Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bilim İlaç San. Ve Tic. A.Ş.
Marka LIPARIN-S
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu C05BA51
ATC Açıklaması Heparinoid, kombinasyonları
NFC Kodu VA
NFC Açıklaması Topikal Harici Jeller/Soller
Kamu Kodu
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 21,29 TL (1 Mart 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 21,29 TL (29 Aralık 2009)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Heparinin topikal uygulamasını takiben dozaşımı beklenmez ve hiç bildirilmemiştir. Bu nedenle dozaşımı tedavisi ile ilgili bilgiler bu ürün için uygulanamaz. Sistemik dozaşımı olgularında heparinin etkilerini nötralize etmek için bir protamin sulfat solüsyonu intravenöz yoldan enjekte edilebilir. Protamin heparine bağlanarak kompleksler oluşturur ve bunların kanın pıhtılaşması üzerine bir etkisi yoktur.

Endikasyonlar

Aşağıdaki durumların destek tedavisinde kullanılır:

  • Künt travmalardan sonraki akut şişliklerde
  • Kompresyon uygulanarak tedavi edilemeyen yüzeysel flebit durumlarında.
Farmakodinamik Özellikler
Heparin antitrombotik ajanlar grubuna dahildir. Heparin sahip olduğu güçlü negatif yük nedeniyle, katyonik proteinlerle kompleksler oluşturur. Heparin kanda özellikle α2-globulin antitrombin III’e (AT III) bağlanır. Bu şekilde heparin, AT III’ün koagulasyon kaskadındaki (faktör XIIa, IXa, Xa ve kallikrein) serin proteazlar üzerindeki katalitik etkisini, AT III’e olan afinitelerine uygun olarak inhibe eder. Buna bağlı olarak trombin oluşumu baskılanır. Bu aktivasyon, uygulanan heparinin dozuna bağlıdır.
 
Heparin endotelyal hücrelerden lipoprotein lipaz sekresyonunu katalizleyerek ve temizleyici faktörü aktive ederek lipolitik bir etki de gösterir. Bu yolla yüksek moleküllü şilomikronlar eritilebilir.
 
Lipozomal sistem ilaç taşınmasını kolaylaştırıcı bir sistemdir.
 
Sağlam derinin stratum korneum tabakası büyük moleküller için doğal bir bariyer görevi görür. Soya lesitini gibi hidrate lipidlerden oluşan lipozomların topikal uygulamasından sonra lipidler lipozomal membrandan salınarak stratum korneum içine yayılır ve stratum korneum lipidleri hidrate olur. Bu hidratasyon stratum korneumdan hidrofilik maddelerin geçişini kolaylaştırır.
 
Liparin-S Sprey Jel içerisindeki heparin homojen olarak dağılmış lipozom-kaplı sistemlerde bulunmaktadır. Bu sistem etken maddenin cildin stratum korneum tabakasından daha kolay penetre olmasını ve böylece terapötik etkisinin artmasını sağlar.
 
Emülsiyon halindeki ürün deriye tatbik edildikten sonra yapısındaki etanolün buharlaşması sonucu jel benzeri yapılar oluşur. Bu özellik emülsiyon şeklindeki ürünün geniş bir yüzeye yayılmasına neden olur ve zaten ağrılı olan bölgenin ağrısının artmasına neden olabilecek ovma gibi ürünü yaymaya ve emilimi artırmaya yönelik girişimlere gerek yoktur.
 
Ayrıca etanolün buharlaşması sonucu tatbik bölgesinde sıcaklık azalması olur ki bu da ağrının ve şişliğin azalmasına sebep olur.
 
Heparin alerjik ve anafilaktik reaksiyonlara neden olabilir. Mast hücrelerinde histamin, heparin ve bir kofaktör arasında tuz benzeri bir bağlanma mevcuttur. Mastositlerin degranüle olduğu durumlarda heparin, histamin serbestleştirici faktör tarafından serbest bırakılır.
 
Bundan başka heparin bir makro anyon inhibitörü olarak hiyaluronidaz, histaminaz ve RNAz gibi bir seri enzimi aktive eder.
Farmakokinetik Özellikler

Farmakokinetik Özellikleri: Heparin plasental bariyeri geçemez.

Heparinin sağlıklı deriden geçişi uygulanan doza bağlıdır ve 300 I.U./g’ dan başlayan dozlar için belgelenmiştir. Deriden uygulama sonrası oluşan sistemik heparin konsantrasyonları terapötik etkin konsantrasyonlara ulaşmaz.

Farmasötik Şekli

Sprej Jel

Formülü

Her 1 g emülsiyon; 2400 I.U Heparin sodyum içerir.

İlaç Etkileşmeleri

Topikal uygulamalar ile olabilecek ilaç etkileşimleri bilinmemektedir.

Kontraendikasyonlar

Bitmiş ürünün içindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu
Erişkinler
 
Kullanılmadan önce şişe çalkalanmalıdır. Yeterli miktardaki emülsiyon, tedavi edilecek bölge ve etrafındaki deriye püskürtülmelidir. Normal olarak 3-4 püskürtme yeterlidir. Tedavi düzenli aralıklarla günde 3 kez tekrarlanmalıdır.
 
Eğer gerekirse sprey deri üzerine hafifçe yayılır. Tedavi edilen bölge ellerde değilse kullandıktan sonra eller yıkanmalıdır.
 
Lezyonun kapatıldığı durumlarda, içeriğindeki etil alkol deri irritasyonuna yol açabileceğinden kullanılmamalıdır.
 
Künt travmalar nedeniyle oluşan şişliğin destekleyici tedavisinde, tedavi genellikle on gün kadar sürebilir. Yüzeysel flebitin destek tedavisinde tedavi genellikle 1-2 hafta içinde sonlandırılır.
 
Yaşlılar
 
Erişkinlerle aynı pozoloji uygulanabilir.
 
Çocuklar
 
Yeterli deneyim olmadığından 12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmez.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

Tip III amber renkli cam şişe içinde ve sprey pompa ile birlikte, 12.5 g ve 25 g emülsiyon.

Uyarılar/Önlemler
Liparin-S Sprey Jel 2400 I.U./g Emülsiyon sadece sağlam deri üzerine uygulanmalıdır, açık yaralar veya hastalıklı deri bölgesine uygulanmaz. Göz ve muköz membranlar ile temastan ve oral kullanımdan kaçınılmalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi
 
Liparin-S Sprey Jel 2400 I.U./g Emülsiyonun araç ve makine kullanmaya etkisi yoktur veya ihmal edilebilecek düzeydedir.
 
Gebelikte ve Laktasyonda Kullanımı
 
Gebelik risk kategorisi C’dir. Heparin plasental bariyeri geçemez. Gebelikte topikal heparin kullanımının deformiteler oluşturabileceğine dair günümüze kadar herhangi bir kanıt bildirilmemiştir.
 
Laktasyon: Anne sütüne geçmez.
 
KULLANMAKTA OLDUĞUNUZ İLAÇ VAR İSE, MUHAKKAK DOKTORUNUZA VEYA ECZACINIZA BİLDİRİNİZ.
Yan Etkileri / Advers Etkiler

Deride kızarıklık, şişme, alerjik ve psödo alerjik reaksiyonlar (alerjik vaskülit) hakkında sınırlı bildirimler yapılmıştır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.