Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Actavis Ilaçları A.Ş.
Marka LORABID
Etken Madde Kodu SGKFBZ-LORAKARBEF
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu J01DC08
ATC Açıklaması Lorakarbef
NFC Kodu CA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Kapsüller
Kamu Kodu A04744
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 34,99 TL (21 Mayıs 2012) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 34,99 TL (3 Ocak 2012)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Belirti ve bulgular: Aşırı dozlarda bulantı, kusma, epigastrik bölgede huzursuzluk ve diyare gibi belirtiler görülebilir.
 
Tedavi: Bu gibi durumlarda solunum yolu açık tutulmalı; hastanın hayati fonksiyonları, kan gazları ve serum elektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Kusturma, gastrik lavaj ve aktif kömür uygulaması yapılabilir.
Endikasyonlar

LORABID, duyarlı mikroorganizmaların rol oynadığı aşağıda belirtilen sistem ve organ enfeksiyonlarının tedavilerinde endikedir.

  • Solunum yolları enfeksiyonları (bronşit, kronik bronşitin akut alevlenmeleri, pnömoni, farenjit ve tonsillit gibi).
  • Orta kulak enfeksiyonu, sinüzit.
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.
  • İdrar yolları enfeksiyonları (sistit ve piyelonefrit gibi).
Farmakodinamik Özellikler

LORABID kapsülün etkin maddesi olan lorakarbef birçok gram (+) ve gram (-) mikroorganizmalara bakterisid etkili, geniş spektrumlu, oral olarak kullanılan, yapı olarak sefalosporinlere benzeyen, karbasefem grubu, sentetik bir β-laktam antibiyotiktir.

Lorakarbef ile yapılan in-vitro çalışmalar, ilacın bakterisid etkisini hücre duvarı sentezini inhibe ederek açıklamaktadır.

LORABID in-vitro ve in-vivo (klinik enfeksiyonlarda) olarak aşağıdaki mikroorganizmalara karşı etkilidir.

Gram (+) aeroblar; Staphylococcus aureus (Penisilinaz salgılayan suşlar dahil metisiline dirençli stafilokoklara etkisizdir), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes

Gram (-) aeroblar; Escherichia coli, Haemophilus influenzae (β-laktamaz salgılayan suşlar dahil), Moraxella (Branhamella) catarrhalis (β-laktamaz salgılayan suşlar dahil)

İn-vitro olarak yukarıda sayılanlara ilave olarak aşağıdaki mikroorganizmalara da etkilidir.

Gram (+) aeroblar; Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae (B grubu streptokoklar), Streptococcus bovis, C, F ve G grubu streptokoklar, Viridans grubu streptokoklar

Gram (-) aeroblar; Citrobacter diversus, Haemophilus parainfluenzae, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten suşlar dahil), Pasteurella multocida, Proteus mirabilis, Salmonella türleri, Shigella türleri, Yersinia enterocolitica

Anaerobik organizmalar; Clostridium perfringens, Fusobacterium necrophorum, Peptococcus niger, Peptostreptococcus intermedius, Propionibacterium acnes

LORABID, Acinetobacter, Enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia türlerine karşı etkisizdir.

Farmakokinetik Özellikler

Lorakarbef ağız yolu ile alındıktan sonra sindirim kanalından %90 oranında emilir. LORABID'in tedavi için önerilen dozlarda farmakokinetiği doğrusal olup vücutta birikmez. LORABID kapsülün erişkinlere 200 mg ve 400 mg tek doz verilmesinden yaklaşık 1 saat sonra doza bağlı olarak 8.0 µg/mL ve 14 µg/mL ortalama maksimum kan konsantrasyonları oluşur. Lorakarbef dokulara hızlı ve yaygın olarak dağılır. Çocuklarda ilaç verilmesinden 2 saat sonra orta kulak sıvısındaki lorakarbef konsantrasyonu, plazma düzeyinin yaklaşık %48'ine ulaşır. LORABID'in çocuklarda 15 mg/kg süspansiyon şeklinde verilen tek dozu ile yaklaşık 1 saat sonra oluşan maksimum kan konsantrasyonu ortalama 20 µg/mL'dir. Lorakarbef %85-90 oranında değişmeden, idrar yolu ile atılır.

LORABID’in eliminasyon yarılanma süresi böbrek fonksiyonu normal olan hastalarda ortalama 1 saattir. Birlikte probenesid verilmesi LORABID’in idrardan atılım hızını azaltır ve yarılanma süresini 1.5 saate çıkarır. Yarılanma süresi böbrek fonksiyon bozukluğunun derecesine bağlı olarak 32 saate kadar uzayabilir. Normal böbrek fonksiyonlu ve sağlıklı olan yaşlı hastalarda plazma yarılanma ömrü erişkinlerdeki gibidir ve emilen toplam LORABID miktarı değişmez. LORABID plazma proteinlerine yaklaşık %25 oranında bağlanır.

Farmasötik Şekli

Kapsül

Formülü
Her kapsül 200 mg lorakarbef anhidrata eşdeğer miktarda lorakarbef içerir.
Diğer maddeler: İndigo karmin, kırmızı demir oksit, sarı demir oksit, siyah demir oksit ve titanyum dioksit.
İlaç Etkileşmeleri

Birlikte probenesid verilmesi LORABID’in pik plazma konsatrasyonunu arttırır, yarılanma süresini uzatır, renal klerensini azaltır.

Kontraendikasyonlar

LORABID’in lorakarbef ve sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kullanılması kontrendikedir. LORABID’in hamilelerde, altı aydan küçük çocuklarda ve emziren annelerde kullanılma ehliyeti kanıtlanmamıştır.

Kullanım Şekli Ve Dozu

LORABID kapsül oral yoldan, yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınabilir.

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; yaş grupları ve belirtilen endikasyonlara göre önerilen dozlar ve tedaviye devam süreleri aşağıdadır.

Yaş grubu/Enfeksiyon Günlük Doz (mg) Tedavi süresi (gün)
Erişkin ( 13 yaş ve üzeri)  
Alt Solunum Yolları  
Akut Bronşit 2x200-400 ( 12 saat ara ile) 7
Kronik Bronşit akut alevlenmesi 2x400 ( 12 saat ara ile ) 7
Pnömoni 2x400 ( 12 saat ara ile ) 14
Üst Solunum Yolları  
Farenjit 2x200 ( 12 saat ara ile ) 10*
Sinüzit 2x400 ( 12 saat ara ile ) 10
Deri ve yumuşak doku 2x200 ( 12 saat ara ile ) 7
İdrar yolları    
Sistit 1x200 ( 24 saat ara ile ) 7
Piyelonefrit 2x400 ( 12 saat ara ile ) 14
Çocuk ( 6 ay-12 yaş )    
Üst Solunum Yolları    
Akut orta kulak enfeksiyonu** 30 mg/kg/gün  10
  (2 eşit doza bölerek)  
Farenjit ve tonsilit 15 mg/kg/gün  10*
  (2 eşit doza bölerek)  
Deri ve yumuşak doku    
İmpetigo 15 mg/kg/gün  7
  (2 eşit doza bölerek)  

 * S.pyogenes'e bağlı enfeksiyonlarda tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilir.

** Verilen değerler Lorabid’in süspansiyon şekli içindir.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
LORABID 400 mg Kapsül, 10 adet, blisterde
LORABID 200 mg/5mL Oral Süspansiyon hazırlamak için Granül, 60 mL, HDPE şişede + saf su, (2x18 mL) şeffaf plastik şişede
LORABID 100 mg/5mL Oral Süspansiyon hazırlamak için Granül, 60 mL, HDPE şişede + saf su, (2x18 mL) şeffaf plastik şişede
Saklama Koşulları
İKAZLAR
Doktora danışılmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

LORABID 200 mg Kapsül, 10 adet, blisterde.

Uyarılar/Önlemler

LORABID tedavisine başlamadan önce hastaların lorakarbef, sefalosporin ve penisilinlere ait önceden bilinen duyarlılıkların varlığı soruşturulmalıdır. Bu antibiyotik grupları arasında çapraz alerji söz konusu olduğundan sefalosporin türevi olan lorakarbef de penisilinlere duyarlı kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. LORABID kullanımı sırasında herhangi bir alerjik reaksiyon görülürse ilaç hemen kesilmelidir. Ciddi aşırı duyarlılık reaksiyonları; epinefrin, antihistaminikler, kortikosteroidler, presör aminler kullanımı ve i.v. sıvı tedavisi ile trakeal entübasyonu gerektirebilir. LORABID’in uzun süreli kullanımı sonucu duyarlı olmayan mikroorganizmalar üreyebilir. Bu nedenle hasta dikkatle izlenmeli ve bir süperenfeksiyon oluşumunda gerekli tedaviye hemen başlanmalıdır. Geniş spektrumlu antibiyotiklerin psödomembranöz kolite neden olabileceği bildirildiğinden kullanım sırasında bu yönden dikkatli olunmalıdır. LORABID tedavisi sırasında yapılan laboratuvar testlerinde hatalı Coombs testi pozitifliği, protrombin zamanı uzaması ve laktat dehidrogenaz (LDH) yüksekliği görülebilir.

LORABID böbrek yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalı ve günlük doz kreatinin klerensi 50 mL/dakikanın altında olan hastalarda gerektiği oranda azaltılmalıdır. Kreatinin klerensi 10 ile 49 mL/dak arasında olan hastalara önerilen dozun yarısı, 10 mL/dakikanın altında olanlara önerilen günlük doz her 3-5 günde bir verilebilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı:

(Gebelik Kategorisi: B)

Gebelik:

Hamile kadınlarda yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışmalar yoktur.

Emzirme dönemi:

LORABID’in anne sütüne geçip geçmediği tespit edilememiştir. Emzirme döneminde uygulanan birçok ilaç anne sütünde tespit edildiği için emziren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

Araç ve Makine Kullanma Yeteneği üzerindeki Etkileri

Araç ve makine kullanma yeteneği üzerindeki etkilerine dair veri yoktur.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Lorakarbef tedavisinde görülen yan etkiler diğer oral olarak kullanılan β-laktam grubu antibiyotiklere benzer.

Aşırı duyarlılık: Deri döküntüleri (%1.2), ürtiker, pruritus ve eritem multiform.

Gastrointestinal: Diyare (%4.1), bulantı (%1.9), kusma (%1.4), karın ağrısı (%1.4) ve anoreksi.

Santral sinir sistemi: Baş ağrısı (%2.9), uykusuzluk, sinirlilik, baş dönmesi ve sersemlik.

Hematopoetik: Geçici trombositopeni, lökopeni ve eozinofili.

Hepatik: AST (SGOT), ALT (SGTP) ve alkalen fosfataz yükselmesi.

Renal: BUN ve kreatinin değerlerinde geçici artış.

Kardiyovasküler: Vazodilatasyon.

Genito-üriner: Vajinit ve vajinal moniliazis.

Klinik denemelerde LORABID ile tedavi edilen hastalarda görülmemesine rağmen diğer β-laktam antibiyotiklerde de olduğu gibi aşağıdaki yan etkiler çok nadir de olsa görülebilir.

Anafilaktik reaksiyonlar, Stevens-Johnson sendromu, serum hastalığına benzer reaksiyonlar, aplastik anemi, hemolitik anemi, hemoraji, agranülositoz, toksik epidermal nekroz, renal disfonksiyon, toksik nefropati ve kolestazı da kapsayan hepatik disfonksiyon, kısmen renal bozukluğu olan hastalarda pek çok β-laktam antibiyotik gibi nöbetleri tetikleyebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.