Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Abdi İbrahim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LEVOTIRON
Etken Madde Kodu SGKFB9-LEVOTIROKSIN SODYUM Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu H03AA01
ATC Açıklaması Levotiroksin sodyum
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04603
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 17,87 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,96 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 3,51 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E509D
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı dozaj durumunda; endojen orijinli hipermetabolik tabloya benzer semptomların tümü görülür. Bu durumda doz azaltılmalı ya da tedaviye bir süre ara verilmelidir. Akut aşırı dozaj durumlarında; midenin boşaltılması, oksijen verilmesi, kardiyak glikozidlerin uygulanması, propranolol kullanılması gibi yöntemler uygulanmalıdır.

Endikasyonlar
  • Basit (eutiroid) guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm (miksedem, kretinizm ve her yaştakı hastalarda görülen basit hipotiroidizm) tedavisinde; (subakut tiroiditin iyileşme evresinde görülen geçici hipotiroidizm hariç),
  • Hipofizer TSH supresyonu amacıyla,
  • Primer atrofi ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,
  • Tiroid supresyon testinde diagnostik amaçla,
  • Posoperatuar tekrarlamayı önlemek amacıyla,
  • Fonksiyonel yetmezliğe bağlı primer hipotiroidizmde,
  • Tiroiditte,
  • Sekonder veya tersiyer hipotiroidizmde kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Levotiron içinde bulunan Levotiroksin, normal tiroid bezi tarafından salgılanan hormonun aynıdır. Oral olarak alınmasından sonra gastrointestinal kanaldan kolayca emilir. Emilim sonucunda Levotiron Tablet'in sağladığı L-tiroksin hormonunun, endojen hormondan farkı yoktur. Her iki hormon da aynı serum proteinlerine bağlanır. Levotiron içinde bulunan Levotiroksin, triiodotironin için bir ön madde oluşturur, dolayısıyla ilacın alınması normal triiodotironin düzeylerini de sağlayacaktır.

Farmakokinetik Özellikler

Levotiron içinde bulunan Levotiroksin, normal tiroid bezi tarafından salgılanan hormonun aynıdır. Oral olarak alınmasından sonra gastrointestinal kanaldan kolayca emilir. Emilim sonucunda Levotiron Tablet'in sağladığı L-tiroksin hormonunun, endojen hormondan farkı yoktur. Her iki hormon da aynı serum proteinlerine bağlanır. Levotiron içinde bulunan Levotiroksin, triiodotironin için bir ön madde oluşturur, dolayısıyla ilacın alınması normal triiodotironin düzeylerini de sağlayacaktır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Bir Tablet; 0.1 mg Levotiroksin Sodyum (etken madde) içerir.

İlaç Etkileşmeleri
Antikoagülanlarla birlikte verildiğinde bu ilaçların etkisini artırabileceği için doz yeniden ayarlanmalı ve koagülasyon testleri yapılmalıdır. İnsülin kullanan diyabetlilerde tiroid hormon preparatları insüline ihtiyacı artırabilir. Bu gibi hastalarda idrarda glikoz testleri yapılmalıdır.
Kontraendikasyonlar

Tiroid hormon preparatları, genel olarak tanısı konmuş ancak tedavi edilmemiş adrenal korteks yetersizliğinde (ki bu durumda önce bu yetersizliğin tedavisi yapılır, kısa bir süre sonra T4 tedavisi eklenir), tedavi edilmemiş tirotoksikozda ve bileşimindekilerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık hallerinde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Basit Guatr, tiroidit ve post-operatif tekrarı önleme tedavisi: Günde 1 tablet ile başlanır ve doz günde 2 tablete kadar artırılabilir. Ender olarak, hekim tavsiyesi ile daha yüksek dozlar uygulanabilir.

 

Hipotiroidizm: Günlük ilaç gereksinim miktarı hastadan hastaya değişebilir. Genelde, / tablet ile başlamalı ve her 2/3 haftada bir, 1A tablet artırılmalıdır. Uzun süreli miksedem (özellikle de kardiyovasküler bozukluklar söz konusu ise) durumlarında doz, dikkatle ayarlanmalıdır. Böyle durumlarda; 1 tablet ile başlamalı ve günlük maksimum doz 100-200 mcg Tiroksin (T4) olacak şekilde düzenlenmelidir. Tedavinin ilk dört haftası sonunda; klinik ve laboratuar tetkiklerine göre; preparatın dozu yeniden ayarlanmalıdır.

Miksedem koması: Ani müdahale gerektiren bu durumda ilk seçenek İ.V. tedavidir. Klinik tablo stabilize edilince oral tedaviye geçilebilir.

 

Tiroidin Supresyonu Tedavisi: Tiroid hormonunun fizyolojik olarak üretilenden daha fazla alınması; endojen hormon üretimini bastırır. Bu nedenle de eksojen tiroid hormonu, bazen "tiroid supresyon testi" veya tedavisinde kullanılır. Ancak bu test bugün seyrek olarak uygulanmaktadır. Bu supresyon dozu, erişkinler için; 7-10 gün süreyle verilen, kg başına günde 2.6 mcg Tiroksin (T4) dir.

 

ÇOCUKLARDA DOZAJ

Tetraiodotironin (T4, Levotiroksin) Sodyum

YAŞ

Günlük Doz

Vücut Ağırlığına Göre Kg Başına Günlük Doz

0-     6 ay 6-12 ay

1-     5 yaş 6-12 yaş

12 yaşın üstü

25 - 50 mcg 50 - 75 mcg 75 - 100 mcg 100 - 150 mcg 150 mcg'nin üstü

8 - 10 mcg 6 - 8 mcg 5 - 6 mcg 4 - 5 mcg 2 - 3 mcg

Ruhsat Sahibi

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy - İSTANBUL Reçete ile satılır.

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

RUHSAT TARİHİ: 27.9.1972

RUHSAT NO.: 111/40

Saklama Koşulları

30°C'nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 tabletlik blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Tiroid hormonu aktivitesine sahip ilaçlar; yalnız başlarına ya da diğer ilaçlarla kombine olarak obesite tedavisinde kullanılmıştır. Bu nedenle, tiroid hormonları yüksek dozlarda kullanıldığında (özellikle sempatomimetik aminlerle birlikte) toksisite belirtileri sergiler. Miksedem tedavisinde, ilave olarak glukokortikoidler kullanılabilir. Özellikle koroner arterlerle ilişkin kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında kullanırken dikkatli olunmalıdır. Angina pektoris ve gizli kardiyak hastalık olarak bilinen rahatsızlıklarda tedaviye 25-50 mcg Levotiroksin (T4) ile başlanmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda, tiroid hormon dozajı azaltılmalıdır. Tiroid hormonu ile idame tedavisi (geçici hipotiroidizm dışında) ömür boyu sürecektir. Tiroid hormonu toksisitesine ilişkin herhangi bir belirti görüldüğünde (göğüs ağrısı, hızlı nabız, aşırı terleme, sinirlilik) derhal hekime başvurulmalıdır. Tiroid hormonu alan kişilerde periyodik olarak tiroid durumu kontrol edilmelidir.

Normal tiroid bezi fonksiyonu bulunmadığı için tiroid hormonu ile idame tedavisi gören hastalar, aynı zamanda östrojen veya oral kontraseptif kullanıyorlarsa tiroid hormonu dozajının yeniden ayarlanarak arttırılması gerekebilir. Tiroid hormonu; androjenler, kortikosteroidler, östrojenler, östrojen içeren kontraseptifler, iyod içeren bileşikler ve salisilatlı bileşiklere ilişkin laboratuar testlerini etkileyebilir. Konjenital olarak hipotiroidizimli çocuklarda derhal tedaviye başlanmalı ve aralıksız devam edilmelidir. 3 yaşında ilaç 2-8 hafta kesilerek durum yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse ilaca yeniden başlayıp uzun süre devam edilmelidir.

Emziklilerde: Emzikli annelerde dikkatle kullanılmalıdır.

Çocuklarda: Tiroid hormonu ile tedavinin ilk aylarında, çocuklarda saç dökülmesi görülebilirse de bu durum geçicidir.

Üretim Yeri

Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş. Hadımköy - İSTANBUL Reçete ile satılır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Ender olarak önemli olmayan şiddette alerjik belirtiler ve doza bağlı hipertiroidi belirtileri (tirotoksikozis factitia) görülebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.