Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Depocu Fiyatlı İlaçlar Fiyat Listesi
Firma Liba Laboratuarları A.Ş.
Marka LIBENTA
Etken Madde Kodu SGKEYV-EDETATES Parenteral
Ambalaj Miktarı 100
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu V03AB03
ATC Açıklaması Edetatlar
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04612
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı Bilinmiyor
Önceki Fiyatı 288,38 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Karaciğer Yetmezliği
Renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kontrendikedir.
Doz Aşımı

Semptomlar: Ciddi kurşun zehirlenmesi semptomlarını Kalsiyum Disodyum Edetat alevlendirir, dolayısıyla birçok toksik etki (serebral ödem, renal tubüler nekroz) kurşun zehirlenmesiyle ortaya çıkar. Serebral ödem sebebi ile kurşun ensefalopatisi olan bir çocuk veya yetişkin için tedavi dozları öldürücü olabilir. Kalsiyum disodyum edetat yüksek dozları ciddi çinko eksikliklerine sebep olabilir.

 

Tedavisi: Serebral ödem, mannitol’ün tekrarlayan dozları ile tedavi edilmelidir. Hayvanlarda, steroidler edetat kalsiyum disodyum’un sebep olduğu renal toksisiteyi arttırır ve bu yüzden steroid kullanımı tavsiye edilmemelidir. Çinko seviyeleri gözlenmelidir. Diürezisin ilaç eliminasyonunu arttırması sebebi ile iyi idrar çıkışı korunmalıdır. Edetat Kalsiyum Disodyum’un dializ olabilen bir madde olup olmadığı bilinmemektedir.

Endikasyonlar

Akut veya kronik kurşun zehirlenmelerinde; kurşun zehirlenmesine bağlı kurşun ensefalopatisinin tedavisinde kullanılır.

 

Parenteral olarak uygulanan kalsiyum disodyum edetat, manganez, nikel ve çinko gibi diğer bazı ağır metal zehirlenmelerinde ve plutonyum, uranyum gibi bazı radyoaktif ve nükleer füzyon ürünleri ile olan zehirlenmelerin tedavisinde yararlı olabilir.

 

Kalsiyum disodyum edetat civa, altın ve arsenik zehirlenmelerinde etkili değildir.

Farmakodinamik Özellikler

Kalsiyum disodyum edetat (kalsiyum EDTA), üniversal antidot olarak kabul edilmektedir. Kalsiyum disodyum edetat vücutta kurşun gibi ağır metallerle yer değiştirerek kompleksler oluşturur (şelat) ve bu oluşan kompleksler idrarla kolayca atılırlar. Bu nedenle de ağır metal zehirlenmelerinde antidot olarak kullanılmaktadır.

Farmakokinetik Özellikler

Kalsiyum disodyum edetat IM veya deri altına verildiğinde iyi absorbe olmaktadır. Oral yoldan emilimi zayıftır. Kalsiyum disodyum edetat temel olarak ekstrasellüler sıvı içine dağılır, eritrositler içerisine penetre olmaz ve herhangi bir farkedilebilir miktarlarda beyin omurilik sıvısına (BOS) geçmez. Kalsiyum disodyum edetat metabolize olmaz, parenteral uygulamayı takiben değişmemiş olarak ve metallerle yaptığı şelatlar şeklinde idrarda glomerüler filtrasyonla hızlı bir şekilde atılır. Kalsiyum disodyum edetat’ın eliminasyon yarı ömrü IV uygulamayı takiben 20-60 dakika ve IM uygulamadan sonra yaklaşık olarak 1.5 saattir. %50’si ilk bir saat içinde %95’i ise 24 saat içinde vücuttan atılmaktadır.

Farmasötik Şekli

Libenta 2 ml steril, apirojen Ampul

Formülü
Beher ampulde
Kalsiyum disodyum edetat.................................... 400 mg
Enjeksiyonluk su k.m............................................ 2 ml
İlaç Etkileşmeleri

Standart klinik laboratuvar testleri ile bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur. Steroidler hayvanlarda kalsiyum disodyum edetatın renal toksisitesini artırırlar. Kalsiyum disodyum edetat, içerdiği çinkoyu şelatlayabilmesi nedeniyle çinko-insülin preparatlarının etki süresini azaltır.

Kontraendikasyonlar

Anüride ve içerdiği maddeye aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda, renal ve hepatik yetmezliği olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Kurşun zehirlenmesinin tedavisinde, toplam günlük doz zehirlenmenin ağırlığına, hastanın tedaviye yanıtına ve tolerasyonuna bağlıdır. Kalsiyum disodyum edetat yavaş enfüzyonla ya da IM enjeksiyonla uygulanabilir. Kalsiyum Disodyum Edetat’ın intravenöz ve i.m. uygulamaları eşit etkiye sahiptir. Aşırı kurşun ensefalopatisi olan tüm hastalarda ve genç çocuklarda i.m. uygulaması kullanılır.
 
Yetişkin ve adölesanlarda genel dozaj (IV veya IM) 30-50 mg/kg/gün’lük toplam doz, 3 ila 5 gün süreyle 12 saatlik aralarla 2 eşit doz halinde uygulanır.
 
Erişkinlerdeki üst doz sınırı 24 saat içinde 50 mg/kg’dır.
 
Genel pediyatrik dozu, 15-30 mg/kg/gün’dür. Üst doz sınırı ise 24 saat içinde 75 mg/kg’dır.
 
İntravenöz uygulama: Günlük total kalsiyum disodyum edetat dozu, (1000 mg/m2/gün) 250-500 ml’lik %5 dekstroz çözeltisi içine veya %0,9 serum fizyolojik içine ilave edilir. Günlük toplam doz, 8-12 saatlik bir zaman diliminde infüze edilir. Kalsiyum Disodyum Edetat enjeksiyonu, %10 dekstroz çözeltisi, %0.9 serum fizyolojik içindeki %10 invert şeker solüsyonu Laktat Ringer Solüsyonu, Ringer Solüsyonu, 1/6 M sodyum laktat enjeksiyonu ve hidralazin hidroklorür enjeksiyonu ile geçimsizdir.

İntramüsküler uygulama: Günlük toplam doz (1000 mg/m2/gün) 8-12 saatlik aralıklarla verilmek kaydıyla 2 eşit dozda uygulanmalıdır. İğne yerindeki ağrıyı azaltmak için Kalsiyum Disodyum Edetat solusyonuna lidokalin veya prokain ilave edilmelidir.

Kurşun nefropatisi olan yetişkinlerde aşağıdaki doz sistemi tavsiye edilir:
 
Serum kreatinin seviyesi 2-3 mg/di olan hastalarda 5 gün boyunca hergün 24 saatte 500 mg/ m2
Serum kreatinin seviyesi 3-4 mg/di olan hastalarda her 48 saatte 3 doz.

Serum kreatinin seviyesi >4 mg/di olan hastalarda haftada bir.

Bu doz sistemleri bir ay ara ile tekrarlanır.

Kurşun zehirlenmesinin tedavisinde, toplam günlük doz zehirlenmenin ağırlığına, hastanın tedaviye yanıtına ve tolerasyonuna bağlıdır. Kalsiyum disodyum edetat yavaş enfüzyonla ya da IM enjeksiyonla uygulanabilir. Kalsiyum Disodyum Edetat’ın intravenöz ve i.m. uygulamaları eşit etkiye sahiptir. Aşırı kurşun ensefalopatisi olan tüm hastalarda ve genç çocuklarda i.m. uygulaması kullanılır.
 
 
Kalsiyum disodyum edetat tek başına kullanıldığında, kanlarında yüksek kurşun bulunan hastalarda semptomları şiddetlendirir. Kandaki kurşun seviyesi 70 mg/dL’den büyük olduğunda veya klinik semptomlar kurşun zehirlenmesi olduğunu gösteriyorsa, kalsiyum disodyum edetat, BAL (dimerkaprol) ile birlikte kullanılır. Bu kombine tedavi dozu için yayınlanan protokollere ve ihtisaslaşmış referanslara başvurunuz.

Kalsiyum disodyum edetat ile yetişkinlerde ve çocuklarda kurşun zehirlenmesi tedavisine 5 gün süre ile devam edilir. Sonra kurşunun vücutta tekrar dağılması çinkonun ve diğer gerekli metallerin ciddi eksilmesini önlemek için 2-4 gün ara verilir. Tedavinin her iki yolu da genellikle uygulanır, tedavi yolunun seçimi daha çok kurşun zehirlenmesinin ciddiyetine ve hastanın ilaca olan tolerasyonuna bağlıdır.
 
Yetişkin ve adölesanlarda genel dozaj (IV veya IM) 30-50 mg/kg/gün’lük toplam doz, 3 ila 5 gün süreyle 12 saatlik aralarla 2 eşit doz halinde uygulanır. Erişkinlerdeki üst doz sınırı 24 saat içinde 50 mg/kg’dır.
 
Genel pediyatrik dozu, 15-30 mg/kg/gün’dür. Üst doz sınırı ise 24 saat içinde 75 mg/kg’dır.
 
İntravenöz uygulama: Günlük total kalsiyum disodyum edetat dozu, (1000 mg/m2/gün) 250-500 ml’lik %5 dekstroz çözeltisi içine veya %0,9 serum fizyolojik içine ilave edilir. Günlük toplam doz, 8-12 saatlik bir zaman diliminde infüze edilir. Kalsiyum Disodyum Edetat enjeksiyonu, %10 dekstroz çözeltisi, %0.9 serum fizyolojik içindeki %10 invert şeker solüsyonu Laktat Ringer Solüsyonu, Ringer Solüsyonu, 1/6 M sodyum laktat enjeksiyonu ve hidralazin hidroklorür enjeksiyonu ile geçimsizdir.
 
İntramüsküler uygulama: Günlük toplam doz (1000 mg/m2/gün) 8-12 saatlik aralıklarla verilmek kaydıyla 2 eşit dozda uygulanmalıdır. İğne yerindeki ağrıyı azaltmak için Kalsiyum Disodyum Edetat solusyonuna lidokalin veya prokain ilave edilmelidir.
 
Kurşun nefropatisi olan yetişkinlerde aşağıdaki doz sistemi tavsiye edilir:
 
Serum kreatinin seviyesi 2-3 mg/di olan hastalarda 5 gün boyunca hergün 24 saatte 500 mg/ m2
Serum kreatinin seviyesi 3-4 mg/di olan hastalarda her 48 saatte 3 doz.
Serum kreatinin seviyesi >4 mg/di olan hastalarda haftada bir.
 
 
Bu doz sistemleri bir ay ara ile tekrarlanır.
 
Kalsiyum disodyum edetat tek başına kullanıldığında, kanlarında yüksek kurşun bulunan hastalarda semptomları şiddetlendirir. Kandaki kurşun seviyesi 70 mg/dL’den büyük olduğunda veya klinik semptomlar kurşun zehirlenmesi olduğunu gösteriyorsa, kalsiyum disodyum edetat, BAL (dimerkaprol) ile birlikte kullanılır. Bu kombine tedavi dozu için yayınlanan protokollere ve ihtisaslaşmış referanslara başvurunuz.
 
Kalsiyum disodyum edetat ile yetişkinlerde ve çocuklarda kurşun zehirlenmesi tedavisine 5 gün süre ile devam edilir. Sonra kurşunun vücutta tekrar dağılması çinkonun ve diğer gerekli metallerin ciddi eksilmesini önlemek için 2-4 gün ara verilir. Tedavinin her iki yolu da genellikle uygulanır, tedavi yolunun seçimi daha çok kurşun zehirlenmesinin ciddiyetine ve hastanın ilaca olan tolerasyonuna bağlıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları

25 °C nin altında oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

2 ml’lik 10 ampullük ambalajlarda 2 ml’lik 100 ampullük ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Önerilen dozlar aşılmamalıdır. EDTA çok yüksek dozlarda toksik etkiler oluşturabilmektedir. Kurşun zehirlenmesine bağlı ensefalopatinin tedavisinde hızlı enfüzyondan kaçınılmalı, i.m. yol tercih edilmelidir. Oral yoldan kullanılmamalıdır. Kurşun emilimini artırabilir.

 

Gebelikte uygulama: Gebelik kategorisi B; gebelikte kullanılmasında güvenirlilik belirlenmemiştir. Bu nedenle gebelikte ancak çok gerekli hallerde, potansiyel zararını kabul ettirebildiği durumlarda uygulanabilir.

 

Emziren annelerde kullanım: EDTA’nın insan sütüne geçip geçmediği kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, birçok ilaç süt ile itrah olunduğundan emziren annelerde dikkatli kullanılmalıdır.

 

Pediatrik kullanımı: Kurşun zehirlenmesi erişkinlerde olabildiği gibi çocuklarda da ortaya çıkabilir. Ancak çocuklarda daha ciddi seyredebilir. EDTA her yaştaki vakada kullanılabilir.

 

Renal hasar: Ciddi akut kurşun zehirlenmesi proteinüri ve mikroskobik hematüriye neden olabilmektedir. EDTA da, uygulama sırasında benzer belirtilerin ortaya çıkması çıkmasına neden olduğu için tedavi sırasında hergün idrar analizi yapılması önerilir.

Büyük renal epitelyal hücrelerin görülmesi, idrar sedimentinde alyuvar sayısının veya proteinürinin giderek artması ilacın hemen kesilmesini gerektirir. Her tedavi öncesi ve sonrasında BUN tayini yapılması önerilmektedir.

 

İ.V. tedavi: Tedavi süresince hastalar kardiyak ritm düzensizlikleri ve diğer EKG değişiklikleri açısından monitorize edilmelidir.

 

Hidrasyon: Kurşun zehirlenmesi ensefalopatisinde aşırı sıvıdan kaçınılmalıdır, aşırı sıvı alınması kafa içi basıncının artmasına neden olabilir. Akut vakalar, kusmaya bağlı dehidratasyona girmiş olabilirler, bu vakalarda EDTA tedavisine başlamadan önce dehidratasyonun düzeltilmesi gerekir. Bu nedenle düzenli idrar çıkışı sağlandıktan sonra tedaviye geçilir.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Tüm vücut: Ateş, titreme, bitkinlik, kırıklık, kas ağrısı, eklem ağrısı, adale içine yapılan enjeksiyon bölgesinde ağrı.

 

Kardiyovasküler: Hipotansiyon, kardiyak ritm bozuklukları.

 

Renal: Renal tubüler nekroz; nadiren bunun sonucu gelişen hiperürisemiye bağlı sekonder gut (ayaklar, eller, dizler ve dirseklerde ağrı).

 

Üriner: Glukozüri, proteinüri, mikroskobik hematüri ve idrar sedimentinde geniş epitel hücreleri. Nadiren ani ve sık idrar yapma isteği.

 

Sinir sistemi: Tremor, baş ağrısı, hissizlik, çınlama.

 

Gastro intestinal: Bulantı, kusma, anoreksi, fazla susama, dudak kenarlarında çatlamalar.

 

Hepatik: SGOT ve SGPT’de hafif yükselmelere rastlanır, tedavi kesildikten 48 saat sonra normale döner.

 

İmmunolojik: Histamin’e benzer reaksiyonlar (hapşırma, burun tıkanıklığı, göz yaşarması), kızarıklıklar.

 

Hematopoietik: Anemi, geçici kemik iliği depresyonu,

 

Metabolik: Çinko eksikliği, hiperkalsemi.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.