Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Orva İlaç Sanayi Ve Tic. A.Ş
Marka M-FURO
Etken Madde Kodu SGKFF4-MOMETAZON FUROAT Topikal,dermotolojik,hemoraidal yüzeyel
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ŞİŞE/AMBALAJ
ATC Kodu D07AC13
ATC Açıklaması Mometazon
NFC Kodu GS
NFC Açıklaması Topikal Harici Losyonlar
Kamu Kodu A04994
Patent Jenerik
Satış Fiyatı 10,4 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,28 TL (31 Ekim 2019)
Kurumun Ödediği 3,87 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E222B
Anne Sütü İlaç Anne Sütüne Geçmez.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Etken Maddeleri

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Doz aşımı sonucu topikal kortikosteroidler sistemik yan etkilere neden olabilecek oranda emilebilirler, bu açıdan dikkatli kullanılmaları gerekir.

Endikasyonlar

M - furo Losyon, kortikosteroidlere yanıt veren dermatozların iltihap ve kaşıntı ile birlikte seyreden belirtilerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılır.

Farmakodinamik Özellikler

Topikal kortikosteroidler antienflamatuvar, antipruritik ve vazokonstrüktif etkilere sahiptirler. Vazokonstrüktif etki mekanizmaları bilinmemektedir. Topikal kortikosteroidlerin güçlerini ve/veya klinik yararlarını değerlendirmek için, vazokonstrüktif etki tayinleri dahil, çeşitli laboratuvar metotları kullanılmaktadır. İnsanlardaki terapötik etki ile vazokonstrüktif gücü arasında kabul edilebilir bir korelasyon olduğu bilinmektedir.

Farmakokinetik Özellikler

Topikal kortikosteroidlerin deri yoluyla absorpsiyonu, kortikosteroidin konsantrasyonuna, ürünün sıvağına, epidermisin hasarlı olup olmamasına, uygulama sırasında oklüzyon yapılıp yapılmamasına bağlı olarak değişir. Sağlıklı ve normal ciltte topikal kortikosteroidlerin emildikleri bilinmektedir. Enflamasyon ve/veya diğer cilt hastalıklarının varlığı gibi etkenler absorpsiyonun artmasına neden olur.

 

Oklüzyon yapıldığında topikal kortikosteroidlerin deri yoluyla absorpsiyonları artar. Böylece dirençli dermatozlarda oklüzyon etkili olabilir. (bkz. Pozoloji ve Kullanım Şekli). Ciltten absorbe olduktan sonra sistemik kortikosteroidlere benzer farmakokinetik özelliklere sahiptirler. Kortikosteroidler plazmadaki proteinlere değişken miktarlarda bağlanırlar. Karaciğerde biyolojik olarak inaktif maddelere metabolize olduktan sonra böbrek yoluyla atılırlar. Az miktarda metabolize olmamış madde idrarla dışarı atılır. Bazı topikal kortikosteroidler ve metabolitleri safrayla atılırlar.

Farmasötik Şekli

Losyon

Formülü

1 g Losyonda; Mometazon Furoat 1 mg.

M - furo Losyon, %0,1 Mometazon Furoat ihtiva eder.

İlaç Etkileşmeleri
-
Kontraendikasyonlar

Mometazon Furoat’ a veya ürünün bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı bilinen hassasiyeti olan kişilerde    M - furo Losyon kontrendikedir. Ayrıca fungal, viral veya tüberküler deri lezyonlarında, herpes simpleks veya herpes zoster de kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

M - furo Losyon günde bir defa şişenin ağzını hastalıklı deri yüzeyine yaklaştırılarak birkaç damla damlatılır ve deriden emilinceye kadar hafifçe ovulur.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri
 • M - furo % 0,1 Merhem, 30g
 • M - furo % 0,1 Krem, 30g
Saklama Koşulları

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. M - furo Losyon, kutu üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

30g’lık yüksek dansiteli polietilen damlalıklı tıpa ve kapaklı şişede, prospektüsü ile birlikte karton kutuda.

Uyarılar/Önlemler

Güçlü topikal kortikosteroidlerin sistemik absorpsiyonu bazı hastalarda geri dönüşümlü Hipotalamik – Pituitari - Adrenal (HPA) aksis supresyonuna, Cushing sendromuna, hiperglisemiye ve glikozüriye neden olur. Kuvvetli steroidlerin, geniş yüzeylere uygulanması, uzun süre kullanılması ve kapalı bandaj altındaki uygulamalar, topikal kortikosteroidlerin sistemik absorpsiyonunu arttıran faktörlerdir. Bu nedenle geniş yüzeylerde, kapalı bandaj altında yüksek dozda kuvvetli steroid uygulandığında, hastalarda periyodik olarak idrardaki serbest kortizol ve ACTH stimülasyon testi ile HPA aksis supresyonu değerlendirilmelidirler. Eğer HPA aksis supresyonu gözlenirse, ilacın uygulamasına ara verilir veya daha zayıf etkili bir steroid ile devam edilir. İlaca ara verildiğinde HPA aksis fonksiyonunun düzelmesi çabuk ve tam olur. Tahriş oluştuğu takdirde kortikosteroide ara verilip uygun bir tedavi ile devam edilir. Dermatolojik enfeksiyon oluştuğu takdirde uygun bir antifungal veya antibakteriyel ajan ile tedavi edilmelidir. Eğer kısa zaman içinde olumlu sonuç alınmaz ise, enfeksiyon yeterli bir şekilde kontrol altına alınıncaya kadar kortikosteroide ara verilmelidir. 

Topikal kortikosteroidler, yetişkinlere göre çocuklardan daha fazla absorbe olmasına bağlı olarak sistemik toksisite riski artar. Çocuklarda topikal kortikosteroid kullanımının HPA aksisinin supresyonuna ve Cushing sendromuna yetişkinlere göre daha fazla neden olduğu gösterilmiştir. Çocuklarda topikal kortikosteroid uygulandığında HPA aksis supresyonu, Cushing sendromu ve intrakranial hipertansiyon gözlenmiştir. Çocuklarda adrenal supresyonunun gelişmesi, doğrusal büyüme gecikmesine, kilo alınımının gecikmesine, plazmada kortizol miktarının azalmasına ve HPA aksis stimülasyonunun cevapsız kalmasına neden olabilir. İntrakranial hipertansiyon, fontanellerin şişmesine, baş ağrısına ve bilateral optik papilla ödemine neden olabilir. Çocuklarda kronik olarak kortikosteroid tedavisi çocukların büyümelerine ve gelişmelerine engel olabilir. 2 yaşından küçük çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Hastaların Bilmesi Gereken Hususlar:

 • Bu ilaç deri hastalıklarında topikal kullanım için geliştirilmiştir. Göze temas ettirilmemelidir.
 • Doktorun önerdiği hastalık dışında başka hastalıklar için kullanılmamalıdır.
 • Doktor önermediği takdirde, tedavi edilen deri bölgesinin sargı ile ya da başka herhangi bir pansumanla kapatılmaması gerekir.
 • Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktora danışılmalıdır.
 • Çocuklarda çocuk bezi dermatiti tedavisinde M - furo Losyon tavsiye edilmemektedir.              M - furo Losyon çocuk bezi ile kapatılan bölgelere veya oklüzyon yapabilecek plastik iç çamaşırlı bölgelerde kullanılmamalıdır.
 • Doktor önermediği takdirde, M - furo Losyon yüz bölgesinde, koltukaltında veya kasık bölgesinde kullanılmamalıdır.
 • Diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi kontrol tamamlandıktan sonra tedavi kesilmelidir. 2 hafta içinde gelişme gözlenmezse doktora başvurulmalıdır.

Laboratuvar testleri: Hastalarda HPA aksis supresyonunu değerlendirmek için aşağıdaki testler yararlı olabilirler.

 •       ACTH stimülasyon testi
 •       İdrarda serbest kortizol testi

GEBELİKTE VE LAKTASYON DÖNEMİNDE KULLANIMI

Gebelikte kullanım C kategorisi: Yapılan çalışmalarda fetüs gelişiminde anormalliklere neden olduğu gösterilmiştir. Ancak topikal kortikosteroidler ile gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Topikal kortikosteroidler, eğer hekim ilacın gebe kadına sağlayacağı yararın, fetüs üzerindeki potansiyel riskini haklı göstereceğine inanıyorsa gebelik süresince kullanılmalıdır. Topikal kortikosteroidler’ in geniş yüzeyli, fazla miktarda ve uzun süreli uygulamalarından kaçınılmalıdır Topikal kortikosteroidler’ in doğurganlığı etkileyip etkilemediği, anne sütüne karışıp karışmadığı bilinmemektedir. Süt veren annelerde ancak doktor kontrolünde kullanılmalıdır.

REÇETE İLE SATILIR. Doktor kontrolünde haricen kullanılmalıdır.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Topikal olarak uygulandığında, kortikosteroidler nadiren istenmeyen etki gösterirler. Kapalı bandaj altında kullanıldıklarında istenmeyen etkiler daha sık görülebilir; bunlar sıklıklarına göre aşağıda listelenmiştir :

Yanma                             Perioral dermatit

Şiddetli kaşınma                 Alerjik kontak dermatit

İritasyon                          Deri yumuşaması

Kuruluk                            Sekonder enfeksiyon

Follikülit                           Cilt atrofisi

Hipertrikozis                      Deri üzerindeki çizgi şeklinde uzanan izler (Stria)

Akne türü kabarcıklar          İsilik

Hipopigmentasyon                 

                                     

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

KARSİNOGENEZ, MUTAGENEZ VE FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİLERİ

Mometazon Furoat ile yapılan genetik toksisite çalışmaları (Ames testi, fare lenfoma deneyi ve mikronükleus testi) mutajenik bir potansiyel göstermemiştir.