Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Bausch & Lomb Sağlık ve Optik
Marka LOTEMAX
Etken Madde Kodu SGKFWV-LOTEPREDNOL ETABONAT Oftalmik
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu S01BA14
ATC Açıklaması Loteprednol
NFC Kodu GK
NFC Açıklaması Oftalmik Süspansiyonlar
Kamu Kodu A12894
Patent Orjinal
Satış Fiyatı 33,21 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 29,65 TL (5 Şubat 2020)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E782A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği
5 ml'lik LDPE damlalıklı, pembe PP kapaklı, beyaz LDPE şişelerde.
Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler
Topikal oftalmik kullanım ile, araç ya da makine kullanma üzerindeki etkilerine ait bir bilgi bildirilmemiştir.
İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
LOTEMAX’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
Eğer;
 • Etkin madde (loteprednol) veya ilacın bileşiminde bulunan etkin maddelerinden herhangi birine karşı allerjiniz varsa,
 • Herhangi bir kortikosteroide karşı allerjiniz varsa,
 • Herpes simplex, vaccinia veya varicella gibi virüslerden kaynaklanan bir göz hastalığınız varsa,
 • Mycobacterium veya mantardan kaynaklanan bir göz hastalığınız varsa LOTEMAX’ı kullanmayınız.  
LOTEMAX’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
 • Göz tansiyonunuz (glokom) varsa,
 • Ağrı gelişirse veya kızarıklık, kaşınma veya enflamasyon kötüleşirse ve semptomlarınız 2 gün içinde iyileşme göstermezse doktorunuza danışınız. Durumunuzun yeniden değerlendirilmesi gerekebilir.
 • Doktorunuz tarafından göz tansiyonunuz ölçülmeden 10 günden uzun kullanmayınız.
 • Lotemax veya steroid içeren göz damlalarının uzun dönemli kullanımı gözde optik sinirlere zarar verecek, görüş ve katarakt sorunlarına neden olabilecek glokom veya göz içi basınçta artışa neden olabilir.
 • Lotemax veya steroid içeren göz damlalarının uzun dönemli kullanımı enfeksiyonlar ile mücadele etme gücünüzü azaltabilir ve herpes simplexin de dahil olduğu göz enfeksiyonu gelişme olasılığını artırabilir.
 • Lotemax gibi steroid göz damlalarının kullanımı viral göz enfeksiyonlarının kötüleştirebilir ve süresini uzatır.
 • Lotemax gibi steroid göz damlalarının katarakt ameliyatlarından sonra kullanımı iyileşme zamanının uzatır.
 • Gözünüzde kontakt lens takılı iken LOTEMAX’ı damlatmayınız. Lensinizi çıkarıp damlatınız ve tekrar takmadan önce en az 15 dakika bekleyiniz.
“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”
 
LOTEMAX’ın yiyecek ve içecek ile kullanılması
LOTEMAX’ın yiyecek ve içecekler ile etkileşmesi beklenmemektedir.
 
Hamilelik
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.
Tedavi sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 
Emzirme
İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir. Emzirme sırasında LOTEMAX dikkatli kullanılmalıdır.
 
Araç ve makine kullanımı
Diğer göze uygulanan ilaçlarda olduğu gibi, LOTEMAX damlatıldıktan sonra gözünüzde bulanıklık oluşur ise, araç ya da makine kullanmadan önce görmenizin netleşmesini bekleyiniz.
 
LOTEMAX’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
Göz damlasını gözünüzde kontak lens varken kullanmayın. Lensleri gözünüze tekrar takmadan önce, göz damlasını kullandıktan sonra en az 15 dakika bekleyin.
 
LOTEMAX içindeki koruyucu madde (benzalkonyum klorür) gözde tahrişe neden olabilir, ayrıca yumuşak kontak lenslerde renk bozulması yaptığı bilinmektedir.
 
Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı 
Göze damlatılarak kullanım ile ilgili olarak herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
 
Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise  lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir
Tüm ilaçlar gibi LOTEMAX’ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.
 
Aşağıdakilerden biri olursa, LOTEMAX’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın
 • yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.
Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.
Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin LOTEMAX’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’
 
Bu ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Anormal görme/görme bulanıklığı,
 • gözde yanma, akıntı.
Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.
 
Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Kuru göz,
 • Göz yaşarması,
 • Yabancı cisim hissi,
 • Kaşıntı,
 • Kızarıklık,
 • Işığa bakamama,
 • Göz kapağında kızarıklık,
 • Gözde tahriş/ağrı/rahatsızlık,
 • Baş ağrısı,
 • Burun akıntısı,
 • Boğaz ağrısı.
Bu olayların bazısı, altta yatan göz rahatsızlığına bağlı olabilir.
 
Bunlar LOTEMAX’ın hafif yan etkileridir.
 
Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
İlaç Nasıl Kullanılır
Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız.
 
Etkilenen gözlere alt göz kapağının iç tarafına, günde 4 kez 1 – 2 damla uygulanır.
Gerektiğinde, ilk hafta içindeki başlangıç tedavisi sırasında dozlama her saatte bir damlaya kadar artırılabilir. Tedavinin erkenden kesilmemesine dikkat edilmelidir. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise, doktorunuz tarafından yeniden değerlendirilmeniz gerekebilir.
 
Ameliyat sonrası kullanım: Ameliyattan 24 saat sonra başlamak ve iki hafta boyunca devam etmek üzere, ameliyat edilen göze günde 4 kez 1 – 2 damla uygulanır.
 
Şişe içerisindeki ilaca mikropların bulaşma olasılığı bulunduğundan, ilacı göze damlatırken, damlalığın ucunu herhangi bir yüzeye temas ettirilmeyiniz. Şişenin ilk açılmasından 28 gün sonra, kullanılmadan kalan kısım atılmalıdır.
 
Uygulama yolu ve metodu:

 

 

 1. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.
 2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.
 3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.
 4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.
Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.
 
Değişik yaş grupları:
 
Çocuklarda kullanımı:
 
Çocuk hastalarda etkisi ve güvenliği bilinmemektedir.
 
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.
 
Özel kullanım durumları:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Böbrek/Karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.
 
Eğer LOTEMAX’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
 
Kullanmanız gerekenden daha fazla LOTEMAX kullandıysanız
LOTEMAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.
 
LOTEMAX’ı kullanmayı unutursanız
Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 
LOTEMAX ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
LOTEMAX sonlandırıldığında herhangi bir etki bulunmamaktadır
İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır
LOTEMAX, kortikosteroidler adı verilen bir ilaç grubun aittir.
 
Süt görünüşlü beyaz süspansiyon içeren 5 ml'lik beyaz LDPE şişelerde sunulur.
 
Gözde çeşitli uyaranlar ile ortaya çıkan iltihabı (kızarıklık, ağrı, şişkinlik, kaşıntı vb.) ortadan kaldırmaktadır.
 
Bu amaçla,
 • gözdeki çeşitli yapıların alerjik ve iltihabi hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca, göz cerrahisini takiben ameliyat sonrası oluşan iltihabın tedavisinde de kullanılır.

   

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır
LOTEMAX’ı çocukların göremeyeceği,  erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız
 
15-25°C'de dik olarak saklayınız. Dondurmayınız.
Kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Şişe, ilk açılışını takiben 28 gün sonra atılmalıdır.
 
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
 
Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra LOTEMAX’ı kullanmayınız.
 
Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz LOTEMAX’ı kullanmayınız.
Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası
Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği”ne uygun olarak imha edilmelidir.
Beşeri Tıbbi Ürünün Adı
LOTEMAX % 0.5 steril oftalmik süspansiyon
Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak herhangi bir etkileşim bildirilmemiştir.
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler
Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
 
Pediyatrik popülasyon
Hiçbir etkileşim çalışması yapılmamıştır.
Doz Aşımı Ve Tedavisi
Oküler uygulama ile ilgili olarak bir doz aşımı bildirilmemiştir. Doz aşımı söz konusu olursa, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.
Etkin Maddeler

Loteprednol etabonat.

Farmakodinamik Özellikler
Farmakoterapötik Grup:Oftalmolojikler, antienflamatuvar ilaçlar, kortikosteroidler
ATC Kodu:S01BA14
 
Kortikosteroidler, çeşitli uyaranlarla ortaya çıkan inflamatuvar cevabı inhibe etmektedir ve iyileşmeyi geciktirebilir ya da yavaşlatabilirler. İnflamasyonla ilişkili olan ödem, fibrin birikimi, kapiller dilatasyon, lökosit göçü, kapiller proliferasyon, fibroblast proliferasyonu, kollagen birikimi ve skar oluşumunu inhibe ederler. Oküler kortikosteroidlerin genel olarak kabul edilmiş bir etki mekanizmalarının olmamasına rağmen, fosfolipaz A2 inhibitör proteinleri olan lipokortinleri indükleyerek etki ettikleri düşünülmektedir. Bu proteinlerin membran fosfolipidlerinden araşidonik asid açığa çıkmasını inhibe ederek prostaglandinler ve lökotrienler gibi güçlü inflamasyon mediatörlerinin biyosentezini kontrol ettikleri öne sürülmektedir. Araşidonik asid, membran fosfolipidlerinden fosfolipaz A2 tarafından salıverilmektedir. Kortikosteroidler, göziçi basıncında bir artış oluşturabilirler.
 
Loteprednol etabonat etki göstereceği alanda potent antienflamatuar aktivite gösterecek biçimde tasarlanmış yeni bir kortikosteroid sınıfındadır. Antienflamatuar etkisi oftalomolojide kullanılan diğer potent kortikosteroidlerle benzer düzeydeyken, intraoküler basıncı artırma etkisi daha düşüktür. Hayvan çalışmaları loteprednol etabonat’ın kortikosteroid reseptörlerine bağlanma afinitesinin deksametazondan 4.3 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu yeni steroid sınıfındaki biyoaktif moleküller, kimyasal yapıları ve vücuttaki enzimatik yolaklar bilindiği için in-vivo transformasyon yoluyla non-toksik maddelere dönüşeceği tahmin edilebilir. Kortienik asit hidrokortizonun inaktif bir metabolitidir ve kortienik asit analogları kortikosteroid aktiviteden yoksundur. Loteprednol bu metabolitlerden biri olan kortienik asit etabonat kullanılarak sentezlenmiş bir ester derivatifidir.
 
Farmakokinetik Özellikler

Loteprednol etabonat yapısal olarak diğer kortikosteroidlere benzemektedir. Ancak, 20 numaralı pozisyonda keton grubu yoktur. Yağda çözünürlüğü oldukça yüksektir ve bu nedenle hücre içine penetrasyonu güçlüdür.

Emilim:
LOTEMAX ile sınırlı bir  sistemik absorbsiyon görülmektedir (<1 ng/ml).

Dağılım:
Loteprednol etabonat uygulamasının, kanda düşük radyoaktivite seviyeleri ile sonuçlandığı ve 1 - 2 saatte doruk konsantrasyona ulaştığı görülmüştür.

Biyotransformasyon:
Loteprednol etabonat, prednizolon-bağlantılı bileşiklerin yapısal modifikasyonlarıyle sentezlenmiştir ve  in vivo ve in vitro preklinik metabolizma araştırmalarına dayanarak, loteprednol etabonat büyük ölçüde inaktif karboksilik asid metabolitlerine metabolize olmaktadır.

Eliminasyon:
LOTEMAX’ın sistemik emilimi sınırlı olduğundan (<1 ng/ml), topikal kullanım için eliminasyon verisi bildirilmemiştir.

Özel popülasyonlara ilişkin veri bulunmamaktadır.

Farmasötik Form
Oftalmik Süspansiyon.
Gebelik Ve Laktasyon
Genel tavsiye
Gebelik kategorisi C’dir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik ve/veya embriyonel/fetal gelişim ve/veya doğum ve/veya doğum sonrası gelişim üzerindeki etkiler bakımından yetersizdir. İnsanlara yönelik potansiyel risk bilinmemektedir.
 
Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar tedavi süresince etkili doğum kontrolü uygulamak zorundadır.
 
Gebelik dönemi
LOTEMAX, gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. İlacın kullanımına, hekim tarafından, fetus üzerindeki olası risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir.
 
Laktasyon dönemi
Topikal olarak uygulanan kortikosteroidlerin, anne sütünde izlenmeye yetecek miktarlarda sistemik absorbiyonla sonuçlanıp sonuçlanmadığı bilinmemektedir. Sistemik steroidler anne sütüne geçmektedir ve büyümeyi baskılayabilirler. Emziren bir anneye LOTEMAX verildiğinde, dikkatli olunmalıdır.
 
Üreme yeteneği /fertilite
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak insanda üreme yeteneği/fertiliteye etkisi bildirilmemiştir.
Geçimsizlikler

Bildirilmemiştir

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi : 03.01.2011

Ruhsat yenileme tarihi : -

 

İstenmeyen Etkiler

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Göz hastalıkları
Yaygın: Korneal bozukluk, gözde akıntı, oküler rahatsızlık, gözde kuruluk, epifora, gözde yabancı cisim hissi, konjunktivada kanlanma, kaşıntı.
Yaygın olmayan: Anormal görme/görme bulanıklığı, yanma, kemozis, konjunktivit, iritis, gözde ağrı,konjunktival papilla, fotofobi, üveit.

Uygulamaya bağlı reaksiyonlar:
Yaygın: Uygulama yerinde yanma

Enfeksiyon:
Seyrek: Keratokonjunktivit

Bu belirtilerin bazılarının altta yatan oküler hastalıkla benzer oldukları saptanmıştır

Sinir Sistemi hastalıkları
Yaygın:başağrısı
Seyrek: Migren, tat bozuklukları, baş dönmesi, parestezi.

Genel bozuklular ve uygulama yerine ilişkin hastalıklar
Yaygın olmayan: Asteni
Seyrek: Göğüs ağrısı, üşüme, ateş ve ağrı.

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları
Yaygın olmayan: Rinit
Seyrek: Öksürük

Enfeksiyon ve enfestasyonlar
Yaygın olmayan: Keratokonjonktivit , farenjit
Seyrek: Üriner system enfeksiyonu, üretrit.

Deri ve deri altı bozuklukları
Seyrek: Yüzde ödem, ürtiker, döküntü, deride kuruluk, egzema.

Gastrointestinal hastalıklar
Seyrek: Diyare, bulantı, kusma.

Araştırmalar
Seyrek: Kilo alımı

Kulak ve labirent bozuklukları
Seyrek: Tinnitus

Benign, malign, spesifik olmayan neoplazmalar
Seyrek: Meme neoplazması

Kas-iskelet sistemi ve bağlayıcı doku bozuklukları
Seyrek: Seyirme

Psikiyatrik hastalıklar
Seyrek : Sinirlilik hali

Kontollü, randomize çalışmalar değerlendirildiğinde 28 gün ve daha fazla loteprednol etabonat kullanan bireylerde intraoküler basıncında anlamlı artış (≥10 mmHg) insidansı %2 bulunmuştur (15/901). Prednizolon kullanan bireylerde intraoküler basıncında anlamlı artış (≥10 mmHg) insidansı %7 (11/164) iken plasebo grubunda %0.5 (3/583) saptanmıştır.

 

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim
Etkin madde
Her ml’de 5 mg loteprednol etabonat
 
Yardımcı maddeler
Koruyucu olarak 0.20 mg Benzalkonyum Klorür Çözeltisi (% 0.01)
 
Yardımcı maddeler için bkz.Yardımcı maddelerin listesi.
Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri
Konvansiyonel tekrarlanmış doz toksisitesi ve genotoksisite çalışmalarından edinilen preklnik veriler insanlar için özel bir risk olduğunu göstermemektedir.
 
Tavşanlarda yapılan reprodüktif toksisite çalışmalarında, maksimum  günlük klinik dozun 35 katı oral dozlarda embryotoksik veya teratojenik etki (gecikmiş osifikasyon, meningosel insidansında artış, anormal sol karotid arter ve kol-bacak eğrilmesi )  gözlenmiştir. Sıçanlarda ise maksimum günlük klinik dozun 60 katı oral dozlarda embryotoksik veya teratojenik etki (fötal vucut agırlığında ve iskelet kemikleşmesinde azalma, innominate arter yokluğu, yarık damak, kasık fıtığı) gözlenmiştir. 
 
Akut ve çok dozlu tavşan oküler çalışmalarında hafif oküler iritasyon gözlenmiştir.
 
Karsinojenez:
Loteprednol etabonat için hiç bir karsinojenite verisi mevcut değildir
 
Kronik Toksisite:
Gözlenen toksisite, bileşiğin kortikosteroid sınıfının karakteristik toksisitesidir; timus ve adrenal bezler en anlamlı ölçüde etkilenen organlardır. Etkiler, sadece etkili dozlara göre daha yüksek dozlarda görülmektedir.
 
Mutajenez:
Loteprednol etabonat, metabolik aktivasyon varlığında veya yokluğunda in vitro ve in vivo araştırmalarda mutajenik veya klastojenik değildir. 
Kontrendikasyonlar
Diğer oftalmik kortikostreoidlerle olduğu gibi LOTEMAX, epitelial herpes simplex keratiti (dendritik keratit), vaccinia, su çiçeği ve ayrıca gözün mikobakteriyal enfeksiyonu ve oküler yapıların fungal hastalıkları dahil olmak üzere bir çok kornea ve konjunktiva hastalıklarında kontrendikedir. Ayrıca, etken maddeye, yardımcı maddelerden herhangi birine ve diğer kortikosteroidlere aşırı duyarlığı olduğu bilinen kişilerde de kontrendikedir.
Kullanım Yolu
Göze damlatılır.
Küb' Ün Yenileme Tarihi

-

Müstahzar Adı
LOTEMAX % 0.5 steril oftalmik süspansiyon
Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri
Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı, optik sinir hasarı, görme keskinliği ve görme alanlarında kusurlar ve posterior subkapsüler katarakt oluşumuna bağlı olarak glokomla sonuçlanabilir. Steroidler, glokom varlığında dikkatle kullanılmalıdır.
 
Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı konağın cevabını baskılayabilir ve sekonder oküler enfeksiyon tehlikesini artırabilir. Kornea veya skleranın incelmesine neden olan hastalıklarda, topikal steroidlerin kullanımıyla perforasyonların meydana geldiği bilinmektedir. Gözün akut pürülan hastalıklarında steroidler var olan enfeksiyonu maskeleyebilir veya artırabilir. Katarakt cerrahisinden sonra steroidlerin kullanımı, iyileşmeyi geciktirebilir ve blep oluşma insidansını artırabilir.
 
Oküler steroidlerin kullanımı, (herpex simplex dahil) gözün bir çok viral enfeksiyonlarının şiddetini artırabilir veya sürecini uzatabilir. Herpes simplex hikayesi olan hastaların tedavisinde kortikosteroid bir ilacın kullanılmasında çok dikkatli olunmalıdır.
 
Sadece oftalmik kullanım içindir. İlacın ilk reçetelenmesi sırasında ve 14 gün sonra ilacın yenilenmesi durumunda, hastanın biomikroskop ile ve uygunsa fluoresein boyama ile doktor tarafından incelenmesi gerekir. İşaretler ve semptomlarda iki günden sonra iyileşme görülmezse hasta tekrar değerlendirilmelidir. Bu ürün 10 gün veya daha uzun bir süre kullanılırsa, çocuklarda ve kooperasyon kurulamayan hastalarda da güç olsa bile, intraoküler basınç izlenmelidir.
 
Uzun süreli lokal steroid uygulamasıyla fungal kornea enfeksiyonları gelişebilir. Bir steroidin kullanıldığı veya kullanılmakta olduğu inatçı herhangi bir kornea ülserasyonunda, fungus yayılımı göz önünde bulundurulmalıdır. Uygun olduğunda fungal kültürler alınmalıdır.
 
Kontaminasyonu önlemek amacıyla, damlalığın ucu herhangi bir yüzey ile temas ettirilmemelidir. Ağrı oluşursa, kızarıklık, kaşıntı veya inflamasyon şiddetlenirse, hasta derhal doktoruna baş vurmalıdır.
 
Benzalkonyum klorür içeren tüm oftalmik preparatlarda olduğu gibi, LOTEMAX gözde yumuşak kontakt lens var iken uygulanmamalıdır.
Pozoloji Ve Uygulama Şekli
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
 
Steroide Cevap Veren Hastalık Tedavisinde
Etkilenen gözlere konjunktival keseye günde 4 kez 1 – 2 damla uygulanır. Gerektiğinde, ilk hafta içindeki başlangıç tedavisi sırasında dozlama her saatte bir damlaya kadar artırılabilir. Tedavinin erkenden kesilmemesine dikkat edilmelidir. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise, hasta yeniden değerlendirilmelidir.
 
Operasyon  Sonrası İnflamasyon Tedavisinde
Operasyondan 24 saat sonra başlamak ve post-operatif dönemde ilk iki hafta boyunca devam etmek üzere, ameliyat edilen gözün konjunktival kesesine günde 4 kez 1 – 2 damla uygulanır.
 
Tedavi süresi 2 haftayı geçmemelidir.
 
Uygulama şekli:
 
Etkilene gözün konjunktiva kesesine damlatılarak uygulanır. Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalayınız. Şişe içerisindeki süspansiyon, kontamine olabileceği için, ilaç göze damlatılırken, damlalığın ucu herhangi bir yüzeye temas ettirilmemelidir. Şişenin ilk açılmasından 28 gün sonra, kullanılmadan kalan kısım atılmalıdır. 
 
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
 
Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.
 
Pediyatrik popülasyon:
Pediyatrik hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır.
 
Geriyatrik popülasyon:
Topikal oftalmik kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.
Raf Ömrü

24 ay

Ruhsat Numarası(Ları)

130/65

Ruhsat Sahibi
Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Değirmen Yolu Sokak No:4 Kat: 12 D: 24
34742 Kozyatağı – İstanbul
Tel: 0216 373 3131
Ruhsat Sahibi
Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş.
Değirmen Yolu Sokak No:4 Kat: 12 D: 24
34742 Kozyatağı – İstanbul
Tel: 0216 373 3131
Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler
15-25°C'de dik olarak saklayınız. Dondurmayınız.
Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Kutunun üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
Şişe, ilk açılışını takiben 28 gün sonra atılmalıdır.
Terapötik Endikasyonlar
Alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeyel noktalı keratit, herpes zoster keratiti, iritis, siklitis, seçilmiş infektif konjunktivitler gibi palpebral ve bulbar konjunktivanın, korneanın ve gözün ön segmentinin steroide yanıt veren inflamatuvar rahatsızlıklarının tedavisinde, steroid kullanım riskinin ödem ve inflamasyonu azaltmak için kabul edildiği durumda, kullanılır. Ayrıca, oküler cerrahiyi takiben post-operatif inflamasyonun tedavisinde de kullanılır.
Üretici Bilgileri
Bausch& Lomb Incorporated
Florida /AMERİKA
 
Yardımcı Maddeler

Disodyum edetat, Gliserin, Povidon, Tiloksapol, Hidroklorik Asit (0.1N) ve/veya Sodyum Hidroksit (0.1N), Benzalkonyum Klorür Çözeltisi ve Saf Su.

Yardımcı Maddelerin Listesi
 • Disodyum edetat
 • Gliserin
 • Povidon
 • Tiloksapol
 • Benzalkonyum Klorür
 • Hidroklorik Asit (0.1N) ve/veya Sodyum Hidroksit (0.1N)
 • Saf Su