Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Marka LINKOMED
Etken Madde Kodu SGKFBK-LINKOMISIN HCL Parenteral
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj AMPUL-FLAKON/AMBALAJ
ATC Kodu J01FF02
ATC Açıklaması Linkomisin
NFC Kodu MA
NFC Açıklaması Parenteral Ampüller
Kamu Kodu A04640
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 6,32 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 5,65 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 1,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E161A
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Böbrek Yetmezliği
Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz, normal dozun % 25-30’u kadar azaltılır.
Doz Aşımı

Akut doz aşımı ile ilgili klinik bulgular bildirilmemiştir.

Endikasyonlar

Linkomisin başta streptokok, stafilokok ve pnömokoklar olmak üzere duyarlı gram pozitif bakterilerin yol açtığı;

 

Üst solunum yolları enfeksiyonları; tonsillit, faranjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, 

Alt solunum yolları enfeksiyonları; bronşit, pnömoni, bronkopnömoni,

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; selülit, furonküloz, abseler, impetigo, akne.

Kemik enfeksiyonları; Osteomiyelit, septik artrit ve ayrıca septisemi ve endokardit, olgularında endikedir.

 

Farmakodinamik Özellikler

Linkomisin, Streptomyces lincolnensis’ten elde edilen doğal bir antibiyotiktir. Linkomisin, bakterilerin 50 S ribozomal alt birimlerine bağlanıp protein sentezini inhibe ederek bakteriyostatik etkinlik gösterir. Linkomisin, gram – pozitif patojenlerin çoğuna karşı etkilidir. Antibiyotiğin konsantrasyonuna ve mikroorganizmanın duyarlık derecesine bağlı olarak bakteriyostatik etki yanında, bakterisid etki de gösterebilir. İnvitro çalışmalar ile ortaya konan aktivite spektrumu aşağıdaki gibidir:

 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus albus, B.hemolytic Streptococcus, Streptococcus viridans, Diplococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae ve Corynbacterium acnes.

 

Linkomisin, Streptococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Hemophilus influenza ve diğer gram negatif organizmalara karşı etkili değildir.

 

600 mg.lık tek dozunun i.m. tatbikinden sonra, doruk plazma düzeylerine 30 dakikada ulaşılır ve ölçülebilir miktarları 24 saat boyunca devam eder. Bu dozun üriner ekskresyonu % 1.8 – 24.8 arasındadır.

 

500 ml %5 dekstroz çözeltisine katılan 600 mg.lık dozun 2 saatlik bir sürede i.v. enfüzyonla verilmesi halinde terapötik düzeyler 14 saat korunur. Üriner ekskresyonu %4.9 - %30.3 arasındadır. Biyolojik yarı ömrü 5.4 ± 1.0 saattir.

Farmakokinetik Özellikler

Linkomisin, vücut sıvılarına ve dokulara hızla ve geniş bir biçimde yayılır. BOS’a ise terapötik düzeylerde geçemez. Kemik, safra ve idrara yüksek konsantrasyonda geçer.

Farmasötik Şekli

Ampul

Formülü

Linkomed ampul, Linkomisin’in (HCI tuzu olarak) enjeksiyonluk sudaki Steril ve Apirojen çözeltisidir.

 

Beher (2 ml) ampul;

Linkomisin (HCI tuzu olarak) 600,0 mg

Benzil alkol                                         18,0 mg

Enjeksiyonluk su ............k.m................2,0 ml içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Linkomisin nöromüsküler bloke edici etkilere de sahip olduğundan, bu tür ilaçları almakta olan hastalarda linkomisin’in birlikte kullanımı nöromüsküler blokajın artmasına neden olabilir.

 

Linkomisin ile klindamisin arasında tam bir çapraz – rezistans durumu vardır. Opiatlar, difenokzolat veya loperamid gibi antiperistaltik preparatlar antibiyotiğe bağlı, pseudomembranöz kolit olgularında toksin eliminasyonunu yavaşlatacaklarından iyileşmeyi geciktirebilirler.

 

GEÇİMSİZLİKLERİ: Linkomisin ile novobiyosin ve kanamisin arasında fiziksel geçimsizlik vardır.

 

Geçimli Olduğu İlaçlar: Aşağıdaki İlaçlar ile oda ısısında ve 24 saat içerisinde fiziksel olarak geçimlidir: 

 • %5 ve %10 dekstroz çözeltisi
 • %5 ve %10 serum fizyolojikte dekstroz çözeltisi
 • Ringer çözeltisi
 • 1/6 M Ringer laktat
 • B kompleks vitaminleri
 • B kompleks ve C vitamini
 • Sefalotin
 • Tetrasiklin HCI
 • Sefaloridin
 • Ampisilin
 • Metisilin
 • Kloramfenikol
 • Polimiksin B sülfat.

Aşağıdaki ilaçlar ile 4 saat içerisinde fiziksel olarak geçimlidir.

 • Penisilin G sodyum
 • Kolistimetat.
Kontraendikasyonlar

Linkomed ampul, linkomisin ve klindamisin’e aşırı duyarlığı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Linkomed ampul i.m. olarak veya i.v. enfüzyon yoluyla verilir.

 

i.m. uygulama  :  Yetişkinlerin enfeksiyonlarında 24 saatte bir 600 mg (2 ml) zerkedilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda ise aynı doz 12 saatte bir verilir. 1 aylıktan büyük çocuklarda ise şiddetli enfeksiyonlarda 24 saatte bir 10 mg / kg dozunda uygulanır. Daha ciddi enfeksiyonlarda aynı doz 12 saatte bir uygulanır.

 

i.v. uygulama  :  Yetişkinlerde i.v. doz enfeksiyonun şiddetine göre ayarlanır. Şiddetli enfeksiyonlarda 600 – 1000 mg.lık doz 8 – 12 saat ara ile uygulanabilir. Daha ciddi enfeksiyonlarda doz artırılabilir. Yaşamı tehdit eden enfeksiyonlarda günlük doz 8 g’a kadar yükseltilebilir.

 

i.v. dozlar (baz madde üzerinden), 1 g linkomisinin en az 100 ml uygun bir çözeltiye katılması ve en az 1 saatlik sürede enfüzyonu şeklinde uygulanır (Bkz.Geçimsizlikler). 

 

Doz                                          Seyreltici Hacmi                   Zaman

 

600 mg                                    100 ml                        1 saat

    1 g                                      100 ml                        1 saat

    2 g                                      200 ml                        2 saat

    3 g                                      300 ml                        3 saat

    4 g                                      400 ml                        4 saat

 

1 aylıktan büyük çocuklarda ise, günlük 10-20 mg/kg.lık dozlar enfeksiyonun şiddetine göre bölünmüş dozlar halinde ve yukarıdaki tabloya göre verilir.

Linkomisin i.v. yolla belirtilen konsantrasyon ve hızın üzerinde verildiğinde, ciddi kardiyopulmoner reaksiyonlar ortaya çıkabilir.

 

Renal fonksiyon bozukluğu: Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz, normal dozun % 25-30’u kadar azaltılır.

 

Ruhsat Sahibi

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Bağlarbaşı Gazi Cad. No: 64-66

Üsküdar / İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

18.11.2002 – 201/35

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Linkomed ampul, 600 mg/2 ml Linkomisin (HCI tuzu olarak) içeren 2 ml.lik tek ampul halinde bulunmaktadır.

Uyarılar/Önlemler

Linkomisin terapisi sırasında bazen çok ciddi olabilen kolit olguları görülebilir. “Antibiyotiğe bağlı pseudomembranöz kolit” olarak adlandırılan bu olgular, şiddetli ve inatçı diyare, karın ağrısı ve krampları, feçeste kan ve mukus ile kendini gösterir. Diyare çok şiddetli olduğunda ilaç kesilmeli ve/veya hasta yakın gözetim altına alınmalıdır. Bu arada kalın barsak endoskopisi yapılabilir.

 

Antibiyotiğe bağlı pseudomembranöz kolit olgularında oral yolla vankomisin en etkili ilaçlardan biridir. Bu amaçla, günde 500 mg - 2 g vankomisin oral yolla ve 3-4 eşit doz halinde 7-10 gün boyunca verilir.

Bu nedenle özellikle kolit hikayesi olanlarda linkomisin kullanımı sırasında dikkatli olunmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda, mayalar gibi duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesi nadir olarak görülebilir. Süperenfeksiyon oluşması halinde gerekli önlemler alınmalıdır.

 

Monilial enfeksiyonları olan hastalarda linkomisin kullanılması halinde, beraberinde antimonilial bir ilaç verilmelidir. Uzun süreli linkomisin terapilerinde, periyodik karaciğer, böbrek fonksiyon testleri ile kan sayımları yapılmalıdır.

 

Linkomed ampul, koruyucu olarak benzil alkol içerir. Benzil alkol özellikle bebeklerde Gasping Sendromu diye bilinen fatal bir tabloya neden olabileceğinden dikkatli kullanılmalıdır.

 

Gebelerde Kullanımı: Gebelerde güvenli kullanıldığına dair yeterli bilgiler mevcut değildir.

 

Yeni doğanlarda (1 aylıktan küçük) kullanımı: Yeterli klinik bilgiler elde edilinceye kadar yeni doğanlarda kullanılmamalıdır.

 

Emziren annelerde kullanımı: Linkomisin anne sütüne geçmektedir.

 

Üretim Yeri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi

Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Gastrointestinal: Glossit, stomatit, bulantı, kusma, inatçı diyare, enterokolit ve anal prurit (Bkz. Uyarılar / Önlemler).

 

Hemapoetik: Nötropeni, lökopeni, agranülositoz ve trombositopenik purpura rapor edilmiştir.

 

Aşırı duyarlık reaksiyonları: Anjiyonörotik ödem, serum hastalığına benzer belirtiler ve anaflaksi rapor edilmiştir. Çok daha nadir olarak eritem multiform, Stevens-Johnson sendromu oluşabilir. Ciddi tipteki alerjik reaksiyonlarda ilaç kesilmeli ve uygun ajanlarla (epinefrin, kortikosteroidler, antihistaminikler) tedaviye geçilmelidir.

 

Deri ve mukoz membranlar: Cilt kızarıklıkları, ürtiker ve vajinit.

 

Hepatik: Nadir olgularda linkomisin ile bağlantılı olduğu bilinmeyen fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir.

 

Kardiyovasküler: Çok hızlı i.v. uygulama sonrası nadiren kardiyopulmoner arrest ve hipotansiyon rapor edilmiştir.

 

Diğer: Tinnitus ve vertigo seyrek olarak bildirilmiştir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.