Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Onko İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka LASTET
Etken Madde Kodu SGKF0R-ETOPOSID Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu L01CB01
ATC Açıklaması Etoposid
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04572
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 375,35 TL (5 Nisan 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 295,37 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği 126,28 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E143B
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
Yumuşak jelatin kapsül
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Araç ve makine kullanımına etkisine dair bir yayın yoktur ancak ilacın uygulanmasından sonra klinik semptomların gözlenmesi durumunda araç ve makinelerin kullanılmaması konusunda bilgilendirilme yapılmalıdır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
Raf ömrü                                             :    3 yıl
Saklama                                              : 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Kapsüller yüksek sıcaklıklarda tutulmamalıdır.
İlk açılıştan sonra saklama süresi              :   Ambalaj açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır.(blister ambalaj)
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
Lastet  Cap. 50 mg
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
İlacın diğer bir antitümor ajan veya radyoterapi ile birlikte uygulanması kemik iliği depresyonu gibi yan etkileri şiddetlendirebilir.                                                                                               
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Doz aşımı için bir antidot yoktur.
Etkin Maddeler
Etoposid
Farmakodinamik Özellikler
Antitümoral aktivite:
 
Aşağıdaki tümörlere karşı antitümöral aktivite görülmüştür :
Farelerin L1210 murin tümörü, P388 lösemisi, B16 melanom, Lewis akciğer kanseri, kolon tümörü 26, kolon tümörü 38, M5076 over kanseri ve Ehrlich karsinomu. Buna ek olarak, sıçan ascites hepatomunun AH66F ve AH66 serilerine karşı da antitümöral aktivitesi olduğu saptanmıştır.
 
Etki Mekanizması:
 
Etoposid hücre siklusunun geç S ve G2 fazlarında sitosidal etki gösterir ve hücreleri G2 fazında bloke eder. Etki mekanizmasının DNA zincirinde, doğrudan etkili olmadan, dolaylı yolla kopmalara yol açmak şeklinde olduğu düşünülmektedir. Ek olarak, sitosidal etki hem uygulama zamanına, hem de uygulama konsantrasyonuna bağlı olarak artar.
Farmakokinetik Özellikler
Plazma konsantrasyonu ve İdrar ekskresyonu
 
İlacın tek doz verildiği kanser hastalarında tepe noktasına uygulamadan 1-2 saat sonra ulaşılmış, ardından da tedricen azalmıştır. Uygulamadan sonraki 24 saat içinde değişmemiş etoposid'in idrar ekskresyonu dozun % 6-30'u olmuştur.
 
Buna ek olarak, kanser hastalarına arka arkaya 5 gün süreyle oral uygulama yapılan çalışmada günde bir kere sabahleyin 200 mg/vücut verilen grupla günde iki kere içinde toplam 200 mg/gün (yarısı sabah, yarısı akşam) verilen grup arasında etaposid kan seviyesinde anlamlı farklılıklar görülmemiş, birikme eğilimi ise gözlenmemiştir.
Farmasötik Form
Kapsül
Gebelik Ve Laktasyon
Laboratuar hayvanlarında ilacın fetal malformasyona neden olduğu bildirildiğinden, bu ilacın gebelere veya gebe olması muhtemel kadınlara uygulanması önerilmemektedir.
 
Hayvan deneylerinde etoposidin anne sütüne geçtiği gözlenmiştir. Bu ilacı alan hastalar emzirmemelidir.
İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi
10/06/1996
İstenmeyen Etkiler
Hematolojik
 
Pansitopeni, lökopeni, trombositopeni, kanama, anemi gibi belirtiler görülebilir.
 
Karaciğer
 
Karaciğer fonksiyonlarında GOT, GPT ALP, bilirubin seviyelerinde artış gibi bozukluklar görülebilir.Ayrıca g-GTP, LDH seviyelerinin yükselmesi seyrek olarak görülebilir.
 
Renal
 
BUN ve kreatinin düzeylerinde artış gibi semptomlar görülebilir.Ayrıca seyrek olarak üriner protein pozitif görülebilir.
 
Respiratuar
 
İnterstisyel pnömoni meydana gelebilir.
 
Gastroinestinal
 
Bulantı, kusma, iştahsızlık, stomatit, diyare, mide ağrısı ve kabızlık gibi semptomlar görülebilir.
 
Aşırı duyarlılık
 
Döküntü gibi semptomlar görülebilir.
 
Dermatolojik
 
Şiddetli alopesi, eritem ve kaşıntı gibi semptomlar ortaya çıkabilir.Ayrıca pigmentasyon seyrek olarak görülebilir.
 
Psikonörolojik sistem
 
Periferal nöropati, ekstremitelerde uyuşma ve baş ağrısı gibi görülebilir.
 
Kardiyovasküler
 
Anormal elektrokardiogram semptomları olarak aritmi, taşikardi ve hipotansiyon görülebilir.
 
Elektrolitler
 
Sodyum, potasyum, klor, kalsiyum gibi elektrolitlerde anormallikler görülebilir.
 
Diğerleri
 
Halsizlik ve ateş gibi semptomlar görülebilir.Ayrıca seyrek olarak yüzde sıcak basması, ödem, total serum protein seviyelerinde azalma meydana gelebilir.
Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etoposid                                             Ph.Eur., JPC                                        50.0      mg
Sitrik asit anhidrit                                 Ph.Japan                                              2.5      mg
Hidroksi propil sellüloz                            Ph.Japan                                              1.8      mg
Konsantre gliserin                                 Ph.Japan                                             18.0     mg
Makrogol 400                                      Ph.Eur., Ph.Japan,                                577.7     mg
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Tek-Doz toksisite LD50 mg/kg

 

 

Hayvan

 

 

Cinsiyet

Uygulama yolu

 

I.V

 

oral

 

i.p.

Fare ( ICR cinsi 6 haftalık)

Gözlem süresi : 14 gün

203

1,752

64

237

1,375

70

Sıçan ( Wistar cinsi 6 haftalık)

Gözlem süresi : 14 gün

75

1,949

39

88

1,784

54

Tavşan ( JW-NIBS cinsi 4-5 aylık)

Gözlem süresi : 28 gün

37

198

-

61

147

-

Köpek ( Beagle cinsi, 7-12 aylık)

Gözlem süresi : 14 gün

10-40

>800

-

10-40

-

-

 

Kontrendikasyonlar
Şiddetli kemik iliği depresyonu olan hastalar
 
Bu ilaca karşı önceden aşırı duyarlılık hikâyesi olan hastalar
 
Müstahzar Adı
Lastet Cap. 50 mg
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Genel önlemler
 
Şiddetli yan etki olarak, kemik iliği depresyonu gibi ilaç reaksiyonları görülebileceğinden, hasta sık sık laboratuar tetkikleri (hematolojik, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri) yapılarak sıkı bir şekilde izlenmelidir. Anormal herhangi bir belirti görüldüğü taktirde, dozun azaltılması veya uygulamanın durdurulması gibi gerekli önlemler alınmalıdır. Uzun süreli uygulama, daha şiddetli ve kontrol edilmesi zor yan etkilere yol açma olasılığından dolayı büyük bir dikkatle yapılmalıdır.
 
Gerek enfeksiyon, gerekse kanamaya eğilimin belirgin hale gelmemesine veya ağırlaşmamasına özellikle dikkat edilmelidir.
 
Özellikle çocuklardaki uygulama büyük bir dikkatle yapılmalı ve yan etkilerin belirgin hale gelmemesine dikkat edilmelidir.
 
Çocuklar veya üreme yeteneğine sahip yaşlardaki hastalara ilacın uygulanması gerektiğinde, gonadlar üzerindeki potansiyel etkisi göz önünde bulundurulmalıdır.
 
Dikkatle uygulanması gereken hastalar
  • Kemik iliği depresyonu olan hastalar
  • Karaciğer bozuklukları olan hastalar
  • Böbrek bozuklukları olan hastalar
  • Enfeksiyon hastalığı olanlar
  • Varicella'sı olan hastalar (ölümcül sistemik reaksiyonlar oluşabilir)
Yaşlılarda kullanım:
 
Yaşlı hastalarda fizyolojik hipofonksiyonlar (hematopoetik disfonksiyonlar, karaciğer fonksiyon bozukluğu ve böbrek fonksiyon bozukluğu vb.) sahip olabileceğinden  yaşlılardaki uygulama, hastalar yakın gözlem altında tutularak dozaja  ve uygulama aralıklarına dikkat edilerek yapılmalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Bir tedavi kürü için normal erişkin dozu olarak günde 175-200 mg/m2 etoposid arka arkaya 5 gün süreyle ağızdan uygulanır ve ardından 3 haftalık bir ara verilir.Doz hastalığa veya semptomlara göre ayarlanabilir.
Raf Ömrü
Raf ömrü                                             :    3 yıl
 
Saklama                                             : 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır. Kapsüller yüksek sıcaklıklarda tutulmamalıdır.
 
İlk açılıştan sonra saklama süresi          :   Ambalaj açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. (blister ambalaj)
Ruhsat Numarası(Ları)
99/39
Ruhsat Sahibi
Adı                  : Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi             : Koşuyolu cad. No: 102,
                     81020  Kadıköy- İstanbul
Telefon           : (0216) 327 94 30 (Pbx)
Faks               : (0216) 326 49 95
Ruhsat Sahibi
Adı       : Onko Ecza San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adresi   : Koşuyolu cad. No: 102, 81020 Kadıköy- İstanbul
Telefon : (0216) 327 94 30 (Pbx)
Faks    : (0216) 326 49 95
Terapötik Endikasyonlar
Küçük hücreli akciğer kanseri ve habis lenfomalar
Üretici Bilgileri
Adı : Nippon Kayaku Co., Ltd.
Yardımcı Maddeler
Sitrik asit anhidrit Ph.Japan, 2.5 mg
Hidroksi propil sellüloz Ph.Japan 1.8 mg
Konsantre gliserin Ph.Japan 18.0 mg
Makrogol 400 Ph Eur., Ph.Japan 577.7 mg
Yardımcı Maddelerin Listesi
Lastet Cap. 50’in 1 kapsülü aşağıdaki yardımcı maddeleri içerir
 
Sitrik asit anhidrit                  Ph.Japan,                                            2.5   mg
Hidroksi propil sellüloz             Ph.Japan                                             1.8   mg
Konsantre gliserin                  Ph.Japan                                             8.0   mg
Makrogol 400                        Ph Eur., Ph.Japan                              577.7   mg