Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka LIBKOL
Etken Madde Kodu SGKF9E-KLORDIAZEPOKSIT+KLIDINYUM BROMUR Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 50
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A03CC
ATC Açıklaması Psikoleptiklerle Kombine Diğer Antispazmotikler
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04615
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,13 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,47 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Yeşil Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Klordiazepoksid’in dozaşımı belirtileri solgunluk, konfüzyon, koma ve reflekslerin zayıflamasıdır.

Doz aşımında hemen gastrik lavaj ve destek tedavi uygulanır. Solunum, nabız ve kanbasıncı izlenmelidir.

Intravenöz sıvılar verilmeli ve solunum desteklenmelidir. Diyalizin yararı sınırlıdır. Flumazenil, spesifik bir benzodiazepin reseptör antagonistidir. Benzodiazepinlerin meydana getirdiği sedatif etkinin kısmen veya tamamen ortadan kaldırılması için flumazenil destek tedavi olarak verilebilir.

Endikasyonlar

Libkol;fonksiyonel veya organik gastro-intestinal şikayetlerde, peptik ülser tedavisinde yardımcı olarak, hiperasidite, hipersekresyon, kronik gastrit ve gastro-intestinal hipermotilite durumlarında,bilyer diskinezilerde, irritabl kolon, müköz kolitler ve akut enterokolitlerde, genito-üriner sistem spazm ve diskinezileri, dismenore, premenstrüel şikayetlerde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Libkol, klordiazepoksid’in anksiyolitik etkisi ile pipenzolat bromid’in antikolinerjik ve antispazmodik etkisini kombine etmiş bir müstahzardır.

Klordiazepoksid’in anksiyolitik etkisi, ruhsal gerilim ve anksiete durumlarında klinik olarak kanıtlanmıştır. Bir antikolinerjik ve antispazmodik olan pipenzolat bromid’in spazm giderici ve salgı azaltıcı etkileri bilinmektedir.

Pipenzolat, midenin boşalmasını geciktirerek, antiasidlerin gastrik retansiyonunu uzatır.Bu şekilde gece asidinin azalmasına yardımcı olarak dispepsi, irritabl kolon sendromu ve divertiküler hastalıkta yarar sağlar.

Farmakokinetik Özellikler

Kloediazepoksid, oral uygulamadan sonra hemen hemen tamamen absorbe olur. Büyük ölçüde plazma proteinlerine bağlanır.(% 96 kadar) Eliminasyon yarı ömrü 5-30 saat arasıdır.Farmakolojik aktif metabolitleri, desmethyl chlordiazepoxide, demoxepam, desmethyldiazepam ve oxazepam’dır. Değişmemiş ilaç ve metabolitleri idrarla vücut’tan atılır.

Kuaterner bir amonyum bileşiği olan pipenzolat’ın yağda çözünürlüğü atropinden daha az olduğundan, kan-beyin bariyerini daha az geçer ve atropine benzer santral etkileri(konfüzyon gibi) azalmıştır. 

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet, 5 mg klordiazepoksid, 2.5 mg pipenzolat bromid ve sarı demiroksid, titandioksit içerir.

 

İlaç Etkileşmeleri

Libkol alımı sırasında diğer psikotroplar alınmamalıdır. Özellikle MAO inhibitörleri ve fenotiazin’in birlikte kullanımında çok dikkatli olunmalıdır. Klordiazepoksid, alkol ve MSS depresanları ile etkileşir.

Kontraendikasyonlar

Libkol pipenzolat bromid’in antikolinerjik etkisinden dolayı glokomlu kimselerde, prostat hipertrofisi ve selim idrar kesesi boynu obstrüksiyonu olan kimselerde kullanılmaz. Klordiazepoksid’e ve pipenzolat bromid’e aşırı duyarlığı olanlara verilmez.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Doz hastaya ve ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Erişkinler için mutat doz günde 3-4 defa 1 veya 2 tablettir. Tabletler yemeklerden önce ve yatarken alınmalıdır
ÖZEL DOZ TALİMATLARI :
Yaşlı ve düşkün kimselerde, mümkün olan en küçük doz kullanılmalıdır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Saba İlaç San. Tic. A. Ş. Yıldız Cad. No:55/1 34353 Beşiktaş/İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

15.05.1972 – 110/40

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 ve 50 film tablet içeren bilister ambalaj içinde

Uyarılar/Önlemler

Santral sinir sistemini etkileyen diğer ilaçlarla olduğu gibi Libkol alan hastaların alkol ve diğer santral sinir sistemi depresanları alımlarında dikkatli olmaları gerekir. Ruhsal canlılık ve dikkat isteyen alet ve araç kullanımında da özel bir dikkat sarfı gerekir.

Klordiazepoksid alan hastalarda fizik ve psişik bağımlılık çok ender görülür ise de alışkanlığa eğilimli olanların dikkat etmeleri önerilir. Tedavi esnasında böbrek ve karaciğer fonksiyonları izlenmelidir. 

Yaşlı hastalarda, prostat büyümesi, idrar retansiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.

GEBELİKTE VE EMZİKLİLİKTE KULLANIMI :

Benzodiazepinlerin gebeliğin ilk üç ayında kullanılması sakıncalıdır. Bu nedenle gebe olduğundan şüphe edilen hastaların Libkol kullanmamaları önerilir. Ayrıca diğer

antıkolinerjiklerde olduğu gibi laktasyonu inhibe edeceği bilindiğinden süt veren annelerin kullanmaması gerekir.

 

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ:

Libkol kıllanımı sırasında araba ve dikkat gerektiren araç ve makine kullanımından kaçınılmalıdır.

Üretim Yeri

Münir Şahin İlaç San ve Tic. A.Ş. Kartal- İstanbul

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Bazı hastalarda uyuşukluk, ataksi, konfüzyon görüldüğü bildirilmiştir.

Bu belirtiler doz ayarlanması ile ortadan kalkar. Aynı şekilde bazı hastalarda görülebilecek deri döküntüleri, ödem, menstruel anormallikler, bulantı ve kabızlık, libido azalması doz ayarlanması ile kaybolur. Agranülositoz, sarılık ve hepatik disfonksiyon tarif edilmiştir.

Antikolinerjik etkiden dolayı ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, idrar sıklığı ve konstipasyon olabilir.

 

“BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.”