Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Marka LOCOID
Etken Madde Kodu SGKF4Y-HIDROKORTIZON 17 BUTIRAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj TÜP/AMBALAJ
ATC Kodu D07AB02
ATC Açıklaması Hidrokortizon butirat
NFC Kodu TA
NFC Açıklaması Topikal Harici Kremler
Kamu Kodu A04720
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 15,54 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 15,54 TL (2 Mart 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Aşırı doz, yan/advers etkilerin ortaya çıkmasına ve şiddetlenmesine sebep olur. Tedavi, ilacın kesilmesi ile sağlanır (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakın).

Endikasyonlar

Locoid® Krem, kortikosteroidlere cevap veren dermatozların inflamatuvar, alerjik ve kaşıntılı lezyonlarının tedavisinde kullanılır: örnek olarak ekzema, psöriazis, likenler, lupus eritematozus, nörodermatit, güneş ve radyasyon dermatitleri, kontakt dermatit, intertrigo, diaper döküntüleri ve spesifik olmayan anüs, vulva ve skrotum kaşıntılarında.

Farmakodinamik Özellikler

LocoidÒ Krem’in etkin bileşeni sentetik topikal kortikosteroid "hidrokortizon-17-butirat" anti-inflamatuvar, anti-proliferatif, vazokonstriktör, anti-alerjik ve anti-pruritik etkilere sahiptir. Cilt üzerine uygulamadan sonra absorbsiyon ve penetrasyonla epidermiste etkili konsantrasyona ulaşarak hızlı anti-inflamatuvar ve anti-pruritik etki sağlar. Bu sebeple, kortizon tedavisine cevap verdiği bilinen çeşitli dermatozların tedavisinde kullanılır.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal kortikosteroidlerin deriden emilim derecesi, taşıyıcı, epidermal engelin bütünlüğü ve kapatıcı sargıların kullanımı dahil olmak üzere çok sayıda faktör tarafından belirlenir.

 

Topikal kortikosteroidler, normal sağlam deriden emilebilir. Derideki inflamasyon ve/veya diğer hastalık süreçleri, deriden emilimi arttırır.

 

Kapatıcı sargılar, dirençli dermatozların tedavisi için değerli bir terapötik yardımcı olabilir (“KULLANIM ŞEKLİ ve DOZU” bölümüne bakın). Topikal kortikosteroidler, deri yoluyla emilir emilmez sistemik yolla verilen kortikosteroidlerinkine benzer farmakokinetik yollara maruz kalır.

 

Kortikosteroidler, değişen derecelerde plazma proteinlerine bağlanır. Kortikosteroidler, esas olarak karaciğerde metabolize edilir; daha sonra böbrekler tarafından atılır. Topikal kortikosteroidlerin bazıları ve metabolitleri aynı zamanda safraya geçer. 

Farmasötik Şekli

Krem

Formülü

1 g kremde; 1 mg hidrokortizon-17-butirat (H-17-B) ve metilhidroksibenzoat bulunur.

İlaç Etkileşmeleri

Enfekte dermatozlarda antimikrobik tedavi sırasında birlikte kullanılmamalıdır (“UYARILAR/ÖNLEMLER” bölümüne bakın).

Kontraendikasyonlar

Locoid® Krem, içindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı hassasiyeti olan hastalarda; ileri derecede dolaşım bozukluğunda; cilt tüberkülozu ve sifilisinde; cilt veya sistemik viral hastalığı olanlarda; canlı aşı uygulamaları esnasında; primer mikrobik veya mikotik cilt lezyonlarında kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

LocoidÒ Krem, özellikle cildin kıllı kısımlarındaki akut ve subakut dermatozlarda ve cildin birbirine sürtünen bölgelerde (koltuk altı, ano-genital, parmak arası) yerleşim gösteren lezyonlarda kullanılır.

 

LocoidÒ Krem, cildin hastalıklı bölgesine ince bir tabaka halinde, günde 2-4 defa sürülür ve parmakla hafifçe ovularak yedirilir. İyileşme başlayınca uygulama sayısı azaltılabilir.

 

İnatçı ve/veya akıntılı lezyonlarda bir süre için veya aralıklı olarak tıkayıcı tedavi gerekebilir. Bu takdirde, LocoidÒ Krem sürüldükten sonra tedavi edilen deri bölgesi lezyondan biraz daha geniş plastik bir kapatma ile örtülür ve kenarları sağlıklı cilde yapıştırılır. Kapalı tedavide kullanılacak örtü, kenarların yapıştırıcısı, bandaj süresi (genellikle 12-24 saat, bazen 2-3 gün) ve sıklığı doktor tarafından önerilir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

LocoidÒ Lipokrem; 15 g ve 30 g lipokrem içeren tüplerde.

 

LocoidÒ Merhem; 15 g ve 30 g merhem içeren tüplerde.

Saklama Koşulları

25 °C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LocoidÒ Krem; 15 g ve 30 g krem içeren tüplerde.

Uyarılar/Önlemler

LocoidÒ Krem, göze sürülmemelidir. Kortikosteroid içeren bütün preparatlarda olduğu gibi hastalara ilacı yalnız verildiği hastalık için ve tavsiye edilen sürece kullanmaları söylenmelidir. Kortizonun sistemik emilimi, bazı hastalarda geri dönebilen hipotalamo-pitüiter-adrenal (HPA) aks inhibisyonuna, Cushing's sendromu belirtilerine, hiperglisemi ve glukozüriye sebep olabilir. Geniş vücut alanına ve/veya uzun süreli uygulama, kapalı tedavi metodu, bebeklerde olduğu gibi vücut yüzeyinin vücut ağırlığına oranla daha fazla olması bu olasılığı artırır. Bu gibi riskli durumlarda HPA aks inhibisyonu, idrarda serbest kortizol tayini ve/veya kortikotropin stimülasyon testi ile periyodik olarak kontrol edilmeli, eğer inhibisyon varsa düzelinceye kadar LocoidÒ Krem uygulaması azaltılıp seyrekleştirilmeli veya kesilmelidir.

 

Lokal enfeksiyon veya irritasyon görülürse tedavi kesilmeli, enfeksiyon durumunda özel antibakteriyel veya antifungal tedavi uygulanmalı; tam iyileşme elde edilene kadar LocoidÒ Krem kullanılmamalıdır.

 

Hastalar, advers reaksiyonları hemen bildirmeleri, doktorları tarafından özgün olarak tavsiye edilmedikçe kapatıcı giysiler kullanmamaları konusunda bilgilendirilmelidir. Aynı zamanda, kapatıcı etkileri nedeniyle bez veya plastik külot tarafından örtülen bölgelere LocoidÒ Krem’in uygulanmaması yönünden uyarılmalıdır.

 

ÇOCUKLARDA KULLANIMI

 

Çocuklar, yüzey alanı vücut ağırlığına göre daha büyük olduğu için, topikal kortikosteroidlerin sebep olabildiği HPA aks inhibisyonuna daha yatkın olabilirler. HPA aks inhibisyonu, çocuklarda Cushing's sendromu, kafa içi basınç artması ve gelişme gecikmesine de sebep olabilir (YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER bölümüne bakın). Bu sebeple, çocuklarda topikal kortikosteroid tedavisi, tedavi için gerekli en az miktarla ve mümkün olduğu kadar kısa süreli olarak yapılmalı, sıkı bez veya plastik külotların (bu bölgelerdeki tedavide kapalı tedavi gibi etki yapacağından) kullanılmaması konusunda aile uyarılmalıdır.

 

GEBELİKTE ve LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

 

Gebelerde kullanımı

Gebelik kategorisi, C’dir. Topikal potent kortikosteroidlerin hayvanlarda teratojen olduğu gösterilmiştir. Yeterli klinik çalışma olmadığından LocoidÒ Krem, gebelerde anneye yararları fötal risklerden belirgin bir şekilde üstün görülmedikçe kullanılmamalıdır ve geniş cilt alanında ve/veya uzun süreli ve kapalı tedaviden kaçınılmalıdır.

 

Emzirenlerde kullanımı

Topikal kortikosteroidlerin anne sütüne geçişi tam olarak bilinmediğinden dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır.

  

ARAÇ ve MAKİNE KULLANMA YETENEĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

LocoidÒ Krem’in araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkisine ilişkin bir veri yoktur; ancak, LocoidÒ Krem’in herhangi bir etkisinin olması beklenmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

SİSTEMİK:

 

Sistemik yan etkiler, topikal uygulamanın geniş vücut alanına ve/veya uzun süreli olması sonucu ortaya çıkabilir. Kapatıcı tedavi ve/veya hastalığın sistemik absorbsiyonun daha fazla olduğu hassas deri bölgelerinde (yüz, koltuk altı, skrotum ve poplitea) yerleşim göstermesi veya cildin keratin tabakasını aşırı olarak zedeleyen dermatozlar riski artırır.

 

Bu yan etkiler: HPA aksının geri dönebilen inhibisyonu, Cushing's sendromu belirtileri, hiperglisemi ve glukozüridir. Bebeklerde bunlara ek olarak kafa içi basıncının artması sonucu fontanellerde şişkinlik, baş ağrısı, iki taraflı papilla ödemi, adrenal inhibisyona bağlı lineer büyümede ve kilo almada gecikme, plazma kortizol konsantrasyonunda düşme ve kortikotropin testine cevap yokluğu görülür. Kronik HPA aks inhibisyonu, büyüme ve gelişmeyi engelleyebilir.

 

HPA aks inhibisyonu, ilaç kesilince genellikle hemen ve tamamen ortadan kalkar.

 

LOKAL:

 

Lokal yan etkiler, topikal tedavide seyrektir; bu yan etkiler bazen özellikle ilaç hassas deri bölgelerinin üzerine ve deri katlantılarına/kıvrımlarına uygulandığı zaman ve halojenli kortikosteroidlerle görülebilir. Kapatıcı ve/veya uzun süreli tedaviler, böyle bir riski artırır. Bu yan etkiler sıklık sırasına göre; yanma, kaşıntı, iğnelenme, hipertrikoz, akneiform döküntü, hipopigmentasyon, ciltte kuruma, çatlama, gerilme, epidermal ve dermal kollagen atrofiye bağlı cildin incelmesi, perioral dermatit, purpura, yüzde rozasea, telanjektazidir. Alerjik kontakt dermatit nadirdir. Milaria, follikülit, sekonder enfeksiyon ve ciltte maserasyon, çoğunlukla kapatıcı tedavilerde görülür. Kapatıcı bir giysinin çıkartılmasında bazen mevcut olan nahoş koku, etkilenmiş bölge yıkandığı zaman kaybolur ve bu nedenle önemsizdir. Lokal yan etkilerin çoğu ilaç kesilince iyileşir; fakat bazıları uzun süre devam edebilir (atrofik belirtiler ve telanjektazi). Sekonder enfeksiyon antimikrobik tedaviyi gerektirebilir.

 

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.