pseudomonas) ve mantarlarla (Candida) süperenfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Amoksisilin’in de dahil olduğu hemen hemen bütün antibiyotiklerle tedavi esnasında psödomembranöz enterokolit oluşabilir. Bundan dolayı antibiyotik tedavisi sırasında diyare oluşursa psödomembranöz enterokolit ihtimali düşünülmelidir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı
 
Gebelik kategorisi B dir. Gebelerde yapılmış yeterli kontrollü çalışmalar olmadığından mutlaka gerekmedikçe gebelikte kullanılmamalıdır. Amoksisilin süte az miktarda geçer, emziren annelerde kullanıldığında bu özelliği unutulmamalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Aşırı Duyarlılık Reaksiyonları
 
Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
 
Karaciğer
 
Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir.
 
Kan ve Lenf Sistemleri
 
Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyöz mononükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
 
Santral Sinir Sistemi
Nadir olarak geçici hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, kişilik değişiklikleri ve yorgunluk bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.