Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Mentis İlaç San. Tic. Ltd. Şti.
Marka LEBUSAL
Etken Madde Kodu -
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj INHALER/AMBALAJ
ATC Kodu R03AC
ATC Açıklaması Selektif Beta 2 Adrenoreseptör Agonistleri
NFC Kodu HQ
NFC Açıklaması Akciğerlere Uygulanan Ünite Dozlu Basınçlı İnhalerler, Kloroflorokarbonsuz
Kamu Kodu
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 26,45 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 23,62 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacı Değildir.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

LEVALİN 50 mcg İnhalasyon için ölçülü dozlu aerosol 200 dozluk aerosol tüplerde karton kutu ile beraber sunulmaktadır.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

LEVALİN'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
LEVALİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Levalbuterole, rasemik salbutamole veya LEVALİN'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa, 
LEVALİN'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Eğer nefes darlığı (paradoksal bronkospazm) meydana gelirse, LEVALİN ile tedavinizi sonlandırınız ve doktorunuza danışınız.
 • Eğer astımınız ani ve ilerleyen şekilde kötüleşiyorsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer kalp damar hastalığınız (özellikle kalp yetmezliği), kalp ritim bozukluğunuz, genellikle bilinç kaybı ve istemli kasların tümü ya da bazılarında şiddetli ritmik kasılmalarla karakterize ani ataklarınız (konvülsif hastalık), yüksek tansiyonunuz hipertiroidiniz (vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi) varsa, şeker hastalığınız ve sempatomimetiklere duyarlılığınız varsa LEVALİN'i dikkatli kullanınız.
 • Yüksek dozlarda LEVALİN mevcut şeker hastalığınızı veya diyabetik ketoasidozu (şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi, belirtileri; hızlı kilo kaybı, bulantı veya kusma) şiddetlendirilebilir.
 • LEVALİN, kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesine neden olabilir, ancak azalma geçicidir ve potasyum ilavesi gerektirmez. Bununla birlikte kanınızdaki potasyum seviyesi düşükse veya buna eğiliminiz varsa doktorunuzu bilgilendiriniz.
 • Eğer inhaleriniz sizi rahatlatmıyorsa derhal doktorunuz ile bağlantıya geçiniz.
 • Tansiyonunuzda değişimler olması durumunda doktorunuza danışınız.
 • LEVALİN'i aşırı miktarda kullanmayınız.
Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 
LEVALİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması
LEVALİN'in gıdalarla birlikte alınması halinde etkileşim konusunda bilgi yoktur.
Solunum yolu ve beslenme yolunun farklı olması nedeniyle etkinliğinde bir azalma veya artma
beklenmemelidir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda gerekli olmadıkça LEVALİN kullanımı önerilmemektedir. LEVALİN'i sadece doktorunuz önermesi halinde kullanınız.
Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
Eğer emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına veya LEVALİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına doktorunuz karar verecektir.
 
 
Araç ve makine kullanımı
LEVALİN'in araç ve makine kullanımı üzerine etkisi bildirilmemiştir.
 
 
LEVALİN'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Bu tıbbi ürün az miktarda -her dozda 100 mg'dan daha az- alkol içerir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
LEVALİN'in aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanımında dikkatli olunmalıdır;
 • Kısa-etkili sempatomimetikler (solunum yolu hastalıklarında kullanılan ilaçlar) veya epinefrin (aşırı duyarlılık reaksiyonlarının tedavisine yönelik ilaç)
 • Beta blokör ilaçlar (yüksek tansiyon ve kronik kalp hastalığında kullanılan ilaçlar)
 • Monoamin oksidaz (MAO) inhibitörleri (depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar),
 • Depresyon gibi ruh ve sinir hastalıklarının tedavisinde kullanılan trisiklik antidepresanlar
 • Diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar
 • Digoksin (kronik kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç),
 • Başka inhale bronkodilatör (solunum yollarını genişletici) ilaçlar,
 • Kafein, diyet hapları ya da dekonjestanlar (burun tıkanıklığını gideren ilaçlar).

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Tüm ilaçlar gibi LEVALİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, LEVALİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği aşırı duyarlılık tepkisi (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise acil tıbbi müdahaleye
veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Çarpıntı
 • Yüksek tansiyon
 • Astım
 • Kist (Vücudun çeşitli yerlerinde oluşabilen içi sıvı bazen de katı madde dolu olan keseciklerdir)
 • İshal ve kusmayla birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu
 • Burun kanaması
 • Akciğer rahatsızlığı
 • İdrarda kan tespit edilmesi
 • Kalp atım düzensizlikleri (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller dahil)
 • Göğüs ağrısı,
 • Nefes darlığı
 • Anjina (spazm, kasılma)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Baş ağrısı
 • Kazara yaralanma
 • Ağrı
 • Baş dönmesi
 • Yutak iltihabı
 • Nezle
 • Grip sendromu
 • Virüs enfeksiyonu (iltihap oluşturan mikrobik hastalık)
 • Kabızlık
 • Kas ağrısı
 • Sivilce
 • Uçuk
 • Göz iltihabı (konjunktivit)
 • Kulak ağrısı
 • Ağrılı adet görme
 • Vajinal (kadın cinsel organı) pamukçuk
 • Bronş iltihabı
 • Vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi)
 • Öksürük
 • Sinirlilik
 • Kaşıntı
 • Titreme
 • Kurdeşen
 • Sinir sisteminin uyarılması
 • Uykusuzluk
 • Ağız ve yutağın kuruması ya da tahriş olması Bu yan etkiler LEVALİN'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Yetişkin ve çocuk astımı:

Ani gelişen (akut) bronş daralmasının tedavisinde veya astmatik semptomların önlenmesinde:
4 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde önerilen doz her 4-6 saatte bir, 2 inhalasyon dozunun inhale edilmesidir.

Bazı hastalarda her 4 saatte bir, 1 inhalasyon dozunun inhale edilmesi yeterli olabilir. Daha sık doz uygulaması veya daha fazla sayıda inhalasyon dozunun inhale edilmesi önerilmemektedir. Eğer daha önceki etkili LEVALİN tedavi dozu yeterli astım kontrolünün sağlanmasında başarısız olursa, bu durum hastalığın kötüleştiğinin bir belirtisi olabilir. Böyle bir durumda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Küçük çocuklara yardım gerekebilir ve yetişkinler onların inhaleri kullanmasına yardım edebilir. Çocuklara nefesini dışarı vermeye ve nefesini alırken inhaleri püskürtmeye teşvik ediniz. Tekniği beraberce deneyiniz. Çocuklarda uygulamanın zor olduğu durumlarda eczacınıza veya doktorunuza danışınız.

Eğer inhalasyon için spreyi aktive ederken eş zamanlı olarak nefes almada zorlanıyorsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz. Böyle bir durumda LEVALİN ile birlikte uygun bir hava odacığı kullanmanız yardımcı olacaktır.

Çocuklar ve elleri kuvvetsiz hastalar inhaleri iki işaret parmağı inhalerin tepesinde, iki başparmağı ağız parçasının altında olacak şekilde iki elleri ile birlikte tutabilirler.

Uygulama yolu ve metodu:
İnhalasyon spreyinin kullanımı doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir.

Doktorunuz inhalasyon spreyini nasıl kullanıldığınızı zaman zaman kontrol etmelidir. Hastalığınızın kontrolünün sağlanabilmesi için LEVALİN inhalasyon spreyinizi düzenli bir şekilde veya size reçetelendiği gibi kullanmalısınız.

İlaç, ağızlığında dahil olduğu plastik gövde içerisinde basınçlı bir tüpte yer almaktadır. İnhalasyon spreyinin arkasında kaç doz kaldığını gösteren bir sayaç mevcuttur. Tüpe her bastığınızda, bir puf ilaç püskürtülür ve sayaç her pufta birer birer geriye sayar. Sayacınızın geriye saymasına sebep olabileceğinizden dolayı inhalasyon spreyinizi düşünmeyiniz. İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:
4 yaş ve altı çocuklarda levalbuterol tartarat'ın etkinliği ve güvenirliği belirlenmemiştir. 4 yaş ve üzerindeki çocuklar LEVALİN'i yetişkinler için önerilen dozlarda kullanabilirler (Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar'a bakınız).

Yaşlılarda kullanımı:
Yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden dolayı yaşlılarda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve böbrek fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir.

Özel kullanım durumları:

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek doz LEVALİN uygulanacağı zaman dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel doz önerisi bulunmamaktadır.

Eğer LEVALİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla LEVALİN kullandıysanız
LEVALÎN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

LEVALİN'i kullanmayı unutursanız
Eğer bir doz almayı unutursanız ve takip eden dozun alım zamanı yakın değilse hemen unuttuğunuz dozu alınız.
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

LEVALİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler
Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız

İnhalasyon spreyinin kullanım talimatı

İnhalasyon spreyinin test edilmesi:

 


İnhalasyon spreyinizi ilk kez kullanacağınız zaman çalışıp çalışmadığını test ediniz. Ağızlık kapağını başparmağınız ve parmaklarınız ile yanlardan hafifçe sıkarak çıkarınız ve çekip ayırınız.

Çalıştığından emin olmak için, inhaler spreyinizi sallayınız, ağızlığı sizden uzak tutunuz ve havaya bir puf serbest bırakılması için tüpü bastırınız. Sayaç 200’ü gösterene kadar her bir pufun
serbest bırakılmasından önce inhaler spreyinizi sallayarak, bu basamakları tekrarlayınız.

İnhalasyon spreyinizi kullanacağınız zaman oturunuz veya ayakta dik durunuz.

1. İlk resimde gösterildiği gibi ağızlık kapağını çıkarınız. Ağızlığın temiz olduğundan emin olmak için içini ve dışını kontrol ediniz.

2. İnhalasyon spreyinizi her kullanımdan önce iyice çalkalayınız.

3. İnhalasyon spreyinizi başparmağınız ağızlığın altında, inhalasyon spreyinizin tabanında olacak şekilde dik tutunuz.

4. Ağızlığı dişlerinizin arasına koyunuz ve dudaklarınızı sıkıca kapatınız.

 

5. Ağzınızdan yavaş ve derin nefes alınız ve aynı anda bir puf doz boşaltmak için inhalasyon spreyinizin üst kısmına basınız.

 6. Nefesinizi birkaç saniye veya rahatça tutabildiğiniz kadar tutunuz ve ağızlığı ağzınızdan çıkarıp parmağınızı inhalasyon spreyinizin üst kısmından çekiniz.

 

7. Her bir puf ilaç alımı arasında yaklaşık yarım dakika bekleyiniz ve sonra 3-7. basamakları tekrarlayınız.
8. Daha sonra, ağzınızı su ile çalkalayınız ve tükürünüz. Bunu yapmanız ağzınızda pamukçuk oluşumunun ve ses kısıklığının önlenmesine yardımcı olmak için önemlidir.
9. Kullanımdan sonra tozdan korumak için ağızlığın kapağını hemen kapatınız. Ağızlık kapağı doğru bir şekilde yerleştirildiğinde tam yerine oturacaktır. Eğer yerine oturmuyorsa, ağızlık kapağını diğer yöne çeviriniz. Çok fazla güç uygulamayınız.

Eğer spreyin üst kısmından veya ağzınızın yanlarından “buhar” geldiğini görürseniz, 2. basamaktan itibaren uygulamaya tekrar başlamalısınız.

Sayaç 020’yi gösterdiğinde inhalasyon spreyinizi değiştirmeyi göz önünde bulundurunuz. Sayaç 000’ı gösterdiğinde önerilen tüm puflar kullanılmış olduğundan inhalasyon spreyinizi kullanmayı durdurunuz. Sayacınızın üzerindeki sayıları asla değiştirmeyiniz veya metal tüpten sayacı çıkarmayınız.

İnhalasyon spreyinin temizlenmesi
İnhalasyon spreyinizi haftada en az bir kez temizleyiniz.

 1. Ağızlık kapağınız çıkarınız.
 2. Tüpü plastik gövdeden çıkarmayınız.
 3. Kuru bir bez veya kumaş ile ağızlığın içini ve dışını ve plastik gövdeyi siliniz.
 4. Ağızlık kapağını doğru bir şekilde yerleştiriniz. Kapağı yerleştirmek için çok fazla güç uygulamayınız ve kapak yerine tam oturacaktır.
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
LEVALİN, inhalasyon cihazı ile kullanılmaktadır. LEVALİN, 50 mcg levalbuterol'e eşdeğer 65,56 mcg levalbuterol tartarat içermektedir.
 
Levalbuterol, bronkodilatörler (bronş genişleticiler) adı verilen ilaç grubunun bir üyesidir ve akciğerlerdeki hava yollarının duvarlarında bulunan kasları gevşeterek genişlemelerine yol açar. LEVALİN, geri dönüşümlü tıkanmayla ilgili (obstrüktif) solunum yolu hastalığı olan 4 yaş ve üzeri   çocuklarda,   ergenlerde   ve   yetişkinlerde   bronşların   daralmasının   (bronkospazm) önlenmesinde ve tedavisinde kullanılır.
İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

LEVALİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
LEVALİN'İ 25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direk gün ışığından ve donmaktan koruyunuz. Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kırılmamalı, ateşten uzak tutulmalıdır.
Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LEVALİN'i kullanmayınız.
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz, LEVALİN'i kullanmayınız.

 

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller 'Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği' ve 'Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri'ne uygun olarak imha edilmelidir.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

LEVALİN 50 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

Diğer kısa-etkili sempatomimetik aerosol bronkodilatörler veya epinefrin LEVALİN ile birlikte dikkatli kullanılmalıdır. Eğer ek adrenerjik ilaçlar herhangi bir yolla uygulanacaksa, istenmeyen kardiyovasküler etkilerden kaçınmak için dikkatli olunmalıdır.

Beta-Blokör İlaçlar
Beta-adrenerjik reseptör bloke edici ilaçlar levalbuterol gibi beta adrenerjik ilaçların pulmoner etkilerini engellemekle kalmaz, aynı zamanda astımlı hastalarda şiddetli bronkospazm üretebilirler. Bu yüzden, astımlı hastalar normal olarak beta-blokörlerle tedavi edilmemelidir. Bununla birlikte miyokart enfarktüsünden sonra profilaksi gibi bazı şartlar altında, astımlı hastalarda beta-adrenerjik bloke edici ilaçların kullanımına kabul edilebilir seçenekler olmayabilir. Bu durumda, dikkatli kullanılmaları gerekmekle birlikte, kardiyoselektif beta-blokörler düşünülmelidir.

Diüretikler
Potasyum tutucu olmayan diüretiklerin (loop veya tiazid diüretikleri) uygulanmasından sonra oluşan EKG değişiklikleri ve/veya hipokalemi özellikle beta-agonistlerin önerilen dozları aşıldığında akut olarak kötüleşebilir. Bu etkilerin klinik önemi bilinmemesine rağmen, potasyum tutucu olmayan diüretikler ile beta agonistlerin birlikte kullanımında dikkatli olunması tavsiye edilir.

Digoksin
10 gün boyunca digoksin almış normal gönüllü bireylere sırasıyla tek doz intravenöz ve oral rasemik salbutamol uygulamasından sonra serum digoksin seviyelerinde ortalama %16-22 oranında düşüşler meydana gelmiştir. Levalbuterol ve digoksin alan obstrüktif solunum yolu hastalığına sahip hastalar için bu bulguların klinik önemi kronik temelde belirsizdir. Yine de digoksin ve levalbuterol almakta olan hastalarda serum digoksin seviyeleri değerlendirilirken dikkatli olunmalıdır.

Monoamin Oksidaz İnhibitörleri veya Trisiklik Antideprasanlar
Monoamin oksidaz inhibitörleri veya trisiklik antidepresanlar ile tedavi edilen hastalarda veya bu tür ilaçların bırakılmasının ardından 2 hafta içerisinde LEVALİN kullanımında son derece dikkatli olunmalıdır, çünkü levalbuterolün vasküler sistem üzerindeki etkileri güçlenebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.

Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması tespit edilmemiştir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Beta-adrenerjik reseptörlerin aşırı dozda kullanılmasına yönelik herhangi bir semptom meydana gelmesi veya semptomların alevlenmesine yönelik istenmeyen etkiler takipte listelenmiştir; örneğin, nöbetler, anjin, hipertansiyon veya hipotansiyon, dakikada 200 kalp atışı ile taşikardi, düzensiz kalp atışı, sinirlilik hali, titreme, ağız kuruluğu, kalp çarpıntısı, mide bulantısı, baş dönmesi, halsizlik, kırgınlık ve uykusuzluk. Hipokalemi de meydana gelebilir. Bütün sempatomimetik ilaçlarda olduğu gibi, levalbuterolün kötü kullanımı kalp durmasına ve ölüme neden olabilir.

Tedavi uygun semptomatik tedavi ile birlikte levalbuterolün bırakılmasını gerektirebilir. Kardiyoselektif beta-reseptör blokörlerin uygun kullanımı düşünülebilir, fakat bu tarz ilacın bronkospazm yaratma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizin levalbuterolün doz aşımı tedavisinde yararlı olup olmayacağına dair yeterli kanıt yoktur.

 

Etkin Maddeler

İnhalasyon için her bir doz 50 mcg levalbuterol'e eşdeğer 65,56 mcg levalbuterol tartarat içerir.

 

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Selektif Beta-2-Adrenoreseptör Agonistleri
ATC kodu: R03AC

Levalbuterol tartarat, adenozin trifosfatın (ATP) siklik-3', 5'adenozin monofosfata dönüşümünü katalizleyen bir enzim olan hücre içi adenil siklazda artışa yol açıcı etkisi olan oldukça seçici bir beta2 adrenerjik-agonisttir. Solunum yolu düz kasları üzerindeki beta2 adrenerjik-reseptörlerin aktivasyonu adenilat siklazın aktivasyonuna ve cAMP'nin hücre içi konsantrasyonunda artışa yol açar. cAMP'deki artış protein kinaz A aktivasyonu ile ilişkilidir. Protein kinaz amiyozin fosforilasyonunu inhibe eder ve hücre içi iyonik kalsiyum konsantrasyonlarını düşürür, bu da kas rahatlamasıyla sonuçlanır. Levalbuterol trakeden terminal bronşiyollere kadar tüm solunum yolu düz kaslarını rahatlatır. Artan cAMP konsantrasyonları ayrıca solunum yollarında mast hücrelerinden mediyatörlerin salınımının engellenmesiyle de ilişkilidir. Levalbuterol solunum yolunu rahatlatmak için bronkokonstriksiyonda rol oynayan spazmojenden bağımsız olarak fonksiyonel antagonist olarak etki gösterir, böylece tüm bronş ve bronşiyolleri bronkokonstriktör sorunlara karşı koruyucu olur. Beta2 adrenerjik reseptörler bronşiyal düz kaslar üzerinde en etkili reseptörler olarak tanımlanmakla birlikte, veriler insan kalbinde %10-50'si beta2 adrenerjik reseptörler olan beta-reseptörler olduğunu göstermektedir. Ancak bu reseptörlerin kesin fonksiyonu kanıtlanmamıştır. Bununla birlikte, tüm beta adrenerjik agonist ilaçlar bazı hastalarda nabız atışı, kan basıncı, semptomlar ve/veya elektrokardiyografik değişimler ile ölçülen önemli kardiyovasküler etkiye sebep olabilirler.

Levalbuterol tartarat HFA inhalasyon aerosolün etkinliği ve güvenirliği yaşları 12-81 arasında değişen 748 yetişkin ve adölesan astım hastasında 8 haftalık, çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif ve plasebo kontrollü 2 çalışmada değerlendirilmiştir. 2 çalışmada levalbuterol tartarat HFA inhalasyon aerosolü (403 hasta), HFA- 134a plasebo inhaleri (166 hasta) ile karşılaştırılmıştır ve çalışmalarda pazarlanan 180 mcg salbutamol HFA-inhaleri (179 hasta) aktif kontrol olarak yer almıştır. Seri halde ölçülen 1 saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim (FEV1) ölçümleri, 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolünün (iki inhalasyon) plaseboya göre FEV1'de anlamlı oranda daha fazla iyileşme sağladığını göstermiştir. İkinci çalışmadan elde edilen sonuçlar birinci çalışmanın sonuçları ile benzer olmuştur.

Levalbuterol tartarat HFA inhalasyon aerosolünün etkinliği ve güvenirliği yaşları 4-11 arasında değişen 150 pediyatrik astım hastasında 4 haftalık, çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif ve plasebo kontrollü bir çalışmada değerlendirilmiştir. Çalışmada 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü (45 mcg><2) (76 hasta), HFA- 134a plasebo inhaleri (35 hasta) ile karşılaştırılmıştır ve çalışmalarda pazarlanan 180 mcg salbutamol HFA-inhaleri (39 hasta) aktif kontrol olarak yer almıştır. Seri halde ölçülen 1 saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim (FEV1) ölçümleri, 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolünün plaseboya göre FEV1'de anlamlı oranda daha fazla iyileşme sağladığını göstermiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar yetişkinlerle gerçekleştirilen etkinlik bulgularıyla tutarlı olmuştur.

Farmakokinetik Özellikler

Genel özellikler

Emilim:
Üç büyük çalışmada 4-81 yaşları arasındaki 632 astım hastasının (R)-albuterol plazma konsantrasyonları kullanılarak bir popülasyon farmakokinetiği modeli geliştirilmiştir. 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü veya ölçülü doz inhaleri ile 180 mcg rasemik albuterol alan adölesan/yetişkin ve pediyatrik hastalarda (R)-albuterol için popülasyon farmakokinetiği modelinden elde edilmiş farmakokinetik parametreler Tablo 1'de verilmiştir. Bu farmakokinetik parametreler verilen rasemik albuterol dozu ile karşılaştırıldığında (R)-albuterole maruziyetin levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü uygulanan pediyatrik hastalarda %30-%32 ve yetişkinlerde %13-16 oranında daha düşük olduğunu göstermektedir. Yetişkin hastalarla karşılaştırıldığında, 90 mcg levalbuterol verilen pediyatrik hastalarda (R)-albuterol maruziyeti %17 oranında daha düşük olmuştur.

Tablo 1. Ortalama Model-Hesaplı (R)-Albuterol Farmakokinetik Parametreler

 

Çalışma popülasyonu
Parametre
Tedavi
Levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü
Ölçülü doz inhaleri ile rasemik albuterol
Adölesan/Yetişkin Hastalar (>12 yaş)
Cmaks (ng/mL)
0.199
0.238
Tmaks (sa)
0.54
0.53
EAA (0-6) (ng-sa/mL)
0.695
0.798
Pediyatrik hastalar (4-11 yaş)
Cmaks (ng/mL)
0.163
0.238
Tmaks (sa)
0.76
0.78
EAA (0-6) (ng-sa/mL)
0.579
0.828

 

Dağılım:
Veri mevcut değildir.

Biyotransformasyon:
Yayınlanan literatürlerde mevcut bilgiler insanlarda salbutamol enantiyomerlerinin metabolizması için sorumlu esas enzimin SULT1A3 (sülfotransferaz) olduğunu ileri sürmektedir. Rasemik salbutamol oral organik kömür uygulamasından sonra inhalasyon yoluyla veya intravenöz olarak uygulandığında (R)- ve (S)-salbutamol enantiyomerlerinin arasında konsantrasyon zaman eğrileri altında 3-4 katlık bir fark meydana gelmiştir, (S)-salbutamol konsantrasyonları sabit olarak daha yüksek olmuştur. Bununla birlikte, organik kömür ön tedavisi olmadan, ya oral ya da inhalasyon uygulaması sonrasında farklılıklar 8-24 kat olmuştur. Bu durum (R)-salbutamolun SULTT1A3 tarafından tercihen gastrointestinal yoldan metabolize olduğunu ileri sürmüştür.

Eliminasyon:
Salbutamol enantiyomerleri eliminasyonun primer yolu böbrekler aracılığıyla (%80-100) ya ana bileşik ya da primer metabolit olarak olmaktadır. İlacın %20'sinden daha azı dışkıda saptanabilmektedir. Rasemik salbutamolun intravenöz uygulamasını takiben (R)-salbutamol fraksiyon dozunun %25'i ve %46'sı değişmemiş (R)-salbutamol olarak idrarla atılmıştır.

Doğrusallık/doğrusal olmayan durum:
Levalbuterol, 0.31-0.63 mg nebulize doz aralığında doğrusal bir farmakokinetik sergilemiştir.

Hastalardaki karekteristik özellikler

Karaciğer yetmezliği:
Karaciğer yetmezliğinin levalbuterol tartarat'ın farmakokinetiği üzerindeki etkisi değerlendirilmemiştir.

Böbrek yetmezliği:
Böbrek yetmezliğinin rasemik albuterolün farmakokinetiği üzerindeki etkisi kreatinin klerensi 7-53 mL/dak olan 5 kişide değerlendirilmiştir ve sonuçlar sağlıklı gönüllü bireylerden elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Böbrek hastalığının yarı-ömür üzerinde etkisi olmamakla birlikte, rasemik albuterol klerensinde %67 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. Böbrek yetmezliği olan hastalara levalbuterolün yüksek dozları uygulanırken tedbirli olunmalıdır.

Farmasötik Form

İnhalasyon için ölçülü dozlu aerosol

Alüminyum inhaler kabı içinde basınçlı propellant gaz ile doldurulmuş süspansiyon. Alüminyum konteynere bir dozajlama valf eklidir.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye
Gebelik kategorisi "C" dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (kontrasepsiyon)
LEVALİN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınların etkin doğum kontrol (kontrasepsiyon) yöntemleri uygulaması önerilmektedir.

Gebelik dönemi
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonal/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
Hastaya yönelik potansiyel yarar, fetüse yönelik potansiyel riskten fazla olmadıkça, gebe kadınlarda LEVALİN kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi
LEVALİN'in anne sütüne geçişi hakkında bilgi mevcut değildir. Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da LEVALİN tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken emzirmenin çocuk açısından faydası ve LEVALİN tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği/Fertilite
Sıçanlarda rasemik albuterol sülfatla gerçekleştirilen üreme çalışmalarında 50 mg/kg/gün dozlarına kadar oral rasemik albuterol sülfat dozlarının fertilitenin bozulmasına neden olmadığı gösterilmiştir.

Geçimsizlikler

Bilinen geçimsizliği yoktur.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi:21.12.2011
Ruhsat yenileme tarihi:-

İstenmeyen Etkiler

Astımlı yetişkinlerde ve adölesanlarda (n=748) levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü ile ilgili istenmeyen etki bilgisi, gerçekleştirilen 8 haftalık, çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif ve plasebo kontrollü 2 çalışmadan elde edilmiştir. Çalışmada 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü (HFA) ile 180 mcg salbutamol HFA-inhaleri ve HFA- 134a plasebo inhaleri karşılaştırılmıştır. HFA- 134a plasebo inhalerinden daha sık gözlenen ve levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü ile tedavi edilen grupta en az %2 oranında görülen istenmeyen etkiler ağrı, baş dönmesi, astım, faranjit ve rinit olmuştur.

Yetişkinlerde
Levalbuterol tartarat kullanımına bağlı yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıda belirtilmektedir:
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Yaygın: Ağrı

Sinir sistemi hastalıkları
Yaygın: Baş dönmesi

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Astım, faranjit, rinit

Levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü alan yetişkin ve ergen hastaların en az 2'si tarafından bildirilen ve insidansı %2'den az olan, HFA- 134a plasebo inhaleri alanlardan daha fazla oranda gözlenen yan etkiler kist, grip sendromu, viral enfeksiyonu, kabızlık, gastroenterit, miyalji, hipertansiyon, burun kanaması, akciğer rahatsızlığı, akne, uçuk, konjonktivit, kulak ağrısı, dismenore, hematuri ve vajinal moniliasis'dir. Bu çalışmalarda anlamlı ölçüde laboratuar anormallikleri gözlemlenmemiştir.

Çocuklarda
Çocuklarda (4-11 yaş arası astımlı 150 çocuk) levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü ile ilgili istenmeyen etki bilgisi, gerçekleştirilen 4 haftalık, randomize çalışmadan elde edilmiştir. Çalışmada 90 mcg levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü (HFA), 180 mcg salbutamol HFA-inhaleri ve HFA- 134a plasebo inhaleri uygulanmıştır. HFA- 134a plasebo inhalerinden daha sık gözlenen ve levalbuterol tartarat inhalasyon aerosolü ile tedavi edilen grupta en az %2 oranında görülen istenmeyen etkiler kazayla yaralanma, kusma, bronşit ve faranjit olmuştur.

Levalbuterol tartarat kullanımına bağlı yan etkiler görülme sıklığına göre aşağıda belirtilmektedir:
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları
Yaygın: Kazara yaralanma

Sinir sistemi hastalıkları
Çok yaygın: Kusma

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın: Bronşit, faranjit

Sistemik beta-adrenerjik istenmeyen etkilerin insidansı (örneğin titreme, sinirlilik) düşük ve plasebo dahil tüm tedavi gruplarından karşılaştırılabilir olmuştur.

Pazarlama sonrası deneyimler
Klinik çalışmalarda elde edilen yan etkilere ek olarak, aşağıdaki yan etkiler pazarlama sonrası gözlenmiştir. Bu olaylar ciddiyetlerine, bildirilme sıklığına ya da beta-aracılı mekanizmasına göre seçilmiştir: anjiyoödem, anafilaksi, aritmiler (atriyal fibrilasyon, supraventriküler taşikardi, ekstrasistoller dahil), astım, göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, bulantı, sinirlilik, raş, taşikardi, titreme, ürtiker. Bu olayların sıklık tahminleri bildirilmemiştir çünkü olaylar spontan olarak bilinmeyen büyüklükte bir popülasyondan gelmiştir.

Levalbuterol diğer sempatomimetik ilaçlar gibi hipertansiyona, anjinaya, vertigo, santral sinir sistemi uyarısına, uykusuzluğa, baş ağrısına ve orofarinksin kurumasına ya da iritasyonuna sebep olabilir.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde:
Levalbuterol tartarat* 65,56 mcg
*50 mcg Levalbuterol'e eşdeğer
 
Yardımcı madde(ler):
Dehidrat alkol  4,320 mg
 
Yardımcı maddeler için,bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Sprague-Dawley sıçanlarıyla gerçekleştirilen 2 yıllık çalışmada >2 mg/kg/gün diyetsel dozlarda rasemik albuterol sülfat mezovaryum çizgili kas lifi tümörlerinin insidansında anlamlı ölçüde doza bağlı artışa neden olmuştur (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 30 katı ve mg/m2 temelinde çocuklar için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 15 katı). Başka bir çalışmada bu etkinin rasemik albuterol sülfatın selektif olmayan beta adrenerjik antagonist olan propranolol ile birlikte uygulanması ile engellendiğini göstermiştir. CD-1 farelerinde gerçekleştirilen 18 aylık bir çalışmada 500 mg/kg/gün diyetsel dozlarına kadar rasemik albuterol sülfat dozları tümör oluşumuna neden olmamıştır (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 3800 katı ve mg/m2 temelinde çocuklar için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 1800 katı). Golden hamsteriyle gerçekleştirilen 22 aylık bir çalışmada 50 mg/kg/gün diyetsel dozlarına kadar rasemik albuterol sülfat dozları tümör oluşumuna neden olmamıştır (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 500 katı ve mg/m2 temelinde çocuklar için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 240 katı).

Levalbuterol HCl Ames testinde veya CHO/HPRT Memeli İleri Gen Mutasyon Testi'nde mutajenik olmamıştır. Levalbuterol HCl fare kemik iliğinde in vivo mikronükleus testinde klastojenik olmamıştır. Rasemik albuterol CHO hücre kültürlerinde in vitro kromozomal aberasyon testinde negatif olmuştur. Sıçanlarda rasemik albuterol sülfatla gerçekleştirilen üreme çalışmalarında 50 mg/kg/gün dozlarına kadar oral rasemik albuterol sülfat dozlarının fertilitenin bozulmasına neden olmadığı gösterilmiştir (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 750 katı). Rasemik albuterol sülfatın farelerde ve tavşanlarda teratojenik olduğu gösterilmiştir. Deri altı yoluyla rasemik albuterol sülfat verilen CD-1 fareleriyle yapılmış bir çalışmada 0.25 mg/kg/gün dozda 111 fetüsün 5'inde (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 2 katı) 2.5mg/kg/gün dozda 108 fetusun 10'unde yarık damak oluşumu gösterilmiştir (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 20 katı). İlaç deri altı yoluyla 0.025 mg/kg/gün dozda uygulandığı zaman yarık damak oluşumunu etkilememiştir (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozundan daha düşük). Yarık damak oluşumu 2.5 mg/kg/gün dozda isoproterenol (pozitif kontrol) ile deri altı yoluyla tedavi edilen 72 fetüsün 22'sinde de meydana gelmiştir. Stride Dutch tavşanlarıyla yürütülen bir üreme çalışmasında 50 mg/kg/gün oral rasemik albuterol sülfat dozu ile tedavi sonrasında 19 tavşanın 7'sinin kafatasında konjenital çatlaklık gözlenmiştir (mg/m2 temelinde yetişkinler için önerilen günlük maksimum levalbuterol tartarat inhalasyon dozunun yaklaşık 1500 katı). Radyoaktif olarak işaretlenmiş rasemik albuterol sülfat uygulanan hamile sıçanlarda ilaç ilişkili maddenin maternal sirkülasyondan fetüse transfer edildiği gösterilmiştir. Rasemik albuterolün pazarlanma süreci boyunca rasemik albuterol ile tedavi gören hastaların çocuklarında nadir olarak yarık damak ve uzuv kusurları dahil çeşitli konjenital anomaliler bildirilmiştir. Annelerden bazıları hamilelikleri boyunca çoklu ilaç tedavisi alıyordu. Rasemik albuterol kullanımı ve konjenital anomaliler arasında ilişki kanıtlanmamıştır.

Kontrendikasyonlar

LEVALİN, levalbuterole, rasemik salbutamole ve içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Yolu

Ağızdan solunarak kullanılır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı

LEVALİN 50 mcg inhalasyon için ölçülü dozlu aerosol

 

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Paradoksal Bronkospazm
Levalbuterol, diğer inhale beta-adrenerjik agonistler gibi yaşamı tehdit edebilecek paradoksal bronkospazma neden olabilir. Eğer paradoksal bronkospazm meydana gelirse levalbuterol hemen bırakılmalıdır ve alternatif tedavi başlatılmalıdır. İnhale formülasyonlar ile ilişkili olduğunda paradoksal bronkospazmın sıklıkla, yeni bir kutunun ilk kullanımıyla meydana geldiği ayırt edilmelidir.

Astımın kötüleşmesi
Birkaç saatlik periyottan sonra astım akut olarak veya birkaç gün veya daha uzun zaman sonra kronik olarak kötüleşebilir. Eğer hastalar her zamankinden daha fazla dozda levalbuterole ihtiyaç duyuyorsa bu astımın destabilizasyonunun göstergesi olabilir ve antiinflamatuvar tedavi (örneğin kortikosteroidler) için olası ihtiyacın özel olarak göz önünde bulundurulması ile hasta ve tedavi rejiminin yeniden değerlendirilmesini gerektirir.

Antiinflamatuvar ilaçların kullanımı
Bir beta-adrenerjik agonistin tek başına kullanılması çoğu hastada astımın kontrolünde yeterli olmayabilir. Tedavi rejimine antiinflamatuvar ilaçların (örn. kortikosteroidler) eklenmesi düşünülmelidir.

Kardiyovasküler etkiler
Levalbuterol, bazı hastalarda diğer beta-adrenerjik agonistler gibi, kalp atışı, kan basıncı ve/veya semptomlar ile ölçülen klinik olarak anlamlı kardiyovasküler etkilere neden olabilir. Bu gibi etkiler önerilen dozlarda levalbuterol uygulanmasından sonra yaygın olmamasına rağmen, meydana geldiği takdirde, ilacın kullanılmasına devam edilmemesi gerekebilir. Ek olarak beta-agonistlerin T-dalgası düzleşmesi, QTc aralığının uzaması, ve ST segment depresyonu gibi elektrokardiyogram değişikliklerine neden olduğu bildirilmiştir. Bu bulguların klinik olarak önemi bilinmemektedir. Bu nedenle, levalbuterol gibi tüm sempatomimetik aminler, kardiyovasküler rahatsızlığı, özellikle koroner yetmezliği, kardiyak ritim bozukluğu, konvülsif hastalığı, hipertansiyonu, hipertiroidizmi, diyabeti olan ve sempatomimetik aminlere genellikle duyarlılığı olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Sistolik ve diyastolik kan basınçlarında klinik olarak anlamlı değişimler belirli hastalarda görülmüştür ve herhangi bir beta-adrenerjik bronkodilatörün kullanımından sonra bazı hastalarda meydana gelmesi olasıdır.

Önerilen dozun aşımı
Astımlı hastalarda inhale sempatomimetik ilaçların aşırı kullanımına ilişkin olarak ölümler bildirilmiştir. Ölümün asıl sebebi bilinmemektedir, fakat şiddetli akut astım krizlerinin beklenmeyen gelişmesini takiben kardiyak arrest (kalp durması) ve sonrasında gelişen hipoksiden şüphelenilmektedir.

Ani aşırı duyarlılık reaksiyonları
Ürtiker, anjiyoödem, kızarıklık, bronkospazm, anafilaksi ve orofaringeal ödemin seyrek vakaları ile gösterildiği gibi rasemik albuterol uygulanmasından sonra ani aşırı duyarlılık reaksiyonları meydana gelebilir. Levalbuterol alırken ani aşırı duyarlılık yaşayan hastaların klinik değerlendirmesinde aşırı duyarlılık potansiyeli dikkate alınmalıdır

Yüksek doz kullanımı
Yüksek dozlarda intravenöz rasemik albuterolün mevcut diyabet ve ketoasidozu şiddetlendirdiği bildirilmiştir. Diğer beta adrenerjik agonist ilaç tedavileri ile olduğu gibi levalbuterol bazı hastalarda muhtemelen hücre içi yer değiştirme ile advers kardiyovasküler etkiler oluşturma potansiyeli olan hipokalemiye neden olabilir. Azalma genellikle geçicidir, potasyum ilavesi gerektirmez.

Bu tıbbi ürün az miktarda -her dozda 100 mg'dan daha az-alkol içerir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

 

Yetişkin ve pediyatrik astım:

Bronkospazmın akut epizodlarının tedavisinde veya astmatik semptomların önlenmesinde: 4 yaş ve üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde önerilen doz her 4-6 saatte bir, 2 inhalasyon dozunun inhale edilmesidir.

 

Bazı hastalarda her 4 saatte bir, 1 inhalasyon dozunun inhale edilmesi yeterli olabilir. Daha sık doz uygulaması veya daha fazla sayıda inhalasyon dozunun inhale edilmesi önerilmemektedir.

 

Eğer daha önceki etkili LEVALİN tedavi dozu yeterli astım kontrolünün sağlanmasında başarısız olursa, bu durum hastalığın kötüleştiğinin bir belirtisi olabilir. Böyle bir durum hasta tedavi rejiminin yeniden değerlendirilmesini ve ek tedavi seçeneklerinin (örneğin kortikosteroidler) göz önünde bulundurulmasını gerektirir.

 

Çocuklar ve elleri kuvvetsiz hastalar inhaleri iki işaret parmağı inhalerin tepesinde, iki başparmağı ağız parçasının altında olacak şekilde iki elleri ile birlikte tutabilirler. İnhalasyon için spreyi aktive ederken eş zamanlı olarak nefes alma işlevini ayarlamada zorlanan hastaların LEVALİN ile birlikte uygun bir hava odacığı kullanması önerilir.

Uygulama şekli:

LEVALİN, sadece inhalasyon yolu ile uygulanır.

İnhalasyon spreyinin doğru kullanımı doktor veya eczacı tarafından hastaya gösterilmelidir. İnhalasyon sırasında hastalar tercihen oturmalı veya ayakta durmalıdır. İnhalasyon spreyi dik konumda kullanım için tasarlanmıştır. İnhalasyon cihazı kullanma talimatı için bakınız ekli talimat.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalara yüksek doz LEVALİN uygulanacağı zaman dikkatli olunmalıdır.

 

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalar için özel doz önerisi bulunmamaktadır.

 

Pediyatrik popülasyon (4 yaş ve üzeri çocuklar):

4 yaş ve altı çocuklarda levalbuterol tartarat'ın etkinliği ve güvenirliği belirlenmemiştir. 4 yaş ve üzerindeki çocuklar LEVALİN'i yetişkinler için önerilen dozlarda kullanabilirler ( Pozoloji ve uygulama şekli'ne bakınız).

 

Geriyatrik popülasyon:

Yaşla birlikte böbrek fonksiyonlarında azalma olabileceğinden dolayı geriyatrik popülasyonda doz seçiminde dikkatli olunmalıdır ve renal fonksiyonunun izlenmesi yararlı olabilir.

Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

238/42

Ruhsat Sahibi

Mentis İlaç San Tic. Ltd. Şti.

Florya Asfaltı Florya İş Merkezi B Blok No:88/6

Bakırköy/İSTANBUL

Tel No: 0 212 481 79 52

Faks No: 0 212 481 79 52

e-mail: info@mentisilac.com.tr

Ruhsat Sahibi

Mentis İlaç San Tic. Ltd. Şti.

Florya Asfaltı Florya İş Merkezi B Blok No:88/6

Bakırköy/İSTANBUL

Tel No: 0 212 481 79 52

Faks No: 0 212 481 79 52

e-mail: info@mentisilac.com.tr

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Direk gün ışığından ve donmaktan koruyunuz. Aerosol kutusu delinmemeli, boş olsa bile kırılmamalı, ateşten uzak tutulmalıdır.

Terapötik Endikasyonlar

LEVALİN, reversibl obstrüktif solunum yolu hastalığı olan 4 yaş ve üzeri çocuklarda, adölesanlarda ve yetişkinlerde bronkospazmın önlenmesinde ve tedavisinde endikedir.

Üretici Bilgileri

Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.
1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

Yardımcı Maddeler

Dehidrat Alkol, Oleik Asit, HFA 134a içerir.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Dehidrat Alkol
 • Oleik Asit
 • HFA 134a