Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Münir Şahin İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LIDESTOL
Etken Madde Kodu SGKFBA-LIDOKAIN HCL Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D04AB01
ATC Açıklaması Lidokain
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu A08927
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,61 TL (12 Haziran 2018) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 3,53 TL (26 Şubat 2018)
Kurumun Ödediği 1,9 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu XE160A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Topikal kullanımda doz aşımı mümkün olmamakla birlikte ortaya çıkması halinde nefes yolunu açık bulundurmak gerekir. Konvülsiyonlara karşı antikonvulsif ajanlar kullanılabilir.

Endikasyonlar

Derinin yıpranması ve ikinci derecede yanıklarda ortaya çıkan ağrının giderilmesinde

  • Hemoroid, meme ucu, anüs ve dudak çatlaklarında,
  • Diş hekimliğinde lokal anestezik etkisinden dolayı diş eti ağrılarında kullanılır.
Farmakodinamik Özellikler

Kimyasal yapısı N -dietilaminoasetil-2,6-ksilidin hidroklorür olan lokal anestezik bir ilaçtır. Minimum etkin konsantrasyonu üzerinden değerlendirildiğinde prokaine göre aşağı yukarı üç kez daha güçlü lokal anestezik etkiye sahiptir. Ondan yaklaşık iki kez daha toksik bir ilaçtır.

Lidokainin kalpteki otomatisite ile ilgili önemli bir elektrofizyolojik etkisi spontan diyastolik depolarizasyonun hızını yavaşlatmasıdır. Bunun, taban sodyum akımını azaltmasına ve potasyum akımını arttırmasına bağlı olduğu sanılmaktadır. Bu etki sinoatriyal düğüm hücrelerinde belirgin değildir. İstirahat membran potansiyelini ve aksiyon potansiyeli oluşması için gerekli voltaj eşiğini değiştirmez, fakat eksitabiliteyi azaltır. Faz 0’daki hızlı depolarizasyonu etkilemediği bildirilmişse de bu invitro deneylerin düşük K+ konsantrasyonu kullanılarak yapıldığı ve K+ konsantrasyonu normal düzeyde tutularak yapılan deneylerde terapötik konsantrasyona uygun sınırlarda uygulanan lidokainin aksiyon potansiyelinin fırlama hızını azalttığı görülmüştür.

Aksiyon potansiyeli süresini atriyum miyokardinda değiştirmez. Purkinje lifleri ve ventrikül miyokardinda çok belirgin bir biçimde kısaltır. Son iki yerde refrakter periyodu daha az derecede kısaltır. Bu etki sonucu, patolojik durumlarda, anılan iki yerde depolarizasyon-repolarizasyon olaylarında gelişen asenkronluğu kısmen düzeltir. EKG’de Q-T mesafesini kısaltır.

Farmakokinetik Özellikler

Lokal anestezik etkisi uygulandıktan 3-5 dakika sonra başlar. 10-15 dakikada maksimuma erişir.  Lidokainin %10 - 20’si değişmemiş olarak idrarla atılır, geri kalanı ise karaciğerde metabolize olur. Karaciğerden ilk geçiş sırasında %70 oranında inaktive edilir. Vücutta geniş bir sıvı hacmine dağılır. Etkisi kısa sürer. Etkin plazma konsantrasyonu 2-6 µg/ml’dir. Bu sınır aşılırsa önce SSS ile ilgili yan tesirleri ve sonradan kalp ile ilgili yan tesirler ortaya çıkar. Diğer amid türü lokal anestezikler gibi; kandaki kolinesterazlar tarafından parçalanmaz. Sadece karaciğerde hidroliz edilerek parçalanır.

Farmasötik Şekli

Jel

Formülü

30 g Jel;

Lidokain HCl  : 0,6 g (%2)

Yardımcı Maddeler : Nipagin M Sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Beta - Bloker Ajanlar: Pranolol, metoprolol yada nadolol gibi beta-bloker ajanları ile birlikte kullanıldığında kandaki lidokain konsantrasyonunda önemli artışlar görülür.

Enzim İndükleyen Ajanlar: Topikal kullanımda önemli olmamakla birlikte fenitoin ile birlikte alımında µ-1 - asit glikoprotein plazma konsantrasyonunda artma ve bu nedenle plazmadaki serbest lidokain seviyesi azalma olabilir.

H2 Reseptör Antagonistleri: Simetidin ile beraber kullanımında, lidokainin hepatik metabolizasyonunda azalma görülür. Protein bağlanmalarındaki değişmeler önemli düzeyde olmasa da miyokardiyal enfarktüslü hastalarda µ- 1 - asid glikoprotein konsantrasyonunda artma görülebilir.

Lokal Anestezikler: Lidokainin kokain ile kullanımı kokain intoksikasyonuyla birlikte ventriküler taşikardiye neden olabileceğinden birlikte kullanılmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Lidestol Jel lokal anestezik maddelere karşı aşırı hassasiyeti bilinen kişilerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Hasta bölge iyice temizlendikten sonra jel yedirilerek sürülür, ayrıca kullanım sırasında steril gazlı bez kullanılması tavsiye edilir. Diş hekimliğinde ağız mukozası önceden kurulandıktan sonra tatbik edilmeli ve 36 saati aşmayan sürelerde uygun periyotlarla kullanılmalıdır. Bir günde üç tüpten fazla jel kullanılmaması gerekir. Lidestol Jel deriden su ile yıkanarak temizlenebilir. Uygulama sırasında yanma hissi oluşursa uygulanan bölge derhal yıkanarak ilaç uzaklaştırılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No:22 KARTAL / İSTANBUL

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

11.10.2004 – 204/80

Saklama Koşulları

25oC’nin altında, oda sıcaklığında muhafaza ediniz.Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

%2 Lidokain HCI içeren 30 g.lık Alüminyum Tüpte

Uyarılar/Önlemler

Aşırı ya da kısa aralıklarla uygulamada yüksek plazma konsantrasyonu ve sonuçta ciddi yan etkiler ortaya çıkabilir, ancak topikal uygulamada yüksek doza ulaşmak zordur ve ancak çok geniş yüzeye, çok sık uygulama ile ortaya çıkabilir.

Lidokain travmatik yaralanmalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalara uygulama konusunda bilgi verilmeli ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır.

Çok büyük alanlarda 2 saatten daha uzun süre uygulanması zehirlenme riskini artırır.

Özellikle geniş deri yüzeylerine ve bilhassa da oklüzyon altında uygulandıklarında kalp ritm bozuklukları, nefes alma zorluğu, koma ve hatta ölüme yol açabilmektedir. 

GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI (Kategori C) : Lidokain HCI’in bebeğin gelişimi üzerinde herhangi bir zararlı etkisi tespit edilmemişse de, özellikle gebeliğin ilk aylarında ilaç dikkatli kullanılmalıdır

ARAÇ VE MAKİNE KULLANMAYA ETKİSİ :Uygulandığı bölgede lokal bir uyuşma meydana getirdiğinden, araç ve makine kullanırken dikkatli olunması tavsiye edilir.

Üretim Yeri

MÜNİR ŞAHİN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Yunus Mh. Sanayi Cd. No:22 KARTAL / İSTANBUL

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lokal anesteziklerde görülen yan etkiler genellikle aşırı doz kullanımı ile ortaya çıkar. Lidokain HCI’in tavsiye edilen dozlarda yan etkisi oldukça azdır. Lokal anesteziklerin sistemik toksisiteleri başlıca merkezi sinir sistemi ve kardiovasküler sistemde baş gösterir. Merkezi sinir sistemindeki istenmeyen etkiler, hareketsiz kalamama, heyecan, sinirlilik, baş dönmesi, sersemlik, kulak çınlaması, görme bulanıklığı, mide bulantısı, kusma, kas seyirmesi, titreme ve konvülsiyon şeklindedir.

Kardiyovasküler reaksiyonlar bradikardi, miyokardial depresyon ve hipotansiyon şeklinde karakterizedir. Hasarlı mukozalarda Jel’in uygulanacağı bölgede kana mikroorganizma karışabileceği ihtimali düşünülerek uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Zehirlenme halinde : Nefes yolunu açık bulundurmak gerekir. Konvülsiyonlara karşı antikonvülsif ajanlar kullanılabilir. Deri testi yapılarak gizli duyarlılık ortaya çıkarılabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.