Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.
Marka LOMOTIL
Etken Madde Kodu SGKESI-ATROPINE SULFAT+DIFENOKSILAT HCL
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A07DA01
ATC Açıklaması Difenoksilat
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04727
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 4,67 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 4,17 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Takibi Zorunlu Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Kaza ile fazla miktarda ilaç alındığında sersemlik, midriyazis, hipotoni, nistagmus, tendon refleks kaybı, konvülziyon, solunum depresyonu ve apne görülür. Bazı hastalarda yüksek ateş, yaygın kızarıklık ve takipnenin yer aldığı atropinizm de görülebilir. Doz aşımı durumunda vakit kaybetmeden mide lavajı ve 24 saatlik izlem önerilir.
Solunum depresyonu oluşmuş ise, morfin zehirlenmesindeki gibi özgün antidot Nalorfin HBr 5-10 mg veya Nalokson HCl 400 µg I.V. olarak yapılır ve 15 dakika içerisinde solunum normale dönmez ise, suni solunum yapılmalı, gerekirse enjeksiyon tekrarlanmalıdır.
Çocuklarda Nalokson dozu i.v. 0,01 mg/kg’dir.
İlacın solunum üzerindeki etkisi geçene kadar (saatler sürebilir), hastanın en az 48 saat gözlem altında tutulması gerekebilir.
Endikasyonlar

Lomotil, akut ve kronik ishallerin semptomatik tedavisinde kullanılır. Ayrıca, kolostomili veya ileostomili hastalarda dışkılama sıklığını azaltmak ve dışkının sıvı içeriğini azaltmak için kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Difenoksilat HCl, gastrointestinal kanaldaki düz kaslar üzerinde etki göstererek intestinal motiliteyi baskılar. Analjezik aktivitesi çok azdır ya da yoktur. Tedavi edici dozun altındaki atropin sülfat ise kasti olarak doz aşımı olgusunu engellemek amacıyla konmuştur.

Farmakokinetik Özellikler

Oral yoldan alınan difenoksilat HCl, gastrointestinal kanaldan iyi emilir. 2.5mg Difenoksilat HCl, oral alınımından 2 saat sonra 163 ng/ml’lik plazma tepe konsantrasyonuna ulaşır. Etkisi 45 dakika ile 1 saat arasındaki sürede ortaya çıkar ve 3-4 saat sürer. Difenoksilat HCl’ün plazma yarı ömrü 2.5 saattir. Aktif metaboliti olan difenoksilik asidin eliminasyon yarı ömrü 3-12 saattir. Difenoksilat hızla ve büyük oranda aktif bir metaboliti olan difenoksilik aside metabolize olur. Difenoksilat metabolitleri temel olarak safra aracılığıyla feçesten, az miktarda da idrardan atılır. En fazla %1 kadarı idrardan değişmeden atılır.

Farmasötik Şekli

TABLET

Formülü

1 tablet; 2.5mg Difenoksilat Hidroklorür, 0.025mg Atropin sülfat, şeker ve sorbitol içerir.

İlaç Etkileşmeleri

MAO inhibitörü alan hastalara verilmemelidir. Anestezik, sedatif, hipnotik ve fenotiyazin türevi ilaçlarla ve alkol ile beraber alındığında etkilerini artıracağından çok dikkatli kullanılmalıdır.

Kontraendikasyonlar
Difenoksilat ya da atropine karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir.
Solunum depresyonu, özellikle siyanoz olduğunda, bronşiyal astımlılarda, kalp ve karaciğer yetmezliği olanlarda, baş yaralanmalarından sonra, akut alkolizmde, intrakraniyel basıncın arttığı durumlarda ve sarılıkta kontrendikedir.
 
Lomotil, psödomembranöz enterokolitte ve enterotoksin üreten bakterilerin (salmonella, shigella) sebep olduğu diyarelerde kullanılmamalıdır. Zehirlenmelerin neden olduğu diyarelerde, toksik materyal gastrointestinal sistemden atılana dek Lomotil kullanılmamalıdır.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Önerilen doz aşılmamalıdır.
Erişkinlerde; başlangıç dozu günde 4 kez (6 saatte bir) alınan 2 tablettir.
Birçok hastada kontrol sağlanması için bu doz gerekir. İlk kontrol sağlandıktan sonra ise, doz hastanın klinik durumuna göre azaltılabilir. Genellikle günde 2 tablet ile tedavinin sürdürülmesi yeterli olmaktadır.
 
Çocuklarda : 13 yaş üzerinde önerilen çocuk dozu günde 3 defa (8 saat ara ile) 2 tablettir. 13 yaşın altındaki çocuklarda tercihen Lomotil likit kullanılmalıdır. 2 yaşın altındaki çocuklarda Lomotil tablet kullanılmamalıdır.
 
İlk diyare semptomları kontrol altına alınınca, doz azaltılması yapılmalıdır. Akut diyare semptomlarında 48 saat içinde klinik bir iyileşme gözlemlenmez ise, Lomotil’e devam edilmemelidir.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

Lomotil Likit

Saklama Koşulları

30ºC’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 tabletlik blister ambalajlarda satışa sunulmuştur.

Uyarılar/Önlemler
Narkotik analjezik meperidine benzediğinden, yüksek dozlarda alındığında bağımlılık olasılığı düşünülmelidir. Fiziksel bağımlılık öyküsü olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Bağımlılık potansiyeli nedeniyle önerilen dozlar aşılmamalı ve uzun süre kullanılmamalıdır. Yüksek dozlarda şiddetli solunum depresyonu ve komaya sebep olabilir. Özellikle küçüklerde, atropin nedeniyle hassasiyet (taşikardi, hipertermi, üriner retansiyon, deride kuruma ve kızarma) ve zehirlenme belirtileri yapabilir. 2 yaş altı çocuklarda kullanılmamalıdır. Çocuklarda, sıvı ve elektrolit tedavisine ek olarak verilmelidir. Çocuklarda cevap değişkenliği fazla olduğu için dikkatli olunmalıdır. Şiddetli dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği olduğunda; uygun bir düzeltici tedaviden önce verilmemelidir. Alkol ve diğer SSS depresanları ile birlikte kullanılmamalıdır. Lomotil ciddi hepatorenal yetmezliği olan hastalarda çok dikkatli biçimde kullanılmalıdır.
Bileşimindeki tartrazinden dolayı alerjik reaksiyonlar görülebilir.
Akut ülseratif kolitli hastalarda toksik megakolona neden olabilir. Kimyasal yapısı meperidene benzediği için, MAO inhibitörleri ile kullanıldığında hipertansif krize yol açabilir.
 
Gebelikte ve laktasyonda kullanım:
Gebelik kategorisi C olan bir ilaçtır. Böyle bir ilaç hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın, fetus üzerindeki potansiyel riski haklı göstereceğine inanıyorsa kullanılmalıdır.
 
Laktasyonda kullanımı: Lomotil süte geçtiğinden laktasyonda kullanılmamalıdır.
 
Araç ve Makine Kullanımına Etkisi:
Lomotil Tablet zihinsel uyanıklık gerektiren fonksiyonları etkileyebilir. Bu yüzden hastaların, bireysel duyarlılıkları anlaşılıncaya kadar, araç ve makine kullanmaları önerilmez.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Önerilen dozlarda solunum düzensizliği, bulantı, kusma, diş etlerinde şişme, abdominal gerginlik, paralitik ileus, toksik megakolon, baş ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi, rahatsızlık, öfori, depresyon, ekstremitelerde uyuşukluk ve deri reaksiyonları görülebilir.
Atropin sülfata bağlı ağız kuruluğu, görme bulanıklığı, kabızlık ve idrar tutukluğu gibi yan etkiler, yaşlılarda ve bilhassa çocuklarda oluşabileceği dikkate alınmalıdır.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DOKTORUNUZA DANIŞINIZ.