Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Yeni Recordati İlaç ve Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.
Marka LORANTIS
Etken Madde Kodu SGKFC0-LORATADIN
Ambalaj Miktarı 10
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu R06AX13
ATC Açıklaması Loratadin
NFC Kodu AA
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Tabletler
Kamu Kodu A04749
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,12 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,03 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği 2,79 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçer !
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı
Doz aşımı durumunda düşük olasılıkla, baş ağrısı, uyku hali, hipotansiyon ve taşikardi gibi antikolinerjik etkiler ve santral sinir sistemi üzerinde istenmeyen etkiler görülebilir.
 
Spesifik bir antidotu bulunmadığından semptomatik ve destekleyici tedaviye derhal başlanmalıdır. Doz aşımının tedavisinde, hastanın şuuru yerinde ise ilacın emilimini azaltmak için, hasta kusmuş olsa dahi, ipeka şurubuyla farmakolojik kusturma yapılmalıdır. Ancak şuuru kapalı hastalarda kusturma uygulanmamalıdır. Kusmadan sonra, midede kalan ilacın bağlanması amacıyla aktif kömür su ile karıştırılarak verilebilir. Kusturma işleminin başarısız yada kontrendike olduğu durumlarda mide lavajı yapılmalıdır. Salin katartikler, osmos ile barsak içine su çektiklerinden, barsak içeriğinin hızla seyreltilmesinde yararlı olabilir. Loratadin hemodiyaliz ile elimine edilemez ve peritoniyal diyaliz ile eliminasyonu hakkında da bir bilgi mevcut değildir. Acil tedaviden sonra hasta, tıbbi gözetim altında tutulmalıdır.
Endikasyonlar
Lorantis® tablet, kronik idiopatik ürtiker, mevsimsel ve kronik (prennial) alerjik rinit tedavisinde endikedir.
Farmakodinamik Özellikler
Loratadin, piperidin grubu, uzun etkili bir trisiklik antihistaminiktir. Seçici olarak periferdeki histamin H1 reseptörlerini bloke ederek etki gösterir.
 
Beyin-omurilik sıvısına geçemediğinden santral sinir sistemi üzerinde etki göstermez, bu özelliği nedeniyle sedasyona ve antikolinerjik etkilere neden olmaz.
Farmakokinetik Özellikler
Emilim: Oral yolla alındıktan sonra hızla emilir. Yemeklerle birlikte alındığında emilimi gecikir ancak, sistemik biyoyararlanımı artar. En yüksek plazma düzeyine 1-1,5 saatte ulaşır. Doz değişiklikleri zaman ve miktar olarak plazma değerlerini anlamlı olarak değiştirmez.
 
Dağılım: Loratadin tüm dokulara eşit olarak dağılır. %97-99 oranında plazma proteinlerine bağlanır. Aktif metaboliti dekarboetoksiloratadin ise %73-76 oranında proteinlere bağlanır. Etkisi 24 saat sürer. Beyin-omurilik sıvısına geçemez.
 
Metabolizma: Loratadin, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi tarafından, karbamat kısmının hidrolizi sonucu aktif metaboliti olan dekarboetoksiloratadin’e dönüşür. Bu madde de karaciğerde hidroksilasyona uğrayarak derhal metabolize olur.
 
Eliminasyon: 10 gün içerisinde alınan dozun %80’i, esas olarak böbreklerden ve bir miktar da feçes ile elimine olur. Loratadin’in eliminasyon yarı ömrü 8-14 saat, klirens değeri ise 140-202 ml/dak/kg’dır. Aktif metaboliti olan dekarboetoksiloratadin’in eliminasyon yarı ömrü 17-24 saattir.
Farmasötik Şekli
Tablet
Formülü
Her tablette: Loratadin 10mg
İlaç Etkileşmeleri
Psikomotor performans araştırmalarında, loratadin ile alkolün eş zamanlı kullanımının, alkolün etkilerini güçlendirmediği görülmüştür.
 
Eritromisin, simetidin ve ketokonazol, loratadin ile birlikte uygulandığında, loratadinin ve aktif metabolitinin plazma düzeylerinin yükseldiği ancak klinik açıdan anlamlı bir değişikliğe (elektrokardiyografik değişiklikler dahil) yol açmadığı bildirilmiştir.
 
Etkileşme çalışmaları tamamlanana kadar, karaciğer metabolizmasını baskıladığı bilinen ilaçlarla birlikte kullanılması sırasında dikkatli olunmalıdır.
 
Laboratuvar testleri üzerine etkisi: Antihistaminiklerin, deri reaktivitesini gösteren pozitif reaksiyonları önlemesi veya azaltması nedeniyle deri testlerinden 72 saat önce kesilmesi gerekir.
Kontraendikasyonlar
Loratadin veya formülasyondaki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.
Kullanım Şekli Ve Dozu
Günlük doz bir seferde ve tercihen sabah kahvaltısında alınır.
 
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde önerilen günlük doz;
 
Yetişkinler ve 12 yaşından büyük çocuklar: günde 10mg (1 tablet)dır.
6 – 12 yaş arası çocuklarda: 10 mg (1 tablet)
2 – 5 yaş arası çocuklarda: günde 5 mg (½ tablet)
Karaciğer yetmezliği ve böbrek yetmezliği(kreatinin klirensi<30ml/dak) olanlarda: Önerilen doz: gün aşırı 10mg (1 tablet)’dır.
Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
-
Saklama Koşulları
25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Hekime danışmadan kullanılmamalıdır. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği
10 Tabletlik blister ambalajlarda.
Uyarılar/Önlemler
Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda loratadinin klirensi azalabileceğinden, daha düşük başlangıç dozları kullanılmalıdır.
 
Loratadin’ in 2 yaşından küçük çocuklarda güvenliliği ve etkililiği gösterilmemiştir. Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlamasına gerek vardır. Antihistaminiklerden herhangi birine karşı duyarlılığı olan kişilerde diğerlerine karşı da duyarlılık görülebilir.
 
GEBELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI:
 
Gebelik Kategorisi : B Kategorisi
 
Gebelerde yeterli kontrollü çalışmalar bulunmadığı için ilacın yararlarının fötus üzerindeki risk ile beraber değerlendirilmesi ve buna göre ilacın kullanılıp kullanılamıyacağına hekim tarafından karar verilmesi önerilir.
 
Gebelik sırasında, ancak kesinlikle kullanılması gereken durumlarda önerilmelidir.
 
Emziren Anneler: Loratadin anne sütüne geçtiğinden ve antihistaminiklerin özellikle yeni doğan ve prematüre bebekler üzerindeki olası riskleri bulunduğundan tedaviye ya da emzirmeye ara verilmelidir.
 
Motorlu Araç ve Makine Kullanımı Üzerine Etkisi: Loratadin nadiren de olsa uyuklamaya neden olabilmektedir. Bu nedenle dikkat gerektiren motorlu araç ve makine kullananlar ile tehlikeli-yüksek yerlerde çalışanlar tarafından dikkatli kullanılmalıdır.
Yan Etkileri / Advers Etkiler
Loratadin ile görülen yan etkiler nadir ve hafif şiddetlidir.
 
Önerildiği dozda kullanıldığında, klinik açıdan anlamlı bir sedasyona yol açmaz.
 
En sık bildirilen yan etkiler; halsizlik, baş ağrısı, uyku artışı, ağız kuruluğu, bulantı, gastrit gibi gastrointestinal yakınmalar ve deri döküntüsü gibi alerji belirtileridir.
 
Nadiren görülen yan etkiler; alopesi, anafilaksi, karaciğer fonksiyon bozuklukları ve supraventriküler taşiaritmidir.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.