Grubu Beşeri İthal İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Marka M-M-R
Etken Madde Kodu
Ambalaj Miktarı 1
Ambalaj ENJEKTÖR-KARTUŞ/AMBALAJ
ATC Kodu J07BD52
ATC Açıklaması Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık ile kombinasyonları, canlı zayıflatılmış
NFC Kodu PB
NFC Açıklaması Parenteral Kuru Flakonlar
Kamu Kodu
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 68,23 TL (2 Mart 2020) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 60,88 TL (18 Şubat 2019)
Kurumun Ödediği
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu
Soğuk Zincir Soğuk Zincir İlacıdır.
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu
İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Ambalajın Niteliği Ve İçeriği

M-M-R II, tıpalı (butil kauçuk) flakon (tip 1 cam) içerisinde toz ve piston tıpalı, ucunda kapak (klorobutil kauçuk) olan önceden doldurulmuş enjektör (tip 1 cam) içerisinde çözücü şeklinde bulunur; 1’lik ambalajlarda takılmamış 2 iğneyle birlikte sunulur.

Araç Ve Makine Kullanımı Üzerindeki Etkiler

M-M-R II’nin araç ve makine kullanma yeteneği üzerine etkisi ile ilgili çalışma yapılmamıştır.

İlacı Kullanmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

M-M-R II'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Aşının içeriğindeki maddelerden herhangi birine (neomisin dahil veya yardımcı maddeler listesine bakınız) karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız varsa),
 • Sizde veya çocuğunuzda 38.5°C’den yüksek ateşle seyreden herhangi bir hastalık varsa (Bununla birlikte, düşük ateş kendi başına, aşılamayı erteleme nedeni oluşturmaz),
 • Hamile iseniz  (ayrıca aşılamayı izleyen 3 ay süresince hamile kalmayınız),
 • Tedavi edilmemiş aktif tüberkülozunuz varsa,
 • Bağışıklık sisteminizi baskılayıcı (immünosupresif) tedavi görüyorsanız (yerine koyma  tedavisi adı altında veya astım için düşük doz kortikosteroid ilaçları alanlar hariç),
 • Bir hastalık sonucu bağışıklık sistemi baskı altına alınmış hasta grubunda iseniz (AIDS dahil),
 • Bağışıklık sisteminizi baskılayıcı bir kan hastalığınız veya herhangi bir kanser  hastalığınız  varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun aile öyküsünde doğuştan (konjenital) veya kalıtımsal immün yetmezlik öyküsü varsa (sizin veya çocuğunuzun immün yeterliliği ispatlanmamışsa),

 

M-M-R II'yi aşağıdaki durumlarda DİKKATLE KULLANINIZ 

Size veya çocuğunuza aşı uygulanıp uygulanmayacağına doktorunuz karar verecektir.

Eğer:

 • Sizde veya çocuğunuzda yumurtaya veya yumurta içeren gıdalara karşı alerjik reaksiyon varsa,
 • Sizin veya çocuğunuzun öyküsünde veya aile öyküsünde alerji veya nöbet (konvülsiyonlar) varsa,
 • Siz veya çocuğunuz kızamık, kabakulak veya kızamıkçık aşısı (tek bileşenli aşı veya MMR-II gibi bir kombine aşı) uygulandıktan sonra, kolayca morarma veya olağandan daha uzun süren kanamayı içeren bir yan etki yaşarsanız,
 • Sizde veya çocuğunuzda İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu varsa fakat henüz HIV hastalığının belirtilerini göstermiyorsanız. Aşılama enfekte olmamış kişilere göre daha az etkili olabildiğinden, siz veya çocuğunuz kızamık, kabakulak ve kızamıkçık yönünden yakından takip edilmelisiniz (bkz. M-M-R II'yi aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ).

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde bile olsa, sizin veya çocuğunuz için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

 

M-M-R II’nin yiyecek ve içecek ile kullanılması: 

Uygulama yöntemi açısından yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

 

Hamilelik

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz  M-M-R II’yi kullanmayınız. Çocuk doğurma yaşlarındaysanız aşıyı izleyen 3 ay içerisinde hamile kalmamak için gerekli önlemleri almalısınız.

 

Aşılanma döneminde hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 

Emzirme:

Aşıyı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. 

Emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

 

Doktorunuz M-M-R II’yi kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

 

Araç ve makine kullanımı

M-M-R II ’nin araç ve makine kullanma yeteneğine etkisi hakkında bir bilgi yoktur.

 

M-M-R IInin içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler:

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 23 mg'dan daha az sodyum (sodyum fosfat, sodyum bikarbonat), 39 mg'dan daha az potasyum (potasyum fosfat) içerir. Sodyum ve potasyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

 

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 14.5 mg sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolarans problemi olan hastalar bu ilacı kullanmamalıdır.

 

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 1.9 mg sukroz içermektedir. Kullanım yolu (parenteral) nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

 

Diğer ilaçlar ve aşılar ile birlikte kullanımı

Doktor sizin veya çocuğunuzun aşılamasını kan veya plazma transfüzyonları ya da immün globulin (IG olarak bilinir) verildikten sonra en az 3 ay erteleyebilir. M-M-R II ile aşılamadan sonra, doktor size aksini söylemedikçe IG 1 ay süreyle verilmemelidir.

 

Tüberkülin testi yapılacaksa, M-M-R II aşılamasından önce herhangi bir zamanda, eş zamanlı olarak veya 4-6 hafta sonra yapılmalıdır.

 

M-M-R II aynı anda uygulanabilecek bazı rutin çocukluk çağı aşılarıyla birlikte uygulanabilir. Aynı anda uygulanamayacak aşılarda, M-M-R II bu aşılardan 1 ay önce veya sonra yapılmalıdır.

 

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız veya son zamanlarda bu aşı dışında herhangi bir aşılama yapıldıysa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

İlacın Olası Yan Etkileri Nelerdir

Her aşı gibi M-M-R II’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. M-M-R II’nin genel olarak vücut tarafından iyi kabul edildiği gösterilmiştir.

 

M-M-R II ile ilgili klinik çalışmalardan bildirilen yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın :10 hastanın en az 1’inde görülebilir.

Yaygın :10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Yaygın olmayan :100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 

Seyrek : 1000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok Seyrek : 10000 hastanın birinden az görülebilir.

 

Enfeksiyonlar ve parazit enfeksiyonları (enfestasyonlar):

Yaygın olmayan : Üst solunum yolu enfeksiyonu veya viral enfeksiyon, nazofarenjit (burun ile gırtlak arasındaki yolun iltihabı).

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları:

Yaygın olmayan: Burun akıntısı.

 

Gastro-intestinal bozukluklar:

Yaygın olmayan: İshal, kusma.

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları:

Yaygın: Döküntü.

Yaygın olmayan : Kurdeşen.

 

Genel bozukluk ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Çok yaygın: Ateş (≥ 38.5°C), enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, morarma, ağrı ve şişme.

 

Pazarlama sonrası deneyim

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar:

Testislerde şişme.

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları:

Alerjik reaksiyonlar.

 

Sinir sistemi bozuklukları:

Nöbetler, beyin iltihabı (ensefalopati).

 

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Eklem ağrısı ve şişme yaş ve cinsiyete bağlı olarak sıklığı değişir. En fazla yetişkin kadınlarda, en az puberte öncesi çocuklarda görülür.

 

Genel bozukluk ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları:

Beklenmeyen kanama veya deri altında morarma, enjeksiyon bölgesinde kısa süreli yanma ve/veya batma.

 

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

İlaç Nasıl Kullanılır

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • 12 aylık ve daha büyük kişiler. Bir doz seçilen bir tarihte uygulanır.
 • İkinci doz resmi tavsiyeler doğrultusunda ilk dozdan en az 6 hafta sonra uygulanabilir.

Uygulama yolu ve metodu:

M-M-R II uyluğun dış kısmında veya kolun üst tarafında cilt altına (subkutan) enjekte edilmelidir.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravenöz) uygulanmamalıdır.

 

Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

M-M-R II 12 aydan küçük çocuklara verilmemelidir.

 

Yaşlılarda kullanımı:

M-M-R II 65 yaş ve üzeri kişiler ile daha genç yaştaki kişiler arasında yanıtlar bakımından farklılık saptamamıştır.

 

Özel kullanım durumları:

Özel kullanımı yoktur. Böbrek, karaciğer yetmezliği durumlarında doz ayarlamasına gerek yoktur. 

Eğer M-M-R II 'nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

 

Kullanmanız gerekenden daha fazla M-M-R II  kullandıysanız:

M-M-R II 'den kullanmanız gerekenden daha fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

 

Eğer M-M-R II'yi  kullanmayı  unutursanız:

Doktorunuz  size  unuttuğunuz  dozun ne zaman verilmesi  gerektiğine karar  verecektir. 

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

İlaç Nedir Ve Niçin Kullanılır

M-M-R II enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon, kızamık, kızamıkçık ve kabakulağa karşı canlı virüs aşısıdır.

 

M-M-R II 12 aylık ve daha büyük çocuklarda kızamık, kabakulak ve kızamıkçık hastalıklarına karşı korumak için kullanılır.

 

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık sırasıyla kızamık virüsü, kabakulak virüsü ve kızamıkçık virüsünün neden olduğu, ciddi komplikasyonlarla ve/veya ölümle ilişkili, üç yaygın çocukluk dönemi hastalığıdır.

 

M-M-R II  kızamık salgınlarında veya virüsle karşılaşmadan sonra aşılama için ya da duyarlı gebe kadınlarla temas eden 12 aylıktan büyük, daha önce aşılanmamış çocuklarda ve kabakulak ve kızamıkçığa duyarlı olabilecek kişilerde de kullanılabilir.

 

M-M-R II canlı virüsler içerse de, bunlar sağlıklı kişilerde kızamık, kabakulak veya kızamıkçığa yol açacak kadar kuvvetli değildir.

 

Tüm aşılarda olduğu gibi, M-M-R II  aşılanan tüm kişilerde koruma sağlamayabilir. Ayrıca, aşılanacak kişi daha önce kızamık, kabakulak veya kızamıkçık virüsüyle karşılaşmışsa fakat henüz hastalanmamışsa, M-M-R II  hastalığın ortaya çıkmasını engelleyemeyebilir.

 

M-M-R II bir kızamık olgusuyla yakın zamanda (son 3 gün içinde) temas etmiş ve kuluçka döneminde olabilecek kişilere uygulanabilir. Ancak M-M-R II bu olgularda kızamık gelişmesini her zaman önlemeyebilir.

 

M-M-R II, tıpalı flakon içerisinde toz ve piston tıpalı, ucunda kapak olan önceden doldurulmuş enjektör içerisinde çözücü şeklinde bulunur; 1’lik ambalajlarda takılmamış 2 iğneyle birlikte sunulur.

İlaç Saklanma Koşulları Nasıldır

M-M-R II Yİ ÇOCUKLARIN GÖREMEYECEĞİ, ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

 

Kullanıma hazır hale getirilmeden önce liyofilize aşı şişesini 2-8°C arasındaki sıcaklıklarda buzdolabında saklayınız. Işıktan koruyunuz. Çözücü, liyofilize aşıyla birlikte buzdolabında ya da ayrı olarak oda sıcaklığında saklanabilir.  Çözücüyü dondurmayınız. Donmuş aşıyı çözüp kullanmayınız.

 

Aşının kullanıma hazır hale getirildikten hemen sonra kullanılması önerilir. Aşı şişesindeki sulandırılmış aşıyı, 2-8°C arasındaki sıcaklıkta karanlık yerde saklayınız ve 8 saat içinde kullanılmayan aşıyı atınız.

 

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

 

Ambalaj üzerindeki son kullanma tarihinden sonra M-M-R II'yi kullanmayınız.

 

Bu tarihte ilk iki rakam ayı, son dört rakam yılı gösterir. Son kullanma tarihi o ayın son gününü ifade eder.

 

Çevreyi korumak amacıyla kullanmadığınız aşıları şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Beşeri Tıbbi Üründen Arta Kalan Maddelerin İmhası

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller "Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği" ve "Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği"'ne uygun olarak imha edilmelidir.

 

Aşıyı hazırlamak için verilen çözücüyü kullanın. Çözücü berrak, renksiz bir sıvıdır. Çözücüyle karıştırmadan önce toz açık sarı renkte, kompakt kristalimsi pasta şeklindedir. Tamamen çözdürüldüğünde aşı berrak, sarı bir sıvı halini alır.

 

Aşıyı hazırlama talimatları:

Enjektör içeriğinin tamamını toz içeren flakonun içerisine enjekte edin. İyice karışması için hafifçe çalkalayın. Hazırlanan aşı flakonunun tüm içeriğini aynı enjektöre çekin ve dozun tamamını enjekte edin.

 

Hazırlanan aşıda partiküllü madde gözlenirse veya çözücü, toz veya hazırlanan aşının görünümü yukarıda tarif edilenden farklıysa aşı kullanılmamalıdır.

 

Ambalajda farklı uzunlukta 2 iğne bulunmaktadır. SC uygulama için hastanın ağırlığına ve cüssesine uygun iğneyi seçiniz.

Beşeri Tıbbi Ürünün Adı

M-M-R II SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren kullanıma hazır enjektör Kızamık, kabakulak,kızamıkçık virüs aşısı (canlı, atenüe)

Diğer Tıbbi Ürünler İle Etkileşimler Ve Diğer Etki

M-M-R II ile eş zamanlı olarak immün globulin (IG) verilmemelidir.

 

İmmün globulinlerin M-M-R II ile eş zamanlı uygulanması, beklenen immün yanıtı azaltabilir. Kan veya plazma transfüzyonları veya insan immün serum globulini uygulandıktan sonra en az 3 ay aşılama ertelenmelidir.

 

Zorunlu olduğuna karar verilmedikçe, M-M-R II dozundan sonraki 1 ayda kızamık, kabakulak veya kızamıkçık antikoru içeren kan ürünlerini (immün globulin preparatları dahil)  uygulamaktan kaçınılmalıdır.

 

M-M-R II topikal veya düşük dozda parenteral kortikosteroidler alan hastalarda kontrendike değildir (örn. astım profilaksisi veya replasman tedavisi için).

 

Ayrı ayrı verilen canlı atenüe kızamık, kabakulak ve kızamıkçık virüs aşılarının tüberkülin deri duyarlılığında geçici bir bozulmaya yol açabildiği bildirilmiştir. Dolayısıyla, tüberkülin testi yapılacaksa, M-M-R II aşılamasından önce herhangi bir zamanda, eş zamanlı olarak veya  4-6 hafta yapılması gerekir.

 

Diğer aşılarla kullanım

Yayınlanmış klinik veriler M-M-R II'ın önceki formülasyonunun diğer çocukluk çağı aşılarıyla (DTaP (veya DTwP), IPV (veya OPV), HIB (Haemophilus influenzae tip b), HIB-HBV (Haemophilus influenzae tip b ile Hepatit B aşısı) ve VAR (varisella) dahil) eş zamanlı uygulanmasını desteklemektedir.

 

Güncel olarak, M-M-R II ile diğer aşıların eş zamanlı uygulanmasını inceleyen spesifik hiçbir çalışma yapılmamıştır. Ancak M-M-R II'ın önceki formülasyonu ile benzer güvenlilik ve immünojenisite profiline sahip olduğu gösterildiğinden, bu aşıyla elde edilen deneyim dikkate alınabilir. M-M-R II ayrı enjeksiyon bölgelerine eş zamanlı uygulanmalı veya diğer canlı virüs aşıları uygulanmadan 1 ay önce veya sonra verilmelidir.

Doz Aşımı Ve Tedavisi

Doz aşımı çok seyrek bildirilmiş ve herhangi bir ciddi istenmeyen olayla ilişkili olmamıştır.

Etkin Maddeler

Sulandırma sonrasında her 0.5 mL’lik dozun içeriği:

Kızamık virüsü1 Enders'ların edmonston suşu (canlı, atenüe)...........1,000 TCID50* den az değil

Kabakulak virüsü1 Jerly LynnTM [B seviye] suşu (canlı, atenüe).... 12,500 TCID50* den az değil

Kızamıkçık virüsü2 Wistar RA 27/3 suşu (canlı, atenüe).....……......1,000 TCID50* den az değil

* %50 doku kültürü enfeksiyöz dozu

1 Civciv embriyo hücrelerinde üretilmiş

2 İnsan diploidi (WI-38) akciğer fibroblastlarında üretilmiş

Farmakodinamik Özellikler

Farmakoterapötik grubu: Viral aşı

ATC kodu: J07BD52

İmmünojenisite ve klinik etkinlik değerlendirmesi

M-M-R II'ın Merck & Co., Inc. tarafından üretilen önceki formülasyonunu (insan serum albüminiyle üretilen) veya M-M-R II aşısını alan 1279 denekte yürütülen karşılaştırmasız bir çalışma bu iki ürünün benzer immünojenite ve güvenliliğe sahip olduğunu göstermiştir.

 

Üçlü virüse karşı seronegatif olan 11 ay - 7 yaş aralığındaki 284 çocukta yapılan klinik çalışmalar, M-M-R II’nin yüksek derecede immünojenik olduğunu ve genellikle iyi tolere edildiğini göstermiştir. Bu çalışmalarda tek bir aşı enjeksiyonu, duyarlı kişilerin %95’inde kızamık hemaglütinasyon inhibisyon (HI) antikorları, %96’sında kabakulak nötürleştirici antikorları ve %99’unda kızamıkçık HI antikorları oluşturmuştur.

 

M-M-R II’yi intramusküler veya subkutan yolla alan 752 denekte yapılan bir karşılaştırmalı çalışma her iki uygulama yolunun benzer immünojenisite profilini göstermiştir.

 

M-M-R II'ın önceki formülasyonunun bileşenlerinin etkinliği, aşının her bir bileşeninin yüksek derecede koruyucu etkinlik sağladığını gösteren bir dizi çift-kör, kontrollü saha çalışmasında ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı aşılamaya yanıt olarak gözlenen serokonversiyonun bu hastalıklara karşı korunmayla paralel olduğunu göstermiştir.

 

Virüsle karşılaşma sonrası aşılama

Vahşi tip kızamığa maruz kalan bireylerde aşılama, eğer aşı maruz kalımdan sonraki 72 saat içinde uygulanabilirse bir ölçüde koruma sağlayabilir. Ancak aşı maruz kalımdan birkaç gün önce uygulanırsa, önemli ölçüde koruma sağlanabilir. Yakın tarihte vahşi tip kabakulak veya vahşi tip kızamıkçığa maruz kalmış kişilerde koruma sağlandığına ilişkin hiçbir kesin kanıt yoktur.

 

Etkinlik

Tüm dünyada, M-M-R II'ın önceki formülasyonunun 400 milyondan fazla dozu dağıtılmıştır (1978–2003 arasında). Amerika Birleşik Devletleri ile Finlandiya ve İsveç gibi ülkelerde 2 dozlu aşının yaygın kullanımı, hedeflenen 3 hastalığın her birinin insidansında >%99 azalma sağlamıştır.

 

Gebe olmayan adolesanlar ve erişkin kadınlar

Çocuk sahibi olabilecek, duyarlı gebe olmayan adolesanların ve erişkin kadınların canlı atenüe kızamıkçık virüsüyle aşılanması belirli önlemlerin alınması kaydıyla endikedir (bkz. bölüm 4.4 ve 4.6). Puberte döneminden çıkmış, duyarlı kızların aşılanması daha sonra gebelik döneminde kızamıkçık enfeksiyonuna yakalanmaya karşı bireysel koruma sağlar ve bu, fetüs enfeksiyonunu ve buna bağlı konjenital kızamıkçık hasarını önler.

 

Daha önce aşılanmamış, duyarlı gebe kadınlarla temas halindeki 12 yaşından büyük çocuklara gebe kadının hastalığa maruz kalım riskini azaltmak için canlı atenüe, kızamıkçık içeren aşı (örn., M-M-R II veya monovalan bir kızamıkçık aşısı) uygulanmalıdır.

 

Kabakulak ve kızamıkçığa duyarlı olabilen bireyler

M-M-R II kabakulak ve kızamıkçığa duyarlı olabilen kişilerin aşılanmasında tercih edilir. Kızamığa karşı aşılanması gereken bireyler, eğer monovalan bir kızamık aşısına kolay erişim mümkün değilse, bağışıklık durumlarından bağımsız olarak M-M-R II alabilirler.

Farmakokinetik Özellikler

Aşılar için farmakokinetik özelliklerin değerlendirilmesi gerekmemektedir.

Farmasötik Form

Enjeksiyonluk süspansiyon hazırlamak için kullanıma hazır enjektörde çözücü ve toz.

Kullanıma hazır hale getirilmeden önce flakondaki toz açık sarı, kompakt, kristal toz halinde; çözücü ise kullanıma hazır şırıngada berrak, renksiz bir sıvıdır.

Gebelik Ve Laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi: C’dir.

 

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar aşılamadan sonra 3 ay gebe kalmaktan kaçınmalıdır. M-M-R II'ın gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Kullanılmamalıdır.

 

Gebelik dönemi

M-M-R II gebe kadına uygulandığında fetüsa zarar verip vermeyeceğine veya üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi mevcut değildir. M-M-R II gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır. Ayrıca aşılamadan sonra 3 ay gebe kalmaktan kaçınılmalıdır.

 

Hamileyken istenmeden aşılanmış ya da aşılandıktan sonraki 3 ay içinde hamile kalan kadınlara öneride bulunan doktorlar şunlara dikkat etmelidir; 1) Hamile kalmadan önceki üç ay içinde ya da hamile kaldıktan sonra kızamıkçık aşısı olmuş 700 hamile kadının (189’u Wistar RA 27/3 suşu almıştır) katıldığı 10 yıllık bir izlem programında, yeni doğanların hiçbirinde konjenital kızamıkçık sendromu ile karşılaştırılabilir anormallikler oluşmamıştır. 2) Hamileliğin ilk trimestri boyunca kabakulak virüsü spontan düşüklere yol açabilir. Kabakulak aşısı virüsünün plasenta ve fetüsü enfekte ettiği gösterilmişse de, insanlarda konjenital anomalilere yol açtığına dair bir kanıt yoktur. 3) Hamilelikte vahşi tip kızamık virüsüyle karşılaşmanın fetal riski artırdığı bildirilmiştir. Hamilelikte vahşi tip kızamık virüsüyle enfeksiyondan sonra, spontan düşük, ölü doğum, konjenital defektler ve prematüre doğum oranlarında artış gözlenmiştir. Hamilelikte kızamık virüsünün zayıflatılmış suşlarıyla ilgili yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bununla birlikte, önlem olarak virüsün aşı suşunun istenmeyen fetal etkileri indükleme kapasitesi olduğu varsayılmalıdır.

 

Laktasyon dönemi

Kızamıkçığa duyarlı kadınların doğumdan hemen sonra aşılanmasının uygun olduğu pek çok durumda belirlenmiştir. Çalışmalar canlı atenüe kızamıkçık aşılarıyla aşılanan, doğum yapmış, emzirme dönemindeki kadınlarda virüsün anne sütüne geçebildiğini ve emzirilen bebeğe virüs bulaşabildiğini göstermiştir. Kızamıkçık enfeksiyonuna ait serolojik bulguları olan bebeklerden hiçbirinde semptomatik hastalık görülmemiştir.

 

Kızamık veya kabakulak aşı virüsünün anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emzirme döneminde aşının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve M-M-R II aşısının emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

 

Üreme yeteneği/ Fertilite

Üreme kapasitesini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Geçimsizlikler

Geçimlilik çalışmalarının bulunmamasından dolayı bu aşı diğer aşı ve ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

İlk Ruhsat Tarihi/Ruhsat Yenileme Tarihi

İlk ruhsat tarihi: 17.02.2010

İstenmeyen Etkiler

Klinik bir çalışmada 752 çocuk intramusküler veya subkutan yolla M-M-R II almıştır. Her iki uygulama yolunun genel güvenlilik profili benzerdir ancak enjeksiyon bölgesi reaksiyonları IM grubunda (%15.8) SC grubuna göre daha az (%25.8) görülmüştür.

 

1940 çocukta tüm advers reaksiyonlar değerlendirilmiştir. Bu çocuklarda M-M-R II aşılamasından sonra aşıyla ilişkili aşağıdaki advers reaksiyonlar gözlenmiştir (sıklığı <%0.2 olan izole raporlar hariç).

 

Çok yaygın (≥ 1/10); yaygın (≥ 1/100 ila ≤ 1/10); yaygın olmayan (≥ 1/1,000 ila ≤ 1/100); seyrek(≥ 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın olmayan: Nazofarenjit, üst solunum yolu enfeksiyonu veya viral enfeksiyon.

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygın olmayan: Rinore

 

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Diyare veya kusma

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Morbiliform döküntü veya diğer döküntüler

Yaygın olmayan: Ürtiker

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar

Çok yaygın: Ateş (≥ 38.3°C), enjeksiyon bölgesinde eritem, enjenksiyon bölgesinde ağrı, enjeksiyon bölgesinde şişme.

Yaygın: Enjeksiyon bölgesinde morarma.

Yaygın olmayan: Enjeksiyon bölgesinde döküntü.

 

İlk dozla karşılaştırıldığında, M-M-R II’nin ikinci dozu aşırı duyarlılık reaksiyonunu düşündürenler dahil olmak üzere klinik semptomların insidans ve şiddetinde artışla ilişkili değildir.

 

Pazarlama sonrası deneyim

M-M-R II'ın ve monovalan aşıların önceki formülasyonlarının insan serum albuminiyle üretilen ilave klinik ve pazarlama sonrası verileri (sıklık veya nedenden bağımsız olarak) mevcuttur ve aşağıda özetlenmiştir. Bu veriler tüm dünyada dağıtılan 400 milyondan fazla doza dayanarak bildirilmiştir. Önceki bölümde yer alan potansiyel istenmeyen etkiler (M-M-R II klinik deneyimiyle bağlantılı) aşağıda sunulan verilere dahil değildir.

 

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar 

Aseptik menenjit (bkz. aşağı), atipik kızamıkçık, orşit, otitis media (dış kulak iltihabı), parotit, rinit, subakut sklerozan panensefalit (bkz. aşağı).

 

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşılamalarını takiben aseptik menenjit vakaları bildirilmiştir. Kabakulak aşısının Urabe Suşu ve aseptik menenjit arasındaki nedensel ilişki her ne kadar gösterilmiş olsa da Jeryl LynnTM kabakulak aşısı ile aseptik menenjit arasında bir ilişki kurulamamıştır.

 

Kan ve lenf sistemi bozuklukları 

Bölgesel lenfadenopati, trombositopeni

 

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Anaflaktoid reaksiyonlar, anaflaktik ve anjiyonörotik ödem, yüz ödemi ve periferal ödem gibi ilişkili fenomenler

 

Psikiyatrik bozukluklar 

Hırçınlık

 

Sinir sistemi bozuklukları

Afebril konvülsiyonlar veya nöbetler, ataksi, baş dönmesi, ensefalit (bkz. aşağı), ensefalopati (bkz. aşağı),  çocuklarda febril konvülsiyonlar, Guillain-Barre Sendromu, baş ağrısı, kızamığın eşlik ettiği vücut ensefaliti (MIBE), oküler paralizi, optik nörit, parestezi, polinörit, polinöropati, retrobulber nörit, senkop.

 

Ensefalit ve ensefalopati (subakut sklerozan panensefalit (SSPE hariç) Merck & Co., Inc. tarafından üretilen kızamık içeren aşıların her 3 milyon dozundan yaklaşık 1’iyle bildirilmiştir. Yaklaşık 25 yıldan (1978-2003) uzun süredir tüm dünyada dağıtılan 400 milyondan fazla dozun pazarlama sonrası takibi, ensefalit ve ensefalopati gibi ciddi advers olayların nadiren bildirilmeye devam ettiğini göstermektedir. Hiçbir olguda bu reaksiyonların gerçekten aşıdan kaynaklandığı gösterilmemiştir; ancak veriler bu olguların bazılarının kızamık aşılarından kaynaklanması olasılığını ortaya koymaktadır.

 

Kızamık aşısının SSPE’ye yol açtığına dair hiçbir kanıt yoktur. Vahşi tip kızamık enfeksiyonu öyküsü olmayan ancak kızamık aşısı uygulanan çocuklarda SSPE raporları alınmıştır. Bu olguların bazıları yaşamın ilk yılında fark edilmemiş kızamıktan veya muhtemelen kızamık aşısından kaynaklanmış olabilir. A.B.D. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yürütülen geriye dönük bir olgu-kontrollü çalışmanın sonuçları, kızamık aşısının genel etkisinin kendisi SSPE riski taşıyan kızamığı önleyerek SSPE’ye karşı koruma sağlamak olduğunu göstermektedir.

 

Göz bozuklukları

Konjunktivit, retinit.

 

Kulak ve iç kulak hastalıkları

Sinirsel sağırlık.

 

Vasküler bozukluklar 

Vaskülit.

 

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Bronşiyal spazm, öksürük, pnömoni, boğaz ağrısı.

 

Gastrointestinal bozukluklar

Bulantı.

 

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Pannikülit, purpura, deride sertleşme, Stevens-Johnson sendromu, kaşıntı.

 

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları

Artralji ve/veya artrit (çoğunlukla geçici ve nadiren kronik [bkz. aşağı]), miyalji.

 

Artralji ve/veya artrit (genellikle geçici ve nadiren kronik) ve polinörit vahşi tip kızamıkçıkla enfeksiyonun özellikleridir ve yaş ve cinsiyete bağlı olarak sıklığı değişir. En fazla yetişkin kadınlarda, en az puberte öncesi çocuklarda görülür.

 

Çocuklara aşılamayı takiben eklem reaksiyonları nadirdir ve genellikle kısa sürer. Kadınlarda artrit ve artralji için insidans oranları çocuklara göre genellikle daha yüksektir (kadınlarda %12-20, çocuklarda %0-3) ve bu reaksiyonlar genellikle daha belirgin ve uzun sürelidir. Semptomlar aylarca nadir durumlarda yıllarca sürebilir. Adolesan kızlarda bu reaksiyonların insidansı kadınlarla çocuklardaki insidansın arasındadır. Yaşça daha büyük kadınlarda (35 ile 40) bu reaksiyonlar genellikle iyi tolere edilir ve nadiren normal aktiviteleri engeller.

 

Kronik artrit vahşi tip kızamıkçık enfeksiyonuyla ilişkilidir ve devamlı virüs ve/veya vücut dokularından izole edilmiş viral antijenle ilişkilidir. Aşılananlarda nadir olarak kronik eklem semptomları oluşmuştur.

 

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar 

Enjeksiyon bölgesinde kısa süreli yanma ve/veya batma, ateş (≥ 38.3°C), kırıklık, papillit, periferik ödem, şişlik, hassasiyet, enjeksiyon bölgesinde veziküller, enjeksiyon bölgesinde kızarıklık ve alevlenme.

Kalitatif Ve Kantitatif Bileşim

Etkin maddeler: 

Sulandırma sonrasında her 0.5 mL’lik dozun içeriği:

Kızamık virüsü1 Enders'ların edmonston suşu (canlı, atenüe)..............1,000 TCID50* den az değil

Kabakulak virüsü1 Jerly LynnTM [B seviye] suşu (canlı, atenüe)....... 12,500 TCID50* den az değil

Kızamıkçık virüsü2 Wistar RA 27/3 suşu (canlı, atenüe).....…….....…… 1,000 TCID50* den az değil

* %50 doku kültürü enfeksiyöz dozu

 

1 Civciv embriyo hücrelerinde üretilmiş

2 İnsan diploidi (WI-38) akciğer fibroblastlarında üretilmiş

 

Yardımcı maddeler:

Sodyum fosfat monobazik         3.1 mg

Sodyum fosfat dibazik              2.2 mg

Potasyum fosfat monobazik      0.02 mg

Potasyum fosfat dibazik           0.03 mg

Sorbitol                                14.5 mg

Sodyum bikarbonat                  0.5 mg

Sodyum hidroksit (pH ayarı için)

Klinik Öncesi Güvenlilik Verileri

Geleneksel klinik dışı çalışma mevcut değildir. Ancak KÜB’ün diğer bölümlerindeki klinik güvenlilik verileri, preklinik olarak endişe verici bir durumu düşündürmemektedir.

Kontrendikasyonlar

Kesin kontrendikasyon:

 • Herhangi bir kızamık, kabakulak veya kızamıkçık aşısına veya neomisin ve jelatin dahil yardımcı maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılık öyküsü.
 • Yumurtaya karşı anaflaktik veya anaflaktoid reaksiyon (Anaflaksi dışındaki yumurta allerjileri engel değildir)
 • Gebelik
 • Jeneralize malign hastalık, lenfoma, lösemi, konjenital immün yetmezlik ya da HIV enfeksiyonu nedeniyle immün cevabın bozulduğu durumlar
 • Kortikosteroidler, alkilleyici ajanlar, antimetabolitler veya radyasyon nedeniyle immün cevabın baskılandığı durumlar
 • >38.5°C ateşle seyreden herhangi bir hastalık varsa aşılama ertelenmelidir.
 • Tedavi edilmemiş aktif tüberküloz
 • Kan diskrazileri, hematopoetik ve lenfatik sistemi etkileyen diğer malin neoplazmlar.
 • Humoral veya hücresel (primer veya edinsel) immün yetmezlik (hipogamaglobulinemi ve disgamaglobulinemi ve AIDS dahil) ya da yaşa spesifik CD4+ T-lenfosit yüzdesi <%25
 • Aşılanan potansiyel kişinin immün yeterliliği gösterilmedikçe, ailede konjenital veya kalıtsal immün yetmezlik öyküsü kontrendikasyon oluşturur.

Önlem alınarak aşı yapılacak durumlar:

 • Yakın zamanda (ürün veya doza göre 3-11 ay arasında değişebilir) kan ürünü veya immünoglobulin preperatı verilmiş olması
 • Trombositopeni
 • Trombositopenik purpura öyküsü
Kullanım Yolu

Cilt altına uygulanır.

Küb' Ün Yenileme Tarihi
-
Müstahzar Adı

M-M-R II SC enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon ve çözücü içeren kullanıma hazır enjektör

Özel Kullanım Uyarıları Ve Önlemleri

Aşı uygulandıktan sonra nadir bir anaflaktik reaksiyon ihtimaline karşı uygun tıbbi tedavi ve gözetim her zaman hazır bulundurulmalıdır.

 

Canlı kızamık ve kabakulak aşısı civciv embriyosunun hücre kültüründen üretilir. Anaflaktik, anaflaktoid veya diğer akut reaksiyon (örneğin, kurdeşen, ağız ve boğazda şişkinlik, nefes almakta zorluk, hipotansiyon veya şok) öyküsü olan hastalara yumurta yendikten hemen sonra civciv embriyo antijeni içeren aşılar uygulanırsa bu tip akut reaksiyon riski artabilir. Böyle durumlarda aşılamadan önce yarar zarar oranı dikkatle değerlendirilmelidir.

 

Bireysel veya ailevi konvülsiyon öyküsü olanlarda M-M-R II dikkatle uygulanmalıdır. Ateşin neden olabileceği stresten kaçınması gereken serebral travma veya başka bir hastalık öyküsü olanlarda, aşı uygulaması sırasında gerekli önlemler alınmalıdır. Doktor, aşılama sonrası oluşabilecek vücut ısısı yükselmesine karşı dikkatli olmalıdır.

 

Aşı çok az miktarda rekombinant insan albümini (rHA) içerir. M-M-R II’nin ikinci dozunu alan çocuklarda yapılan bir çalışmada, rHA’ya karşı duyarlılaşma gözlenmemiştir. Düşük sıklıkta rHA’ya aşırı duyarlılık için teorik risk yok sayılamaz. Dolayısıyla, rHA’ya karşı önceden aşırı duyarlılık belirtileri göstermiş kişilerde rHA içeren herhangi bir ürün kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Aşı gebe kadınlara uygulanmamalıdır; ayrıca, aşılamadan sonraki 3 ay boyunca gebe kalmaktan kaçınılmalıdır.

 

Bu aşı trombositopeni veya herhangi bir pıhtılaşma bozukluğu olan kişilere subkutan yolla uygulanmalıdır.

 

Devam eden bir trombositopeni durumu bulunan bireylerde, aşılamayı takiben çok daha ciddi bir trombositopeni durumu oluşabilir. Ek olarak, M-M-R II’nin (ya da aşının bileşenlerinin) ilk dozuyla trombositopeni oluşan bireylerde tekrarlayan dozlarla da trombositopeni oluşabilir. Aşının ek dozuna gerek olup olmadığını belirlemek için serolojik durum değerlendirilebilir. Böyle durumlarda aşılamadan önce potansiyel riskin yarara oranı değerlendirilmelidir.

 

İnsan immün yetmezlik virüsleri ile enfekte olduğu bilinen, bağışıklığı bozulmamış kişiler aşılanabilir. Ancak aşılanan bu kişiler kızamık, kabakulak ve kızamıkçık yönünden yakından izlenmelidir. Çünkü bu hastalarda aşılama insan immün yetmezlik virüsüyle enfekte olmamış kişilere göre daha az etkili olabilir.

 

Tüberküloz tedavisi alan çocuklar canlı kızamık virüsü aşısıyla aşılandıklarında hastalıklarında kötüleşme yaşamamışlardır; kızamık virüs aşılarının tüberkülozu tedavi edilmeyen çocuklardaki etkisi bugüne kadar hiçbir çalışmada bildirilmemiştir.

 

Kızamık salgını sırasında kızamık içeren bir aşı ile aşılanan veya resmi tavsiyeler doğrultusunda yaşa uygun şekilde aşılanan 6 aylıktan büyük ve 12 aylıktan küçük bebekler dolaşımda anne kaynaklı antikorların varlığı nedeniyle aşıya yanıt vermeyebilirler. Bu tip bebekler 12-15 aylıkken tekrar aşılanmalı ve ardından resmi tavsiyelere uygun şekilde kızamık içeren aşının ilave bir dozunu almalıdır.

 

Tüm aşılarda olduğu gibi, M-M-R II ile aşılanan kişilerin hepsinde koruma sağlamayabilir.

 

Aşılamadan 7 ile 28 gün sonra duyarlı bireylerin çoğunun burun veya boğazından az miktarlarda atenüe canlı kızamıkçık virüsü atılabilir. Aşılanmış bireylerle temas eden duyarlı kişilere bu virüsün bulaştığına ilişkin kanıtlar mevcut değildir. Sonuçta teorik bir olasılık olarak kabul edilmesine karşın yakın kişisel temasla bulaşmanın anlamlı bir risk oluşturduğu düşünülmemektedir. Buna karşın kızamıkçık aşı virüsünün anne sütüyle bebeğe geçtiği belgelenmiştir.

 

Kızamık virüsünün daha atenüe Enders’ Edmonston suşu veya kabakulak virüsünün Jeryl Lynn™ suşunun aşılanan kişilerden temasta bulunulan duyarlı kişilere bulaştığına ilişkin hiçbir rapor yoktur.

 

Yardımcı maddeler:

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 23 mg'dan daha az sodyum (sodyum fosfat, sodyum bikarbonat), 39 mg'dan daha az potasyum (potasyum fosfat) içerir. Sodyum ve potasyum miktarına bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

 

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 14.5 mg sorbitol içermektedir. Nadir kalıtımsal früktoz intolarans problemi olan hastalar bu aşıyı kullanmamalıdır.

 

M-M-R II  0.5 mL'lik dozu 1.9 mg sukroz içermektedir. Kullanım yolu (parenteral) nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Pozoloji Ve Uygulama Şekli

Pozoloji /uygulama sıklığı ve süresi:

M-M-R II, 12. ayını doldurmuş çocuklarda uygulanır. İkincil doz uygulama ise Ulusal Sağlık Otoritesinin tavsiyeleri doğrultusunda uygulanmalıdır. Uygulanan iki doz arasında en az 6 hafta olması tercih edilmeli, hiçbir durumda bu aralık 4 haftanın altına düşmemelidir.

 

Uygulama şekli :

Aşı subkutan (sc) yolla enjekte edilmelidir.

Damar içine enjekte edilmez.

 

Tercih edilen enjeksiyon bölgeleri küçük çocuklarda uyluğun anterolateral bölgesi ve büyük çocuklar, adolesanlar ve erişkinlerde deltoid bölgedir.

 

Trombositopeni veya herhangi bir pıhtılaşma bozukluğu olan hastalarda aşı subkutan yolla uygulanmalıdır.

 

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

 

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarla ilgili çalışma mevcut değildir. Doz ayarlaması gerektirmemektedir.

 

Pediyatrik popülasyon:

Altı aylıktan küçük bebeklerde kızamık aşısının güvenlilik ve etkinliği belirlenmemiştir. 12 aylıktan küçük bebeklerde kabakulak ve kızamıkçık aşısının güvenlilik ve etkinliği belirlenmemiştir. Kullanılmamalıdır.

 

Geriyatrik popülasyon:

M-M-R II klinik çalışmaları 65 yaş ve üzeri kişilerin daha genç yaştaki kişilerden daha farklı yanıt verip vermediğini belirlemek için yeterli sayıda 65 yaş ve üzeri seronegatif gönüllü içermemektedir. Bildirilen diğer klinik deneyimlerde yaşlı ve genç gönüllüler arasında yanıtlar bakımından fark saptanmamıştır.

Raf Ömrü

24 ay. Aşının sulandırıldıktan hemen sonra kullanılması önerilir. Aşı şişesindeki sulandırılmış aşı, 2-8°C arasındaki sıcaklıkta 8 saate kadar saklanabilir.

Ruhsat Numarası(Ları)

28

Ruhsat Sahibi
Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti.
Balabandere Cad. No: 2-4 34460 İstinye - İSTANBUL
Tel :   0 212 365 53  00
Faks : 0 212 277 89 70
Ruhsat Sahibi

Merck Sharp Dohme İlaçları Ltd. Şti. Esentepe - İSTANBUL

Saklamaya Yönelik Özel Tedbirler

2-8°C arasındaki sıcaklıklarda (buzdolabında) saklayınız. Dondurmayınız. Donmuş aşıyı çözüp kullanmayınız. Işıktan koruyunuz.

Sulandırıldığında ürünün saklanma koşulları için.

Terapötik Endikasyonlar

M-M-R II, 12 aylık veya daha büyük kişilerde kızamık, kabakulak ve kızamıkçığa karşı eş zamanlı aşılama için endikedir.

 

Kızamık salgınlarında veya virüsle karşılaşmadan sonra aşılama için ya da duyarlı gebe kadınlarla temas eden 12 aylıktan büyük, daha önce aşılanmamış çocuklarda ve kabakulak ve kızamıkçığa duyarlı olabilecek kişilerde kullanılır.

Üretici Bilgileri

Merck Sharp & Dohme BV Waarderweg 39, Haarlem – Hollanda

Yardımcı Maddeler

Sorbitol, sodyum fosfat, potasyum fosfat, sukroz, hidrolize edilmiş jelatin, hank tuzları ile medium199, minimum essential medium Eagle (MEM), monosodyum L-Glutamat, neomisin, fenol kırmızısı, sodyum bikarbonat, hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarı için), enjeksiyonluk su.

Yardımcı Maddelerin Listesi

Toz

Sorbitol

Sodyum fosfat monobazik

Sodyum fosfat dibazik

Potasyum fosfat monobazik

Potasyum fosfat dibazik

Sukroz

Hidrolize edilmiş jelatin

Hank tuzları ile medium199

Minimum essential medium, Eagle (MEM)

Monosodyum L-glutamat

Neomisin

Fenol kırmızısı

Sodyum bikarbonat

Hidroklorik asit (pH ayarı için)

Sodyum hidroksit (pH ayarı için)

Çözücü

Enjeksiyonluk su