Grubu Beşeri Yerli İlaç
Alt Grubu İEGM Tüm İlaç Fiyat Listesi
Firma Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş
Marka MAJEZIK
Etken Madde Kodu SGKF2E-FLURBIPROFEN Ağızdan katı
Ambalaj Miktarı 15
Ambalaj ADET/AMBALAJ
ATC Kodu M01AE09
ATC Açıklaması Flurbiprofen
NFC Kodu BC
NFC Açıklaması Ağızdan Katı Film Kaplı Tabletler
Kamu Kodu A04846
Patent 20 YIl
Satış Fiyatı 12,27 TL (18 Şubat 2019) - Fiyat Geçmişi
Önceki Fiyatı 9,94 TL (12 Haziran 2018)
Kurumun Ödediği 3,62 TL
Reçete Tipi Normal Reçete
Temin İlacınızı sadece eczaneden alınız !
Bütçe Eş Değer Kodu E330A
Durumu Şuan eczanelerde satılıyor.
Barkodu

İlaç Etken Maddeleri

İlaç Eşdeğerleri (Muadilleri)

İlaç Prospektüsü

Doz Aşımı

Flurbiprofen’in spesifik bir antidotu yoktur. Doz aşımı sırasında, genellikle solunum depresyonu, uyuşukluk, bulantı, epigastrik ağrı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi semptomlar gözlenmiştir.
 
Kusturma veya lavaj yoluyla mide boşaltılmalıdır. Gerekiyorsa destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Endikasyonlar

Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir.

Farmakodinamik Özellikler

Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ajandır. Etkisini, prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. Farmakolojik çalışmalarda Flurbiprofen’in tedavi dozlarından sonra oluşan denge düzeyi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Hepatik, renal ve hematopoetik sistemler üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir.

Farmakokinetik Özellikler

Flurbiprofen, oral yolla alındıktan sonra hızlı bir şekilde absorbsiyona uğrar ve yaklaşık 1.5 saat içinde kan doruk seviyelerine ulaşır. Gıda ile birlikte alınması ilaç biyoyararlanımını değiştirmez. Eliminasyon yarılanma ömrü yaklaşık 6 saattir. Flurbiprofen ileri derecede metabolize edilir, % 20’si serbest ve konjüge formda, yaklaşık % 50’si ise, hidroksillenmiş metabolitleri halinde idrarla vücuttan atılır. Flurbiprofen % 99’dan fazla serum proteinlerine bağlanır.

Farmasötik Şekli

Film Tablet

Formülü

Her film tablet, 100 mg flurbiprofen içerir.
 
Yardımcı Maddeler: Titanyum dioksit, FD&C Blue No: 2, laktoz monohidrat.

İlaç Etkileşmeleri

Flurbiprofen furosemid gibi diüretiklerin etkisini azaltabilir.
 
Flurbiprofen’in diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlar gibi kanama parametrelerini etkileyebileceği düşünülerek antikoagülan ilaç kullanan hastalarda dikkatle uygulanmalıdır.
 
Flurbiprofen ve aspirinin birlikte uygulanması durumunda Flurbiprofen’in serum konsantrasyonunda yaklaşık % 50 düşüş olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle bu iki ilacın bir arada kullanılması tavsiye edilmez.
 
Siklosporinlerin, digoksinin, lityumun ve metotreksatın serum konsantrasyonlarını artırabilir.
ACE inhibitörlerinin advers etkilerini artırabilir.
 
Aynı zamanda kullanılan asetilkolin klorür ve karbakolün etkisini inaktive eder.
 
Alkol ile birlikte alınmamalıdır.

Kontraendikasyonlar

Flurbiprofen’e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir.
 
Flurbiprofen; Aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde ve dendritik keratitiste kontrendikedir.

Kullanım Şekli Ve Dozu

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde;

Tavsiye edilen günlük doz :

Bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır.

Semptomların şiddetine göre günlük doz toplam 300 mg’a çıkarılabilir.

Adet sancılarında,

Semptomların başlangıcında 100 mg, bunu takiben 4-6 saatte bir 50 mg-100 mg. Maksimum günlük doz 300 mg’dır.

Çocuklarda etkinliği ve güvenliği kanıtlanmadığı için 15 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Piyasada Mevcut Diğer Farmasötik Dozaj Şekilleri

-

Saklama Koşulları

30°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ticari Sunum Şekli Ve Ambalaj İçeriği

100 mg Flurbiprofen içeren 15 film tabletlik blister ambalajlarda

Uyarılar/Önlemler

Kronik olarak nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarla tedavi edilen hastalarda, önemli gastrointestinal yan etkilerin görülebileceği düşünülerek hastalar dikkatle takip edilmelidir.
  • Diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçlarda olduğu gibi Flurbiprofen de renal ve hepatik fonksiyon bozukluğu bulunan; geçmişte böbrek veya karaciğer hastalığı geçirmiş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.
  • Flurbiprofen, konjestif kalp yetmezliği, kardiyak dekompansasyonu, hipertansiyon ve benzeri hastalıkları bulunan kişilerde sıvı retansiyonu ve ödem görülme ihtimaline karşı dikkatle kullanılmalıdır.
  • Yapılan çalışmalarda 12 aydan fazla sürede günde 200 mg’lık dozda alınan Flurbiprofen’in kanama süresini uzatmadığı bildirilmiş olmasına rağmen, özellikle anormal kanama potansiyeli bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
  • Yaşlılarda yan etki oluşturma riski daha fazladır.
  • Çocuklarda etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır.
Tabletler laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorbsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.
 
 
Hamilelik ve laktasyonda kullanımı
 
Hamilelik kategorisi C (3. trimesterde D)’dir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Flurbiprofen’in teratojenik etkisinin bulunmadığı gösterilmiş olmasına rağmen insanlar üzerindekiçalışmaların yetersizliğinden dolayı Flurbiprofen’in hamilelerde oluşturacağı yarar, fetüs üzerinde yapabileceği potansiyel zarardan fazla ise kullanılmalıdır.
Prostaglandin inhibitörü ilaçların yeni doğanlar üzerindeki olası yan etkileri nedeniyle Flurbiprofen’in laktasyonda kullanılması tavsiye edilmez.
 
Araç ve makine kullanımına etkisi
Flurbiprofenin araba ve makine kullanmaya etkisi konusunda çalışılmamıştır, fakat farmakodinamik özellikleri ve genel emniyet profiline dayanılarak bir etki oluşturması beklenmez.

Yan Etkileri / Advers Etkiler

Flurbiprofen tedavisi ile seyrek olarak görülen yan etkiler hafif şiddette, doza bağlı ve geçicidirler:
Dispepsi, mide bulantısı, kusma, abdominal ağrı, gaz şikayetleri, diyare, konstipasyon, ürtiker, baş dönmesi, sinirlilik, kulak çınlaması, bulanık görme, fibrozis, miyozis, midriyazis, rinit, vücut ağırlığı değişimleri, ödem, amnezi, baş ağrısı, insomnia, uykuya eğilim, gastrointestinal kanama, karaciğer enzimlerinde yükselme, refleks artışı, tremor, vertigo.
 
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.