Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LARGOPEN
Etken Madde Kodu SGKEQI-AMOKSISILIN TRIHIDRAT
Ambalaj Miktarı 16
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01CA04
ATC Açıklaması Amoksisilin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04556
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 11,09 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,9 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 4,96 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E003B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımında, özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda nöromüsküler aşırı duyarlılık ve elektrolit dengesizliği görülebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli; destek ve semptomatik tedavi uygulanmalıdır. Bu durumda hemodiyalizden de fayda görülebilir.

Endikasyonlar
Amoksisilin’e duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir:
  • Üst ve alt solumun yolu enfeksiyonları; tonsilit, otitis media, sinüzit, farenjit, akut ve kronik bronşit, pnömoni.
  • Ürogenital sistem enfeksiyonları; sistit, üretrit, piyelonefrit, adneksit, puerperal enfeksiyonlar, septik abortus, gonore, prostatit.
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; selülit, apse, impetigo, erizipel, akne.
  • Sepsis ve bakteriyel menejit.
Farmakodinamik Özellikler
Amoksisilin bakterisit etkisini bakteri hücre duvarının mukopeptid biyosentezini inhibe ederek gösterir. İn vitro çalışmalarında gram pozitif bakterilerinden alfa ve beta hemolitik streptokok, Diplokokuspnömoni, penisilinaz salgılamayan stafilokoklar, streptokokusfecalis’e etkin olduğu gösterilmiştir. Keza amoksisilin, in vitro olarak H.influenzae, E.coli ve Proteusmirabilis’e de etkilidir. Pseudomonas’ın tüm suşları ile Klebsiella ve Enterobacter suşlarının çoğu amoksisilin’e dirençlidir.
Farmakokinetik Özellikler
Amoksisilin, yarısentetik bir penisilin olup, ampisilinin bir analoğudur. Gram pozitif ve gram negatif mikroorganizmalara karşı etkili olup, bakterisidal aktiviteye sahip geniş spektrumlu bir antibiyotiktir. Kimyasal olarak D-(-)-amino -p-hydroxy-benzyl-penicillin’dir.
 
Amoksisilin mide asidine karşı dayanıklıdır. Besinlerin alınması, amoksisilin’in aktivitesine etkili olmaz. Ağız yoluyla alınmasından sonra süratle absorbe olur. Vücut doku ve sıvılarına hızlı bir şekilde yayılır. Beyin ve omurilik sıvısına geçebilmesi meninksler iltihaplı olduğunda mümkündür. Yarılanma ömrü yenidoğanda 3.7 saat; infant ve çocuklarda 1-2 saat; erişkinde 0.7-1.4 saat olup, idrarla değişmeden atılır. Probenesid’le beraber kullanılmasında itrahında azalma görülür. % 17-20 oranında proteinlere bağlanır. 5 mL’de 125 mg ve 5 mL’de 250 mg amoksisilin içeren süspansiyonların ağız yoluyla tatbiki 1-2 saat sonra ortalama doruk kan seviyeleri, sırasıyla, 1.5 mcg/mL-3 mcg/mL ve 3.5 mcg/mL - 5 mcg/mL civarındadır. Ağız yoluyla tatbikinden yaklaşık 6-8 saat içinde % 80’i idrarla atılır. (Yenidoğanlarda daha az.)
Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablette: 500 mg Amoksisilin’e eşdeğer Amoksisilin trihidrat içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Probenesid ve disülfiram, amoksisilinin böbrekten atılımını azaltır, bu nedenle amoksisilinin disülfiram ve probenesidle birlikte kullanımı amoksisilinin kan seviyelerinde artışa ve uzamaya yol açar.Amoksisilin antikoagülanların etkilerini arttırabilir.

Kloramfenikol, makrolidler, sülfonamidler ve tetrasiklinler ile penisilinlerin bakterisit etkisi arasındaki etkileşim in vitro olarak gösterilmişse de klinik olarak gösterilmemiştir.

Kontraendikasyonlar

Penisilin’e karşı alerjisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan üst solunum yolu enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında ve üriner sistem enfeksiyonlarında mutad doz;
 
Hafif ve Orta Şiddetli Enfeksiyonlarda
 
8 saat ara ile 250 mg (1/2 tablet) veya 12 saat ara ile 500 mg (1 tablet)’dır.
 
Şiddetli Enfeksiyonlarda
 
8 saat ara ile 500 mg (1 tablet)’dır.
 
Duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan alt solunum yolu enfeksiyonlarında ve daha az duyarlı mikroorganizmalar tarafından oluşturulan ciddi enfeksiyonlarda;
 
8 saat ara ile 500 mg (1 tablet)’dır.
 
Bakteriyel menenjitde, çocuklarda ve erişkinlerde doz 150-200 mg/kg/gün’dür. 3-4 saatte bir eşit dozlara bölünerek uygulanır.
 
N.gonorhoeae’ye bağlı gonore; akut, komplike olmayan anogenital ve üretral enfeksiyonlarda 3g’lık tek bir doz uygulanır.
 
A grubu Beta hemolitik streptokoklarda oluşan enfeksiyonlarda akut romatizmal atak veya akut glomerulonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
 
Diğer enfeksiyonların tedavisinde, hasta asemptomatik hale geldikten sonra 48-72 saat daha tedaviye devam edilmelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
  • LargopenÒ    1 g Tablet
  • LargopenÒ   250 mg Kapsül
  • LargopenÒ  125 mg Süspansiyon
  • LargopenÒ  250 mg Süspansiyon
  • LargopenÒ  500 mg IM/IV Enj. Flk.
  • LargopenÒ  1 g IM/IV Enj. Flk.
Saklama Koşulları

25°C’nin altında, oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklayınız. Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

14 ve16 tabletlik, Al/PVC blister ambalajında.

Uyarılar/Önlemler
Penisilin tedavisinde uygulanan ciddi ve hatta ölümle sonuçlanabilen anafilaktik aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar, özellikle birçok alerjene duyarlılığı olan kişilerde ortaya çıkar ve parenteral uygulamada ağız yoluyla uygulamaya göre daha sık görülür.
 
Penisilin’e karşı duyarlılığı olan kişilerde, sefalosporinlerle tedavi uygulandığında ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları oluşabildiği bildirilmiştir. Penisilin tedavisine başlamadan önce, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı önceden duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı iyice sorulmalıdır.
 
Ciddi anafilaktik reaksiyonların Adrenalin ile acil tedavisi şarttır. Hava yolu açık tutulmalı, endikasyona göre oksijen, I.V. steroidler ve gerekirse entübasyon uygulanmalıdır.
 
Uzun süreli tedavide tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir.
 
Tedavi sonrasında bakteriyel patojenler (enterobakter, pseudomonas) ve mantarlarla (kandida) süper enfeksiyon ihtimali unutulmamalıdır. Böyle bir durumda tedavi kesilmeli uygun tedaviye başlanmalıdır.
 
Amoksisilin’in de dahil olduğu hemen hemen bütün antibiyotiklerle tedavi esnasında psödomembranöz enterokolit oluşabilir. Bundan dolayı antibiyotik tedavisi sırasında diyare oluşursa psödomembranöz enterokolit ihtimali düşünülmelidir.
 
Gebelikte Kullanımı
 
Gebelik kategorisi: B
 
Amoksisilin’in deneysel olarak kanıtlanmış hiçbir teratojenik veya embriyopatik etkisi bulunmamakta ise de bütün diğer ilaçlarda olduğu gibi, gebeliğin ilk aylarında özel dikkat gösterilerek uygulanmalıdır.
 
Laktasyonda Kullanımı
 
Amoksisilin anne sütü ile de atıldığından emziren annelere verildiğinde dikkatli olunmalıdır.
 
Araç ve Makina Kullanmaya Etkisi
 
Bu konu ile ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Gastrointestinal
 
Bulantı, kusma, diare.
 
Hipersensitivite Reaksiyonları
 
Eritematöz makülopapüler döküntüler ve ürtiker. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar, antihistamin ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Bu reaksiyonların görülmesi halinde tedavinin kesilmesi uygundur.
 
Karaciğer
 
Hafif bir SGOT artışı bildirilmiş olmakla beraber klinik önemi bilinmemektedir.
 
Kan ve Lenf Sistemleri
 
Anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir. Etkeni bir virüs olan enfeksiyoz monükleozda amoksisilin kullanılmamalıdır. Amoksisilin uygulanan enfeksiyoz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir.
 
Santral Sinir Sistemi
 
Nadir olarak, geçici hiperaktivite, ajitasyon, anksiyete, uykusuzluk, konfüzyon, kişilik değişiklikleri ve yorgunluk bildirilmiştir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.