Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Saba İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Marka LOPERMID
Etken Madde Kodu SGKFBS-LOPERAMID HCL Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 20
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu A07DA03
ATC Açıklaması Loperamid
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04735
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 3,48 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 2,82 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu NULL
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Hayvanlarda yapılan farmakolojik ve toksikolojik deneyler, insanlarda yüksek doz zehirlenmelerinin kabızlık, santral depresyon ve gastrointestinal tahriş gibi belirtilere yol açacağını göstermiştir. Fazla miktarda Lopermid alınmasından hemen sonra hastaya aktif kömür bulamacı içirilmesi etken maddenin kana geçmesini çok yüksek oranda önler. Hasta, yüksek dozda Lopermid aldıktan hemen sonra kusarsa, 100 gram aktif kömür bulamaç haline getirilir ve hastaya içirilir. Eğer hastanın kusturulması mümkün olmazsa, mide yıkanır ve aynı miktarda aktif kömür sonda ile verilir. Yüksek doz zehirlenmelerinde hasta en az 24 saat santral depresyon belirtilerinin izlenebilmesi amacıyla, kontrol altında bulundurulur. Çocukların bu etkilere karşı daha duyarlı oldukları unutulmamalıdır. Depresyon hali gelişirse naloksan uygulanabilir ve hastanın ilaca yanıtı 24 saat izlenir.

Endikasyonlar

Lopermid akut nonspesifik ve iltihabi barsak hastalıkları ile ilgili kronik diyarelerin semptomatik tedavisinde endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Lopermid barsak motilitesini yavaşlatmak ve barsak kasları üzerine doğrudan doğruya tesir ederek peristaltik hareketleri inhibe etmek suretiyle etki gösterir. Bunun sonucu olarak barsak içeriğinin geçiş süresi uzar, günlük feçes miktarı azalır, feçesin kıvamı artar. Sıvı ve elektrolit kaybının önüne geçilir.

Farmakokinetik Özellikler

Lopermid tablet’in alınmasından sonra, etken madde en yüksek plazma düzeyine 2.5-4 saat sonra erişir ve % 97 oranında plazma proteinlerine bağlanır.

Ortalama yarı ömrü 10.8 saat olup, vücuttan idrarla ve daha yüksek oranda feçesle atılır.

Farmasötik Şekli

Tablet

Formülü

Her tablet 2 mg. Loperamid HCI içerir.

İlaç Etkileşmeleri

-

Kontraendikasyonlar

Lopermid, etken maddesi olan Loperamide aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. Barsak mukozasında yerleşen toksijenik E.coli, Salmonella, Shigella gibi mikroorganizmaların neden oldukları enfeksiyonlarla birlikte seyreden akut diyarede ve geniş spektrumlu antibiyotiklerin (cephalosporinler, lincomycın yada penicillinler gibi) neden oldukları psödomembranöz kolitte kullanılmaz.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Akut diyarede: Yetişkinlerde iki tablet (4 mg) ile başlanır ve her sulu defekasyondan sonra 1 tablet (2 mg) verilir. Günlük doz 16 mg’ı geçmemelidir. Genellikle ilk 48 saat içinde tedaviye klinik cevap alınır.


Akut diyareli çocuklarda: Diyare tedavisinin genellikle mümkün olduğu kadar diyet ile yapılması istenir.

Lopermid uygulaması zorunlu ise aşağıdaki pozolojiye uyulması tavsiye edilir. Tedavinin ilk 24 saatinde başlangıç dozu olarak :

  • 5-8 yaş (20-30 kg) arası çocuklarda, günde 2 kez 1 tablet (2mg) verilir. Günlük doz 2 tablet (4 mg)’ı geçmemelidir.
  •  8-12 yaş (30 kg’dan ağır) arasındaki çocuklara, günde 3 kez 1 tablet (2 mg) verilir. Günlük doz 3 tablet (6 mg)’ı geçmemelidir.

Tedavinin ikinci ve daha sonraki günlerinde eğer ishal devam ediyorsa, Lopermid yalnız her sulu defekasyondan sonra, vücut ağırlığının her kg’ı için 0.1 mg. hesap edilerek verilir. İdame tedavisinde günlük doz başlangıç tedavisinde uygulanan dozun yarısını aşmamalıdır. İlk 48 saat içinde iyileşme görülmezse Lopermid tedavisi durdurulmalıdır.


Kronik diyarede: Sadece yetişkinlerde tedaviye 2 tablet (4mg) ile başlanır ve her sulu defekasyondan sonra 1 tablet (2 mg) verilir. Günlük doz 16 mg.’ı geçmemelidir. Tedaviye bu dozlarla, semptomlar kontrol altına alınıncaya kadar devam edilir, ve daha sonra hastanın durumuna göre doz azaltılır.  

Ortalama idame dozu 2-4 tablet (4-8 mg)/gün olup tek yada bölünmüş dozlarda alınabilir. Eğer 10 gün içinde alınan 16 mg’lık dozlarla iyileşme görülmezse, ilacın yeniden verilmeye devam edilmesiyle semptomların artık kaybolmayacağı anlaşılmalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Ruhsat Sahibi

Saba İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

No: Kat:1 Küçükçekmece-İstanbul

Ruhsat Tarihi Ve Numarası

07.04.2000 – 195/16

Saklama Koşulları

25°C’nin altında oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza ediniz.

 

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

20 Tablet ihtiva eden blister ambalajlarda.

Uyarılar/Önlemler

Diyarede vücut, sıvı ve elektrolit kaybına uğrar, bu nedenle, Lopermid tedavisi başladığı zaman, uygulanmakta olan sıvı ve elektrolit tedavisi kesilmemelidir. Barsak hareketlerini azaltan ilaçlar, ülseratif koliti olan kişilerde toksik megakolona yol açabilirler. Bu nedenle, bu gibi hastalarda abdominal gerginlik ya da beklenmeyen bazı semptomlar gelişirse Lopermid tedavisi kesilir.

Lopermid kabızlık meydana gelmesinin istenmediği durumlarda, dehidratasyonda ve karaciğer yetmezliklerinde dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle küçük çocuklarda, alınan yanıtın değişkenliği nedeniyle azami dikkat gösterilmelidir.

Akut diyarede, 48 saat içinde yanıt alınmazsa Lopermid tedavisi sürdürülmemelidir.

Lopermid verilen hastanın ishali birkaç gün içinde durmaz ya da hastanın ateşi yükselirse doktora haber verilmelidir.

Önerilen doz aşılmamalıdır. Halsizlik veya baş dönmesi yapabileceğinden araç kullananan veya dikkat gerektiren işlerde çalışan hastalar bu konuda uyarılmalıdır.

Hamilelerde ve emziren annelerde henüz yeterli klinik araştırması yapılmamış olması nedeniyle kullanılması tavsiye edilmez.

Lopermid 5 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

Üretim Yeri

Deva İlaç San. ve Tic. A.Ş.

Organize San. Bölgesi, Atatürk mah. Atatürk Cad. No:32

Karaağaç – Çerkezköy / Tekirdağ

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lopermid’in etkilerini, diyarede zaten görülen belirtiler nedeniyle saptamak pek kolay olmaz. Ancak görülen yan etkiler çok ciddi değildir. Ve daha çok kronik diyare tedavisinde ortaya çıkar. En önemli yan etkisi aşırı duyarlık reaksiyonları (deri döküntüleri dahil) olup meydana gelme sıklığına göre şu şekilde sıralamak mümkündür :

  • Karın ağrısı, şişkinlik ve rahatsızlık
  • Bulantı, kusma, baş dönmesi
  • Kabızlık
  • Yorgunluk hissi
  • Uyuşukluk ve sersemlik hali
  • Ağız kuruluğu

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.